Artikelen uit

het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe aarde

Alle nummers van het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde zijn ter inzage in het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) bij de universiteitsbibliotheek te Nijmegen. Kopieën van bepaalde artikelen zijn ook aan te vragen via info@kcv-net.nl


Terug naar inhoudsopgave
oplopende volgorde
[volgnr ] titel / auteur / editie / bladzijde (trefwoorden)

[1] Lezers over het gebed / Beijersbergen S.M., André / 1971 jan / blz 2 ( Gebed )
[2] Op tocht naar zelfstandigheid / Beijersbergen S.M., André / 1971 feb / blz 2 ( Vorming )
[3] Wat houdt “naasteliefde” nu eigenlijk in? / Beijersbergen S.M., André / 1971 mrt / blz 3 ( Vorming )
[4] Louterende geloofscrisis toen en nu / Beijersbergen S.M., André / 1971 apr / blz 3 ( Geestelijk Leven )
[5] Het gemengde huwelijk: moeilijkheden en mogelijkheden / Beijersbergen S.M., André / 1971 mei / blz 2 ( Huwelijk )
[6] Jeugd in opleiding voor dienst aan de Kerk / Beijersbergen S.M., André / 1971 mei / blz 19 ( Getuigenissen / Jongeren )
[7] Kerk in dienst van de mensheid / Beijersbergen S.M., André / 1971 jun-jul / blz 2 ( Kerk / Maatschappij )
[8] Eerlijkheid en trouw aan de medemens / Beijersbergen S.M., André / 1971 aug / blz 4 ( Maatschappij / Vorming )
[9] Gods nabijheid / Beijersbergen S.M., André / 1971 sep / blz 3 ( Geestelijk Leven )
[10] Het spoor bijster? / Beijersbergen S.M., André / 1971 okt / blz 2 ( Onderricht / Vorming )
[11] Hoe het mij verging / Beijersbergen S.M., André / 1971 nov / blz 4 ( Getuigenissen )
[12] Hoe moet je de Eucharistie beleven? / Beijersbergen S.M., André / 1971 nov / blz 10 ( Eucharistie / Sacramenten )
[13] Menselijke wijsheid / Beijersbergen S.M., André / 1971 dec / blz 6 ( Onderricht )
[14] Wij hebben elkander nodig / Beijersbergen S.M., André / 1972 jan / blz 2 ( Gemeenschap )
[15] God riep je tot leven / Beijersbergen S.M., André / 1972 feb / blz 2 ( Vorming )
[16] Het uiterlijke in dienst van het innerlijke / Beijersbergen S.M., André / 1972 mrt / blz 2 ( Onderricht )
[17] Overpeinzingen aangaande de Liturgie / Beijersbergen S.M., André / 1972 apr / blz 2 ( Liturgie )
[18] Een man vol godsvertrouwen / Beijersbergen S.M., André / 1972 mei / blz 2 ( Onderricht )
[19] Godsvertrouwen, kern van het smeekgebed / Beijersbergen S.M., André / 1972 mei / blz 8 ( Gebed )
[20] Een vriendin schrijft / n.n. / 1972 jun / blz 2 ( Heilige Geest )
[21] Gedoopt worden met de Heilige Geest / Beijersbergen S.M., André / 1972 jun / blz 8 ( Heilige Geest )
[22] Eén worden met de verrezen Heer / Beijersbergen S.M., André / 1972 jul-aug / blz 2 ( Onderricht )
[23] Liturgie: ontmoeting tussen God en mens / Reurs, Joop s.M. / 1972 sep / blz 2 ( Liturgie )
[24] Basisgemeenschappen / Beijersbergen S.M., André / 1973 jan / blz 2 ( Gemeenschappen )
[25] Met een groep jongelui in zee / Beijersbergen S.M., André / 1973 jan / blz 16 ( Jongeren )
[26] Christus, vervulling van Gods beloften / Beijersbergen S.M., André / 1973 feb / blz 2 ( Bijbel / Onderricht )
[27] Leven vanuit het geloof / Beijersbergen S.M., André / 1973 feb / blz 8 ( Geestelijk Leven )
[28] Met Christus op weg naar God / Beijersbergen S.M., André / 1973 feb / blz 20 ( Geestelijk Leven )
[29] Met jezus leven voor de Vader / Beijersbergen S.M., André / 1973 mrt / blz 2 ( Geestelijk Leven )
[30] Jezus, Gods kracht / Beijersbergen S.M., André / 1973 apr / blz 3 ( Onderricht )
[31] Op weg naar vreugde en dankbaarheid / Beijersbergen S.M., André / 1973 mei / blz 2 ( Onderricht )
[32] De Geest kwam / Beijersbergen S.M., André / 1973 aug / blz 3 ( Heilige Geest )
[33] Volk van God en Lichaam van Christus / Beijersbergen S.M., André / 1973 sep / blz 2 ( Onderricht )
[34] Alles kan tot genade worden / Beijersbergen S.M., André / 1973 okt / blz 2 ( Onderricht )
[35] Eerst een paar gegevens / Beijersbergen S.M., André / 1973 nov / blz 2 ( Charismatische Vernieuwing )
[36] De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt / Beijersbergen S.M., André / 1973 nov / blz 7 ( Conferenties )
[37] De sprong naar het geloof in Christus / Beijersbergen S.M., André / 1973 dec / blz 2 ( Onderricht )
[38] En God zag dat het goed was / Domburg-Mans, Thea van / 1973 dec / blz 15 ( Getuigenissen )
[39] Radicaal Godsvertrouwen / Arons, Karin / 1974 apr / blz 2 ( Getuigenissen )
[40] Gods Geest werkt overal / Beijersbergen S.M., André / 1974 mei-jun / blz 2 ( Heilige Geest )
[41] Een nieuwe koers / Beijersbergen S.M., André / 1974 sep / blz 2 ( Charismatische Vernieuwing )
[42] Een lied tot de heilige Geest / n.n. / 1974 sep / blz 15 ( Gedichten )
[43] Bouwstenen / Verhagen, Leopold / 1974 sep / blz 16 ( Wijsheden )
[44] Elkaar accepteren / Beijersbergen S.M., André / 1974 okt / blz 2 ( Gebedsgroep )
[45] Een woensdagavond samen bidden / Arons, Ed / 1974 okt / blz 8 ( Gebedsgroep )
[46] Het doel van een gebedsgroep / Beijersbergen S.M., André / 1974 okt / blz 13 ( Gebedsgroep )
[47] De Charismatische Vernieuwing in de Katholieke Kerk / Beijersbergen S.M., André / 1974 dec / blz 2 ( Charismatische Vernieuwing )
[48] ’Maar zoekt gij eerst...’ / Arons, Ed en Karin / 1974 dec / blz 12 ( Getuigenissen )
[49] Dank U / Domburg-Mans, Thea van / 1974 dec / blz 15 ( Gedichten )
[50] De ’Handelingen’ in Rome / Borst M.H.M. / 1974 dec / blz 17 ( Synode )
[51] God herstelt zijn volk / Beijersbergen S.M., André / 1974 dec / blz 21 ( Charismatische Vernieuwing )
[52] God in ons midden / Hendriks, J. / 1975 dec / blz 25 ( Open Dagen )
[53] Nieuw leven in de Geest: open voor Gods woord / Beijersbergen S.M., André / 1975 jan / blz 2 ( Vorming )
[54] Nieuw leven in de Geest: God werkt machtig / Arons, Ed en Karin / 1975 jan / blz 13 ( Informatie )
[55] Ik heb spijt... / Pierre / 1975 jan / blz 15 ( Gedichten )
[56] Hoe ken ik Gods wil? / Arons, Ed / 1975 jan / blz 16 ( Geachte Redactie )
[57] God is liefde / Arons, Ed / 1975 feb / blz 3 ( Onderricht )
[58] Psalm van Gods liefde (bewerking) / Holterman, J. / 1975 feb / blz 8 ( Psalmen )
[59] ’Nieuwe Aarde’ / Arons, Ed / 1975 feb / blz 9 ( Dienstencentrum )
[60] Heer God / Domburg-Mans, Thea van / 1975 feb / blz 11 ( Gedichten )
[61] Als God liefde is... / Arons, Ed / 1975 feb / blz 12 ( Onderricht )
[62] Berusting (Zuidafrikaans) / Tineke / 1975 feb / blz 14 ( Gedichten )
[63] Maria / n.n. / 1975 feb / blz 15 ( Gebed )
[64] Magnificat / Weller, Léonie / 1975 feb / blz 17 ( Gebed )
[65] Bevrijding / Beijersbergen S.M., André / 1975 mrt / blz 3 ( Onderricht )
[66] Als je wereld instort / Kroon, Ir. Jan van der / 1975 mrt / blz 8 ( Getuigenissen )
[67] Bevrijding / Redactie / 1975 mrt / blz 11 ( Psalmen )
[68] Een parochie herboren / Pulkingham, G. / 1975 mrt / blz 13 ( Parochie )
[69] One-Way-groep / Zweep, fr. Siardus v.d. / 1975 mrt / blz 19 ( Kinderen )
[70] Het rapport (uit: Meditatief dagboek voor de jeugd) / Jongeren / 1975 mrt / blz 20 ( Gedichten )
[71] Wilt gij gezond worden? / Arons, Ed / 1975 mrt / blz 21 ( Onderricht )
[72] De nieuwe liefde / Beijersbergen S.M., André / 1975 apr / blz 3 ( Onderricht )
[73] Een brief aan de keizer / Eykeler, drs. J. vertaling / 1975 apr / blz 11 ( KerkHistorie )
[74] Avondgebed / Domburg-Mans, Thea van / 1975 apr / blz 14 ( Gedichten )
[75] Pas verschenen: Nieuw leven met de Heilige Geest / Redactie / 1975 apr / blz 15 ( Boekenplank )
[76] Nieuw leven in een Karmel op Java / Redactie / 1975 apr / blz 18 ( Informatie )
[77] De geest van gebed / Borst M.H.M., Jaap / 1975 apr / blz 22 ( Onderricht )
[78] Nieuw leven, wereldwijd / Redactie / 1975 apr / blz 26 ( Informatie )
[79] Hoe te ontvangen / Beijersbergen S.M., André / 1975 mei / blz 3 ( Onderricht )
[80] Dank U voor de vlooien (uit: De Schuilplaats) / Sherrill, John / 1975 mei / blz 9 ( Boekenplank )
[81] In gesprek met Suenens, Leo kardinaal (uit: New Covenant) / Martin, Ralph / 1975 mei / blz 15 ( Interview )
[82] Jezus is Heer / Borst M.H.M., Jaap / 1975 mei / blz 20 ( Onderricht )
[83] Wat doe ik met mijn erfenis? / Domburg-Mans, Thea van / 1975 mei / blz 27 ( Onderricht )
[84] Gebed / Arons, Ed / 1975 okt / blz 2 ( Onderricht )
[85] Biddend leven / Beijersbergen S.M., André / 1975 okt / blz 3 ( Onderricht )
[86] Het bidden in tongen: gebedstaal voor iedereen / Arons, Ed / 1975 okt / blz 12 ( Charisma’s / Tongentaal )
[87] Meditaties / Redactie / 1975 okt / blz 14 ( Gebed )
[88] De eenheid met Christus in de Eucharistie / Beijersbergen S.M., André / 1975 okt / blz 21 ( Liturgie )
[89] Dokter, bid voor mij (uit: New Covenant) / Horning, Bob / 1975 okt / blz 23 ( Getuigenissen )
[90] Van angst bevrijd / Hemelsoet, Prof. Ben / 1975 okt / blz 29 ( Getuigenissen )
[91] Komt allen tot Mij / Redactie / 1975 okt / blz 31 ( Reacties )
[92] Woord, dat leven geeft / Beijersbergen S.M., André / 1975 nov / blz 4 ( Onderricht )
[93] Iconen gaan leven / Swart, Theo / 1975 nov / blz 10 ( Getuigenissen )
[94] Vernieuwing / Redactie / 1975 nov / blz 13 ( Bijbel Bouwstenen )
[95] Woord van toen, kracht van nu / Redactie / 1975 nov / blz 18 ( Onderricht )
[96] Twee uitersten in de benadering van de Bijbel (uit: New Covenant) / Montague S.M., George / 1975 nov / blz 21 ( Onderricht )
[97] God is dood... is God dood? / Arons, Ed / 1975 dec / blz 2 ( Onderricht )
[98] Gemeenschap in liefde / Beijersbergen S.M., André / 1975 dec / blz 6 ( Gemeenschap )
[99] Hoe een gebedsgroep tot stand kwam / n.n. / 1975 dec / blz 13 ( Gebedsgroep )
[100] Op zoek naar de Bron / Domburg-Mans, Thea van / 1975 dec / blz 16 ( Gedichten )
[101] Gemeenschap / Arons, Ed / 1975 dec / blz 19 ( Gemeenschap )
[102] De Kerk van God gestalte geven... nú. (uit: herderlijk schrijven) / Barkole, Mgr. (Kananga, Zaïre) / 1975 dec / blz 25 ( Gemeenschap )
[103] ’Ik maak Mij een nieuw volk’ / Smet S.J., Walter / 1975 dec / blz 28 ( Boekenplank )
[104] Wat is Bouwen aan de Nieuwe Aarde? / Redactie / 1976 jan / blz 3 ( Editoriaal )
[105] Hoe wordt een christen christen? (uit: Een nieuw Pinksteren) / Suenens, Leo kardinaal / 1976 jan / blz 5 ( Boekenplank )
[106] Veni Sancte Spiritus / Lieke / 1976 jan / blz 10 ( Hymne )
[107] Vernieuwing van de Kerk (uit: Een inleiding op charismatische vernieuwing) / Mühlen, Heribert / 1976 jan / blz 11 ( Charismatische Vernieuwing )
[108] Pinksteren / Domburg-Mans, Thea van / 1976 jan / blz 17 ( Gedichten )
[109] Liefde: de kern van vernieuwing / Beijersbergen S.M., André / 1976 jan / blz 19 ( Charismatische Vernieuwing )
[110] Uitspraken Johannes XXIII (Vaticanum II) en Paulus VI (Pinksteren 1975) / Redactie / 1976 jan / blz 23 ( Citaten )
[111] Kardinaal Willebrands / Redactie / 1976 jan / blz 28 ( Informatie )
[112] Waren zij normaal?... of zijn wij het? / Smulders, H. en Fortmann, Han / 1976 jan / blz 30 ( Charisma’s )
[113] Wat is ’charismatisch’? I / Arons, Ed / 1976 jan / blz 33 ( Charismatische Vernieuwing / Onderricht )
[114] Bidden... en dan? Van Charismatischeatische gemeenschap naar sociaal engagement. / Smet S.J., Walter / 1976 jan / blz 37 ( Maatschappij )
[115] Een avond samen bidden / Arons, Ed / 1976 jan / blz 40 ( Gebedsgroep )
[116] Getuigenis / Staak, Nell en Frans van der / 1976 jan / blz 43 ( Getuigenissen )
[117] Als de Heer het huis niet bouwt... / Harper, Michael / 1976 feb / blz 2 ( Boekenplank )
[118] De verbindende schakel (uit: Post American) / Pinnock, Clark / 1976 feb / blz 4 ( Onderricht )
[119] Gij gaf mij handen / Domburg-Mans, Thea van / 1976 feb / blz 8 ( Gedichten )
[120] Leven is geven / Arons, Ed / 1976 feb / blz 9 ( Onderricht )
[121] Gebedsgroepen in Kameroen / Nielen M.H.M., Jaap / 1976 feb / blz 12 ( Informatie )
[122] Ik droomde (uit zijn toespraak) / King, Martin Luther / 1976 feb / blz 14 ( Visie )
[123] Bouwstenen / Redactie / 1976 feb / blz 15 ( Wijsheden )
[124] Een christen in de politiek / Beijersbergen S.M., André / 1976 feb / blz 17 ( Maatschappij )
[125] Wereldraad van Kerken roept op tot gebed / Redactie / 1976 feb / blz 20 ( Oecumene )
[126] Pinksteren in actie (uit: The Cross and the Switchblade) / Wilkerson, Dave / 1976 feb / blz 21 ( Onderricht )
[127] Bevrijd om te bevrijden (uit: Healing) / McNutt O.P., Francis / 1976 feb / blz 27 ( Charisma’s )
[128] Als de Heer het huis niet bouwt... / Smet S.J., Walter / 1976 jun / blz 2 ( Onderricht )
[129] Jezus, de Weg naar Kerkvernieuwing / Beijersbergen S.M., André / 1976 jun / blz 9 ( Charismatische Vernieuwing )
[130] El Minuto de Dios / Redactie / 1976 jun / blz 15 ( Informatie )
[131] Jezus, Gods Woord van Liefde / Arons, Ed / 1976 jun / blz 19 ( Bijbel )
[132] Jezus’ Hart (uit: Touching God) / Martin, Francis / 1976 jun / blz 26 ( Gedichten )
[133] ’Wie is Jezus voor jou?’ / Leerlingen Middelbare School / 1976 jun / blz 28 ( Getuigenissen )
[134] Wie is die Man? / Vrancken S.J., Paul / 1976 jun / blz 30 ( Onderricht )
[135] Leven tussen genade en dank / Arons, Ed / 1977 jan / blz 3 ( Onderricht )
[136] Brood en wijn voor elkaar / Beijersbergen S.M., André / 1977 jan / blz 6 ( Gemeenschap )
[137] Getuigenis / Gerard / 1977 jan / blz 11 ( Getuigenissen )
[138] Lezingen van de dag / Vrancken S.J., Paul / 1977 jan / blz 13 ( Bijbel )
[139] Eucharistie en genezing / Leen W.P., Jan / 1977 jan / blz 15 ( Genezing )
[140] Wat is ’charismatisch’? II / Arons, Ed / 1977 jan / blz 24 ( Charismatische Vernieuwing / Onderricht )
[141] Wereldnieuws / Renis W.P. Jan / 1977 jan / blz 28 ( Informatie )
[142] Een radio in het hart... en arbeidsvitaminen. / Een priester / 1977 apr / blz 4 ( Getuigenissen )
[143] Zelfmoordplannen... totdat Hij me opwachtte in een film. / Een ex-bendeleider / 1977 apr / blz 8 ( Getuigenissen )
[144] Ik was opstandig... en nu versta ik de zin van het leven. / Een religieuze / 1977 apr / blz 13 ( Getuigenissen )
[145] Ik was teleurgesteld... Gods antwoord kwam in een flits. / Een moeder / 1977 apr / blz 14 ( Getuigenissen )
[146] Spelen en bidden... hand in hand. / Een leider van kindergroepen / 1977 apr / blz 16 ( Getuigenissen )
[147] God bij de militairen?... Hij werkt overal. / Een militair / 1977 apr / blz 18 ( Getuigenissen )
[148] Voorheen angst... maar nu zie ik de bloemen mooier. / Een jonge vrouw / 1977 apr / blz 19 ( Getuigenissen )
[149] Genezing?... ja en nee. / Een alleenwonende / 1977 apr / blz 20 ( Getuigenissen )
[150] Een onverwacht gebeuren... Hij heeft me naar Hem toe ’geslagen’. / Een gescheiden echtgenoot / 1977 apr / blz 22 ( Getuigenissen )
[151] Werken voor een betere wereld. / Een echtgenote van een politicus / 1977 apr / blz 24 ( Getuigenissen )
[152] De Heer leeft voort... / Uit de groepen / 1977 apr / blz 25 ( Getuigenissen )
[153] Gemeenschap... bron van liefde. / Een gebedsgroep / 1977 apr / blz 27 ( Getuigenissen )
[154] Jezus leeft, maar... / Redactie / 1977 apr / blz 28 ( Onderricht )
[155] Samen één. / Arons, Ed / 1977 aug / blz 3 ( Onderricht )
[156] Dalfsen, feest van eenheid. / Vinkenburg, Maria / 1977 aug / blz 8 ( Conventies / Oecumene )
[157] Beste Ria. / Beijersbergen S.M., André / 1977 aug / blz 11 ( Correspondentie )
[158] Haalt het wat uit? / Trouw, 22-1-1977 / 1977 aug / blz 13 ( Media )
[159] ...gezegden... / Verscheidenen / 1977 aug / blz 14 ( Citaten )
[160] Nationale Conventie Lyon, Pinksteren 1977 (I). / Groot, Zr. Alidia / 1977 aug / blz 16 ( Conventies )
[161] Taizé, oecumenisch centrum. / Hendriks, J. / Hoeven, J. v.d. / 1977 aug / blz 19 ( Oecumene )
[162] De Heer behoedt de vreemdeling (Ps. 146,9). / Vrancken S.J., Paul / 1977 aug / blz 23 ( Bijbel )
[163] Katholieke Charismatische Vernieuwing Hoboken, 2e Pinksterdag. / Leen W.P., Jan / 1977 aug / blz 26 ( Conferenties )
[164] Bijbelse gedachten over onbijbels getuige zijn. / Arons, Ed / 1977 sep / blz 3 ( Bijbel )
[165] De vrucht van de Heilige Geest. / Leen W.P., Jan / 1977 sep / blz 7 ( Heilige Geest )
[166] Vergeten waarde van de armoede. / Moeder Teresa / 1977 sep / blz 12 ( Maatschappij )
[167] Een christelijke, sociale gemeenschap: vier basisaspecten. / Talavera, Carlos / 1977 sep / blz 18 ( Gemeenschap )
[168] Getuigenissen van Yves Congar (uit: Une vie pour la vérité). / Puyo, Jean / 1977 sep / blz 23 ( Boekenplank )
[169] Nationale conventie Lyon, Pinksteren 1977 (II). / Groot, Zr. Alidia / 1977 sep / blz 27 ( Conventies )
[170] Met open handen (les mains ouverts). / Redactie / 1977 sep / blz 29 ( Maatschappij / Oecumene )
[171] Eenzaamheid als opbouwende kracht. / Verscheidenen / 1977 okt / blz 4 ( Onderricht )
[172] Maandagmorgen – christendom. / Vrancken S.J., Paul / 1977 okt / blz 11 ( Bijbel )
[173] Mensen van God (muziek onbekend). / Oosterhuis, Huub / 1977 okt / blz 14 ( Gedichten )
[174] Luisterend bidden. / Vrancken S.J., Paul / 1977 okt / blz 16 ( Gebed )
[175] Getuigenis van Yves en Liliane Caillaux (uit: Tychique). / Redactie / 1977 okt / blz 22 ( Getuigenissen )
[176] Een kijkje bij de Britten. / Arons, Ed / 1977 okt / blz 26 ( Informatie )
[177] Jezus en genezing nú. / Leen W.P., Jan / 1977 nov / blz 4 ( Genezing )
[178] Jezus’ gebedswonderen. / Schoonenberg S.J., P. / 1977 nov / blz 10 ( Onderricht )
[179] Zo kan het ook. / n.n. / 1977 nov / blz 16 ( Getuigenissen )
[180] Gebed van een moeder (Afrika). / Redactie / 1977 nov / blz 20 ( Gebed )
[181] Genezing in eigen leven. / Vrancken S.J., Paul / 1977 nov / blz 21 ( Onderricht )
[182] Genezing raakt ons allen (Fountain Trust Conferentie 1977). / Arons, Ed / 1977 nov / blz 24 ( Conferenties )
[183] Van overal. / Redactie / 1977 nov / blz 27 ( Informatie )
[184] ’Jedidja’ is uw naam. / Vrancken S.J., Paul / 1977 dec / blz 4 ( Bijbel )
[185] Gods Geest stuwt naar een betere relatie. / Beijersbergen S.M., André / 1977 dec / blz 7 ( Onderricht )
[186] We zitten in een fuik. / Arons, Ed / 1977 dec / blz 13 ( Bijbel )
[187] Vergeving: gave en opgave / Steenkamp-Nolet, Constance / 1977 dec / blz 17 ( Onderricht )
[188] Getuigenis. / Parmentier, Jacky / 1977 dec / blz 22 ( Getuigenissen )
[189] ’Nieuw Jeruzalem’. / Jahr, Mary Ann / 1977 dec / blz 25 ( Gemeenschappen )
[190] Boekbespreking. / Redactie / 1977 dec / blz 28 ( Boekenplank )
[191] Zijn voor elkaar. / n.n. / 1978 jan / blz 3 ( Gedichten )
[192] Waar ga je heen? / Vrancken S.J., Paul / 1978 jan / blz 4 ( Onderricht )
[193] Nieuw leven. / Leen W.P., Jan / 1978 jan / blz 9 ( Bijbel )
[194] Getuigenis. / B., J. v. / 1978 jan / blz 14 ( Getuigenissen )
[195] Waar gaat het om? / Beijersbergen S.M., André / 1978 jan / blz 19 ( Onderricht )
[196] En dan? / Arons, Ed / 1978 jan / blz 24 ( Onderricht )
[197] Gemeenschap met een hoofdletter. / n.n. / 1978 jan / blz 29 ( Gemeenschap )
[198] Vormen van privé gebed. / Beijersbergen S.M., André / 1978 feb / blz 4 ( Gebed )
[199] Boekenaanbod. / Redactie / 1978 feb / blz 11 ( Boekenplank )
[200] Het wiel van ons Geestelijk Leven (I): Vier spaken. / Vrancken S.J., Paul / 1978 feb / blz 12 ( Geestelijk Leven )
[201] Vader, ik ben blij. / Marie-Paul / 1978 feb / blz 20 ( Gedichten )
[202] Boekenaanbod. / Redactie / 1978 feb / blz 21 ( Boekenplank )
[203] Jezus’ Naam: geloven in zijn kracht. / Leen W.P., Jan / 1978 feb / blz 26 ( Onderricht )
[204] Bronnen van heil. / Arons, Ed / 1978 mrt / blz 3 ( Sacramenten )
