StuCom0005

PERSBERICHT, Wijk bij Duurstede 21 september 1999

DIALOOG PINKSTERGEMEENTEN - RKKERK

Kees Slijkerman

In Rome is een nieuw rapport verschenen (het vierde in 25 jaar) van de officiële dialoog tussen de RKK en vertegenwoordigers van de Pinksterkerken. Het gaat over evangelisatie, gezamenlijk getuigenis en proselitisme (christenen uit een andere kerk weghalen). Erkend wordt dat elke christen het recht heeft om te evangeliseren en dat iedere mens vrijheid van godsdienst toekomt. Bestreden wordt het negatief afschilderen van een andere kerk zonder werkelijke kennis van zaken. Het rapport telt 130 paragrafen en bevat concrete voorstellen aan beide kerken.

Voor Nederland, waar naar schatting 100.000 mensen bij de verschillende Pinksterkerken horen, kan dit rapport belangrijk zijn voor het op gang brengen van de dialoog alhier. Van katholieke zijde heeft de stichting Bouwen aan de Nieuwe Aarde daartoe contact opgenomen met de Willibrord Vereniging en met de Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland. Dit kerkgenootschap van Pinkstergemeenten heeft met een waarnemer - drs. Huib Zegwaart deelgenomen aan de internationale dialoog. Haar Werkgroep voor het Contact met de Kerken heeft zich bereid verklaard om de dialoog met de RKK aan te gaan.

SAMENVATTING DIALOOGRAPPORT

[ Dit bericht is opgesteld in overleg met de stichting Bouwen aan de Nieuwe Aarde, de Willibrord Vereniging en de Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland. ]