StuCom logo

Ondersteuning van
studie & communicatie
voor opbouw,vernieuwing, eenheid en zending van de Kerk

www.stucom.nl


CONTACT

Kees Slijkerman

e-mail: kees©stucom.nl

Post:

Birkastraat 29
3962 BM Wijk bij Duurstede
NederlandTelefoon:

0343-578814


studiesecretaris,
publicist, communicator,
webmaster

Verbonden aan de
Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing
Redactie Bouwen aan de Nieuwe Aarde
Bestuur Leerstoel Theologie van de Charismatische Vernieuwing
Stuurgroep dialoog RKK-VPE
European sub-committee of ICCRS
Netwerk nieuwe bewegingen in de RKK in Nederland


/\ TOP

www.stucom.nl