[205] Tekenen van leven. / Oosterhuis, Huub / 1978 mrt / blz 4 ( Gedichten )
[206] Wat is een sacrament? / Gelpi S.J., Donald / 1978 mrt / blz 5 ( Sacramenten )
[207] Sacrament van de Doop. / Beijersbergen S.M., André / 1978 mrt / blz 7 ( Sacramenten )
[208] Sacrament van het Vormsel. / Gelpi S.J., Donald / 1978 mrt / blz 13 ( Sacramenten )
[209] Eucharistie. / Nieuwe Katechismus 1966 / 1978 mrt / blz 14 ( Sacramenten )
[210] Het vieren van de Heer. / Vialle, Pierre / 1978 mrt / blz 16 ( Liturgie )
[211] Sacrament van Verzoening: zonde en herstel tot liefde. / Vrancken S.J., Paul / 1978 mrt / blz 19 ( Sacramenten )
[212] Nieuw missaal verschenen. / Redactie / 1978 mrt / blz 26 ( Boekenplank )
[213] Charismatische Vernieuwing en de Kerk. / Arons, Ed / 1978 mrt / blz 27 ( Charismatische Vernieuwing )
[214] Wat kunnen we nog van de Bijbel geloven??? / Arons, Ed / 1978 apr / blz 4 ( Bijbel )
[215] Het wiel van ons Geestelijk Leven (II). / Vrancken S.J., Paul / 1978 apr / blz 8 ( Geestelijk Leven )
[216] Panorama van de Bijbel. / Arons, Ed / 1978 apr / blz 13 ( Bijbel )
[217] De Schrift lezen. / Vrancken S.J., Paul / 1978 apr / blz 17 ( Bijbel )
[218] Meditatief Schrift lezen. / Beijersbergen S.M., André / 1978 apr / blz 20 ( Bijbel )
[219] De kern van de Boodschap. / Groot, Zr. Alidia / 1978 apr / blz 25 ( Bijbel )
[220] En toch is God barmhartig. / Maes O.Praem., Daniël / 1978 apr / blz 27 ( Bijbel )
[221] ’Maatschap’. / Arons, Ed / 1978 mei / blz 3 ( Editoriaal )
[222] Het wiel van ons Geestelijk Leven (III): Maatschap. / Vrancken S.J., Paul / 1978 mei / blz 4 ( Geestelijk Leven )
[223] ’Ze deelden alles met elkaar’. / Leen W.P., Jan / 1978 mei / blz 11 ( Gemeenschap )
[224] Wat gemeenschap bewerkt. / Beijersbergen S.M., André / 1978 mei / blz 18 ( Gemeenschap )
[225] Gemeenschap Maatschap. / Vrancken S.J., Paul / 1978 mei / blz 24 ( Gemeenschap )
[226] Genezing – Francis McNutt / Redactie / 1978 mei / blz 28 ( Boekenplank )
[227] Vrancken S.J., Paul / Redactie / 1978 jun / blz 3 ( In Memoriam )
[228] Evangelische inzet voor vernieuwing. / Suenens, Leo kardinaal / 1978 jun / blz 5 ( Evangelisatie )
[229] Wat kan de Charismatische Vernieuwing voor de parochie doen? / Arons, Ed / 1978 jun / blz 9 ( Parochie )
[230] Het wiel van ons Geestelijk Leven (IV): Dienstbaarheid. / Vrancken S.J., Paul / 1978 jun / blz 14 ( Geestelijk Leven )
[231] Niet eindeloos wachten. / Gorrebeek, Luc / 1978 jun / blz 17 ( Gedichten )
[232] Meditatie, communicatie en actie. / Schuiling, Jan / 1978 jun / blz 18 ( Geestelijk Leven )
[233] Kinder-bijbelclubs. / Zweep, fr. Siardus v.d. / 1978 jun / blz 22 ( Jeugd )
[234] Informatie uit Zuid-Afrika. / Veken, Prof.Jan Van der / 1978 jun / blz 25 ( Toespraak )
[235] Kasteel Croy in Aarle-Rixtel. / Ruiter, Anton / 1978 jun / blz 26 ( Informatie )
[236] Impressies van Dalfsen. / Tokaya, Sari / 1978 jul-aug / blz 5 ( Conventies )
[237] Meer dan het gewone (Prof. Verkuyl). / Arons, Ed / 1978 jul-aug / blz 7 ( Onderricht / Toespraak )
[238] Het huis op de rots (uit: Meer dan het gewone – Feitze Boerwinkel). / Redactie / 1978 jul-aug / blz 10 ( Bijbel )
[239] Jezus is anders (uit: Christen zijn – Hans Küng). / Redactie / 1978 jul-aug / blz 11 ( Bijbel )
[240] Lofgebed. / Vrancken S.J., Paul / 1978 jul-aug / blz 12 ( Onderricht (22.2.78) / Toespraak (22.2.78) )
[241] Inclusief denken; einde of nieuw begin (Feitze Boerwinkel). / Redactie / 1978 jul-aug / blz 15 ( Boekenplank )
[242] Zaligsprekingen. / KBS 1975 / 1978 jul-aug / blz 16 ( Bijbel )
[243] Zaligsprekingen van deze tijd. / Zee, W. v.d. / 1978 jul-aug / blz 17 ( Bijbel )
[244] Charismatische christenen in dialoog. / Beijersbergen S.M., André / 1978 jul-aug / blz 18 ( Oecumene )
[245] Landelijk Pastoraal Overleg III toch een ommekeer? / Arons, Ed / 1978 jul-aug / blz 22 ( Kerkprovincie )
[246] Het herkennen van de tekenen van deze tijd. / Werck, Prof. Dr. V. / 1978 jul-aug / blz 24 ( Tijdsbeeld )
[247] De Geest in het hart van de Kerk (Pinksteren 1978, Utrecht). / Redactie / 1978 jul-aug / blz 28 ( Open Dagen )
[248] Jezus is de Heer (Pinksteren 1978, Koekelberg – België). / Redactie / 1978 jul-aug / blz 29 ( Open Dagen )
[249] Over dit en volgende nummers. / Arons, Ed / 1978 sep / blz 3 ( Editoriaal )
[250] De ’uittocht’ van Israël. / Ludo / 1978 sep / blz 4 ( Bijbel )
[251] Een oud verhaal opnieuw beleven: ‘De Hooge Berk’. / Jansen, Joost / 1978 sep / blz 11 ( Gemeenschappen )
[252] De ’uittocht’ van Petrus (naar: Conspiracy of God – John Haughey). / A., Z. / 1978 sep / blz 16 ( Onderricht )
[253] ’Gij zult mijn getuigen zijn’ (KCV-congres Dublin 1978). / Maes O.Praem., Daniël / 1978 sep / blz 20 ( Conferenties )
[254] Dublin 1978. / Wit, Zr. Ancilla de / 1978 sep / blz 27 ( Conferenties )
[255] Zeven-jarenplan Taizé (uit: Meer dan het gewone – Feitze Boerwinkel). / Redactie / 1978 sep / blz 28 ( Maatschappij )
[256] Onderweg. / Arons, Ed / 1978 okt / blz 3 ( Geestelijk Leven )
[257] Woestijnervaring. / Ludo / 1978 okt / blz 4 ( Bijbel )
[258] Naar volwassen geloof. / Beijersbergen S.M., André / 1978 okt / blz 9 ( Geestelijk Leven )
[259] De ‘doortocht’ van Petrus. / Groot, Zr. Alidia / 1978 okt / blz 13 ( Bijbel )
[260] Poustinia: Een verhaal van Gods genade – Catharine de Hueck-Doherty. / Redactie / 1978 okt / blz 15 ( Boekenplank )
[261] Je schaduwzijden aanvaarden, met name geestelijke dorheid. / Beijersbergen S.M., André / 1978 okt / blz 16 ( Geestelijk Leven )
[262] De Vader snoeit bij. / Leen W.P., Jan / 1978 okt / blz 19 ( Onderricht )
[263] Een man worstelde met hem... / Maes O.Praem., Daniël / 1978 okt / blz 24 ( Bijbel )
[264] Beschouwend gebed op straat (uit: Brieven uit de woestijn). / Carretto, Carlo / 1978 okt / blz 27 ( Geestelijk Leven )
[265] Onderweg. / Arons, Ed / 1978 nov / blz 3 ( Geestelijk Leven )
[266] Deze man. / Arons, Ed / 1978 nov / blz 4 ( Maatschappij )
[267] Wereldnieuws / Arons, Ed / 1978 nov / blz 8 ( Informatie )
[268] Maatschappelijk en politiek engagement. / Kroft, Hems van der / 1978 nov / blz 11 ( Maatschappij )
[269] God-met-ons. / Maes O.Praem., Daniël / 1978 nov / blz 14 ( Geestelijk Leven )
[270] Want Gij zijt met mij (vrij naar Psalm 23). / Redactie / 1978 nov / blz 16 ( Bijbel )
[271] Roep maar tot Mij. / Verhagen, Leopold vertaling / 1978 nov / blz 17 ( Getuigenissen )
[272] Meetocht van Petrus. / Groot, Zr. Alidia / 1978 nov / blz 20 ( Bijbel )
[273] Inleving. / Annie / 1978 nov / blz 22 ( Onderricht )
[274] Onderlinge spanningen. / Kemp O.Praem., Cees de / 1978 nov / blz 24 ( Onderricht )
[275] Bidden voor medemensen. / Beijersbergen S.M., André / 1978 nov / blz 28 ( Gebed )
[276] ’Wat een tijd’. / Arons, Ed / 1978 dec / blz 3 ( Tijdsbeeld )
[277] De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. / Openb. 21,1-5a / 1978 dec / blz 6 ( Bijbel )
[278] Please surrender – Geef je toch over. / Kemp O.Praem., Cees de / 1978 dec / blz 7 ( Onderricht )
[279] Voltooiing in vrijheid (uit: Poustinia). / Groot, Zr. Alidia / 1978 dec / blz 10 ( Geestelijk Leven )
[280] Van kwartier tot kwartier. / Een pastoor / 1978 dec / blz 13 ( Getuigenissen )
[281] Wat hebben jullie gedaan met mijn wereld? / Arons, Ed / 1978 dec / blz 16 ( Maatschappij )
[282] God voor ons uit (uit: Tijd van spreken). / Cromphout, F. / 1978 dec / blz 17 ( Gedichten )
[283] Jezelf zijn. / Beijersbergen S.M., André / 1978 dec / blz 18 ( Vorming )
[284] En de toekomst? Bouwen aan de nieuwe aarde. / Maes O.Praem., Daniël / 1978 dec / blz 20 ( Geestelijk Leven )
[285] Groei in gebedsgroepen. / Leen W.P., Jan / 1978 dec / blz 22 ( Gebedsgroep )
[286] Zomaar een weekend. / Kemp O.Praem., Cees de / 1978 dec / blz 27 ( Verslag )
[287] Wie dorst heeft... / Arons, Ed / 1979 jan / blz 3 ( Charismatische Vernieuwing )
[288] De betekenis van de Charismatische Vernieuwing – Wat is volgens u de kern? / Redactie / 1979 jan / blz 5 ( Interview )
[289] Wat zeggen pausen, kardinalen en bisschoppen? / Redactie / 1979 jan / blz 10 ( Interview )
[290] Boekenaanbod. / Redactie / 1979 jan / blz 13 ( Boekenplank )
[291] Getuigenissen. / Verscheidenen / 1979 jan / blz 21 ( Getuigenissen )
[292] Alles is bij God begonnen. / Suter pr., I. de / 1979 jan / blz 25 ( Gedichten )
[293] Gij zult mijn getuigen zijn (1). / Ramaekers, Jozef / 1979 jan / blz 26 ( Historie )
[294] Weg naar vrijheid. / Francissen, T. / 1979 feb / blz 4 ( Gebed )
[295] Luisteren naar de Geest. / Leen W.P., Jan / 1979 feb / blz 5 ( Heilige Geest )
[296] De kunst van het leven, een gave van de Geest. / Maes O.Praem., Daniël / 1979 feb / blz 9 ( Charisma’s )
[297] ’Ik zal jullie schande wegnemen’. / Ursula Brilane (Trinidad, Ant) / 1979 feb / blz 13 ( Informatie )
[298] God houdt van je – over de doop. / Kemp O.Praem., Cees de / 1979 feb / blz 15 ( Sacramenten )
[299] Persoonlijke communicatie. / Houwen, Piet / 1979 feb / blz 18 ( Gemeenschap )
[300] Herboren. / Boers, Anne-Marie / 1979 feb / blz 22 ( Getuigenissen )
[301] Gij zult mijn getuigen zijn (2). / Ramaekers, Jozef / 1979 feb / blz 24 ( Historie )
[302] Kom uit je boom. / Arons, Ed / 1979 mrt / blz 4 ( Bijbel )
[303] Een heiden bekeren... (uit: Erneuerung). / Een pastoor / 1979 mrt / blz 8 ( Getuigenissen )
[304] Als de Heer het huis niet bouwt... / Kok, Paula en Geert de / 1979 mrt / blz 12 ( Getuigenissen )
[305] ’Vertrouw maar op Mij’ / Veronica / 1979 mrt / blz 17 ( Getuigenissen )
[306] Na eenentwintig jaar. / Slijkerman, Kees / 1979 mrt / blz 18 ( Getuigenissen )
[307] ’Een weg naar Godservaring’ – Mühlen, Heribert / Kemp O.Praem., Cees de / 1979 mrt / blz 20 ( Boekenplank )
[308] Die moeilijke parabels. / Beijersbergen S.M., André / 1979 mrt / blz 23 ( Bijbel )
[309] De Geest nabij. / Kemp O.Praem., Cees de / 1979 mrt / blz 26 ( Heilige Geest )
[310] Gesprek met een jong echtpaar. / Beijersbergen S.M., André / 1979 apr / blz 4 ( Interview )
[311] Christenen onderling. / Arons, Ed / 1979 apr / blz 9 ( Oecumene )
[312] Tussen donker en licht. / Kemp O.Praem., Cees de / 1979 apr / blz 12 ( Onderricht )
[313] Hoe wel varen wij in ons land? / Redactie / 1979 apr / blz 16 ( Citaten / Maatschappij )
[314] De Geest in relaties (b.g.v. vormsel uit: Zaad van vriendschap). / Smedt, Mgr. De (Brugge) / 1979 apr / blz 18 ( Heilige Geest / Relaties )
[315] De Geest schenkt ons aan elkaar. / Leen W.P., Jan / 1979 apr / blz 20 ( Heilige Geest )
[316] Johannes en Petrus. / Horsthuis pr., Jozef / 1979 apr / blz 24 ( Bijbel )
[317] Zijn beste vriend (uit: Uw oog in ons hart). / Scheire, Godelieve / 1979 apr / blz 28 ( Citaten )
[318] Waartoe dient ons werken? / n.n. / 1979 mei / blz 3 ( Gebed )
[319] Het Eindhovens dienstencentrum. / Vinkenburg, Maria / 1979 mei / blz 4 ( Dienstencentrum )
[320] Hoe mijn werk en leven veranderden. / Swanenberg, Cor / 1979 mei / blz 6 ( Getuigenissen )
[321] ’Opdat van zijn daden moge blijken dat ze in God zijn gedaan’. / Maes O.Praem., Daniël / 1979 mei / blz 8 ( Arbeid )
[322] Slaaf van je werk (uit: Catholic Charismatic). / n.n. / 1979 mei / blz 12 ( Arbeid )
[323] De vermoeiende arbeid van het niets doen (uit een brief). / Hoes, Irmà Cecilia / 1979 mei / blz 14 ( Arbeid )
[324] Uit de school geklapt. / Plas, Jettie / 1979 mei / blz 16 ( Catechese )
[325] Werk aan de winkel; bezinning op christelijk handelen / Redactie / 1979 mei / blz 20 ( Boekenplank )
[326] Mensen en hun werk. / Arons, Ed & Passier, Louis / 1979 mei / blz 21 ( Interview )
[327] Die werklozen. / Hollaardt O.P., A. / 1979 mei / blz 24 ( Getuigenissen )
[328] Wat gij aan de minsten der mijnen... / Groot, Zr. Alidia / 1979 mei / blz 26 ( Getuigenissen )
[329] Wat we lieten liggen. / Arons, Ed. / 1979 mei / blz 27 ( Diversen )
[330] Dankgebed. / n.n. / 1979 jun-jul / blz 4 ( Liturgie )
[331] Franciscus, de natuurmysticus. / Corstanje OFM., Auspicius van / 1979 jun-jul / blz 6 ( Heiligen )
[332] Natuur die geneest. / Sanford, Agnes / 1979 jun-jul / blz 8 ( Genezing )
[333] Een ongewone afspraak (uit: Jeugd. Kijk over je muur). / n.n. / 1979 jun-jul / blz 14 ( Jeugd )
[334] Als het stil wordt is de wereld van de vogels. / S., J. / 1979 jun-jul / blz 16 ( Gedichten )
[335] Nu heb ik het ook ervaren (uit een brief na een charismatische retraite). / n.n. / 1979 jun-jul / blz 18 ( Getuigenissen / Retraite )
[336] God heeft u geroepen. / Leen W.P., Jan / 1979 jun-jul / blz 19 ( Retraite )
[337] Wat een charismatische retraite voor mij betekende. / Zr. Marie-Paul / 1979 jun-jul / blz 19 ( Getuigenissen / Retraite )
[338] We gingen met vakantie. / Egberts, B. / 1979 jun-jul / blz 23 ( Inspiratie )
[339] Ziek zijn... beter worden? (uit een brief voor zieken). / Suenens, Leo kardinaal / 1979 jun-jul / blz 26 ( Pastoraal )
[340] Als visie ontbreekt. / Arons, Ed / 1979 aug / blz 3 ( Visie )
[341] De kerk van de toekomst. / Beijersbergen S.M., André / 1979 aug / blz 9 ( Visie )
[342] Pinksteren 1979. / Arons, Ed / 1979 aug / blz 16 ( Open Dagen )
[343] ’Gij zult mijn getuigen zijn’. 2e Pinksterdag St. Denijs-Westrem. / Jezus leeft, uit: / 1979 aug / blz 17 ( Open Dagen )
[344] Nationale Conventie Dalfsen. / Redactie / 1979 aug / blz 21 ( Conventies )
[345] ’Houdt van elkaar zoals Ik van jullie’. / Parmentier, Jackie / 1979 aug / blz 23 ( Gemeenschap )
[346] Ieder heeft zijn levensHistorie (gesprek met zr. M-A. Bastiaanse). / Groot, Zr. Alidia / 1979 aug / blz 25 ( Interview )
[347] Deuren open. / Redactie / 1979 sep / blz 3 ( Editoriaal )
[348] Loslaten. / Leen W.P., Jan / 1979 sep / blz 4 ( Pastoraal )
[349] Nu, of over veertig jaar? / Arons, Ed / 1979 sep / blz 8 ( Bijbel )
[350] Beide handen. / Arons, Karin / 1979 sep / blz 11 ( Parabels )
[351] Mijn eerste charismatische retraite / Linden, fr. Leopold van der / 1979 sep / blz 12 ( Getuigenissen / Retraite )
[352] Hier ben ik, Heer. / E. en A. / 1979 sep / blz 16 ( Gebed )
[353] Zullen wij ook getuigen zijn? / Maes O.Praem., Daniël / 1979 sep / blz 18 ( Geestelijk Leven )
[354] Oecumenisch congres in Duitsland. / Kemp O.Praem., Cees de / 1979 sep / blz 20 ( Conferenties / Oecumene )
[355] De thuisgebleven zoon. / Arons, Ed / 1979 sep / blz 25 ( Bijbel )
[356] Wereldnieuws. / Redactie / 1979 sep / blz 27 ( Informatie )
[357] Overgave, als een graankorrel. / Redactie / 1979 sep / blz 28 ( Conventies )
[358] ’De woestijn in de stad’ – Carlo Carretto. / Redactie / 1979 sep / blz 29 ( Boekenplank )
[359] Gebed om vernieuwing. / Apostolaat van het Gebed / 1979 okt / blz 4 ( Gebed )
[360] De parabel van de adelaar. / n.n. / 1979 okt / blz 5 ( Parabels )
[361] Mijn ’God’. / Arons, Ed / 1979 okt / blz 6 ( Godsbeelden )
[362] Geloven nú. / Carretto, Carlo / 1979 okt / blz 8 ( Geestelijk Leven )
[363] Geloofd zij Jezus Christus. / Johannes Paulus II / 1979 okt / blz 11 ( Geestelijk Leven / Toespraak )
[364] Gebed van Tederheid. / Beijersbergen S.M., André / 1979 okt / blz 13 ( Gebed )
[365] Gebruik van bezit, tijd en talenten. / Bittlinger, Arnold / 1979 okt / blz 18 ( Charisma’s / Conferenties )
[366] Viering / Beijersbergen S.M., André / 1979 okt / blz 21 ( Liturgie )
[367] Bezield door de Geest of bezeten van cultuurschatten? / Maes O.Praem., Daniël / 1979 okt / blz 27 ( Geestelijk Leven )
[368] ’Een weg naar Godservaring I’ – Mühlen, Heribert. / Redactie / 1979 okt / blz 29 ( Boekenplank )
[369] Gods wil... en Herman. / Leen W.P., Jan / 1979 nov / blz 4 ( Geestelijk Leven )
[370] God spreekt... wie luistert? / Arons, Ed / 1979 nov / blz 7 ( Charisma’s )
[371] Persoonlijke beslissingen. / Horsthuis pr., Jozef / 1979 nov / blz 10 ( Vorming )
[372] Hij noemde mij bij mijn naam. / Cat, Karel de / 1979 nov / blz 15 ( Getuigenissen )
[373] 1879-1979 Bernadette Soubirous. / Kemp O.Praem., Cees de / 1979 nov / blz 20 ( Heiligen )
[374] Ongehuwd omwille van het Rijk Gods. / Beijersbergen S.M., André / 1979 nov / blz 23 ( Geestelijk Leven )
[375] Maria in verwachting. / Kemp O.Praem., Cees de / 1979 dec / blz 3 ( Kerkelijk Jaar )
[376] Geloven is... / n.n. / 1979 dec / blz 7 ( Parabels )
[377] De God van de christenen. / Quoist, Michel / 1979 dec / blz 8 ( Godsbeelden )
[378] Lifters. / n.n. / 1979 dec / blz 9 ( Parabels )
[379] Verwachten. / Leen W.P., Jan / 1979 dec / blz 10 ( Geestelijk Leven )
[380] De rups en de vlinder. / n.n. / 1979 dec / blz 13 ( Parabels )
[381] Een missionaris schrijft ons. / Coppens van de Rijt, Els / 1979 dec / blz 14 ( Informatie )
[382] Een groei bevorderende Godsrelatie. / Wittoek, Arseen / 1979 dec / blz 16 ( Geestelijk Leven )
[383] De betekenis van de charismatische Vernieuwing voor de oecumene. / Möller, Mgr. J. / 1979 dec / blz 21 ( Charismatische Vernieuwing / Oecumene )
[384] In een totaal andere wereld. / Beijersbergen S.M., André / 1979 dec / blz 24 ( Geestelijk Leven )
[385] Vijf parabeltjes. / n.n. / 1979 dec / blz 26 ( Parabels )
[386] Israël, een witte raaf? / Redactie / 1979 dec / blz 28 ( Boekenplank )
[387] Naar 1980 en verder. / Arons, Ed / 1980 jan / blz 3 ( Editoriaal / Tijdsbeeld / Visie )
[388] ’Een weg naar Godservaring I’ / Beijersbergen S.M., André / 1980 jan / blz 6 ( Boekenplank )
[389] Geleid door de Geest. / Leen W.P., Jan / 1980 jan / blz 12 ( Heilige Geest )
[390] Persoonlijk getuigenis (uit: Een weg naar Godservaring I). / n.n. / 1980 jan / blz 15 ( Getuigenissen )
[391] Bouwstenen 1. / Arons, Ed / 1980 jan / blz 17 ( Bijbelcatechese )
[392] Gebed om Gods Geest. / n.n. / 1980 jan / blz 21 ( Gebed )
[393] Charismatische en oecumenische vernieuwing (uit: Il est vivant). / Suenens, Leo kardinaal / 1980 jan / blz 22 ( Charismatische Vernieuwing / Oecumene )
[394] Handelen vanuit een visie (gesprek met zr. Humilia Bierman). / Beijersbergen S.M., André / 1980 jan / blz 24 ( Interview / Visie )
[395] Homilie (Pinksteren 1979). / Danneels, Godfried kardinaal / 1980 jan / blz 28 ( Homilie / Onderricht )
[396] Hebt u de Geest ontvangen? – Simon Tugwell. / Redactie / 1980 jan / blz 32 ( Boekenplank )
[397] Verklaring. / de Bisschoppen van België / 1980 feb / blz 4 ( Charismatische Vernieuwing )
[398] Waarom nu die bijzondere gaven? / Arons, Ed / 1980 feb / blz 7 ( Charisma’s )
[399] Charisma’s van het woord. / Vinkenburg, Maria / 1980 feb / blz 9 ( Charisma’s )
[400] Bidden voor elkaar. / Tugwell, Simon / 1980 feb / blz 14 ( Gebed )
[401] Bouwstenen 2: Kerk als een door de Geest bezielde gemeenschap. / Arons, Ed / 1980 feb / blz 17 ( Bijbelcatechese )
[402] Gewone gaven. / Kemp O.Praem., Cees de / 1980 feb / blz 25 ( Charisma’s )
[403] Gave zijn voor anderen: Thérèse van Lisieux. / Groot, Zr. Alidia / 1980 feb / blz 29 ( Heiligen )
[404] Sociaal engagement of gaven van de Geest. / Ketelslegers S.D.B., Maurice / 1980 feb / blz 33 ( Charisma’s / Engagement )
[405] Kinder-bijbelclubs en tienergroepen. / Zweep, fr. Siardus v.d. / 1980 feb / blz 36 ( Jeugd )
[406] Charismatische Vernieuwing bij de paus. / Redactie / 1980 mrt / blz 4 ( ICCRS )
[407] Gebed. / Hümmer, Hanna / 1980 mrt / blz 8 ( Gebed )
[408] Bidden uit de Geest. / Leen W.P., Jan / 1980 mrt / blz 9 ( Gebed / Vorming )
[409] Een nieuw leven. / Prins, Gerard / 1980 mrt / blz 14 ( Getuigenissen )
[410] Bouwstenen 3: De gaven van het woord. / Arons, Ed / 1980 mrt / blz 17 ( Bijbelcatechese )
[411] Tongengebed werkt vernieuwend. / Witkam O.C.S.O., Jeroen / 1980 mrt / blz 26 ( Charisma’s / Tongentaal )
