MISSIE / ZENDING van de Katholieke Charismatische Vernieuwing

zoals verwoord door ICCRS (1), oktober 1998.

 

De kerndoelen van de Katholieke Charismatische Vernieuwing omvatten:

  1. Het bevorderen van een weloverwogen en blijvende persoonlijke overgave aan Jezus Christus onze Heer en Redder.
  1. Het bevorderen van een persoonlijk onvoorwaardelijk openstaan voor de persoon, aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest.
  2. Bevordering van het ontvangen en gebruiken van de geestelijke gaven (charisma’s), niet alleen in de Charismatische Vernieuwing maar ook in de hele Kerk.
  3. Het bevorderen van evangelisatie in de kracht van de Heilige Geest, inclusief het evangeliseren van niet-kerkelijken, het opnieuw evangeliseren van mensen die slechts in naam christen zijn en het evangeliseren van zowel culturele als sociale structuren.
  4. Het bevorderen van de voortdurende groei in heiligheid door de juiste integratie van deze charismatische accenten in het volle leven van de Kerk.

 

Eindredactie van deze vertaling: pater A. Jurgens, 19 januari 1999.

 

(1) International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS) is het officiële orgaan voor de Katholieke Charismatische Vernieuwing wereldwijd. Deze doelstellingen zijn een beknopte weergave van de doelstellingen die in de inleiding staan van de officieel door het Vaticaan erkende statuten van ICCRS.