StuCom0047

Persbericht

Internationale Dialoog Pinksteren en Rooms Katholieken

Celje (Slovenië), 30 juni - 7 juli 2001

De vierde bijeenkomst in de vijfde fase van de Internationale Dialoog tussen de Pinksterkerken en Rooms Katholieke Kerk vond dit jaar plaats van 30 juni tot 7 juli in het Sloveense Celje. De meeting wordt gehouden onder auspiciën van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Christelijke eenheid en een aantal klassieke Pinksterkerken en -leiders. Dit jaar was het Katholieke team de gastheer.

In deze gesprekken wordt niet gestreefd naar organische of structurele eenheid, maar het doel van deze gesprekken is het verdiepen van wederzijds verstaan en respect. De gesprekken kenmerkten zich door een houding van openhartigheid en vertrouwen. De bijeenkomst startte met een oecumenische viering op Zondag. Dagelijks werd er geopend en afgesloten met een tijd van devotie, geleid door verschillende leden van beide teams.

Het onderwerp van dit jaar was Christelijke geloofservaring binnen de gemeenschap: Bijbelse en patristische perspectieven. De inleidingen werden verzorgd door Dr. Ralph Del Colle van de Marquette University, Milwaukee, VS (Rooms Katholiek) en door drs. Huib Zegwaart (Broederschap van Pinkstergemeenten, Azusa theologische Hogeschool).

De gesprekken die naar aanleiding van de inleidingen werden gevoerd, hadden vooral betrekking op de verhoudingen tussen kernwoorden als "ervaring", "bewustzijn", "intentionaliteit", en "noodzaak". Heel concreet stond de vraag centraal naar de verhouding tussen ervaring aan de ene en geloof en bekering aan de andere kant. In hoeverre kan en mag ervaring worden gebruikt als criterium voor het onderscheiden van authentiek geloof en bekering? Pinksterchristenen en Katholieken kennen beiden prioriteit toe aan geloof boven geloofservaring. Vastgesteld werd dat de gemeenschappen over en weer moeten leren elkaars geloofstaal te verstaan om op dit punt nader tot elkaar te kunnen komen.

DEELNEMERS

Voorzitters van deze dialoogronde waren Dr. Cecil M. Robeck Jr. (Assemblies of God, Fuller Theological Seminary, Pasadena, California, VS) en Msgr. John Radana, USA (Pauselijke Raad ter bevordering van de Christelijke eenheid, Vaticaanstad).

De overige deelnemers uit de Klassieke Pinksterkerken waren: Rev. Gary B. McGee (Assemblies of God, Springfield, MO); Rev. Raymond M. Pruittt (Church of God of Prophecy, Oxford, MS); Rev. Steve Overmnan (International Church of the Foursquare Gospel, Eugene, OR); Rev. David Cole (Open Bible Standard Churches, Eugene Bible College, Eugene, OR). Allen uit de VS. Rev. Clayton Endecott, General Presbyter voor Europa en het Midden Oosten van de Church of God of Prophecy, was als waarnemer bij de bespreking aanwezig.

De overige deelnemers van Rooms-Katholieke zijde waren: Dhr. Hans Gasper (Duitse Bisschoppenconferentie, Bonn); Zr. Maria Ko, F.M.A. (Holy Spirit Seminary, Hong Kong; China); Rev. Patrick Lyons, O.S.B. (Glenstal Abbey, County Limerick, Ierland); Rev. Luis Ramos, O.P. (escuela Dominicana de Teoloogía, Mexico City; Mexico); en Rev. Juan Usma Gómez, Columbia (Pauselijke Raad ter bevordering van de Christelijke eenheid, Vaticaanstad), die ook als secretaris fungeerde.

Bron: via drs. Huib Zegwaart