[412] Tongentaal. / Mühlen, Heribert / 1980 mrt / blz 27 ( Charisma’s / Tongentaal )
[413] In de schatkamer. / Arons, Ed / 1980 mrt / blz 31 ( Inspiratie )
[414] Wat is profetie? / Dr. W.C. van Dam / 1980 mrt / blz 32 ( Charisma’s / Profetie )
[415] Als een kind. / Zr. Carina / 1980 mrt / blz 36 ( Inspiratie )
[416] De dienst der genezing. / Shlemon, Barbara / 1980 apr / blz 4 ( Genezing )
[417] Voor wanneer? / Leen W.P., Jan / 1980 apr / blz 8 ( Gebed / Genezing )
[418] De ’gave’ van het handelen. / Meester Eckart / 1980 apr / blz 11 ( Bijbel )
[419] Elf redenen waarom mensen soms niet genezen. / McNutt, Francis / 1980 apr / blz 12 ( Genezing )
[420] Bouwstenen 4: De gaven van het handelen. / Arons, Ed / 1980 apr / blz 17 ( Bijbelcatechese )
[421] Charismatische Vernieuwing en sociale actie / Groot, Zr. Alidia / 1980 apr / blz 25 ( Charismatische Vernieuwing / Maatschappij )
[422] Genezingsdiensten... waarom? I). / Vansanten, Louis / 1980 apr / blz 29 ( Genezing / Onderricht / Toespraak )
[423] Een nieuwe visie: Het college Steubenville. / Scanlan pr., Michael / 1980 apr / blz 35 ( Visie )
[424] De kracht van het gemeenschappelijk gebed. / Beijersbergen S.M., André / 1980 mei / blz 4 ( Gebed )
[425] Genezingsdiensten... waarom? (2) (Toespraak). / Vansanten, Louis / 1980 mei / blz 7 ( Genezing / Onderricht )
[426] Proost! Op je gezondheid! / Leitner, Ans / 1980 mei / blz 13 ( Genezing )
[427] HEER JEZUS, ik dank U... / Veken, Jan Van der / 1980 mei / blz 16 ( Gebed )
[428] Bouwstenen 5: Genezing voor mij? / Arons, Ed / 1980 mei / blz 17 ( Bijbelcatechese )
[429] De genezende kracht van de Eucharistie. / Kosicky, G. / 1980 mei / blz 25 ( Genezing / Sacramenten )
[430] Théophanie (uit: Les nouveaux disciples). / Hébrard, Monique / 1980 mei / blz 29 ( Gemeenschappen )
[431] Van strijd naar overgave. / Beeck, Martha Op den / 1980 mei / blz 32 ( Getuigenissen )
[432] Gestuwd door de Geest. / Groot, Zr. Alidia / 1980 mei / blz 35 ( Heilige Geest )
[433] God spreekt... maar niet zo duidelijk. / Arons, Ed / 1980 jun-jul / blz 4 ( Geloof )
[434] Reactie op ’God spreekt... maar niet zo duidelijk’. / Kemp O.Praem., Cees de / 1980 jun-jul / blz 7 ( Geloof )
[435] In Memoriam: Leen W.P., Jan / Redactie / 1980 jun-jul / blz 11 ( Gedenken )
[436] Geloofsproblemen (uit: Hebt u de Geest ontvangen? – Simon Tugwell). / Tugwell, Simon / 1980 jun-jul / blz 13 ( Geloof )
[437] Zalig de armen van geest (gesprek met Lucie Leyer). / Beijersbergen S.M., André / 1980 jun-jul / blz 15 ( Interview )
[438] Bouwstenen 6: Onderscheiden. / Arons, Ed / 1980 jun-jul / blz 17 ( Bijbelcatechese )
[439] Liefde, onderscheiding en gebed. / Groot, Zr. Alidia / 1980 jun-jul / blz 25 ( Charisma’s / Onderricht )
[440] Middelen bij de onderscheiding (uit: Een weg naar Godservaring I). / Mühlen, Heribert / 1980 jun-jul / blz 28 ( Charisma’s / Charisma’s )
[441] Fijngevoeligheid voor mensen met klompen aan. / Arons, Ed / 1980 jun-jul / blz 31 ( Onderricht )
[442] Van her en der. / Redactie / 1980 jun-jul / blz 36 ( Informatie )
[443] Pinkstervuur in de Brabanthallen (Nationale Open Dag). / Groot, Zr. Alidia / 1980 aug / blz 6 ( Open Dagen )
[444] Gods Geest is aan het werk (Toespraak – Pinksteren). / Bluyssen, Mgr. J. / 1980 aug / blz 8 ( Onderricht )
[445] Bidden om genezing en bevrijding in Genk. / Nelly / 1980 aug / blz 14 ( Genezing / Gebed / Open Dagen )
[446] Getuigenissen in ’s-Hertogenbosch. / Redactie / 1980 aug / blz 15 ( Getuigenissen / Open Dagen )
[447] Bouwstenen 7: Dankt, dankt nu allen God. / Kemp O.Praem., Cees de / 1980 aug / blz 17 ( Bijbelcatechese )
[448] Klamp je niet vast aan wat geweest is... (toespraak). / Arons, Ed / 1980 aug / blz 25 ( Onderricht )
[449] Zon over Dalfsen. / Redactie / 1980 aug / blz 28 ( Conventies )
[450] Pinksterviering te Genk. / Schobre, J.F. / 1980 aug / blz 30 ( Open Dagen )
[451] Zoals de Vader Mij gezonden heeft... (toespraak). / Brieven, Wilfried / 1980 aug / blz 33 ( Onderricht )
[452] Levende gemeenschap. / Groot, Zr. Alidia / 1980 aug / blz 35 ( Gemeenschap )
[453] Naar een nieuwe beleving van de sacramenten. / Arons, Ed / 1980 sep / blz 3 ( Sacramenten )
[454] Activiteiten in Haarlem. / Laarman, Henk / 1980 sep / blz 8 ( Gebedsgroep )
[455] Sacrament = heilbrengend teken. / Groot, Zr. Alidia / 1980 sep / blz 10 ( Sacramenten )
[456] Uitdaging tot geloof. / Ketelslegers S.D.B., Maurice / 1980 sep / blz 16 ( Geloof )
[457] Bouwstenen 8: Sjaloom. / Arons, Ed / 1980 sep / blz 17 ( Bijbelcatechese )
[458] Jezus ontmoeten in de sacramenten. / Scanlan pr., Michael / 1980 sep / blz 28 ( Sacramenten )
[459] Genadegaven in evenwicht – Siegfried Grossmann. / Dam, Dr. W.C. van / 1980 sep / blz 34 ( Boekenplank )
[460] Op U, Heer, heb ik vertrouwd... / Beijersbergen S.M., André / 1980 sep / blz 36 ( Geloof )
[461] Omgaan met je eigen gevoelens (1). / Beijersbergen S.M., André / 1980 okt / blz 3 ( Pastoraal )
[462] Chevetogne. / Arons, Ed / 1980 okt / blz 7 ( Inspiratie )
[463] Chevetogne, een woord dat een ervaring is geworden. / n.n. / 1980 okt / blz 8 ( Getuigenissen )
[464] Jezus centraal in de biecht. / Ketelslegers S.D.B., Maurice / 1980 okt / blz 10 ( Sacramenten )
[465] De angst voorbij. / Witkam O.C.S.O. J. & Kwant, L. de / 1980 okt / blz 12 ( Bijbel )
[466] Bouwstenen 9: Gods sjaloom in ons leven. / Arons, Ed / 1980 okt / blz 17 ( Bijbelcatechese )
[467] Een persoonlijke weg naar vernieuwing. / Maes O.Praem., Daniël / 1980 okt / blz 25 ( Sacramenten )
[468] Biechten, een zaak van levensbelang. / Horsthuis pr., Jozef / 1980 okt / blz 29 ( Sacramenten )
[469] De charismatische Don Bosco. / Groot, Zr. Alidia / 1980 okt / blz 34 ( Heiligen )
[470] Onderlinge vergeving (naar een artikel in New Covenant – Steve Clark). / Horsthuis pr., Jozef / 1980 nov / blz 3 ( Verzoening )
[471] Omgaan met je eigen gevoelens (2) / Beijersbergen S.M., André / 1980 nov / blz 5 ( Pastoraal )
[472] Schuldbelijdenis in gebedsbijeenkomsten en Eucharistie. / Ketelslegers S.D.B., Maurice / 1980 nov / blz 9 ( Verzoening )
[473] Tekens van hoop (1). / Kemp O.Praem., Cees de / 1980 nov / blz 11 ( Inspiratie )
[474] Bouwstenen 10: Verzoening met anderen. / Arons, Ed / 1980 nov / blz 17 ( Bijbelcatechese )
[475] Het is nooit te laat. / Sumero, K. / 1980 nov / blz 25 ( Gedichten )
[476] Grote dingen heeft de Heer gedaan. / Hendriks, J. / 1980 nov / blz 26 ( Getuigenissen )
[477] ’Wonderen’ gebeuren niet zomaar (Dalfsen). / José / 1980 nov / blz 28 ( Conventies )
[478] Kritiek mag. / Arons, Ed / 1980 nov / blz 29 ( Inspiratie )
[479] Een weg tot beschouwend bidden – Borst M.H.M., Jaap / Redactie / 1980 nov / blz 31 ( Boekenplank )
[480] Ontmoeting in Paray-le-Monial. / Maes O.Praem., Daniël / 1980 nov / blz 32 ( Getuigenissen )
[481] Mens, wie ben je? – W. Stinissen o.c.d. / Redactie / 1980 nov / blz 35 ( Boekenplank )
[482] Het volk dat ronddwaalt in het donker – Jesaja 9,1-5. / Redactie / 1980 dec / blz 4 ( Bijbel )
[483] De derde wereld? / Redactie / 1980 dec / blz 5 ( Maatschappij )
[484] Missionaris zijn. / Ketelslegers S.D.B., Maurice / 1980 dec / blz 9 ( Evangelisatie )
[485] Wat hebben wij met maatschappij en politiek te maken? / Kroft, Hems van der / 1980 dec / blz 10 ( Maatschappij )
[486] Overwin het kwade door het goede – Romeinen 12,21. / Troost, A.F. / 1980 dec / blz 16 ( Bijbel / Gebed )
[487] Bouwstenen 11: Verzoening van de wereld. / Arons, Ed / 1980 dec / blz 17 ( Bijbelcatechese )
[488] Er wordt in mij een nieuwe mens geboren. / Paula / 1980 dec / blz 24 ( Gedichten )
[489] Rijke christenen in een tijd van honger (naar een boek van Ron Schneider). / Arons, Ed / 1980 dec / blz 25 ( Maatschappij )
[490] Sociale actie in de lijn van Jezus – Ds. Larry Christonson. / Kroft, Hems van der / 1980 dec / blz 27 ( Boekenplank )
[491] Maria, de gehoorzame aan het Woord (uit: Uw woord een licht...). / Caillaux, Yves en Liliane / 1980 dec / blz 29 ( Maria )
[492] Eucharistie en samen delen. / n.n. / 1980 dec / blz 32 ( Gemeenschap / Sacramenten )
[493] Tekens van hoop (2). / Kemp O.Praem., Cees de / 1980 dec / blz 34 ( Inspiratie )
[494] Brief. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1981 jan / blz 4 ( Correspondentie )
[495] Een nuntius vertelt over de Charismatische Vernieuwing. / Jadot, Mgr. Jean / 1981 jan / blz 5 ( Charismatische Vernieuwing / Interview )
[496] Charismatische Vernieuwing en gemeenschapsleven. / Maes O.Praem., Daniël / 1981 jan / blz 11 ( Charismatische Vernieuwing / Gemeenschap )
[497] Hoe kan ik me bij de Charismatische Vernieuwing aansluiten? (katern). / Ketelslegers S.D.B., Maurice / 1981 jan / blz 17 ( Charismatische Vernieuwing )
[498] Ervaringen en grondbeginselen van de Charismatische Vernieuwing (1). / Baumert S.J., Norbert / 1981 jan / blz 25 ( Charismatische Vernieuwing )
[499] Je tot God bekeren. / Beijersbergen S.M., André / 1981 jan / blz 29 ( Catechese / Verzoening )
[500] Berdine. / Hébrard, Monique / 1981 jan / blz 32 ( Gemeenschappen )
[501] Ik ben op reis. / Zuiderveld, Rikkert en Nieman, Ellie / 1981 feb / blz 3 ( Gedichten )
[502] Stappen naar gemeenschap (1). / Vanier, Jean / 1981 feb / blz 4 ( Gemeenschap )
[503] Ervaringen en grondbeginselen van de Charismatische Vernieuwing (2). / Baumert S.J., Norbert / 1981 feb / blz 8 ( Charismatische Vernieuwing )
[504] Zingen in de Geest. / Kemp O.Praem., Cees de / 1981 feb / blz 13 ( Charisma’s )
[505] Bouwstenen 12: Vergeet Gods weldaden niet (Ps. 103,1-5). / Kemp O.Praem., Cees de / 1981 feb / blz 15 ( Bijbelcatechese )
[506] Vraaggesprek met Uribe Jamarillo, bisschop van La Ceja. / ICCRS / 1981 feb / blz 19 ( Interview )
[507] De wereld van de herhaling. / Beijersbergen S.M., André / 1981 feb / blz 25 ( Vorming )
[508] Betekenis van de Charismatische Vernieuwing. / Veken, Jan Van der / 1981 feb / blz 28 ( Charismatische Vernieuwing )
[509] Stappen naar gemeenschap (3). / Vanier, Jean / 1981 mrt / blz 3 ( Gemeenschap )
[510] Aguas Buenas, een vernieuwde parochie. / Borst M.H.M., Jaap / 1981 mrt / blz 8 ( Parochie )
[511] Bouwstenen 13: Het Boek van de Belofte. / Arons, Ed / 1981 mrt / blz 13 ( Bijbelcatechese )
[512] Ervaringen en grondbeginselen van de Charismatische Vernieuwing (3). / Baumert S.J., Norbert / 1981 mrt / blz 18 ( Charismatische Vernieuwing )
[513] Na een retraite. / n.n. / 1981 mrt / blz 23 ( Getuigenissen / Retraite )
[514] Nieuwe wegen? Een pastor getuigt en stelt zich vragen (1). / Matthee, Hubert / 1981 mrt / blz 24 ( Gemeenschap )
[515] Er was eens... (een fabel over de geweldloze strijd in Zuid Amerika). / Claudius / 1981 mrt / blz 28 ( Maatschappij )
[516] Hij is verrezen. / G., A. / 1981 apr / blz 3 ( Gedichten )
[517] Stappen naar gemeenschap (3). / Vanier, Jean / 1981 apr / blz 4 ( Gemeenschap )
[518] Lofprijzing, bezielde hoop (n.a.v. inleiding van zr. L. Schmieder o.s.b.). / Kemp O.Praem., Cees de / 1981 apr / blz 9 ( Lofprijzing / Onderricht )
[519] Loof de Heer (lied). / Ketelslegers S.D.B., Maurice / 1981 apr / blz 13 ( Lofprijzing )
[520] Nieuwe wegen? Een pastor getuigt en stelt zich vragen (2). / Matthee, Hubert / 1981 apr / blz 14 ( Gemeenschap )
[521] Bouwstenen 14: Gods Geest als scheppende kracht. / Arons, Ed / 1981 apr / blz 15 ( Bijbelcatechese )
[522] Een nieuw leven. / Hébrard, Monique / 1981 apr / blz 23 ( Gemeenschap )
[523] Gods wil: de stuwkracht van je leven. / Beijersbergen S.M., André / 1981 apr / blz 28 ( Vorming )
[524] Stappen naar gemeenschap (4). / Vanier, Jean / 1981 mei / blz 3 ( Gemeenschap )
[525] Tardif, Emiliano (1). / Redactie / 1981 mei / blz 9 ( Getuigenissen )
[526] Bouwstenen 15: Gods Geest als kracht voor leiders. / Arons, Ed / 1981 mei / blz 15 ( Bijbelcatechese )
[527] Maria, haar beschikbaarheid, kwetsbaarheid en verwachting. / Brennon, Zr. Patricia / 1981 mei / blz 20 ( Maria )
[528] Nieuwe wegen? Een pastor getuigt en stelt zich vragen (3). / Matthee, Hubert / 1981 mei / blz 24 ( Gemeenschap )
[529] ’Levensgeest, blaas in deze gevallenen’ (Ezechiël 37,1-10). / Kemp O.Praem., Cees de / 1981 mei / blz 27 ( Bijbel )
[530] Stappen naar gemeenschap (slot). / Vanier, Jean / 1981 jun-jul / blz 3 ( Gemeenschap )
[531] Tardif, Emiliano (2). / Redactie / 1981 jun-jul / blz 8 ( Getuigenissen )
[532] Consecratie. / Woensel, Wim van / 1981 jun-jul / blz 12 ( Gedichten )
[533] Bouwstenen 16: Het tijdperk van de Geest. / Arons, Ed / 1981 jun-jul / blz 13 ( Bijbelcatechese )
[534] Van her en der. / Redactie / 1981 jun-jul / blz 18 ( Informatie )
[535] Nieuwe wegen? Een pastor getuigt en stelt zich vragen (slot). / Matthee, Hubert / 1981 jun-jul / blz 20 ( Gemeenschap )
[536] Ademen. / Kemp O.Praem., Cees de / 1981 jun-jul / blz 24 ( Inspiratie )
[537] Talitakumi. / Bragt, Elisabeth van / 1981 jun-jul / blz 27 ( Dienst van Genezing )
[538] Geven wat van een ander is (uit: Populorum Progressio). / Paulus VI / 1979 okt / blz 20 ( Encyclieken / Maatschappij )
[539] Pinksteren 1981 ’Woord van de Heer’. / Arons, Ed / 1981 aug / blz 3 ( Profetie )
[540] Overgang naar een nieuwe fase. / Redactie / 1981 aug / blz 4 ( Inspiratie )
[541] Pinksterviering te Kortrijk – België. / Vos, P. de / 1981 aug / blz 7 ( Open Dagen )
[542] Voor een vernieuwde en wereldwijde Kerkvisie. / Maes O.Praem., Daniël / 1981 aug / blz 11 ( Visie / Wereldkerk )
[543] Op bezoek bij de paus. / Horsthuis pr., Jozef / 1981 aug / blz 16 ( Informatie )
[544] Boodschap van de paus. / Johannes Paulus II / 1981 aug / blz 20 ( Visie / VWereldkerk )
[545] Eucharistie, sacrament van genezing. / Ange pr., Daniël / 1981 aug / blz 22 ( Genezing / Sacramenten )
[546] Vieren. / Groot, Zr. Alidia / 1981 aug / blz 26 ( Conventies )
[547] Dalfsen: geestelijk en lichamelijk op verhaal komen. / Beijersbergen S.M., André / 1981 aug / blz 28 ( Conventies )
[548] Het hart van de Vernieuwing. / Seghers O.M.I., Paul / 1981 sep / blz 4 ( Visie )
[549] Gezegden. / Thérèse van Lisieux / 1981 sep / blz 6 ( Wijsheden )
[550] Een visie op visie. / Arons, Ed / 1981 sep / blz 7 ( Visie )
[551] Zes krachtlijnen. / Redactie / 1981 sep / blz 10 ( Visie )
[552] Waarheen? / Arons, Ed / 1981 sep / blz 11 ( Visie )
[553] Paradise lost. / Voorde, Mark van de / 1981 sep / blz 16 ( Gedichten )
[554] Bouwstenen 17: Gerechtigheid. / Seghers O.M.I., Paul / 1981 sep / blz 17 ( Bijbelcatechese )
[555] De Kerk, een tempel. / Kemp O.Praem., Cees de / 1981 sep / blz 22 ( Visie )
[556] Goed nieuws voor kinderen en jongeren. / Redactie / 1981 sep / blz 26 ( Jeugd )
[557] Radicaliteit = Prioriteit. / Arons, Ed / 1981 okt / blz 3 ( Visie )
[558] Heelheid of heiligheid? (in gesprek met Michael Harper). / Cavner, Nick / 1981 okt / blz 8 ( Charismatische Vernieuwing / Interview )
[559] Winst of verlies? / Arons, Ed / 1981 okt / blz 12 ( Visie )
[560] Bouwstenen 18: De hemel op aarde. / Ketelslegers S.D.B., Maurice / 1981 okt / blz 16 ( Bijbelcatechese )
[561] Naar Jezus leiden. / Jansen S.J., R. / 1981 okt / blz 18 ( Geestelijk Leven )
[562] Kijk naar Jezus. / Corstanje O.F.M., Auspicius van / 1981 okt / blz 20 ( Geestelijk Leven )
[563] Rosa Mystica. / Woensel, Wim van / 1981 okt / blz 24 ( Gedichten / Maria )
[564] Gods leiding in mijn leven. / Deursen, Ben van / 1981 okt / blz 25 ( Getuigenissen )
[565] In de leer bij nieuwe christenen. / Beijersbergen S.M., André / 1981 okt / blz 27 ( Onderricht / Vorming )
[566] Al wat ik ben... – Ralph Martin; Parfum in Pakistan – B. Sheikh. / Redactie / 1981 okt / blz 29 ( Boekenplank )
[567] Hoe bestaat het!! / Redactie / 1981 nov / blz 3 ( Parabels )
[568] Opvang van de ’meest arme’ / Vanier, Jean / 1981 nov / blz 4 ( Gemeenschap )
[569] Persoonsgemeenschappen: wat is een charismatische gemeenschap? / Beijersbergen S.M., André / 1981 nov / blz 9 ( Gemeenschap )
[570] Treur en ween, want het Lichaam van mijn Zoon is gebroken. / Martin, Ralph / 1981 nov / blz 15 ( Profetie )
[571] Bouwstenen 16: Onze weg naar eenheid. / Arons, Ed / 1981 nov / blz 16 ( Bijbelcatechese )
[572] Op weg naar eenheid. / Arons, Ed / 1981 nov / blz 23 ( Visie )
[573] Bron van Liefde. / Groot, Zr. Alidia / 1981 nov / blz 24 ( Paray-le-Monial )
[574] Samen naar Straatsburg (uitnodiging I). / Redactie / 1981 nov / blz 29 ( Conferenties / Oecumene )
[575] Geen handen dan de onze... / Arons, Ed / 1981 dec / blz 3 ( Maatschappij / Visie )
[576] Vincentius, apostel van de armen. / Redactie / 1981 dec / blz 6 ( Heiligen )
[577] ’De Vonkboog’. / Boer, Wim de / 1981 dec / blz 9 ( Overweging )
[578] Kerstmis op de vuilnisbelt (uit: New Covenant). / Thomas, Rick / 1981 dec / blz 10 ( Getuigenissen )
[579] Groet aan de Moeder Gods. / Franciscus van Assisi / 1981 dec / blz 14 ( Maria )
[580] Bouwstenen 20: Woorden. / Seghers O.M.I., Paul / 1981 dec / blz 15 ( Bijbelcatechese )
[581] Roeping / n.n. / 1981 dec / blz 20 ( Overweging )
[582] Jezus, onze hoop (Madrid). / Hoogveld, H.E. / 1981 dec / blz 22 ( Conferenties )
[583] Johannes de Doper over ontwikkelingshulp. / Kroft, Hems van der / 1981 dec / blz 24 ( Bijbel / Maatschappij )
[584] Evangelisatie in Marseille. / Redactie / 1981 dec / blz 28 ( Evangelisatie )
[585] Samen naar Straatsburg (uitnodiging II). / Redactie / 1981 dec / blz 29 ( Conferenties / Oecumene )
[586] Charismatische vernieuwing onder katholieken in Nederland. / Arons, Ed / 1982 jan-feb / blz 3 ( Charismatische Vernieuwing )
[587] Charismatische vernieuwing vanuit citaten. / n.n. / 1982 jan-feb / blz 5 ( Citaten )
[588] De Charismatische vernieuwing in Vlaanderen. / Brieven, Wilfried / 1982 jan-feb / blz 6 ( Charismatische Vernieuwing / Interview )
[589] Vernieuwing van de Kerk uit de Geest van God (uit: Erneuerung). / Redactie / 1982 jan-feb / blz 8 ( Wereldkerk )
[590] ’Blus de Geest niet uit’ I. / Beijersbergen S.M., André / 1982 jan-feb / blz 10 ( Bijbel )
[591] Een sterke lofprijzing. / Maes O.Praem., Daniël / 1982 jan-feb / blz 13 ( Lofprijzing )
[592] Een priester getuigt. / Een priester / 1982 jan-feb / blz 15 ( Getuigenissen )
[593] El Minuto de Dios. / Redactie / 1982 jan-feb / blz 16 ( Informatie )
[594] De nieuwe leerlingen – Monique Hébrard; Uw Woord een licht... – Caillaux. / Redactie / 1982 jan-feb / blz 18 ( Boekenplank )
[595] Pinksteren over Europa (uitnodiging III). / Redactie / 1982 jan-feb / blz 18 ( Conferenties / Oecumene )
[596] Zoek Jezus en durf van Hem te getuigen (toespraak). / Johannes Paulus II / 1982 mrt-apr / blz 3 ( Jongeren / Onderricht )
[597] Jezus, ons fundament. / Horsthuis pr., Jozef / 1982 mrt-apr / blz 4 ( Onderricht )
[598] Voor een levende kerkgemeenschap. / Maes O.Praem., Daniël / 1982 mrt-apr / blz 6 ( Gemeenschap )
[599] Vergiffenis en verzoening in de gemeenschap. / Schneider, Moïse / 1982 mrt-apr / blz 8 ( Gemeenschap / Verzoening )
[600] Hoe ga je met fouten en zonden om? / Horsthuis pr., F. Th. / 1982 mrt-apr / blz 11 ( Pastoraal )
[601] Jeugd met een opdracht. / Arons, Ed / 1982 mrt-apr / blz 13 ( Jeugd )
[602] Bouwstenen 21: Moed om verandering aan te brengen. / Arons, Ed / 1982 mrt-apr / blz 14 ( Bijbelcatechese )
[603] ’Blus de Geest niet uit’ II. / Beijersbergen S.M., André / 1982 mrt-apr / blz 16 ( Bijbel )
[604] De zwerfkat. / Boer, Wim de / 1982 mrt-apr / blz 19 ( Overweging )
