DE PLAATS VAN DE MESSIASBELIJDENDE JODEN

 

Artikel over een powerpointpresentatie die de geschiedenis laat zien van enerzijds de Joodse volgelingen van Jezus en anderzijds de volgelingen van Jezus die uit de andere volken komen.

In het kader van Toward Jerusalem Council II.

 

Op 19 november 2005 gaf Renť Leitner in Utrecht een powerpoint-presentatie over 'Toward Jerusalem Council II' (Op weg naar het Tweede Concilie van Jeruzalem). Hij liet zien dat er tot Ī500 na Christus nog messiasbelijdende Joodse gemeenschappen waren. Daarna is meer dan duizend jaar het niet-joodse christendom de enige verschijningsvorm van het christendom geweest. In deze tijd komen wel individuele Joden tot bekering, maar ze worden door de christelijke kerken na hun bekering gedwongen hun Jood-zijn op te geven.

 

Vanaf de 16de eeuw komen er voorzichtig hier en daar kleine Joodse gemeenschappen die Jezus als hun Messias belijden en daarbij hun Joodse identiteit behouden.

Na de oorlog van 1967, als IsraŽl heel Jeruzalem plus de Westoever in zijn bezit krijgt, begint het aantal messiasbelijdende Joodse gemeenschappen wereldwijd flink te groeien. Momenteel zijn er over de hele wereld vele duizenden messiasbelijdende Joden. Sommige kenners schatten hun aantal ver boven de 200.000.

 

BEZINNING NODIG

Er is nu grote behoefte aan bezinning over de plaats van deze messiasbelijdende Joodse gemeenschappen ten opzichte van de christenen uit de volken. Op het eerste concilie van Jeruzalem werden de Joodse volgelingen van Jezus geconfronteerd met het nieuwe verschijnsel dat er ook mensen uit de andere volken tot geloof in Jezus de Messias kwamen en zich lieten dopen. Zij moesten zich toen bezinnen op de vraag hoe hun verhouding tot die nieuwe groep moest zijn. Bijvoorbeeld: moesten die nieuwe christenen Jood worden en de hele Joodse wet naleven? Handelingen 15 vertelt hierover: de christenen uit de volken hoefden niet Jood te worden.*

 

VERGEVING VRAGEN

In onze tijd staan de christelijke kerken voor de omgekeerde vraag: accepteren wij dat de Joden die Jezus als Messias belijden hun Joodse identiteit houden? Dat lijkt misschien een overbodige vraag. Het is ook een rare vraag als je beseft dat de christenen uit de andere volken geŽnt zijn op de edele olijf die het volk IsraŽl is (Romeinen 11,17-20). Maar eeuwenlang was in de kerken de praktijk dat Joden die zich lieten dopen, gedwongen werden al hun Joodse gewoontes op te geven. Willen de kerken deze praktijk voortzetten of gaan ze juist vergeving vragen en bepaalde conciliebesluiten in dit verband herroepen? Accepteren we de messiasbelijdende Joodse gemeenschappen als volledig lid van het Lichaam van Christus? Of vinden we dat ze bijvoorbeeld de Joodse feesten (sabbat, Pesach, Wekenfeest, Jom Kippoer en Loofhuttenfeest) niet meer mogen vieren? Vinden we eigenlijk dat ze de christelijke feesten (zondag, Pasen, Pinksteren en Kerstmis) op onze wijze moeten gaan vieren als ze er echt bij willen horen?

 

OP WEG

Hierop zal antwoord gegeven moeten worden tijdens een kerkvergadering, waarbij alle christelijke denominaties zijn betrokken. 'Toward Jerusalem Council II' (TJC-II) is bezig zo'n vergadering voor te bereiden. Op de lange weg daarnaartoe zijn gebed, bezinning op ons geŽnt-zijn-op-IsraŽl (Romeinen 11), verootmoediging en verzoening heel belangrijk.

 

TJC-II Nederland is bereid in uw kerk of groep deze boeiende powerpoint-presentatie te komen geven over de 2000-jarige geschiedenis tussen het Joodse en het niet-Joodse deel van het Lichaam van Christus, de visie en de doelstellingen van TJC-II. Heeft u belangstelling, dan kunt u deze presentatie aanvragen via www.tjcii.nl, of per telefoon: 040-251.51.83 (Renť Leitner).

* Dat de Joodse volgelingen van Jezus volop Jood bleven blijkt wel uit Handelingen 21,20-26.

jvb/ks #

--------------------------------------------------------------------------------------

Dit artikel van Jan van Beeck ofm en Kees Slijkerman is met toestemming overgenomen uit het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde, juli 2006, en staat als document 0157 op website StuCom, te vinden via www.kcv-net.nl/stucom in de rubriek Joden-christenen.