[605] Informatie vanuit de hele wereld. / Forrest C.SS.R., Tom / 1982 mei-jun / blz 3 ( Informatie )
[606] Maria herontdekt. / Arons, Ed / 1982 mei-jun / blz 5 ( Maria )
[607] Wegen naar gemeenschap. / Arons, Ed / 1982 mei-jun / blz 5 ( Gemeenschap / Vorming )
[608] Het geheim van groei-kracht. / Beijersbergen S.M., André / 1982 mei-jun / blz 9 ( Geestelijk Leven )
[609] Bouwstenen 22: Over het lezen van de Bijbel. / Kemp O.Praem., Cees de / 1982 mei-jun / blz 12 ( Bijbelcatechese )
[610] Verandering van leven (uit: Tychique). / Tardif, Emiliano / 1982 mei-jun / blz 14 ( Geestelijk Leven )
[611] Jubelen met heel ons wezen. / Maes O.Praem., Daniël / 1982 mei-jun / blz 16 ( Bijbel )
[612] Naar Colombia (gesprek met Arons, Ed en Karin). / Redactie / 1982 mei-jun / blz 17 ( Informatie / Interview )
[613] De Lucasorde. / Berckel, Janneke van / 1982 mei-jun / blz 19 ( Gemeenschap / Oecumene )
[614] Feest van een nieuwe lente in de kerk van Europa. / Vranckx, Jos / 1982 jul-aug / blz 4 ( Conferenties / Oecumene )
[615] Pelgrims naar het Pinksterfeest in Straatsburg. / Brekelmans, Ignaas / 1982 jul-aug / blz 6 ( Conferenties / Oecumene )
[616] Groeiend naar openheid. / Arons, Ed / 1982 jul-aug / blz 9 ( Vorming )
[617] Groeien naar eenheid... sta je daarvoor open? / Swanenberg, Cor / 1982 jul-aug / blz 13 ( Vorming )
[618] Leiderschap (uit: Catholic Charismatic). / O’Brien, Bill / 1982 jul-aug / blz 15 ( Vorming )
[619] Pinksteren over Europa 1982. / Prins, Gerard / 1982 jul-aug / blz 16 ( Conferenties / Oecumene )
[620] Uren zingend... / Dings, Piet / 1982 jul-aug / blz 17 ( Conferenties / Oecumene )
[621] Glorie aan God. / Vinkenburg, Maria / 1982 jul-aug / blz 18 ( Conferenties / Oecumene )
[622] Hoop voor uw Kerk – Dr. W.C. van Dam / Redactie / 1982 jul-aug / blz 19 ( Boekenplank )
[623] Pinksteren over Europa. / Pronk O.F.M., Kees / 1982 jul-aug / blz 19 ( Conferenties / Gebed / Oecumene )
[624] Bouwstenen 23: ’Vreugde’ in het Nieuwe Testament. / Seghers O.M.I., Paul / 1982 sep-okt / blz 3 ( Bijbelcatechese )
[625] Gebed om eenheid (te Straatsburg). / Suenens, Leo kardinaal / 1982 sep-okt / blz 5 ( Gebed / Oecumene )
[626] Leiden vereist onderscheiden. / Forrest C.SS.R., Tom / 1982 sep-okt / blz 6 ( Charisma’s / Vorming )
[627] Op bezoek bij de paus; Retraite ’84; Rusland; Vreugde delen. / ICCRS / 1982 sep-okt / blz 8 ( Informatie )
[628] Bertha. / Boer, Wim de / 1982 sep-okt / blz 9 ( Overweging )
[629] Als regen tot zegen wordt. / Janssen, Jean / 1982 sep-okt / blz 10 ( Gebedsgroep )
[630] Charismatische retraite. / Beijersbergen S.M., André / 1982 sep-okt / blz 11 ( Retraite )
[631] Katholiek Charismatisch Congres in Toronto. / Kemp O.Praem., Cees de / 1982 sep-okt / blz 14 ( Conferenties )
[632] Charismatische Vernieuwing bij de Ierse Maristen. / Hulshof, J. / 1982 sep-okt / blz 16 ( Informatie )
[633] Brochure ’Nieuw leven in onze samenleving’. / SPE / 1982 sep-okt / blz 17 ( Boekenplank / Maatschappij )
[634] Een docent getuigt (toespraak bij een diploma-uitreiking). / Boers, Wil / 1982 sep-okt / blz 18 ( Getuigenissen )
[635] Beproevingen (uit een gesprek met Ellie en Rikkert Zuiderveld). / Waals-Seinen, G. van der / 1982 sep-okt / blz 19 ( Interview )
[636] Bidden om genezing en bevrijding: hoe het aan te pakken? / Rabboeni-gebedshuis / 1982 sep-okt / blz 19 ( Gebed / Vorming )
[637] Aanklacht, of vreugdevolle tijding?? / Arons, Ed / 1982 nov-dec / blz 3 ( Overweging )
[638] Ik wil de nacht weer zien. / Beeck O.F.M., Jan van / 1982 nov-dec / blz 3 ( Gedichten )
[639] ’Wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen’. / Maloney S.J., George A. / 1982 nov-dec / blz 4 ( Maria )
[640] Alles is van...? / Beeck O.F.M., Jan van / 1982 nov-dec / blz 6 ( Overweging )
[641] Gevoel voor mysterie. / Mascarenhas S.J., Fio / 1982 nov-dec / blz 7 ( Geestelijk Leven )
[642] Het verhaal van een bekering (Auspicius van Corstanje ofm.). / Vliet, Ton van / 1982 nov-dec / blz 8 ( Getuigenissen )
[643] Bouwstenen 24: God dank voor mijn moeilijkheden. / Arons, Ed / 1982 nov-dec / blz 11 ( Bijbelcatechese )
[644] Bezinning en gebed. / Kemp O.Praem, Cees de / 1982 nov-dec / blz 14 ( Geestelijk Leven )
[645] Hoe vieren? / Beijersbergen S.M., André / 1982 nov-dec / blz 16 ( Liturgie )
[646] Woorden in Straatsburg. / Redactie / 1982 nov-dec / blz 18 ( Profetie )
[647] Informatie uit Colombia. / Arons, Ed / 1982 nov-dec / blz 19 ( Informatie )
[648] Naar het hart van de Kerk (uit een toespraak in Hoeven). / Suenens, Leo kardinaal / 1983 jan-feb / blz 3 ( Onderricht )
[649] Bewegingen binnen de Kerk. / Forrest C.SS.R., Tom / 1983 jan-feb / blz 4 ( Wereldkerk )
[650] De Charismatische Vernieuwing. / Maes O.Praem., Daniël / 1983 jan-feb / blz 5 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
[651] De vernieuwing van heel de kerkgemeenschap. / Redactie / 1983 jan-feb / blz 7 ( Visie / Wereldkerk )
[652] Vorming tot volwassen gelovigen. / Ortiz, Juan Carlos (Argentinië) / 1983 jan-feb / blz 8 ( Geestelijk Leven / Vorming )
[653] Aandachtspunten voor de Vernieuwing. / Forrest C.SS.R., Tom / 1983 jan-feb / blz 11 ( Visie )
[654] Gebedsbijeenkomst na een arrestatie. / Beeck O.F.M., Jan van / 1983 jan-feb / blz 13 ( Bijbel / Gebedsgroep )
[655] De Geest in ons leven I. / Arons, Ed / 1983 jan-feb / blz 15 ( Geestelijk Leven / Heilige Geest )
[656] Charismatische Vernieuwing in Koath. / Mattathilani, Francis (India) / 1983 jan-feb / blz 16 ( Parochie )
[657] Kerkvernieuwing in Venezuela. / Benitez, Crispulo / 1983 jan-feb / blz 17 ( Wereldkerk )
[658] Ervaringen in Nederland I / Borst M.H.M., Jaap / 1983 mrt-apr / blz 3 ( Visie )
[659] Liefde lijdt. / Arons, Ed / 1983 mrt-apr / blz 6 ( Geestelijk Leven )
[660] Helder Camara. / Redactie / 1983 mrt-apr / blz 7 ( Gedichten )
[661] Terug naar het Cenakel (toespraak). / Suenens, Leo kardinaal / 1983 mrt-apr / blz 8 ( Open Dagen )
[662] De rijkdom van de armen. / Arons, Ed / 1983 mrt-apr / blz 11 ( Maatschappij )
[663] Bouwstenen 25: ’Effata: ga open’. / Kemp O.Praem., Cees de / 1983 mrt-apr / blz 13 ( Bijbelcatechese )
[664] Lourdes. / Hoevenaars, Willie / 1983 mrt-apr / blz 15 ( Informatie )
[665] Vernieuwing van het persoonlijk Geestelijk Leven. / Maes O.Praem., Daniël / 1983 mrt-apr / blz 16 ( Geestelijk Leven )
[666] Een charismatische retraite in Malonne – België. / Duin pr., Arie van / 1983 mrt-apr / blz 18 ( Getuigenissen / Retraite )
[667] Alleluia. / Camara, Helder / 1983 mrt-apr / blz 19 ( Gedichten )
[668] De Geest in ons leven II. / Arons, Ed / 1983 mei-jun / blz 3 ( Geestelijk Leven / Heilige Geest )
[669] Een stukje ’gewoon’ Geestelijk Leven. / Maes O.Praem., Daniël / 1983 mei-jun / blz 6 ( Paray-le-Monial )
[670] Ontmoeting met Moeder Teresa. / ICCRS / 1983 mei-jun / blz 8 ( Informatie )
[671] De Kerk, zelfportret van God I. / Forrest C.SS.R., Tom / 1983 mei-jun / blz 9 ( Visie / Wereldkerk )
[672] Kerk ontstaat door pinkstergebeuren (Maranathagemeenschap, Brussel). / Lambert, Mutien / 1983 mei-jun / blz 11 ( Gemeenschap / Wereldkerk )
[673] Ervaringen in Nederland II. / Borst M.H.M., Jaap / 1983 mei-jun / blz 12 ( Visie )
[674] Pinksteren vandaag. / Seghers O.M.I., Paul / 1983 mei-jun / blz 15 ( Charismatische Vernieuwing )
[675] Zie het Lam Gods – Zie het Woord Gods. / Kemp O.Praem., Cees de / 1983 mei-jun / blz 17 ( Bijbel )
[676] ’Ik wil uitgestoten worden als U dat van mij vraagt’. / Burnett, Bill / 1983 mei-jun / blz 18 ( Getuigenissen )
[677] Het lied der liederen. / Delvaux, J.F. & Nave, J.P. / 1983 jul-aug / blz 3 ( Interview )
[678] Open de deuren voor de Verlosser! / Mascarenhas S.J., Fio / 1983 jul-aug / blz 5 ( Geestelijk Leven )
[679] Op weg naar Gods bedoelingen I. / Arons, Ed / 1983 jul-aug / blz 7 ( Lofprijzing )
[680] De Kerk, zelfportret van God II. / Forrest C.SS.R., Tom / 1983 jul-aug / blz 10 ( Visie / Wereldkerk )
[681] Tweede Pinksterdag 1983 in Haarlem. / Groot, Zr. Alidia / 1983 jul-aug / blz 12 ( Open Dagen )
[682] Uit de inleiding van Mgr. R.Ph. Bär; uit het woord van Mgr. Th. Zwartkruis. / Arons, Ed / 1983 jul-aug / blz 12 ( Onderricht )
[683] Enthousiaste Pinksterviering in Antwerpen. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1983 jul-aug / blz 13 ( Open Dagen )
[684] Homilie. / Berghe, Mgr. P. Van den / 1983 jul-aug / blz 14 ( Onderricht / Open Dagen )
[685] Getuigenis. / Een lezer van BANA / 1983 jul-aug / blz 16 ( Getuigenissen )
[686] Om niet te zwijgen (Amnesty International). / Dagblad Trouw / 1983 jul-aug / blz 17 ( Maatschappij )
[687] Informatie van overal. / ICCRS / 1983 jul-aug / blz 18 ( Informatie )
[688] De kleine dichter en het grote gedicht. / Oremus, Co / 1983 jul-aug / blz 19 ( Gedichten )
[689] Vriendschap met Christus – Wilfried Brieven. / Redactie / 1983 jul-aug / blz 19 ( Boekenplank )
[690] De helende kracht van de Geest. / T., G. / 1983 sep-okt / blz 3 ( Boekenplank )
[691] Verdraagzaamheid. / Forrest C.SS.R., Tom / 1983 sep-okt / blz 4 ( Geestelijk Leven )
[692] De Eucharistie: Hart van Jezus. / Ange pr., Daniël / 1983 sep-okt / blz 6 ( Onderricht / Sacramenten / Toespraak )
[693] Oma’s verjaardag. / n.n. / 1983 sep-okt / blz 9 ( Overweging )
[694] Op weg naar Gods bedoelingen II / Arons, Ed / 1983 sep-okt / blz 10 ( Lofprijzing )
[695] Gods barmhartige liefde. / Suenens, Leo kardinaal / 1983 sep-okt / blz 12 ( Onderricht / Open Dagen / Toespraak )
[696] ’Geef Mij je hart’ (uit: Jesus, Ihn höret). / Elisabeth van de H. Drieëenheid / 1983 sep-okt / blz 15 ( Overweging )
[697] Wegen naar gebed (uit: De Vuurkim). / Lambert, Mutien / 1983 sep-okt / blz 16 ( Gebed )
[698] Is God wel al-machtig? / Arons, Ed / 1983 sep-okt / blz 18 ( Onderricht )
[699] Ik vond mezelf terug. / Jansen, Arie / 1983 sep-okt / blz 19 ( Getuigenissen )
[700] Open brief aan een beweging in beweging. / Landelijke Stuurgroep Nederland / 1983 nov-dec / blz 4 ( Charismatische Vernieuwing )
[701] Gaven voor elkaar. / Forrest C.SS.R., Tom / 1983 nov-dec / blz 8 ( Charisma’s )
[702] Op weg naar Gods bedoelingen III. / Arons, Ed / 1983 nov-dec / blz 10 ( Lofprijzing )
[703] Bouwstenen 26: Een les in ’eenheid’. / Beeck O.F.M., Jan van / 1983 nov-dec / blz 12 ( Bijbelcatechese )
[704] Jezus en de polarisatie/discriminatie. / Kroft, Hems van der / 1983 nov-dec / blz 14 ( Bijbel / Maatschappij )
[705] Hete hangijzers – heftige reacties. / Arons, Ed / 1983 nov-dec / blz 17 ( Visie )
[706] Over de inhoud. / Redactie / 1984 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[707] De Geest maakt vindingrijk I. / Beijersbergen S.M., André / 1984 jan-feb / blz 4 ( Heilige Geest )
[708] Priesterdag met Mgr. J. Koller. / Horsthuis pr., Jozef / 1984 jan-feb / blz 6 ( Parochie )
[709] Charismatische vernieuwing in de parochies (toespraak). / Koller, Mgr. Johann / 1984 jan-feb / blz 9 ( Parochie )
[710] Een uitstekende vorm van getuigenis. / Beijersbergen S.M., André / 1984 jan-feb / blz 12 ( Getuigenissen / Vorming )
[711] Help me om normaal te worden. / Arons, Ed / 1984 jan-feb / blz 13 ( Heilige Geest )
[712] Conceptrapport over de vernieuwing door de Geest. / Arons, Ed / 1984 jan-feb / blz 15 ( Rapportage )
[713] Dwaas durven zijn. / Leenderts, Vera / 1984 jan-feb / blz 20 ( Getuigenissen / Retraite )
[714] God is niet ver weg. / Arenda, Brigtta d’ / 1984 jan-feb / blz 22 ( Gemeenschap )
[715] Europa, ons missiegebied. / Maes O.Praem., Daniël / 1984 jan-feb / blz 25 ( Evangelisatie )
[716] ’Niets onbeproefd laten... Alles wagen... / Seghers O.M.I., Paul / 1984 jan-feb / blz 29 ( Evangelisatie )
[717] Zeg het goede nieuws aan! / Beeck O.F.M., Jan van / 1984 jan-feb / blz 31 ( Evangelisatie )
[718] Werkgroep Israël. / Horsthuis pr., Jozef / 1984 jan-feb / blz 36 ( Christendom / Jodendom / Religie )
[719] Over de inhoud. / Redactie / 1984 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[720] De Geest maakt vindingrijk II. / Beijersbergen S.M., André / 1984 mrt-apr / blz 4 ( Heilige Geest )
[721] Knelpunten en uitdagingen in Europa – Rome 1983 / Arons, Ed / 1984 mrt-apr / blz 6 ( Conferenties )
[722] Schuld belijden, zo deden wij het. / Duin pr., A. van / 1984 mrt-apr / blz 10 ( Verzoening )
[723] Aäron Jean-Marie Lustiger, de Joodse kardinaal. / Beijersbergen S.M., André / 1984 mrt-apr / blz 12 ( Mensen )
[724] Ik heb er moeite mee. / Leenderts, Vera / 1984 mrt-apr / blz 14 ( Gedichten / Overweging )
[725] Bouwstenen 27: Wijs de weg. / Beeck O.F.M., Jan van / 1984 mrt-apr / blz 15 ( Bijbelcatechese )
[726] Mensen van hoop. / Forrest C.SS.R., Tom / 1984 mrt-apr / blz 18 ( Geestelijk Leven )
[727] Vernieuwing en opbouw van de Kerk. / Osta Mgr. B.J., (India) / 1984 mrt-apr / blz 20 ( Wereldkerk )
[728] Dit is het geheim van ons geloof. / Arons, Ed / 1984 mrt-apr / blz 22 ( Catechese )
[729] Hoe de Geest werkt in een bejaardenhuis. / Lieke / 1984 mrt-apr / blz 26 ( Maatschappij )
[730] Gesprek met een kerngroep. / Beijersbergen S.M., André / 1984 mrt-apr / blz 29 ( Gebedsgroep / Interview )
[731] Informatie uit Europa. / Redactie / 1984 mrt-apr / blz 33 ( Informatie )
[732] Uit brieven van lezers. / Redactie / 1984 mrt-apr / blz 36 ( Correspondentie )
[733] ’Geef niet van je overvloed, maar geef iets dat pijn doet’ (toespraak). / Moeder Teresa / 1984 mrt-apr / blz 38 ( Onderricht )
[734] Over de inhoud. / Redactie / 1984 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[735] Groeien naar volwassen geloof I. / Arons, Ed / 1984 mei-jun / blz 4 ( Geestelijk Leven )
[736] Bouwstenen 28: Zendingsrede. / Seghers O.M.I., Paul / 1984 mei-jun / blz 8 ( Bijbelcatechese )
[737] Mijn leven met de Heer. / Leenderts, Vera / 1984 mei-jun / blz 12 ( Geestelijk Leven / Getuigenissen )
[738] Verschijningen in Medjugorje. / Mathy, Leon / 1984 mei-jun / blz 15 ( Maria )
[739] In de voetsporen van Norbert. / Maes O.Praem., Daniël / 1984 mei-jun / blz 18 ( Heiligen )
[740] Een parochie, bruisend van activiteit en Geestelijk Leven. / Beijersbergen S.M., André / 1984 mei-jun / blz 20 ( Parochie )
[741] Een geslaagde Open Dag. / n.n. / 1984 mei-jun / blz 25 ( Open Dagen )
[742] Getuigen. / Beeck O.F.M., Jan van / 1984 mei-jun / blz 26 ( Onderricht / Vorming )
[743] De kleine dichter en het grote gedicht. / Oremus, Co ; Timmermans, M. / 1984 mei-jun / blz 29 ( Gedichten )
[744] Een brief van Jezus. / uit: The Catholic Evangelist / 1984 mei-jun / blz 30 ( Correspondentie )
[745] Uit brieven van lezers. / Redactie / 1984 mei-jun / blz 31 ( Correspondentie )
[746] Vernieuwing door de Geest. / Arons, Ed / 1984 mei-jun / blz 32 ( Visie )
[747] Gesprek op het bankje. / Beijersbergen S.M., André / 1984 mei-jun / blz 36 ( Interview )
[748] Groeien naar volwassen geloof II. / Arons, Ed / 1984 jul-aug / blz 3 ( Geestelijk Leven )
[749] Op zoek naar God / Sprong, Grady v.d. / 1984 jul-aug / blz 7 ( Getuigenissen )
[750] Kerk. / Leenderts, Vera / 1984 jul-aug / blz 8 ( Gedichten / Overweging )
[751] Naar een vernieuwde eredienst. / Beijersbergen S.M., André / 1984 jul-aug / blz 10 ( Liturgie )
[752] Tardif, Emiliano getuigt I. / Redactie / 1984 jul-aug / blz 12 ( Getuigenissen )
[753] Internationale leidersconferentie Rome 1984. / Lukey, Gré & Vinkenburg, Maria / 1984 jul-aug / blz 20 ( Conferenties )
[754] De ’gewone tijd’ uitbuiten. / Leland, M.A. / 1984 jul-aug / blz 22 ( Kerkelijk Jaar / Vorming )
[755] Katholieken in de evangelische beweging. / Slijkerman, Kees / 1984 jul-aug / blz 25 ( Oecumene )
[756] Jezus leeft... Leef voor Hem! (Pinkstermaandag Genk). / Groot, Zr. Alidia / 1984 jul-aug / blz 26 ( Open Dagen )
[757] Samen op de tandem. / Klarenbeek, Gerard / 1984 jul-aug / blz 29 ( Getuigenissen )
[758] Jeruzalem ’84 / Visser, M. & Arons, Ed / 1984 jul-aug / blz 30 ( Oecumene )
[759] Een inspirerend gezin. / Arons, Ed / 1984 jul-aug / blz 31 ( Gezin )
[760] Uit brieven van lezers. / Redactie / 1984 jul-aug / blz 36 ( Correspondentie )
[761] Mijn weg naar charismatische vernieuwing. / Leny / 1984 jul-aug / blz 37 ( Getuigenissen )
[762] Over de inhoud. / Redactie / 1984 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[763] Groeien naar volwassen geloof III / Arons, Ed / 1984 sep-okt / blz 4 ( Geestelijk Leven )
[764] Waar is de hemel? / Arons, Ed / 1984 sep-okt / blz 9 ( Jeugd )
[765] Hoe kun je mensen helpen naar een dieper geloofsleven? / Beijersbergen S.M., André / 1984 sep-okt / blz 10 ( Geestelijk Leven / Vorming )
[766] Charismatische conferentie – Czestochowa. / Arons, Ed / 1984 sep-okt / blz 11 ( Conferenties )
[767] Een zeker iemand. / Oremus, Co / 1984 sep-okt / blz 12 ( Parabels )
[768] Tardif, Emiliano getuigt II. / Redactie / 1984 sep-okt / blz 14 ( Getuigenissen )
[769] De kracht van het gebed. / Beijersbergen S.M., André / 1984 sep-okt / blz 20 ( Gebed / Vorming )
[770] Kerk in beweging. / Forrest C.SS.R., Tom / 1984 sep-okt / blz 21 ( Wereldkerk )
[771] ’Na tien jaar ben ik weer gaan bidden’. / Een priester / 1984 sep-okt / blz 24 ( Getuigenissen )
[772] Het oude nieuw vertaald. / Groot, Zr. Alidia / 1984 sep-okt / blz 26 ( Gebed )
[773] De straat op en het huis open. / Beeck O.F.M., Jan van / 1984 sep-okt / blz 28 ( Evangelisatie )
[774] Paray-le-Monial ’84 / Arons, Ed / 1984 sep-okt / blz 30 ( Paray-le-Monial )
[775] Kinderkamp. / Arons, Ed / 1984 sep-okt / blz 31 ( Jeugd )
[776] S.O.S.-gebedslijn. / Redactie / 1984 sep-okt / blz 34 ( Informatie )
[777] Uit brieven van lezers. / Redactie / 1984 sep-okt / blz 37 ( Correspondentie )
[778] Over de inhoud. / Redactie / 1984 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[779] Groeien naar volwassen geloof IV. / Arons, Ed / 1984 nov-dec / blz 4 ( Geestelijk Leven )
[780] Brief aan Gemma. / Beijersbergen S.M., André / 1984 nov-dec / blz 9 ( Correspondentie )
[781] Een nieuwe manier van evangelie verkondigen. / Redactie / 1984 nov-dec / blz 12 ( Evangelisatie )
[782] Je kunt mij niet ontkomen. / Terwan, Roos / 1984 nov-dec / blz 15 ( Getuigenissen )
[783] Ook voor mij? / Beeck O.F.M., Jan van / 1984 nov-dec / blz 16 ( Gebedsgroep )
[784] Talitakumi-weekend te Eindhoven. / Noble, Bert en Corry le / 1984 nov-dec / blz 18 ( Genezing )
[785] Wat zullen de mensen zeggen? / Arons, Ed / 1984 nov-dec / blz 21 ( Overweging )
[786] Bouwstenen 28: Het oog van de mensen. / Arons, Ed / 1984 nov-dec / blz 22 ( Bijbelcatechese )
[787] Meditatie over een ’heilige’ vrouw. / W., L. / 1984 nov-dec / blz 25 ( Maria / Overweging )
[788] Goed nieuws voor onze kinderen. / Zweep, fr. Siardus v.d. / 1984 nov-dec / blz 26 ( Jeugd )
[789] ’De deuren langs met Panorama’ (uit: Katholiek Informatieblad). / Roozen, John / 1984 nov-dec / blz 28 ( Evangelisatie )
[790] Na vier jaar. / Tireliren, Lieve / 1984 nov-dec / blz 32 ( Getuigenissen )
[791] Je moet veel durven verwachten. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1984 nov-dec / blz 33 ( Getuigenissen )
[792] Je bent genezen. / Leny / 1984 nov-dec / blz 36 ( Getuigenissen )
[793] Uit brieven van lezers. / Redactie / 1984 nov-dec / blz 37 ( Correspondentie )
[794] Beste broers en zussen. / Redactie / 1985 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[795] Wakker worden (toespraak). / Danneels, Godfried kardinaal / 1985 jan-feb / blz 5 ( Onderricht )
[796] De glorie van God I. / Beijersbergen S.M., André / 1985 jan-feb / blz 7 ( Overweging )
[797] Gebedsverhoring (uit het Engels). / n.n. / 1985 jan-feb / blz 8 ( Getuigenissen )
[798] Bouwstenen 30: Aan de slag. / Beeck O.F.M., Jan van / 1985 jan-feb / blz 9 ( Bijbelcatechese )
[799] De komst van de Paus – Latijns Amerika. / Arons, Ed / 1985 jan-feb / blz 14 ( Informatie )
[800] Vernieuwing... ook in de parochie? / Seghers O.M.I., Paul / 1985 jan-feb / blz 16 ( Parochie )
[801] Citaten uit ’Regen de stroom in’. / Wallis, Jim / 1985 jan-feb / blz 17 ( Citaten )
[802] De Vernieuwing en de Nederlandse bisschoppen. / Redactie / 1985 jan-feb / blz 18 ( Kerkprovincie )
[803] Een belangrijke boodschap. (Anna Maria Hartong-Vlaar) / Janssen, Jean / 1985 jan-feb / blz 19 ( In Memoriam )
[804] Groeien naar volwassen geloof V. / Arons, Ed / 1985 jan-feb / blz 21 ( Geestelijk Leven )
[805] Groei in de groep I: De gebedsavond - Een kijk op jouw gebedsgroep. / Beeck O.F.M., Jan van / 1985 jan-feb / blz 26 ( Gebedsgroep )
[806] Ons vernieuwd gezin. / Goor, Erik en Agnes / 1985 jan-feb / blz 28 ( Getuigenissen / Gezin )
[807] Jezus volgen (toespraak). / Zr. Maria Teresa / 1985 jan-feb / blz 30 ( Onderricht )
[808] Tegen de stroom in; De Goede herder...; Danken voor alles, kan dat wel? / Redactie / 1985 jan-feb / blz 34 ( Boekenplank )
[809] De ander en ik. / n.n. / 1985 jan-feb / blz 36 ( Overweging )
[810] Lieve mensen. / Redactie / 1985 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[811] De eerste vierdaagse in Stevensbeek. / Groot, Zr. Alidia / 1985 mrt-apr / blz 4 ( Conventies )
[812] ’Verkondig het van de daken’. / Redactie-Rabboeni / 1985 mrt-apr / blz 7 ( Evangelisatie / Interview )
[813] De glorie van God II. / Beijersbergen S.M., André / 1985 mrt-apr / blz 11 ( Overweging )
[814] Tekens van hoop in Vlaanderen. / Zr. Francine / 1985 mrt-apr / blz 14 ( Gemeenschap )
[815] Roep de Naam van Jezus aan (toespraak). / Zr. Maria Terese / 1985 mrt-apr / blz 16 ( Onderricht )
[816] Met vreugde geven wij kennis van... / Redactie / 1985 mrt-apr / blz 20 ( Boekenplank )
[817] Groei in de groep II: De gebedsavond - Wie leidt er? / Beeck O.F.M., Jan van / 1985 mrt-apr / blz 23 ( Gebedsgroep )
[818] Profiel van een leider. / Beijersbergen S.M., André / 1985 mrt-apr / blz 24 ( Leiderschap )
[819] ’Ik ben weer blij in mijn hart’. / Sloot, Z.. / 1985 mrt-apr / blz 25 ( Getuigenissen )
[820] Zo ging het in onze groep – Raadpleging over de kern. / Seghers O.M.I., Paul / 1985 mrt-apr / blz 26 ( Gebedsgroep )
[821] De keuze is aan mij. / Leenderts, Vera / 1985 mrt-apr / blz 28 ( Overweging )
[822] ’Vertel het Goede Nieuws’ (toespraak Mgr. Milingo). / Groot, Zr. Alidia / 1985 mrt-apr / blz 29 ( Evangelisatie )
[823] Groeien naar volwassen geloof VI: Ons ’ja’. / Arons, Ed / 1985 mrt-apr / blz 32 ( Geestelijk Leven )
[824] Enkele kernteksten. / Redactie / 1985 mrt-apr / blz 33 ( Citaten )
[825] Tranen. / Kemp O.Praem., Cees de / 1985 mrt-apr / blz 34 ( Onderricht )
[826] Ik vertrouwde mijn eigen ogen niet. / Rijn, Piet van / 1985 mrt-apr / blz 36 ( Getuigenissen )
[827] Hoe ik genezen werd. / Vranken, M. / 1985 mrt-apr / blz 37 ( Getuigenissen )
[828] Van onze lezers. / Een mevrouw / 1985 mrt-apr / blz 38 ( Stille Tijd )
[829] Lieve mensen. / Redactie / 1985 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[830] Jezus: méér dan een voorbeeld. / Arons, Ed / 1985 mei-jun / blz 4 ( Onderricht )
[831] Ik ben jullie eenheid. / Leenderts, Vera / 1985 mei-jun / blz 8 ( Gedichten / Overweging )
[832] Genezing I: Wie heeft opdracht te genezen? / Marsch O.P. / 1985 mei-jun / blz 9 ( Genezing )
[833] De glorie van God III. / Beijersbergen S.M., André / 1985 mei-jun / blz 13 ( Overweging )
[834] Jongerentocht naar Bauraing. / Swerts, Peter en Lieve / 1985 mei-jun / blz 18 ( Jongeren )
[835] Bauraing 1985. / De Kok, Henk en Greet / 1985 mei-jun / blz 19 ( Jongeren )
[836] Bouwstenen 30: Jezus’ laatste woorden – onze opdracht. / Beeck O.F.M., Jan van / 1985 mei-jun / blz 20 ( Bijbelcatechese )
[837] Veni Creator. / Z., E. / 1985 mei-jun / blz 24 ( Overweging )
[838] Het kinderkamp. / Eijsbouts, John / 1985 mei-jun / blz 25 ( Jeugd )
[839] Zomerkamp – Vraaggesprek met een huismoeder. / Beijersbergen S.M., André / 1985 mei-jun / blz 27 ( Interview )
[840] Gods Woord van dag tot dag. / Groot, Zr. Alidia / 1985 mei-jun / blz 32 ( Charisma’s / Profetie )
[841] Groei in de groep III: De gebedsavond – Een woord van de Heer. / Beeck O.F.M., Jan van / 1985 mei-jun / blz 34 ( Gebedsgroep )
[842] Beste broers en zussen in Christus. / Redactie / 1985 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
[843] De glorie van God IV (slot). / Beijersbergen S.M., André / 1985 jul-aug / blz 4 ( Overweging )
[844] Vele genezingen in uitpuilende Brabanthallen (Pinksterzaterdag). / Arons, Ed / 1985 jul-aug / blz 7 ( Open Dagen )
[845] De adem van de Geest. / Carretto, Carlo / 1985 jul-aug / blz 8 ( Heilige Geest )
[846] De ander in zijn ontwikkeling respecteren. / Beijersbergen S.M., André / 1985 jul-aug / blz 11 ( Onderricht )
[847] Anders. / Leenderts, Vera / 1985 jul-aug / blz 14 ( Gedichten / Overweging )
[848] Onverhoord gebed. / Kemp O.Praem., Cees de / 1985 jul-aug / blz 15 ( Gebed )
[849] Najaarspsalm. / Slijkerman, Kees / 1985 jul-aug / blz 17 ( LPK )
[850] Evangelie, bron van leven. / Leenderts, Vera / 1985 jul-aug / blz 18 ( Geestelijk Leven )
[851] Genezing II: Wenken hoe men met genezingsgebed kan beginnen. / Marsch O.P. / 1985 jul-aug / blz 22 ( Gebed / Genezing )
[852] Leven onder moslims. / Mol, Mark Van / 1985 jul-aug / blz 25 ( Christendom / Islam )
[853] Gevaren van de (zogenaamde) profetie. / P. Terwan / 1985 jul-aug / blz 30 ( Charisma’s / Profetie )
[854] Groei in de groep IV: Antwoord op “De gevaren van de (zogenaamde) Profetie. / Beeck O.F.M., Jan van / 1985 jul-aug / blz 31 ( Charisma’s / Profetie )
[855] U zal ik loven, Heer. / Noble, Bert en Corry le / 1985 jul-aug / blz 34 ( Getuigenissen )
[856] Je eigen Schrift schrijven; Uw woord een licht...; Het voorrecht vrouw te zijn. / Redactie / 1985 jul-aug / blz 36 ( Boekenplank )
[857] Beste vrienden. / Redactie / 1985 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[858] Bouwstenen 31: Niet op een eiland. / Arons, Ed / 1985 sep-okt / blz 4 ( Bijbelcatechese )
[859] Genesis 4. / Leenderts, Vera / 1985 sep-okt / blz 8 ( Gedichten / Overweging )
[860] De Geest maakt vindingrijk. / Beijersbergen S.M., André / 1985 sep-okt / blz 9 ( Heilige Geest )
[861] Hoe werkt de volwassenkatechese? / Beijersbergen S.M., André / 1985 sep-okt / blz 10 ( Catechese )
[862] Priesterretraite in Bonheiden – België. / Een parochiepriester / 1985 sep-okt / blz 13 ( Retraite )
[863] Heil uit de Joden? / Redactie / 1985 sep-okt / blz 16 ( Boekenplank / Christendom / Jodendom / Religie )
[864] Laetitia Israel. / Rooyen O.S., H. van / 1985 sep-okt / blz 17 ( Christendom / Jodendom / Religie )
[865] Gebed tot de Heilige Geest. / n.n. / 1985 sep-okt / blz 20 ( Gebed )
[866] Bekeren tot God... Verkeren met Hem. / n.n. / 1985 sep-okt / blz 21 ( Geestelijk Leven )
[867] Groei in de groep V: Het begin van de avond. / Beeck O.F.M., Jan van / 1985 sep-okt / blz 22 ( Gebedsgroep )
[868] Correspondentie over de gebedsavond. / Beeck O.F.M., Jan van / 1985 sep-okt / blz 25 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
[869] Vorming, roeping en zending van leken (brochure). / L.P.K. / 1985 sep-okt / blz 25 ( Boekenplank / Vorming )
[870] Heb je al eens geprobeerd psalmen te bidden? / Beijersbergen S.M., André / 1985 sep-okt / blz 26 ( Gebed )
[871] Moderne parabels. / n.n. / 1985 sep-okt / blz 28 ( Parabels )
[872] De glorie van God in onze omgang met dieren. / S.P.E. / 1985 sep-okt / blz 29 ( Maatschappij )
[873] Geloof en oorlog in Nicaragua. / Olinger, J. / 1985 sep-okt / blz 32 ( Geloof / Maatschappij )
[874] Is de wereld toch plat? / Arons, Ed / 1985 sep-okt / blz 33 ( Geloof / Maatschappij )
[875] Structuur in Nederland / L.P.K. / 1985 sep-okt / blz 34 ( Charismatische Vernieuwing )
[876] Mijn bekering en verandering van leven. / Manders, B. / 1985 sep-okt / blz 38 ( Getuigenissen )
[877] Uit een brief. / n.n. / 1985 sep-okt / blz 38 ( Correspondentie )
[878] Beste lezers. / Redactie / 1985 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[879] Oproep van de Charismatische Vernieuwing: Breng evenwicht tussen Kerk en samenleving. / Cordes, Mgr. Paul J. / 1985 nov-dec / blz 4 ( Maatschappij / Onderricht / Toespraak / Wereldkerk )
[880] Bouwstenen 32: Zalig de armen? / Arons, Ed / 1985 nov-dec / blz 6 ( Bijbelcatechese )
[881] Kiezen voor de armen. / Flanagan OFM., Finbarr / 1985 nov-dec / blz 11 ( Maatschappij )
[882] Ik, Franciscus – Carlo Carretto. / Redactie / 1985 nov-dec / blz 13 ( Boekenplank )
[883] Alleen bidden? / Kemp O.Praem., Cees de / 1985 nov-dec / blz 15 ( Engagement )
[884] Vrouw en geloof. / Leenderts, Vera / 1985 nov-dec / blz 16 ( Cursus )
[885] De lofprijzing. / Groot, Zr. Alidia / 1985 nov-dec / blz 21 ( Charisma’s / Lofprijzing )
[886] Groei in de groep VI: De lofprijzing. / Beeck O.F.M., Jan van / 1985 nov-dec / blz 24 ( Gebedsgroep )
[887] Correspondentie over de gebedsavond. / Beeck O.F.M., Jan van / 1985 nov-dec / blz 27 ( Correspondentie )
[888] ’Ik ben maar een leek’...!? / Slijkerman, Kees / 1985 nov-dec / blz 29 ( Zending )
[889] Een treffend getuigenis: worsteling met God. / Vlieger, M. / 1985 nov-dec / blz 31 ( Getuigenissen )
[890] Mijn bekering. / n.n. / 1985 nov-dec / blz 32 ( Getuigenissen )
[891] De Zusters van Moeder Teresa: Missionaries of Charity. / Katholiek Informatieblad / 1985 nov-dec / blz 35 ( Informatie )
[892] Jezus en de armen. / Joly S.J., Le / 1985 nov-dec / blz 37 ( Overweging )
[893] Steen voor steen. / Leenderts, Vera / 1986 jan-feb / blz 3 ( Gedichten / Overweging )
[894] Beste lezers. / Redactie / 1986 jan-feb / blz 4 ( Editoriaal )
[895] Wij verkondigen Jezus Christus (Eindhoven 23-11-1985) / Arons, Ed / 1986 jan-feb / blz 6 ( Open Dagen )
[896] ’Een boodschap over de Boodschap’. / Borst M.H.M., Jaap / 1986 jan-feb / blz 9 ( Evangelisatie / Open Dagen )
[897] De stijl van het spontaan gebed. / Kemp O.Praem., Cees de / 1986 jan-feb / blz 13 ( Gebed )
[898] Dank, dank en nog eens dank (Afscheid van de redactie Groot, Zr. Alidia). / Groot, Zr. Alidia / 1986 jan-feb / blz 14 ( Informatie )
[899] Bericht uit Indonesia. / Zr. Gabriëla, clarisse / 1986 jan-feb / blz 16 ( Correspondentie )
[900] Groei in de groep VII: De gebedsavond – als de groep kleiner wordt? / Beeck O.F.M., Jan van / 1986 jan-feb / blz 18 ( Gebedsgroep )
[901] Er valt te praten. / Leenderts, Vera / 1986 jan-feb / blz 20 ( Gedichten / Overweging )
[902] Bidden in tongen. / Faricy S.J., R. & Rooney s.n.d., Sr. L. / 1986 jan-feb / blz 21 ( Charisma’s / Gebed / Tongentaal )
[903] Onvermoede reikwijdte. / L.P.K. / 1986 jan-feb / blz 23 ( Getuigenissen )
[904] De vertroostende aanwezigheid van de Heer. / Vinkenburg, Maria / 1986 jan-feb / blz 27 ( Conventies / Oecumene )
[905] Zo gaat het in Volendam. / Schokker A.A., Jan / 1986 jan-feb / blz 28 ( Gebedsgroep )
[906] Jongeren wereldwijd (Jongerenbijeenkomst in Rome). / Dorenbos, Vincent / 1986 jan-feb / blz 32 ( Jongeren )
[907] Open brief van de jongeren. / n.n. / 1986 jan-feb / blz 33 ( Correspondentie / Jongeren )
[908] En ik leerde al gaande. / Een lezer / 1986 jan-feb / blz 35 ( Correspondentie / Getuigenissen )
[909] Tijd is liefde. / n.n. / 1986 jan-feb / blz 37 ( Gedichten / Overweging )
[910] Beste vrienden. / Redactie / 1986 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[911] Eigentijdse evangelisatie I. / Catta, Hervé-Marie en Martine / 1986 mrt-apr / blz 4 ( Evangelisatie / Onderricht / Toespraak )
[912] Een genade voor de Kerk. / New Covenant, nov 1985 / 1986 mrt-apr / blz 7 ( Informatie )
[913] Arbeider in Gods wijngaard: Beijersbergen S.M., André / Slijkerman, Kees / 1986 mrt-apr / blz 8 ( Interview )
[914] Nogmaals ’zweven’. / Beeck O.F.M., Jan van / 1986 mrt-apr / blz 12 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
[915] ’Zweven’. / Vinkenburg, Maria / 1986 mrt-apr / blz 15 ( Gebed )
[916] Pater Beijersbergen S.M., André in het goud. / Redactie / 1986 mrt-apr / blz 16 ( Informatie )
[917] Priesterretraite – K. Peperzak ofm. / Redactie / 1986 mrt-apr / blz 17 ( Interview / Retraite )
[918] De biecht. / Schutz, Roger / 1986 mrt-apr / blz 20 ( Citaten / Sacramenten )
[919] Talitakumi. / Hans Dieter Osenberg / 1986 mrt-apr / blz 21 ( Overweging )
[920] Verlost tot vrijheid. / Beijersbergen S.M., André / 1986 mrt-apr / blz 22 ( Correspondentie / Onderricht )
[921] Maandagavond. / K., I. / 1986 mrt-apr / blz 25 ( Getuigenissen )
[922] Priester en leek. / Schutz, Roger / 1986 mrt-apr / blz 26 ( Citaten )
[923] Er is méér in beweging I: Marriage Encounter. / Erlings, Marie & Sjaak en Houwen, Piet / 1986 mrt-apr / blz 27 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
[924] Verrijzenisgeloof: een concreet getuigenis. / Schueren-Lodewijckx, M. van der / 1986 mrt-apr / blz 30 ( Geestelijk Leven )
[925] André (een lied). / Hakvoort, Wim / 1986 mrt-apr / blz 33 ( Muziek )
[926] Waarom moeten mensen lijden – Herwig Arts. / Leenderts, Vera / 1986 mrt-apr / blz 35 ( Boekenplank )
[927] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1986 mrt-apr / blz 36 ( Informatie )
[928] KTRN: Het ABC van Katholieke Charismatische Vernieuwing. / L.P.K. / 1986 mei-jun / blz 0 ( Charismatische Vernieuwing )
[929] Beste vrienden. / Redactie / 1986 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[930] Eigentijdse evangelisatie II (toespraak). / Catta, Hervé-Marie en Martine / 1986 mei-jun / blz 4 ( Evangelisatie )
[931] Ontmoeting / Een religieuze / 1986 mei-jun / blz 6 ( Getuigenissen )
[932] Bouwer aan e Nieuwe Aarde (bij het afscheid van de redactie Arons, Ed). / Slijkerman, Kees / 1986 mei-jun / blz 8 ( Interview )
[933] Eerlijk gezegd. / Leenderts, Vera / 1986 mei-jun / blz 12 ( Evangelisatie )
[934] Een vrouw en de Paus: Elena Guerra en Leo XIII. / Gaudet O.M.I., Val / 1986 mei-jun / blz 13 ( Charismatische Vernieuwing / Wereldkerk )
[935] Kom, o Heilige Geest. / Patti Mansfield / 1986 mei-jun / blz 17 ( Gebed / Heilige Geest )
[936] Heilige Geest. / Leenderts, Vera / 1986 mei-jun / blz 20 ( Gedichten / Overweging )
[937] Bouwstenen 32: ’Wie zegt gij dat Ik ben?’. / Seghers O.M.I., Paul / 1986 mei-jun / blz 21 ( Bijbelcatechese / Overweging )
[938] Groei in de groep VIII: Mens, erger je opbouwend. / Beeck O.F.M., Jan van / 1986 mei-jun / blz 25 ( Gebedsgroep )
[939] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1986 mei-jun / blz 29 ( Informatie )
[940] Beste Vrienden. / Slijkerman, Kees / 1986 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
[941] Nationale Open Dag te Naaldwijk. / Redactie / 1986 jul-aug / blz 4 ( Open Dagen )
[942] ’ Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?’ – Mario Cappello. / Borst M.H.M., Jaap / 1986 jul-aug / blz 6 ( Onderricht / Open Dagen / Toespraak )
[943] Op weg naar Rocamadour. / Niemeijer, Ru / 1986 jul-aug / blz 9 ( Reisbeschrijving )
[944] Zullen wij binnengaan? / Seghers O.M.I., Paul / 1986 jul-aug / blz 11 ( Open Dagen / Vlaanderen )
[945] Grenzeloos. / V., , V. / 1986 jul-aug / blz 12 ( Gedichten )
[946] Grenzeloos. / V., V. / 1986 jul-aug / blz 12 ( Overweging )
[947] Jezus Christus: leven, kracht en hoop I. / Zr. J. / 1986 jul-aug / blz 13 ( Charismatische Vernieuwing / Buitenland )
[948] Zo gaat het in Antwerpen – gebedsavond bij Rabboeni-leerlingen. / E. / 1986 jul-aug / blz 15 ( Gemeenschap )
[949] Groei in de groep IX: Gewone liederen kunnen ook. / Beeck O.F.M., Jan van / 1986 jul-aug / blz 17 ( Gebedsgroep )
[950] Groei in de groep X: Gebedsgroep én... / Beeck O.F.M., Jan van / 1986 jul-aug / blz 18 ( Gebedsgroep )
[951] God zij uw minne. Reactie op ’Mens, erger je opbouwend’. / S., W. / 1986 jul-aug / blz 19 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
[952] De openheid van open dagen. / Redactie / 1986 jul-aug / blz 20 ( Open Dagen )
[953] Barbara Leahy Shlemon, Paul Feider pr. / Lukey, Gré / 1986 jul-aug / blz 22 ( Dienst van Genezing )
[954] Hoe mijn inwijding in de genezende kracht van Christus begon. / Shlemon, Barbara Leahy / 1986 jul-aug / blz 23 ( Getuigenissen )
[955] Pinksteren... en dan..? – David du Plessis. / Lilly, Fred (New Covenant) / 1986 jul-aug / blz 23 ( Interview )
[956] Volheid. / V., V. / 1986 jul-aug / blz 27 ( Gedichten / Overweging )
[957] Er is méér in beweging II: De neo-catechumenale weg. / Engels, Lou / 1986 jul-aug / blz 28 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
[958] Bouwstenen 33: Jezelf als struikelblok. / Beeck O.F.M., Jan van / 1986 jul-aug / blz 31 ( Bijbelcatechese )
[959] ’Christelijke gezinnen met toekomst’ – Maes O.Praem., Daniël / L., V. / 1986 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank / Gezin )
[960] Wereldwijd informatie. / Cooper, Kristina / 1986 jul-aug / blz 36 ( Buitenland )
[961] Nieuwe Aard(ig)e wetenswaardigheden. / Redactie / 1986 jul-aug / blz 37 ( Informatie )
[962] Beste Lezers. / Slijkerman, Kees / 1986 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[963] Pro Deo. / V., V. / 1986 sep-okt / blz 4 ( Gedichten / Overweging )
[964] Genezend liefhebben: Eucharistieviering met dienst van genezing. / Robroek, Bets / 1986 sep-okt / blz 5 ( Dienst van Genezing )
[965] Geloven betekent vertrouwen. / Barbara Leahy Shlemon / 1986 sep-okt / blz 8 ( Genezing )
[966] Waarom niet meteen? / Laarman, Henk / 1986 sep-okt / blz 12 ( Genezing / Getuigenissen )
[967] Ook door mij? / Robroek, Bets / 1986 sep-okt / blz 14 ( Genezing / Getuigenissen )
[968] Bevrijding. / Annie D. / 1986 sep-okt / blz 15 ( Genezing / Getuigenissen )
[969] Gesprek met Mw. Marga Klompé. / Bierman, Zr. Humilia / 1986 sep-okt / blz 16 ( Interview )
[970] Het vuur brandt stralend. / Shields, Ann / 1986 sep-okt / blz 18 ( Wereldkerk )
[971] Hebzucht. / Pastoor Rabou / 1986 sep-okt / blz 21 ( Bijbel / Overweging )
[972] Groei in de groep XI: Prijzen, waarvoor? / Beeck O.F.M., Jan van / 1986 sep-okt / blz 23 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
[973] Een vijfdaagse om het geloof te vieren in Vlaanderen. / Jet J. / 1986 sep-okt / blz 25 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
[974] spreekt de Heer zo? / Slijkerman, Kees / 1986 sep-okt / blz 27 ( Charisma’s )
[975] In gesprek met Bär O.S.B., Mgr. R.Ph. / Slijkerman, Kees / 1986 sep-okt / blz 29 ( Interview )
[976] School tot opbouw van gemeenschappen I. / Ruiter, Nellie e.a. / 1986 sep-okt / blz 34 ( Vorming )
[977] Ascese. / V., V. / 1986 sep-okt / blz 36 ( Gedichten / Overweging )
[978] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 1986 sep-okt / blz 37 ( Informatie )
[979] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1986 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[980] In gesprek met Bär O.S.B., Mgr. R.Ph. II. / Slijkerman, Kees / 1986 nov-dec / blz 4 ( Interview )
[981] Als het spannend wordt. / Slijkerman, Kees / 1986 nov-dec / blz 6 ( Kerkprovincie )
[982] Handelingen 1986 (Birmingham). / Klaauw A.A., Leo van der / 1986 nov-dec / blz 9 ( Conferenties )
[983] Bidden per telefoon (S.O.S.-gebedslijn). / B., H. v. / 1986 nov-dec / blz 11 ( Hulpdiensten )
[984] Bach mag (uit: Tussen klein en groot). / Oremus, Co / 1986 nov-dec / blz 13 ( Overweging )
[985] Het begrip Kerk: wat de Kerk leert omtrent ’kerk’. / Schreck, Alan / 1986 nov-dec / blz 14 ( Onderricht )
[986] ’En gij, wie zegt gij dat Ik ben?’ / Ad / 1986 nov-dec / blz 19 ( Getuigenissen )
[987] Vriend van de stilte. / Moeder Teresa / 1986 nov-dec / blz 21 ( Gebed )
[988] Bronnen van rijkdom. / Pouwels, Tiny / 1986 nov-dec / blz 22 ( Geestelijk Leven )
[989] Groei in de groep XII: Hoe wij het doen. / Beeck O.F.M., Jan van / 1986 nov-dec / blz 23 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
[990] ’Laat de kinderen tot mij komen’ – Caroline van Voorst tot Voorst / Arons, Ed / 1986 nov-dec / blz 25 ( Interview )
[991] Er is méér in beweging III: De Cursillo-beweging. / Kemp O.Praem., Cees de / 1986 nov-dec / blz 27 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
[992] In die dagen (homilie). / Reichenbach SS.CC., H. / 1986 nov-dec / blz 29 ( Bijbel / Onderricht )
[993] School tot opbouw van gemeenschappen II. / Ruiter, Nellie / 1986 nov-dec / blz 30 ( Gemeenschap )
[994] Het Filipijnse wonder. / Geerinck, Paul / 1986 nov-dec / blz 31 ( Buitenland )
[995] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1986 nov-dec / blz 36 ( Informatie )
[996] In Memoriam: Mw. Marga Klompé (uit: Dagblad Trouw, 9-11-’86). / L.P.K. en Redactie / 1986 nov-dec / blz 37 ( In Memoriam )
[997] Oorlog en vrede (uit: Tussen klein en groot). / Oremus, Co / 1986 jan-feb / blz 27 ( Gedichten / Overweging )
[998] Beste mensen. / Vinkenburg, Maria / 1987 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[999] Leidersweekend te Stevensbeek (toespraak). / Suenens, Leo kardinaal / 1987 jan-feb / blz 4 ( Onderricht )
[1000] Volhardend gebed: teken van hoop op gerechtigheid. / Bloem pr., H. / 1987 jan-feb / blz 5 ( Gebed )
[1001] Groei in de groep XIII: Aanwas en zeven-weken. / Beeck O.F.M., Jan van / 1987 jan-feb / blz 7 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
[1002] Hoe het ook kan: Zevenwekenvorming ’Leven in de Geest’. / Beel, Scheutist, G. / 1987 jan-feb / blz 8 ( Vorming )
[1003] Ervaringen met de ’Leven in de Geest’-vorming. / Briels, M. / 1987 jan-feb / blz 11 ( Getuigenissen / Vorming )
[1004] Psalm 51. / KBS / 1987 jan-feb / blz 12 ( Bijbel / Gebed )
[1005] Gebarsten regenbakken. / Beijersbergen S.M., André / 1987 jan-feb / blz 14 ( Geestelijk Leven )
[1006] In de voetsporen van Jezus – Marcellino Iragui. / Vinkenburg, Maria / 1987 jan-feb / blz 17 ( Boekenplank )
[1007] Hokjesmentaliteit. / McClung, Floyd / 1987 jan-feb / blz 18 ( Oecumene )
[1008] Totaal / V., V. / 1987 jan-feb / blz 19 ( Gedichten / Overweging )
[1009] In Memoriam: Kees Pronk ofm. / Schokker A.A., Jan / 1987 jan-feb / blz 20 ( In Memoriam )
[1010] Zonnelied. / Vaesen-Linhart, Rietje / 1987 jan-feb / blz 21 ( Gebed )
[1011] Waarin bestaat de zonde tegen de Heilige Geest? / Beijersbergen S.M., André / 1987 jan-feb / blz 22 ( Bijbel / Correspondentie )
[1012] Groei in de groep XIV: De groep, een gemeenschap? / Beeck O.F.M., Jan van / 1987 jan-feb / blz 24 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
[1013] Feest van de heilige Familie. / n.n. / 1987 jan-feb / blz 25 ( Kerkelijk Jaar / Overweging )
[1014] De plaats van de priester in de charismatische vernieuwing (toespraak). / Bär O.S.B., Mgr. R.Ph. / 1987 jan-feb / blz 29 ( Onderricht / Priesterschap / Sacramenten / Toespra )
[1015] Goede voornemens. / Horatzuck S.J., M. / 1987 jan-feb / blz 30 ( Varia )
[1016] De grootheid van Marga Klompé is dat zij meer was,... / Munster O.F.M., Dr. H. van / 1987 jan-feb / blz 32 ( In Memoriam )
[1017] Christen zijn gaat verder dan... / Vinkenburg, Maria / 1987 jan-feb / blz 34 ( Geestelijk Leven )
[1018] Nieuwe leden Landelijke Pastorale Kerngroep. / L.P.K. / 1987 jan-feb / blz 35 ( Charismatische Vernieuwing )
[1019] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1987 jan-feb / blz 36 ( Informatie )
[1020] Beste mensen / Slijkerman, Kees / 1987 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[1021] Wees stil: God wil je zo veel zeggen. / Bragt, Elisabeth van / 1987 mrt-apr / blz 4 ( Gebed / Stille Tijd )
[1022] Ik ben toch niet ziek? / Dorenbos, Annie / 1987 mrt-apr / blz 7 ( Dienst van Genezing )
[1023] Meeleven met de Kerk. / Maes O.Praem., Daniël / 1987 mrt-apr / blz 8 ( Encyclieken / Wereldkerk )
[1024] ’Die Heer is en het leven geeft’ I. / Seghers O.M.I., Paul / 1987 mrt-apr / blz 9 ( Encyclieken / Wereldkerk )
[1025] ’Hij heeft alles wel gedaan...’ / Heuvel, José van den / 1987 mrt-apr / blz 13 ( Getuigenissen )
[1026] Geloofsoverdracht... Hoe niet...? Hoe wel...? / Beijersbergen S.M., André / 1987 mrt-apr / blz 14 ( Evangelisatie )
[1027] In gesprek met Gerard en Simone Klarenbeek. / Slijkerman, Kees / 1987 mrt-apr / blz 17 ( Interview )
[1028] ’Kom, en volg’. / Reussien, Gert-Jan H. / 1987 mrt-apr / blz 22 ( Regio’s )
[1029] Een schijnwerper op Mission ’87. / Ruiter, Nellie / 1987 mrt-apr / blz 24 ( Oecumene )
[1030] TRADITIE en traditie. / Peperzak O.F.M.., J / 1987 mrt-apr / blz 26 ( Oecumene )
[1031] Nawoord. / S., K. / 1987 mrt-apr / blz 27 ( Oecumene )
[1032] Troubadour van Jezus: Arnold. / Vinkenburg, Maria / 1987 mrt-apr / blz 28 ( Evangelisatie )
[1033] De Geloofsbelijdenis van de Kerk – Katholieke Katechismus voor volwassenen. / Kemp O.Praem., Cees de / 1987 mrt-apr / blz 31 ( Boekenplank )
[1034] Kinderkatechese I: Stg. Kinderwerk Timotheüs. / Ruiter, Nellie / 1987 mrt-apr / blz 32 ( Catechese / Jeugd )
[1035] Bidden voor de Synode I. / Reussien, Gert-Jan H. / 1987 mrt-apr / blz 33 ( Gebed / Kerkprovincie )
[1036] Er is méér in beweging IV: Gemeenschappen van Geestelijk Leven. / Eken O.S.U., Zr. Veronica / 1987 mrt-apr / blz 34 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
[1037] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1987 mrt-apr / blz 36 ( Informatie )
[1038] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1987 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[1039] Bidden in de tram. / Tireliren, Lieve / 1987 mei-jun / blz 4 ( Gebed )
[1040] Bidden. / V., V. / 1987 mei-jun / blz 6 ( Gedichten / Overweging )
[1041] Pinksteren aan jezelf laten gebeuren. / Reichenbach SS.CC., H. / 1987 mei-jun / blz 7 ( Retraite )
[1042] In gesprek met Theo en Monique Voorhout. / Redactie / 1987 mei-jun / blz 8 ( Evangelisatie / Interview )
[1043] I.C.P.E. Rome. / Brazier, Annet / 1987 mei-jun / blz 11 ( Evangelisatie )
[1044] Gedoopt worden met de Heilige Geest I. / Peperzak O.F.M.., J / 1987 mei-jun / blz 12 ( Vorming )
[1045] Vanuit het keukenraam I. / Ruiter, Nellie / 1987 mei-jun / blz 15 ( Keukenraam )
[1046] De Vernieuwing in Colombia. / Slijkerman, Kees / 1987 mei-jun / blz 16 ( Buitenland )
[1047] Oecumenische Opdracht, een verrassing van de bisschoppen. / Slijkerman, Kees / 1987 mei-jun / blz 18 ( Oecumene / Kerkprovincie )
[1048] Groei in de groep XV: Samen sturen. / Beeck O.F.M., Jan van / 1987 mei-jun / blz 22 ( Gebedsgroep )
[1049] Kindercatechese II: Stg. Docete, audiovisuele media voor bijbelonderwijs en katechese. / Ruiter, Nellie / 1987 mei-jun / blz 23 ( Catechese / Jeugd )
[1050] Bidden voor de Synode II / Reussien, Gert-Jan H. / 1987 mei-jun / blz 25 ( Gebed / Kerkprovincie )
[1051] ’Die Heer is en het leven geeft’ II. / Seghers O.M.I., Paul / 1987 mei-jun / blz 26 ( Encyclieken / Wereldkerk )
[1052] Medjugorje: genezing op grote schaal. / Fruytier S.J., J / 1987 mei-jun / blz 30 ( Maria )
[1053] Spiritualiteit van de leek volgens Vaticanum II. / Möller, Mgr. J. / 1987 mei-jun / blz 33 ( Spiritualiteit )
[1054] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1987 mei-jun / blz 36 ( Informatie )
[1055] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1987 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
[1056] Het waagstuk van het gebed. / Witkam O.C.S.O., Jeroen. / 1987 jul-aug / blz 4 ( Gebed )
[1057] Daar waar woorden zwijgen. / Backx, Zr. Marie-Paul / 1987 jul-aug / blz 5 ( Overweging )
[1058] Impressie uit Rome: ICCRS-conferentie. / Robroek, Bets / 1987 jul-aug / blz 6 ( Conferenties )
[1059] Vanuit het keukenraam II: Kikkererwtjes. / Ruiter, Nellie / 1987 jul-aug / blz 7 ( Keukenraam )
[1060] Tiende Nationale Open Dag ’Bouwen aan de Nieuwe Aarde’. / Reussien, Gert-Jan H. / 1987 jul-aug / blz 8 ( Open Dagen )
[1061] Vanuit het hart van de Kerk op weg naar nieuwe oecumene. / Zoest, Peter van / 1987 jul-aug / blz 10 ( Oecumene / Wereldkerk )
[1062] Pinksteren in Scherpenheuvel. / Tireliren, Lieve / 1987 jul-aug / blz 15 ( Open Dagen / Vlaanderen )
[1063] Goed nieuws voor de armen. / Slijkerman, Kees / 1987 jul-aug / blz 17 ( Maatschappij / Wereldkerk )
[1064] In Memoriam: Pater Jowan de Kever. / Vinkenburg, Maria / 1987 jul-aug / blz 19 ( In Memoriam )
[1065] De bamboefluit. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1987 jul-aug / blz 20 ( Buitenland )
[1066] In gesprek met drie Vlaamse paters: D. Maes, P. Seghers en M. Ketelslegers. / Slijkerman, Kees / 1987 jul-aug / blz 22 ( Interview )
[1067] Groei in de groep XVI: Wat is een charismatische groep? / Beijersbergen S.M., André / 1987 jul-aug / blz 25 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
[1068] Lachen (uit: Het boek der Eigenwijsheid). / Oremus, Co / 1987 jul-aug / blz 27 ( Gedichten / Overweging )
[1069] Devotie tot Maria I. / Schreck, Alan / 1987 jul-aug / blz 28 ( Maria / Spiritualiteit )
[1070] ’Mijn ziel maakt groot de Heer’ – In Memoriam Rinze de Boer. / Redactie / 1987 jul-aug / blz 32 ( In Memoriam )
[1071] Zojuist verschenen: ’Met lege handen’ – Koen de Meester. / Redactie / 1987 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank )
[1072] Synode 1987. / Redactie / 1987 jul-aug / blz 35 ( Informatie / Kerkprovincie )
[1073] Bidden voor de Synode III. / Reussien, Gert-Jan H. / 1987 jul-aug / blz 36 ( Gebed / Kerkprovincie )
[1074] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1987 jul-aug / blz 37 ( Informatie )
[1075] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1987 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[1076] Bidden als echtpaar en in het gezin / Pouwels, Tiny / 1987 sep-okt / blz 4 ( Gebed / Gezin )
[1077] ’Val me niet in de rede, Heer, ik ben aan het bidden’. / Herring, Clyde Lee / 1987 sep-okt / blz 6 ( Gebed / Overweging )
[1078] De Charismatische Vernieuwing in Brazilië. / Teunissen O.F.M., H. / 1987 sep-okt / blz 8 ( Buitenland )
[1079] Vanuit het keukenraam III: Nieuwe aardappels. / Ruiter, Nellie / 1987 sep-okt / blz 11 ( Keukenraam )
[1080] Groei in de groep XVII: Kinderen van het Rijk. / Beijersbergen S.M., André / 1987 sep-okt / blz 12 ( Gebedsgroep )
[1081] Groei in de groep XVIII: Hoe bewaar je de eenheid? / Beeck O.F.M., Jan van / 1987 sep-okt / blz 16 ( Gebedsgroep )
[1082] ’Die Heer is en het leven geeft’ III. / Seghers O.M.I., Paul / 1987 sep-okt / blz 18 ( Encyclieken / Wereldkerk )
[1083] Een iglo in de tropen. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1987 sep-okt / blz 22 ( Buitenland )
[1084] Voorbede I: Evangelisatie en Voorbede. / Ruiter, Nellie / 1987 sep-okt / blz 23 ( Gebed )
[1085] Betekenis van symbolische handelingen I: Wat doe ik als ik de kerk binnenga. / Hollaardt O.P., A. / 1987 sep-okt / blz 26 ( Symboliek )
[1086] Er is méér in beweging V: Stg. Hulpactie Kerk in Nood. / Orban, Drs. J.G. / 1987 sep-okt / blz 27 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
[1087] In gesprek met Mgr. Dr. J. Lescrauwaet m.s.c. / Feijen, Leo (1-2-1) / 1987 sep-okt / blz 29 ( Interview )
[1088] Veertig dagen vasten. / Oremus, Co / 1987 sep-okt / blz 32 ( Overweging )
[1089] Project Synode 1987. / S., K. / 1987 sep-okt / blz 33 ( Kerkprovincie )
[1090] Groeiende belangstelling voor charismatische retraite te Hoogstraten. / Redactie / 1987 sep-okt / blz 35 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
[1091] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1987 sep-okt / blz 36 ( Informatie )
[1092] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1987 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[1093] Devotie tot Maria II. / Schreck, Alan / 1987 nov-dec / blz 4 ( Maria / Spiritualiteit )
[1094] Maria in mijn leven. / Claes, Guy / 1987 nov-dec / blz 9 ( Getuigenissen / Maria )
[1095] Voorbede II: Tien stappen in voorbede. / Ruiter, Nellie / 1987 nov-dec / blz 10 ( Gebed )
[1096] Bidden voor anderen. / Oremus, Co / 1987 nov-dec / blz 13 ( Overweging )
[1097] Landelijk Pastoraal Overleg. / Slijkerman, Kees / 1987 nov-dec / blz 15 ( Kerkprovincie )
[1098] Onmogelijke(?) opdracht. / Laarman, Henk / 1987 nov-dec / blz 16 ( Getuigenissen )
[1099] Zomeractie Croy 3-21 augustus. / Berckel, Janneke van / 1987 nov-dec / blz 17 ( Evangelisatie )
[1100] Hoedjes / V., M. / 1987 nov-dec / blz 19 ( Getuigenissen )
[1101] Elkaar terecht helpen / Bloem pr., H. / 1987 nov-dec / blz 20 ( Overweging )
[1102] Groei in de groep XIX: Onze groep, jullie groep - De leider: met anderen begaan. / Beeck O.F.M., Jan van / 1987 nov-dec / blz 22 ( Gebedsgroep )
[1103] Er is méér in beweging VII: De monastieke fraterniteit van Jeruzalem I. / Wylin, Wim / 1987 nov-dec / blz 23 ( Buiten de Charism. Vernieuwing / Gemeenschap )
[1104] Evangelisatie per straatbrief. / Duin pr., A. van / 1987 nov-dec / blz 26 ( Evangelisatie / Parochie )
[1105] Naar het einde van en contraceptieve cultuur? / Maes O.Praem., Daniël / 1987 nov-dec / blz 27 ( Huwelijk / Maatschappij )
[1106] Betekenis van symbolische handelingen II: Waarom staan bij het evangelie?. / Hollaardt O.P., A. / 1987 nov-dec / blz 30 ( Symboliek )
[1107] Gedoopt worden met de Heilige Geest II. / Peperzak O.F.M.., J / 1987 nov-dec / blz 31 ( Vorming )
[1108] Vanuit het keukenraam IV: Open deur. / Ruiter, Nellie / 1987 nov-dec / blz 36 ( Keukenraam )
[1109] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1987 nov-dec / blz 37 ( Informatie )
[1110] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1988 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[1111] Synodedag Breda 14.11.1987. / Reussien, Gert-Jan H. / 1988 jan-feb / blz 5 ( Kerkprovincie )
[1112] Bewegingen en parochies: wat zei de Synode daarover? / Slijkerman, Kees / 1988 jan-feb / blz 8 ( Kerkprovincie )
[1113] Er is méér in beweging VIII: De monastieke Fraterniteit van Jeruzalem II. / Wylin, Wim / 1988 jan-feb / blz 10 ( Buiten de Charism. Vernieuwing / Gemeenschap )
[1114] Groei in de groep XX: Onze groep, jullie groep – Vrij, maar niet vrijblijvend. / Beeck O.F.M., Jan van / 1988 jan-feb / blz 13 ( Gebedsgroep )
[1115] Betekenis van symbolische handelingen III: Betekenis van een liturgisch gezang. / Hollaardt O.P., A. / 1988 jan-feb / blz 15 ( Symboliek )
[1116] ’Het is een feest geworden’. / Bijsterveld, Mary van / 1988 jan-feb / blz 16 ( Interview / Vorming )
[1117] Vanuit het keukenraam V: Winterkost. / Ruiter, Nellie / 1988 jan-feb / blz 18 ( Keukenraam )
[1118] 11e Internationale Congres van het Gezin. / Redactie / 1988 jan-feb / blz 19 ( Conferenties / Gezin )
[1119] ’Hij heeft neergezien op de kleinheid van zijn dienstmaagd’. / Beijersbergen S.M., André / 1988 jan-feb / blz 20 ( Maria )
[1120] God verandert mensen. / Annie / 1988 jan-feb / blz 24 ( Getuigenissen )
[1121] Meertalenland: de Charis-Spaanse Vernieuwing in Nederland / Goeloe, Luz Marina / 1988 jan-feb / blz 25 ( Charismatische Vernieuwing )
[1122] ...Met de oren van het hart... / Tireliren, Lieve / 1988 jan-feb / blz 26 ( Overweging )
[1123] Meertalenland: Engelstaligen in Nederland. / Mw. Informatietadt / 1988 jan-feb / blz 26 ( Charismatische Vernieuwing )
[1124] Voorbede III: Geroepen tot voorbede. / Ruiter, Nellie / 1988 jan-feb / blz 29 ( Gebed )
[1125] Voorbede IV: Adviezen bij gezamenlijke voorbede. / Ruiter, Nellie / 1988 jan-feb / blz 31 ( Gebed )
[1126] Geschapen om Historie te maken. / Ruiter, Nellie / 1988 jan-feb / blz 32 ( Oecumene )
[1127] De gave van het gebed (uit: New Covenant). / Shields, Ann / 1988 jan-feb / blz 34 ( Charisma’s / Gebed )
[1128] Zojuist verschenen: Evangelisatie is de reden van ons bestaan’ – D. Maes o.praem. / Machielsen, Job / 1988 jan-feb / blz 35 ( Boekenplank )
[1129] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1988 jan-feb / blz 36 ( Informatie )
[1130] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1988 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[1131] Zr. Burle in Nederland. / Slijkerman, Kees / 1988 mrt-apr / blz 4 ( Informatie )
[1132] Apekool of realiteit. / Scheer, Willem (het Binnenhof) / 1988 mrt-apr / blz 6 ( Media )
[1133] Charisma verbinden met Traditie. / Slingerland, Monic (Trouw) / 1988 mrt-apr / blz 7 ( Media )
[1134] Grootste zorgvuldigheid. / L.P.K. / 1988 mrt-apr / blz 8 ( Kerkprovincie )
[1135] Vanuit het keukenraam VI: Achterom. / Ruiter, Nellie / 1988 mrt-apr / blz 8 ( Keukenraam )
[1136] Biddende priesters. / Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. / 1988 mrt-apr / blz 9 ( Citaten )
[1137] Een ’kort’ gebed. / Tuyls, Sylvain / 1988 mrt-apr / blz 9 ( Parochie )
[1138] Open brief aan mijn medebroeders in het priesterschap. / Goémine pr., Marcel / 1988 mrt-apr / blz 10 ( Correspondentie )
[1139] Betekenis van symbolische handelingen IV: Wie bidt het Eucharistisch Gebed? / Hollaardt O.P., A. / 1988 mrt-apr / blz 13 ( Symboliek )
[1140] Hart in een harteloze wereld (in gesprek met Dr. P.A. van Gennip). / Slijkerman, Kees / 1988 mrt-apr / blz 14 ( Interview / Maatschappij )
[1141] In Memoriam Bernardus kardinaal Alfrink. / Slijkerman, Kees / 1988 mrt-apr / blz 18 ( In Memoriam )
[1142] ’Onze kinderen geloven niet meer’. / Beijersbergen S.M., André / 1988 mrt-apr / blz 19 ( Pastoraal )
[1143] Lees en hoor (Synode). / Slijkerman, Kees / 1988 mrt-apr / blz 21 ( Kerkprovincie )
[1144] Wat is heiligheid? / Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. / 1988 mrt-apr / blz 21 ( Citaten )
[1145] Groei in de groep XXI: Onze groep, jullie groep – Jezus in ons midden. / Beeck O.F.M., Jan van / 1988 mrt-apr / blz 22 ( Gebedsgroep )
[1146] ’Hij legde hun een voor een de handen op’. / Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. / 1988 mrt-apr / blz 25 ( Overweging )
[1147] De gevolgen van lichamelijke genezing. / Leny / 1988 mrt-apr / blz 27 ( Getuigenissen )
[1148] En toch: er zit zo veel goeds in een ziekte! / Berkum, Ceciel van / 1988 mrt-apr / blz 28 ( Getuigenissen )
[1149] Er is méér in beweging IX: Catherine Doherty, verliefd op God I. / Tanghe, Omer / 1988 mrt-apr / blz 29 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
[1150] Maria Magdalena. / Woensel, Wim van / 1988 mrt-apr / blz 32 ( Gedichten / Overweging )
[1151] Ontvangen en geven. / Robroek, Bets / 1988 mrt-apr / blz 33 ( Getuigenissen )
[1152] Voor u gelezen: Als de lichten uit gaan – R. Faricy S.J. / Reussien, Gert-Jan H. / 1988 mrt-apr / blz 34 ( Boekenplank )
[1153] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1988 mrt-apr / blz 35 ( Informatie )
[1154] Voor u gelezen: Wonderen zijn de wereld nog niet uit – McKenna & Libersat. / Ruiter, Nellie / 1988 mrt-apr / blz 35 ( Boekenplank )
[1155] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1988 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[1156] Groei in de groep XXII: Onze groep, jullie groep – Samen één gemeenschap. / Sievers W.P., Ernst / 1988 mei-jun / blz 4 ( Gebedsgroep )
[1157] Te veel Maria? / Slijkerman, Kees / 1988 mei-jun / blz 8 ( Maria )
[1158] Maria in mijn leven. / Vinkenburg, Maria / 1988 mei-jun / blz 9 ( Getuigenissen / Maria )
[1159] Bekering van de Vernieuwing. / Maes O.Praem., Daniël / 1988 mei-jun / blz 10 ( Charismatische Vernieuwing / Visie )
[1160] Tijd om de Vernieuwing te vernieuwen (Interview met Mgr. O’Mahony). / Brannick, Catherine (New Creation) / 1988 mei-jun / blz 12 ( Charismatische Vernieuwing )
[1161] Vanuit het keukenraam XII: Afzuigkap. / Ruiter, Nellie / 1988 mei-jun / blz 16 ( Keukenraam )
[1162] Vernieuwing uit isolement. / Maes O.Praem., Daniël / 1988 mei-jun / blz 17 ( Charismatische Vernieuwing )
[1163] Lachen. / Oremus, Co / 1988 mei-jun / blz 18 ( Gedichten / Overweging )
[1164] In Memoriam: Oremus, Co. / Een priester / 1988 mei-jun / blz 19 ( In Memoriam )
[1165] In Memoriam: Zr. Gemma, mama van de Mongandu’s. / Horsthuis pr., Jozef / 1988 mei-jun / blz 20 ( In Memoriam )
[1166] Iedere bijeenkomst is een overwinning (gesprek met Andrzej Madej O.M.I.). / Seghers O.M.I., Paul / 1988 mei-jun / blz 24 ( Buitenland / Interview )
[1167] Een ’strenge God’ overwinnen. / Neyens, Fred / 1988 mei-jun / blz 26 ( Getuigenissen )
[1168] Er is méér in beweging X: Catherine Doherty, verliefd op God II. / Tanghe, Omer / 1988 mei-jun / blz 27 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
[1169] Marsroute. / Heusden, Arnold van / 1988 mei-jun / blz 30 ( Oecumene / Visie )
[1170] Godservaring zonder woorden I. / Beijersbergen S.M., André / 1988 mei-jun / blz 33 ( Vorming )
[1171] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1988 mei-jun / blz 36 ( Informatie )
[1172] Beste menen / Slijkerman, Kees / 1988 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
[1173] Pinksterzaterdag Ommel 21-5-1988. / Gribling, Margriet / 1988 jul-aug / blz 4 ( Open Dagen )
[1174] Pinksterzaterdag Heiloo 21-5-1988. / Slijkerman, Kees / 1988 jul-aug / blz 6 ( Open Dagen )
[1175] Pinksterzaterdag Heiloo 21-5-1988: een persoonlijk getuigenis. / Wit, br. Paulo de / 1988 jul-aug / blz 6 ( Getuigenissen )
[1176] Conciliair Proces I: De Geest vernieuwt de aarde. / De Bisschoppen van Nederland / 1988 jul-aug / blz 8 ( Wereldkerk )
[1177] Psalm 24. / KBS / 1988 jul-aug / blz 9 ( Overweging )
[1178] Heer, wat zal ik kopen? / Slijkerman, Kees / 1988 jul-aug / blz 10 ( Maatschappij )
[1179] Groei in de groep XXIII: Onze groep, jullie groep: De gaven van de Geest. / Sievers W.P., Ernst / 1988 jul-aug / blz 11 ( Charisma’s / Gebedsgroep )
[1180] Zijn christenen geroepen om tienden te geven? / de Bisschoppen van België / 1988 jul-aug / blz 15 ( Maatschappij )
[1181] Godservaring in woorden II. / Beijersbergen S.M., André / 1988 jul-aug / blz 17 ( Vorming )
[1182] De tijd maakt volhouders sterk (toespraak). / Steemers van Winkoop, Dr. Mirjam / 1988 jul-aug / blz 21 ( Oecumene / Onderricht )
[1183] Oecumene in Utrecht: Er groeit iets nieuws. / Slijkerman, Kees / 1988 jul-aug / blz 25 ( Oecumene )
[1184] Kinderwerk Samuel I. / Ruiter, Nellie / 1988 jul-aug / blz 27 ( Catechese / Jeugd )
[1185] Vijf dagen aan ’de Bron’. / Vinkenburg, Maria / 1988 jul-aug / blz 29 ( Conventies )
[1186] Vanuit het keukenraam VIII: IJzersterk. / Ruiter, Nellie / 1988 jul-aug / blz 30 ( Keukenraam )
[1187] Opvoeding, samenwonen en kuisheid (gesprek met moraaltheoloog D. Maes o.praem.). / Slijkerman, Kees / 1988 jul-aug / blz 31 ( Gezin / Interview )
[1188] Bouwmaterialen. / L.P.K. / 1988 jul-aug / blz 34 ( Documentatie )
[1189] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1988 jul-aug / blz 35 ( Informatie )
[1190] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1988 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[1191] 12½ jaar ’Bouwen aan de Nieuwe Aarde’. / S., K. / 1988 sep-okt / blz 4 ( Historie )
[1192] 12½ jaar dienstencentrum. / Vinkenburg, Maria / 1988 sep-okt / blz 5 ( Historie )
[1193] Weekend over gebed. / Klamer, G. / 1988 sep-okt / blz 6 ( Geestelijk Leven )
[1194] De groei van het Geestelijk Leven. / Kersten OFM.CAP., Amand / 1988 sep-okt / blz 7 ( Geestelijk Leven )
[1195] Lectuur over Innerlijk Leven. / Redactie / 1988 sep-okt / blz 9 ( Boekenplank )
[1196] De goede herder. / Witkam O.C.S.O., Jeroen. / 1988 sep-okt / blz 11 ( Geestelijke Leiding )
[1197] Waar ben ik God tegengekomen in mijn vakantie? / Tilanus Wil, –Wobbe, Henny / 1988 sep-okt / blz 14 ( Godsontmoeting )
[1198] Pater Jozef Verbruggen o.praem. vijftig jaar priester. / Slijkerman, Kees / 1988 sep-okt / blz 16 ( Interview )
[1199] Bezinning op vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. / Robroek, Bets / 1988 sep-okt / blz 21 ( Maatschappij )
[1200] Kinderwerk Samuel II. / Ruiter, Nellie / 1988 sep-okt / blz 22 ( Catechese / Jeugd )
[1201] En toch schiet het op. / Maes O.Praem., Daniël / 1988 sep-okt / blz 24 ( Visie )
[1202] Doe maar wat Hij u zeggen zal. / Meulen pr., W. v.d. / 1988 sep-okt / blz 25 ( Priesters / Retraite )
[1203] De bruiloft van Kana met de nieuwe wijn. / Toorians, Mia en Jan / 1988 sep-okt / blz 27 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
[1204] ’Het Woord onder ons’ – een nieuw project. / Smaak, Minca en Tom / 1988 sep-okt / blz 28 ( Bijbel / Kerkelijk Jaar )
[1205] Groei in de groep XXIV: Onze groep, jullie groep: Naar het hart van de parochie. / Sievers W.P., Ernst / 1988 sep-okt / blz 31 ( Evangelisatie / Gebedsgroep )
[1206] Afscheid. / Redactie / 1988 sep-okt / blz 34 ( Informatie )
[1207] Voor u gelezen: Open oor voor kinderen; En toen kon ik weer bidden. / Ruiter, Nellie / 1988 sep-okt / blz 35 ( Boekenplank )
[1208] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1988 sep-okt / blz 36 ( Informatie )
[1209] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1988 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[1210] Blijdschap en honger. / Slijkerman, Kees / 1988 nov-dec / blz 4 ( Maatschappij )
[1211] Groei in de groep XXV: ’Een kans voor de Kerk’. / New Covenant / 1988 nov-dec / blz 6 ( Gebedsgroep )
[1212] In het begin zaten wij ook te stuntelen (gesprek met Gé en Hanny Olthof). / Slijkerman, Kees / 1988 nov-dec / blz 9 ( Interview )
[1213] Tongengebed en Profetie. / Pouwels, Tiny / 1988 nov-dec / blz 12 ( Charisma’s / Profetie / Tongentaal )
[1214] Alles gezien en niets vermoed (gesprek met Maes O.Praem., Daniël). / Slijkerman, Kees / 1988 nov-dec / blz 17 ( Gezin / Interview )
[1215] Stille Tijd, een persoonlijke visie. / Boers, Wil / 1988 nov-dec / blz 20 ( Stille Tijd )
[1216] Zomeractie – Croy Helmond. / Koppes, Theo / 1988 nov-dec / blz 21 ( Jongeren )
[1217] Evangelisatie in Zimbabwe / Ruiter, Harm / 1988 nov-dec / blz 22 ( Evangelisatie / Jongeren )
[1218] Bij de grot van Lourdes. / Beijersbergen S.M., André / 1988 nov-dec / blz 25 ( Getuigenissen )
[1219] Gebed voor het gezin. / Danneels, Godfried kardinaal / 1988 nov-dec / blz 25 ( Gebed )
[1220] ...En vergeef ons onze schuld... / Jaegers, Piet / 1988 nov-dec / blz 27 ( Getuigenissen )
[1221] Verklaring. / De Bisschoppen van Nederland / 1988 nov-dec / blz 30 ( Charismatische Vernieuwing / Kerkprovincie )
[1222] Jeugdwerk ’Wanwee’. / Ruiter, Nellie / 1988 nov-dec / blz 32 ( Catechese / Jeugd )
[1223] Nieuwe Bewegingen (Bisschoppensynode, Rome 1987). / Redactie / 1988 nov-dec / blz 33 ( Citaten / Wereldkerk )
[1224] Doordringend heil – Barbara Leahy Shlemon. / Reussien, Gert-Jan H. / 1988 nov-dec / blz 34 ( Boekenplank )
[1225] Vanuit het keukenraam IX: Uitzicht. / Ruiter, Nellie / 1988 nov-dec / blz 35 ( Keukenraam )
[1226] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1988 nov-dec / blz 36 ( Informatie )
[1227] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1989 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[1228] Waar die ander recht op heeft. / Slijkerman, Kees / 1989 jan-feb / blz 4 ( Gerechtigheid / Maatschappij )
[1229] Groei in de groep XXVI: Orde – Leren uit vroegere ervaringen. / Tierney pr., Martin / 1989 jan-feb / blz 6 ( Gebedsgroep )
[1230] Conciliair Proces II: Allen verantwoordelijk voor allen. / Johannes Paulus II / 1989 jan-feb / blz 8 ( Wereldkerk )
[1231] Oma, wij geven gaarne. / Seghers O.M.I., Paul / 1989 jan-feb / blz 10 ( Overweging )
[1232] De woordgaven: Tongentaal, Profetie en Woord van kennis (toespraak). / Veken, Prof.Jan Van der / 1989 jan-feb / blz 12 ( Charisma’s / Onderricht / Profetie )
[1233] Lijd je ook aan staar? / Beijersbergen S.M., André / 1989 jan-feb / blz 16 ( Bijbel / Overweging )
[1234] King’s Kids Internationaal. / Ruiter, Joyce / 1989 jan-feb / blz 20 ( Evangelisatie / Jeugd )
[1235] ’Met beide benen op de grond’ / Timmermans, Piet en Liesbeth / 1989 jan-feb / blz 22 ( Jongeren )
[1236] Is het allemaal zo moeilijk? / Kemp O.Praem., Cees de / 1989 jan-feb / blz 23 ( Bijbel )
[1237] Vanuit het keukenraam X: Licht – Ventilatie. / Ruiter, Nellie / 1989 jan-feb / blz 25 ( Keukenraam )
[1238] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. Reacties: a. Uitverkiezing... b. Uit de media. / Redactie / 1989 jan-feb / blz 27 ( Informatie )
[1239] Voor u gelezen: ’ Het Woord onder ons’ – Advent 1988. / Tireliren, Lieve / 1989 jan-feb / blz 36 ( Boekenplank / Kerkelijk Jaar )
[1240] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / Maes O.Praem., Daniël / 1989 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[1241] Toegroeien naar het Koninkrijk Gods. / Beijersbergen S.M., André / 1989 mrt-apr / blz 5 ( Vorming )
[1242] Informatiegierig. / Oremus, Co / 1989 mrt-apr / blz 8 ( Gedichten / Overweging )
[1243] Mijn vriend Lucas I: Wie is Lucas? / Seghers O.M.I., Paul / 1989 mrt-apr / blz 10 ( Encyclieken )
[1244] Gebed in zware nood. / Groot, Gerrie M. / 1989 mrt-apr / blz 13 ( Getuigenissen )
[1245] Het woord van kennis. / Bétancourt pr., Dario / 1989 mrt-apr / blz 14 ( Bijbel / Charisma’s )
[1246] Eenheid, Vernieuwing en Evangelisatie (Conferentie, Berlijn). / Voorhout, Theo & Monique / 1989 mrt-apr / blz 18 ( Conferenties )
[1247] 12e Nationale Open Dag. / L.P.K. / 1989 mrt-apr / blz 20 ( Open Dagen )
[1248] Brief aan God na een ’Leven in de Geest’-vorming. / D., E. / 1989 mrt-apr / blz 23 ( Getuigenissen )
[1249] Een man met visie. / Stutz, René / 1989 mrt-apr / blz 24 ( Visie )
[1250] Geven zoals in Afrika. / L.P.K. / 1989 mrt-apr / blz 27 ( Buitenland )
[1251] Mogen er nog wonderen gebeuren? / Maes O.Praem., Daniël / 1989 mrt-apr / blz 28 ( Geestelijk Leven )
[1252] Vanuit het keukenraam XI: Renovatie. / Ruiter, Nellie / 1989 mrt-apr / blz 28 ( Keukenraam )
[1253] Groei in de groep XXVII: Wie leidt de groep? / Tierney pr., Martin / 1989 mrt-apr / blz 29 ( Gebedsgroep )
[1254] Vakantie-ervaring. / B., T. de / 1989 mrt-apr / blz 30 ( Getuigenissen )
[1255] Voor u gelezen: Geborgen in de plooien van Liefde – Julian Norwich. / Reussien, Gert-Jan H. / 1989 mrt-apr / blz 32 ( Boekenplank )
[1256] Voor u gelezen: Bid tot uw Vader in het verborgene – Jean Lefrance. / Dorenbos, Annie / 1989 mrt-apr / blz 33 ( Boekenplank )
[1257] Voor u gelezen: Als uw kinderen u vragen – Maes O.Praem., Daniël / Ruiter, Nellie / 1989 mrt-apr / blz 34 ( Boekenplank )
[1258] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1989 mrt-apr / blz 35 ( Informatie )
[1259] Beste Lezers. / Slijkerman, Kees / Maes O.Praem., Daniël / 1989 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[1260] De plaats waar je staat. / Redactie / 1989 mei-jun / blz 4 ( Kadervorming )
[1261] Getuigenis / Kroon, J. v.d. / 1989 mei-jun / blz 7 ( Getuigenissen )
[1262] ...En zing en dans voor Hem... / Kemp O.Praem., Cees de / 1989 mei-jun / blz 9 ( Vorming )
[1263] Vanuit het keukenraam XXII: De gouden tip. / Ruiter, Nellie / 1989 mei-jun / blz 12 ( Keukenraam )
[1264] Mijn vriend Lucas II: Heil voor alle volken. / Seghers O.M.I., Paul / 1989 mei-jun / blz 13 ( Encyclieken )
[1265] Groei in de groep XXVIII: Geef ruimte aan de verrassingen van de Heilige Geest. / Tierney pr., Martin / 1989 mei-jun / blz 14 ( Gebedsgroep )
[1266] Conciliair Proces III: Bezinning op Vrede, Gerechtigheid en Heelheid der Schepping. / Robroek, Bets / 1989 mei-jun / blz 16 ( Wereldkerk )
[1267] Oma, ik ontvang zo graag. / Ruiter, Nellie / 1989 mei-jun / blz 18 ( Gezin )
[1268] Alles is mogelijk. / Redactie / 1989 mei-jun / blz 19 ( Getuigenissen )
[1269] Zomeractie Croy-Helmond. / Uyl, Esther / 1989 mei-jun / blz 20 ( Jongeren )
[1270] Wie ben ik, Heer? / Schoe, Dory / 1989 mei-jun / blz 21 ( Gedichten )
[1271] Het Hooglied te laag gezongen. / Maes O.Praem., Daniël / 1989 mei-jun / blz 22 ( Maatschappij / Wereldkerk )
[1272] Als... ’Nieuwe Aarde’ niet meer bestond? / Verscheidenen / 1989 mei-jun / blz 23 ( Reacties )
[1273] Vertroosting – Troosteloosheid. / Pouwels, Karel en Tiny / 1989 mei-jun / blz 25 ( Geestelijk Leven )
[1274] Er is méér in beweging: XI: Focolare / Reussien, Gert-Jan H. / 1989 mei-jun / blz 26 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
[1275] Jezus werd een levende werkelijkheid voor mij. / N., M.C. / 1989 mei-jun / blz 29 ( Getuigenissen )
[1276] Wees waakzaam. / E., E. / 1989 mei-jun / blz 31 ( Getuigenissen )
[1277] En zij zongen UBI CARITAS. / Ruiter, Nellie / 1989 mei-jun / blz 32 ( Overweging )
[1278] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1989 mei-jun / blz 36 ( Informatie )
[1279] Beste Lezers. / Slijkerman, Kees / 1989 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
[1280] Bidden om heelheid. / Slijkerman, Kees / 1989 jul-aug / blz 4 ( Open Dagen )
[1281] Pinksterzaterdag. / B., M. de / 1989 jul-aug / blz 7 ( Getuigenissen )
[1282] Pinksterwonder te Delft. / Caudey, Carel / 1989 jul-aug / blz 9 ( Oecumene )
[1283] New Age. / Obereder, Ingeborg / 1989 jul-aug / blz 11 ( Maatschappij / Wereldkerk )
[1284] Wandelen met de walkman. / Ruiter, Nellie / 1989 jul-aug / blz 11 ( Overweging )
[1285] In Memoriam: Jo Machielsen. / Vinkenburg, Maria / 1989 jul-aug / blz 13 ( In Memoriam )
[1286] Vijftien jaar in de ’New Age’-beweging: Over iemand die er los van kwam. / Willemsen, Th. W. / 1989 jul-aug / blz 14 ( Interview )
[1287] Een persoonlijke beleving. / N.-v.B., F.J. / 1989 jul-aug / blz 16 ( Getuigenissen )
[1288] Mijmeringen bij een getal. / Tireliren, Lieve / 1989 jul-aug / blz 17 ( Overweging )
[1289] Met beide benen op de grond. / Jansen, Maarten / 1989 jul-aug / blz 18 ( Jongeren )
[1290] In Memoriam: Jozef C.M. Fruytier S.J. / Wijzenbroek, A. / 1989 jul-aug / blz 23 ( In Memoriam )
[1291] Op weg naar heelheid. / R. / 1989 jul-aug / blz 24 ( Getuigenissen )
[1292] Mijn vriend Lucas III: Gebonden door de Geest. / Seghers O.M.I., Paul / 1989 jul-aug / blz 25 ( Encyclieken )
[1293] Vrije tijd... Trek aan de bel. / Ruiter, Nellie / 1989 jul-aug / blz 27 ( Overweging )
[1294] Voor u gelezen: Waar haal ik de tijd vandaan? – Sally McClung. / Ruiter, Nellie / 1989 jul-aug / blz 28 ( Boekenplank )
[1295] Voor u gelezen: Breng orde in uw leven – Gordon McDonald. / Ruiter, Nellie / 1989 jul-aug / blz 29 ( Boekenplank )
[1296] Rijkdom in een oude sok. / Ruiter, Nellie / 1989 jul-aug / blz 30 ( Overweging )
[1297] Niet elke genezing van God? / Redactie / 1989 jul-aug / blz 31 ( Genezing )
[1298] Allerheiligenberaad / Slijkerman, Kees / 1989 jul-aug / blz 32 ( Informatie )
[1299] Vanuit het keukenraam XIII: Appels. / Ruiter, Nellie / 1989 jul-aug / blz 32 ( Keukenraam )
[1300] Voor u gelezen: Als het water bitter is – Evert v.d. Poll & Janna Stampert. / Redactie / 1989 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank )
[1301] Voor u gelezen: Parels uit Gods hand – Charles Lepetit. / Reussien, Gert-Jan H. / 1989 jul-aug / blz 35 ( Boekenplank )
[1302] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1989 jul-aug / blz 36 ( Informatie )
[1303] Beste Lezers. / Slijkerman, Kees / 1989 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[1304] Nieuwe gemeenschappen: waarom en hoe? / Maes O.Praem., Daniël / 1989 sep-okt / blz 4 ( Gemeenschap )
[1305] Zo kan het ook. / n.n. / 1989 sep-okt / blz 7 ( Gebedsgroep / Gemeenschap )
[1306] In gesprek met Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. / Slijkerman, Kees / 1989 sep-okt / blz 8 ( Interview )
[1307] Mijn vriend Lucas IV: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. / Seghers O.M.I., Paul / 1989 sep-okt / blz 12 ( Encyclieken )
[1308] Rozenkrans actueel. / Vinkenburg, Maria / 1989 sep-okt / blz 14 ( Maria )
[1309] ’Als de Heer het huis wél bouwt’... (impressies). / Duplacie, E. / 1989 sep-okt / blz 15 ( Priesters / Retraite )
[1310] De valkuil van de overbelasting van de huisvrouw. / Bertermann, Ethel (New Covenant) / 1989 sep-okt / blz 17 ( Gezin )
[1311] De fopspeen. / Ruiter, Nellie / 1989 sep-okt / blz 19 ( Gedichten / Overweging )
[1312] Het Sacrament van Verzoening. / Kemp O.Praem., Cees de / 1989 sep-okt / blz 19 ( Sacramenten )
[1313] De liturgische viering van het boetesacrament. / n.n. / 1989 sep-okt / blz 22 ( Sacramenten )
[1314] Hier gebeurt iets. / Eleutherius OFM.CAP. / 1989 sep-okt / blz 23 ( Getuigenissen / Hoogstraten / Vlaanderen )
[1315] Voor een Kerk in beweging. / Swart, Gerard / 1989 sep-okt / blz 24 ( Getuigenissen )
[1316] ’Zo spreekt de Heer’ – Spreekt de Heer zo? I / Veken, Prof. Jan Van der / 1989 sep-okt / blz 26 ( Charisma’s )
[1317] Op volle toeren – Enkele gedachten over bidden. / Seghers O.M.I., Paul / 1989 sep-okt / blz 30 ( Gebed )
[1318] Vanuit het keukenraam XIV: Maaltijd. / Ruiter, Nellie / 1989 sep-okt / blz 30 ( Keukenraam )
[1319] Voor u gelezen: Bidt met het hart – Dr. Slavko Barbaric ofm. / Ruiter, Nellie / 1989 sep-okt / blz 32 ( Boekenplank )
[1320] Voor u gelezen: Als een hinde die de hoogte betreedt – Hannah Hurnard. / Ruiter, Nellie / 1989 sep-okt / blz 33 ( Boekenplank )
[1321] Voor u gelezen: Gods vergevende liefde – J. Boers pr. / Redactie / 1989 sep-okt / blz 33 ( Boekenplank )
[1322] De Bijbel over het aanroepen van heiligen. / Slijkerman, Kees / 1989 sep-okt / blz 34 ( Bijbel )
[1323] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1989 sep-okt / blz 35 ( Informatie )
[1324] Beste Lezers. / Vinkenburg, Maria / 1989 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[1325] Wat schort er aan onze manier van kerk-zijn? / Beijersbergen S.M., André / 1989 nov-dec / blz 4 ( Gemeenschap )
[1326] Het uur is gekomen. / Johannes Paulus II / 1989 nov-dec / blz 6 ( Evangelisatie )
[1327] Gebed tot St. Willibrordus. / n.n. / 1989 nov-dec / blz 8 ( Gebed )
[1328] Het fundament van volwassenheid: Geloof (Leidersweekend). / Reussien, Gert-Jan H. / 1989 nov-dec / blz 8 ( Vorming )
[1329] Voor u gelezen: ’Het fundament van christelijke volwassenheid’. / Word of God-community, Ann Arbor, USA. / 1989 nov-dec / blz 12 ( Boekenplank )
[1330] Lopen op het water. / Jong, R. de / 1989 nov-dec / blz 13 ( Bijbel )
[1331] Weer thuiskomen. / R., A. / 1989 nov-dec / blz 14 ( Getuigenissen )
[1332] Marketingrapport. / Jezus leeft, uit: / 1989 nov-dec / blz 17 ( Maatschappij / Wereldkerk )
[1333] Met de auto op de snelweg. / Ruiter, Nellie / 1989 nov-dec / blz 18 ( Bijbel )
[1334] Mijn vriend Lucas V (slot): Om te zoeken en te redden wat verloren was. / Seghers O.M.I., Paul / 1989 nov-dec / blz 22 ( Encyclieken )
[1335] Europese Charismatische Conferentie Desentis-Zwitserland. / Pouwels, Tiny / 1989 nov-dec / blz 24 ( Conferenties / Oecumene )
[1336] Een verre-kijker in ons midden. / Malenge O.M.I., Jean Baptiste / 1989 nov-dec / blz 26 ( Buitenland )
[1337] De invloed van tv. / Wesseling, Mw. H. / 1989 nov-dec / blz 27 ( Gezin )
[1338] Bonbons – Wie het kleine niet eert...? / Reussien, Gert-Jan H. / 1989 nov-dec / blz 28 ( Charisma’s / Tongentaal )
[1339] Bloemen. / n.n. / 1989 nov-dec / blz 30 ( Overweging )
[1340] Kerkendag 1989. / Vinkenburg, Maria / 1989 nov-dec / blz 30 ( Oecumene )
[1341] Vanuit het keukenraam XV: Lijnen. / Ruiter, Nellie / 1989 nov-dec / blz 30 ( Keukenraam )
[1342] Uithuilen. / O.-de G., J. / 1989 nov-dec / blz 32 ( Getuigenissen )
[1343] Cassettes. / Redactie / 1989 nov-dec / blz 34 ( Dienstencentrum )
[1344] Voor u gelezen: Bidden, maar hoe? – John Richards. / Redactie / 1989 nov-dec / blz 35 ( Boekenplank )
[1345] Voor u gelezen: Najaarsregen – Frère Efraïm. / Seghers O.M.I., Paul / 1989 nov-dec / blz 35 ( Boekenplank )
[1346] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1989 nov-dec / blz 36 ( Informatie )
[1347] Beste Lezers. / Slijkerman, Kees / 1990 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[1348] Smeken om de komst van het Koninkrijk. / Beijersbergen S.M., André / 1990 jan-feb / blz 4 ( Gebed )
[1349] Groei in de groep XXIX: Vrijblijvend kan niet... / Tireliren, Lieve / 1990 jan-feb / blz 6 ( Gebedsgroep )
[1350] In dienst van de parochie. / Dorenbos, Annie / 1990 jan-feb / blz 8 ( Parochie )
[1351] Waarom vasten? (uit: New Covenant). / Anderson, Paul / 1990 jan-feb / blz 9 ( Geestelijk Leven )
[1352] Groei in de groep XXX: Een open brief aan Regina. / Vinkenburg, Maria / 1990 jan-feb / blz 14 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
[1353] Groei in de groep XXXI: Antwoord op ’Open Brief’. / Regina / 1990 jan-feb / blz 16 ( Correspondentie / Gebedsgroep )
[1354] Leidersconferentie, Rome 1989. / Voorhout, Monique / 1990 jan-feb / blz 17 ( Conferenties / Leiderschap )
[1355] Dubbele uitdaging. / Maes O.Praem., Daniël / 1990 jan-feb / blz 18 ( Charismatische Vernieuwing / Visie )
[1356] Ervaringen met ’zeven weken vorming’. / Hanna, Johan, Leo, Peter, Henny. / 1990 jan-feb / blz 21 ( Getuigenissen / Vorming )
[1357] toen we als kinderen werden... / Kemp O.Praem., Cees de / 1990 jan-feb / blz 23 ( Sacred Danc )
[1358] Vanuit het keukenraam XVI: Cake. / Ruiter, Nellie / 1990 jan-feb / blz 25 ( Keukenraam )
[1359] Willibrordushuis in ’s-Gravenhage geopend. / Slijkerman, Kees / 1990 jan-feb / blz 26 ( Gemeenschappen )
[1360] Ter overweging / Robroek, Bets / 1990 jan-feb / blz 28 ( Overweging )
[1361] In gesprek met Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. / Slijkerman, Kees / 1990 jan-feb / blz 29 ( Interview )
[1362] Voor u gelezen: Altijd liefhebben; De laatste Herfstbladen. / Redactie / 1990 jan-feb / blz 33 ( Boekenplank )
[1363] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1990 jan-feb / blz 34 ( Informatie )
[1364] Beste Lezers. / Slijkerman, Kees / 1990 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[1365] ’Uitgezonden door de Geest’. / Kemp O.Praem., Cees de / 1990 mrt-apr / blz 4 ( Conferenties )
[1366] Communio. / Hofstede pr., H. / 1990 mrt-apr / blz 7 ( Conferenties )
[1367] ’Van hoog gevallen’ (Openb. 2,5). / Reussien, Gert-Jan H. / 1990 mrt-apr / blz 8 ( Bijbel )
[1368] Een ontmoeting met Vanier, Jean. / Vinkenburg, Maria / 1990 mrt-apr / blz 10 ( Gemeenschap )
[1369] Verbondenheid. / Tireliren, Lieve / 1990 mrt-apr / blz 11 ( Gebedsgroep )
[1370] Rollend geluk. / Slijkerman, Kees / 1990 mrt-apr / blz 12 ( Genezing )
[1371] Zij lopen en worden niet moe. / Seghers O.M.I., Paul / 1990 mrt-apr / blz 14 ( Overweging )
[1372] Spiritualiteit van en huisvrouw: Hoe ontdek, beleef en ontwikkel ik... / Rademaker, Bep / 1990 mrt-apr / blz 15 ( Getuigenissen / Spiritualiteit )
[1373] Gods sterke hand. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1990 mrt-apr / blz 17 ( Gebed )
[1374] Gesloten deuren openen. / Tireliren, Lieve / 1990 mrt-apr / blz 19 ( Gezin / Huwelijk )
[1375] ’De hele Kerk wordt stilaan charismatisch’... aldus Danneels, Godfried kardinaal. / Slijkerman, Kees / 1990 mrt-apr / blz 21 ( Visie )
[1376] ’Mij geschiede naar uw woord’. / Pouwels, Tiny / 1990 mrt-apr / blz 24 ( Maria )
[1377] ’Gaat ook gij naar mijn wijngaard’ I: Allen geroepen (Postsyn. Exhortatie J.P. II). / Seghers O.M.I., Paul / 1990 mrt-apr / blz 25 ( Onderricht )
[1378] Welkom. / Redactie / 1990 mrt-apr / blz 27 ( Informatie )
[1379] ’Zo spreekt de Heer’ – Spreekt de Heer zo? II. / Veken, Prof. Jan Van der / 1990 mrt-apr / blz 29 ( Charisma’s )
[1380] Charisma’s scheppen verwantschap (uit: Christifideles Laici). / Redactie / 1990 mrt-apr / blz 29 ( Citaten )
[1381] Voor u gelezen: startBIJBEL – uitg, NBG-BBG. / Reussien, Gert-Jan H. / 1990 mrt-apr / blz 31 ( Boekenplank )
[1382] Voor u gelezen: Het evangelie van Maria – Georgette Blaquière. / Robroek, Bets / 1990 mrt-apr / blz 32 ( Boekenplank )
[1383] Werkgroep DIENST VAN GENEZING EN PASTORAAL WERK. / Pouwels, Tiny / 1990 mrt-apr / blz 32 ( Cassettes )
[1384] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1990 mrt-apr / blz 33 ( Informatie )
[1385] Beste Lezers / Slijkerman, Kees / 1990 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[1386] Bouwstenen XXXIII: ’Gegrepen als ik ben...’ (Fil. 3,12) / Seghers O.M.I., Paul / 1990 mei-jun / blz 4 ( Bijbelcatechese )
[1387] Gods Geest maakt nieuw en werkt door. / n.n. / 1990 mei-jun / blz 6 ( Getuigenissen / Heilige Geest )
[1388] 13e Nationale Open Dag: Jezus geneest ook nu! / L.P.K. / 1990 mei-jun / blz 8 ( Open Dagen )
[1389] Een evenwichtige maaltijd – retraite bij pater Borreman S.J. / Ruiter, Nellie / 1990 mei-jun / blz 9 ( Gebed / Retraite )
[1390] Angst om te spreken. / Leny / 1990 mei-jun / blz 11 ( Genezing )
[1391] Bij een afscheid (afscheid van Zr. Humilia uit de L.P.K.). / Vinkenburg, Maria / 1990 mei-jun / blz 12 ( Varia )
[1392] Kernen per bisdom (verslag). / Slijkerman, Kees / 1990 mei-jun / blz 13 ( Charismatische Vernieuwing )
[1393] Werken in Gods wijngaard. / Maes O.Praem., Daniël / 1990 mei-jun / blz 15 ( Hoogstraten )
[1394] Tekenen met woorden. / Vinkenburg, Maria / 1990 mei-jun / blz 17 ( Visie )
[1395] ’Heer, ik wil er zijn voor U’. / Pouwels, Tiny / 1990 mei-jun / blz 18 ( Maria / Overweging )
[1396] Schip. / Reussien, Gert-Jan H. / 1990 mei-jun / blz 18 ( Parochie )
[1397] Ik leerde mijn gedachten verstrengelen met Gods Woord. / Ruiter, Nellie / 1990 mei-jun / blz 19 ( Bijbel )
[1398] De Geest in de politiek (Interview met Ds. Tokes; uit Trouw 22-3-1990). / Krijger, Janneke & Eldering, Klaas / 1990 mei-jun / blz 22 ( Maatschappij )
[1399] Innerlijk leven. / Noyen, Carlos / 1990 mei-jun / blz 23 ( Geestelijk Leven / Gebed )
[1400] Belemmerde doorstroming. / n.n. / 1990 mei-jun / blz 24 ( Getuigenissen )
[1401] Vanuit het keukenraam XVII: Dieet / Ruiter, Nellie / 1990 mei-jun / blz 24 ( Keukenraam )
[1402] Verbondenheid. / Tireliren, Lieve / 1990 mei-jun / blz 25 ( Gebed )
[1403] Dansen naar eigen melodie. / n.n. / 1990 mei-jun / blz 27 ( Gezin / Huwelijk )
[1404] Geluk. / José / 1990 mei-jun / blz 29 ( Gedichten / Overweging )
[1405] ’Gaat ook gij naar mijn wijngaard’ II: Op tocht gaan en vruchten voortbrengen. / Seghers O.M.I., Paul / 1990 mei-jun / blz 30 ( Onderricht / Exhortatie J.P.II )
[1406] Leven. / José / 1990 mei-jun / blz 32 ( Gedichten / Overweging )
[1407] Nieuwe Aard(ig)e wetenswaardigheden. / Redactie / 1990 mei-jun / blz 34 ( Informatie )
[1408] Beste Lezers. / Slijkerman, Kees / 1990 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
[1409] Een Amerikaan in Paray-le-Monial. / McDonnell S.J., Kilian P. / 1990 jul-aug / blz 4 ( Gemeenschap )
[1410] Groei in de groep XXXII: Groep zonder herder: om beurten leiding geven. / Beeck O.F.M., Jan van / 1990 jul-aug / blz 6 ( Gebedsgroep )
[1411] De Sjaloomgemeenschap Mechelen. / Meirsman, Marc / 1990 jul-aug / blz 8 ( Gemeenschappen / Vlaanderen )
[1412] Bidden met St. Frans. / Tireliren, Lieve / 1990 jul-aug / blz 10 ( Spiritualiteit )
[1413] Andere wegen. / Vinkenburg, Maria / 1990 jul-aug / blz 11 ( Ontmoeting )
[1414] Welwillendheid. / Beijersbergen S.M., André / 1990 jul-aug / blz 11 ( Ontmoeting )
[1415] 13e Nationale Open Dag: Je ziel gaat ’toiinngg...’ wijd open. / Slijkerman, Kees / 1990 jul-aug / blz 13 ( Open Dagen )
[1416] Uit de bus. / Robroek, Bets / 1990 jul-aug / blz 18 ( Getuigenissen )
[1417] In de krant (interview met Pouwels, Tiny). / Dagblad Trouw / 1990 jul-aug / blz 22 ( Interview )
[1418] De buigzaamheid van mijn rug. / Frater L. / 1990 jul-aug / blz 23 ( Getuigenissen )
[1419] Pinksterviering 4 juni in Genk: De Limburghal was te klein. / Cruts, Henk / 1990 jul-aug / blz 25 ( Open Dagen / Vlaanderen )
[1420] De uitstelling van het Heilig Sacrament: een verouderde devotie? / McDonnell S.J. Kilian P. / 1990 jul-aug / blz 27 ( Sacramenten )
[1421] Een dubbele genezing. / Zr. Dymphna / 1990 jul-aug / blz 31 ( Getuigenissen )
[1422] Vanuit het keukenraam XVIII: Voorraadbussen. / Ruiter, Nellie / 1990 jul-aug / blz 32 ( Keukenraam )
[1423] Voor u gelezen en beluisterd: Wonden die de liefde geneest – Daniël Ange. / Vinkenburg, Maria / 1990 jul-aug / blz 33 ( Boekenplank )
[1424] Voor u gelezen en beluisterd: aanbevolen cassettes. / Dienstencentrum / 1990 jul-aug / blz 34 ( Cassettes )
[1425] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1990 jul-aug / blz 35 ( Informatie )
[1426] Beste Lezers. / Slijkerman, Kees / 1990 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[1427] Een nieuwe wind door Europa: Eur. Char. Oec. Leiderscongres Bern 24-28/7/1990 / Slijkerman, Kees / 1990 sep-okt / blz 4 ( Conferenties / Oecumene )
[1428] Reacties uit interviews in de bus op weg naar huis. / n.n. / 1990 sep-okt / blz 8 ( Conferenties / Interview )
[1429] Ontmoetingen. / n.n. / 1990 sep-okt / blz 9 ( Conferenties / Ontmoeting )
[1430] Gebedsgroep in Moskou. / Boers, Wil / 1990 sep-okt / blz 11 ( Buitenland / Gebedsgroep )
[1431] Ongecompliceerd vriendelijk. / Vinkenburg, Maria / 1990 sep-okt / blz 12 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
[1432] Hoogdagen in Hoogstraten. / Beel, Scheutist, G. / 1990 sep-okt / blz 13 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
[1433] Het geloof ’anders’ gevierd. / Harten, Mary v. / 1990 sep-okt / blz 14 ( Getuigenissen )
[1434] Twee maanden na ’Tardif’. / Pouwels, Tiny / 1990 sep-okt / blz 15 ( Genezing / Getuigenissen )
[1435] Bouwstenen XXXVI: Voor mij hoeft het niet meer... / Ruiter, Nellie / 1990 sep-okt / blz 17 ( Bijbelcatechese )
[1436] Pater Tardif. / Lith, Mw. Jeanne van / 1990 sep-okt / blz 17 ( Media )
[1437] De ’Nieuwe Aarde’-gemeenschap. / Vinkenburg, Maria / 1990 sep-okt / blz 19 ( Gemeenschap )
[1438] ’Brengt bidden wat op?’ (uit: Liefde en sexualiteit – H. v.d. Meer S.J.; blz. 36) / Kentgens, Thiel / 1990 sep-okt / blz 22 ( Gebed )
[1439] Als je bidt... / Seghers O.M.I., Paul / 1990 sep-okt / blz 22 ( Citaten )
[1440] Bidden met vertrouwen. / Beijersbergen S.M., André / 1990 sep-okt / blz 23 ( Gebed )
[1441] Bidden met St. Ignaas. / Tireliren, Lieve / 1990 sep-okt / blz 25 ( Spiritualiteit )
[1442] Groei in de groep XXXIII: Wat wil de Heer ons zeggen? / Beeck O.F.M., Jan van / 1990 sep-okt / blz 26 ( Gebedsgroep )
[1443] Een deur naar binnen. / Lamers, Frans / 1990 sep-okt / blz 28 ( Getuigenissen )
[1444] Vanuit het keukenraam XIX: Geef gist de tijd. / Ruiter, Nellie / 1990 sep-okt / blz 30 ( Keukenraam )
[1445] Enkele gedachten over Matteüs 19,13-15. / Vinkenburg, Maria / 1990 sep-okt / blz 31 ( Overweging )
[1446] Van mijn en jouw naar ónze Vader. / Ruiter, Nellie / 1990 sep-okt / blz 32 ( Getuigenissen )
[1447] ’Gaat ook gij naar mijn wijngaard’ III: Verscheidenheid (Postsyn. Exhortatie J.P.II). / Tireliren, Lieve / 1990 sep-okt / blz 34 ( Onderricht )
[1448] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1990 sep-okt / blz 36 ( Informatie )
[1449] Beste Lezers. / Slijkerman, Kees / 1990 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[1450] Voor mij een teken (gesprek met Gerda en Piet). / Slijkerman, Kees / 1990 nov-dec / blz 4 ( Interview )
[1451] Een woord van kennis: theorie en praktijk. / Ruiter, Nellie / 1990 nov-dec / blz 5 ( Charisma’s )
[1452] Vanuit het keukenraam XX: Bavarois. / Ruiter, Nellie / 1990 nov-dec / blz 7 ( Keukenraam )
[1453] Bidden met St. Benedikt. / Tireliren, Lieve / 1990 nov-dec / blz 9 ( Spiritualiteit )
[1454] Als je een dienst moet voorbereiden. / Beeck O.F.M., Jan van / 1990 nov-dec / blz 10 ( Parochie )
[1455] Als wij maar ’ja’ zeggen. / B., T. de / 1990 nov-dec / blz 14 ( Parochie )
[1456] Vlag (’Een beeld van de Heer’). / n.n. / 1990 nov-dec / blz 15 ( Conferenties )
[1457] Getuigenis van een Messiaanse Jood. / Stutz, René / 1990 nov-dec / blz 16 ( Conferenties / Getuigenissen )
[1458] ’Gaat ook gij nar mijn wijngaard IV: De gelijkheid van vrouw en man ( P-syn. Exh. J.P.II) / Tireliren, Lieve / 1990 nov-dec / blz 17 ( Onderricht )
[1459] ’Maranatha’-huis 1980-1990. / Matthee, Hubert / 1990 nov-dec / blz 20 ( Gemeenschappen )
[1460] Priesterretraite Rome, 14-19 sept 1990. / Smits, Pastoor K. / 1990 nov-dec / blz 21 ( Retraite )
[1461] Groei in de groep XXXIV: Een katholieke gebedsgroep? / Beeck O.F.M., Jan van / 1990 nov-dec / blz 25 ( Gebedsgroep )
[1462] Voor u beluisterd en gelezen. / Dienstencentrum / 1990 nov-dec / blz 28 ( Cassettes )
[1463] Voor u beluisterd en gelezen: Ik kom om te genezen – Dario Bétancourt / Ruiter, Nellie / 1990 nov-dec / blz 29 ( Boekenplank )
[1464] Voor u beluisterd en gelezen: Jezus geneest – Tardif, Emiliano. / Ruiter, Nellie / 1990 nov-dec / blz 29 ( Boekenplank )
[1465] Waar komt die kracht vandaan? (Gesprek met Prof. John Haughey S.J.) / Slijkerman, Kees / 1990 nov-dec / blz 31 ( Interview )
[1466] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1990 nov-dec / blz 33 ( Informatie )
[1467] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1991 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[1468] Zeg ’ja’ tegen jezelf I (Uit: Erneuerung no 26 1e kwartaal 1986). / Popp pr., Georg / 1991 jan-feb / blz 4 ( Geestelijk Leven )
[1469] Willen en kunnen... ...kunnen en willen. / Ruiter, Nellie / 1991 jan-feb / blz 8 ( Gebed )
[1470] Er gebeurde toch iets. / Klundert, J. & P. v.d. / 1991 jan-feb / blz 9 ( Getuigenissen )
[1471] Vanuit het keukenraam XXI: Spiegelei. / Ruiter, Nellie / 1991 jan-feb / blz 10 ( Keukenraam )
[1472] Groei in de groep XXXV: Een lofprijzing die ’niet wil’. / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 jan-feb / blz 11 ( Gebedsgroep )
[1473] Het onkruid tussen de tarwe. / Reussien, Gert-Jan H1991. / 1991 jan-feb / blz 12 ( Bijbel / Overweging )
[1474] Mam, je hebt zelf gezegd... / V., P. / 1991 jan-feb / blz 14 ( Getuigenissen )
[1475] In de hemel met mijn oor... / Zr. M. / 1991 jan-feb / blz 15 ( Getuigenissen )
[1476] Pas zes weken later. / E., R. v. / 1991 jan-feb / blz 15 ( Getuigenissen )
[1477] Geen operatie mogelijk. / D., B. v. / 1991 jan-feb / blz 16 ( Getuigenissen )
[1478] ’Gaat ook gij naar mijn wijngaard’ V: De zieken als arbeiders in de... (P-syn. Exh. J.P.II). / Tireliren, Lieve / 1991 jan-feb / blz 17 ( Onderricht )
[1479] Ziekenbezoek. / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 jan-feb / blz 19 ( Parochie )
[1480] Charismatische Vernieuwing verandert parochies in Maleisië. / Vergeer M.H.M., Ferd / 1991 jan-feb / blz 21 ( Buitenland / Charismatische Vernieuwing / Parochie )
[1481] Als de Heer klopt... doe dan maar open. / Harren, Hanny / 1991 jan-feb / blz 25 ( Evangelisatie )
[1482] Conciliair Proces IV: Bondgenoten in Gods schepping. / Robroek, Bets / 1991 jan-feb / blz 27 ( Wereldkerk )
[1483] Mag ik zo vrij zijn...? / Seghers O.M.I., Paul / 1991 jan-feb / blz 28 ( Bijbel / Heilige Geest / Maria )
[1484] Na ons... / n.n. / 1991 jan-feb / blz 28 ( Gebed / Overweging )
[1485] ’De Leeuw van Juda en het geofferde Lam’. / Zr. Hélène / 1991 jan-feb / blz 31 ( Gemeenschappen )
[1486] Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde. / Redactie / 1991 jan-feb / blz 31 ( Gemeenschappen )
[1487] Voor u gelezen: Waar is uw God? – Ds. P. Suurmond. / Robroek, Bets / 1991 jan-feb / blz 32 ( Boekenplank )
[1488] Voor u gelezen: Kerk en Milieu; Inzet voor een leefbare aarde – E. v.d. Poll, eindred. / Redactie / 1991 jan-feb / blz 33 ( Boekenplank )
[1489] Voor u gelezen: Paasvreugde, Pinksterverwachting – Beeck O.F.M., Jan van / Redactie / 1991 jan-feb / blz 34 ( Boekenplank )
[1490] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1991 jan-feb / blz 35 ( Informatie )
[1491] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1991 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[1492] Vernieuwing: In het hart van de Kerk? (uit: ICCRS-Newsletter, dec. 1990). / Whitehead, Charles / 1991 mrt-apr / blz 4 ( Parochie )
[1493] Wil je lector zijn? / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 mrt-apr / blz 5 ( Parochie )
[1494] Ik voel me vaak een eenling; Broederlijk delen. / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 mrt-apr / blz 9 ( Correspondentie / Parochie )
[1495] Goede Vrijdag (uit: Het ongelooflijke Paasmysterie – Schreck, Alan). / Schreck, Alan / 1991 mrt-apr / blz 10 ( Citaten / Kerkelijk Jaar )
[1496] Overleefd. / Anne / 1991 mrt-apr / blz 12 ( Gebed / Overweging )
[1497] Als Jezus in het graf was gebleven... (uit: New Covenant). / Kreeft, Peter / 1991 mrt-apr / blz 13 ( Kerkelijk Jaar )
[1498] Bespreek je ervaringen met ’Paasvreugde – Pinksterverwachting’ / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 mrt-apr / blz 18 ( Vorming )
[1499] Voor u gelezen: Brochure ’Christus of de Waterman’ – Danneels, Godfried kardinaal. / Vinkenburg, Maria / 1991 mrt-apr / blz 20 ( Boekenplank )
[1500] Nu bid je anders (Gesprek met C. Hubers S.J.). / Slijkerman, Kees / 1991 mrt-apr / blz 22 ( Gebed / Interview )
[1501] Hemelse muziek... of kampeerliedjes? / Hubers S.J., C. / 1991 mrt-apr / blz 26 ( Lofprijzing )
[1502] Voor God bestaan er geen obstructies... / F., L. & V., M. / 1991 mrt-apr / blz 27 ( Getuigenissen )
[1503] Wat is er met jou gebeurd? / B.-H., A. / 1991 mrt-apr / blz 27 ( Getuigenissen )
[1504] Slotavond van een zevenweekse vorming. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1991 mrt-apr / blz 28 ( Vorming )
[1505] Bericht uit Indonesia. / Leeuw OFM.CAP., Venantius de / 1991 mrt-apr / blz 30 ( Buitenland )
[1506] Als de Geest de ruimte krijgt. / L.P.K. / 1991 mrt-apr / blz 32 ( Open Dagen )
[1507] Voor u beluisterd: Aanbevolen cassettes. / Dienstencentrum / 1991 mrt-apr / blz 33 ( Cassettes )
[1508] Kom, en vier uw geloof. / K.C.V.-Vlaanderen / 1991 mrt-apr / blz 34 ( Hoogstraten )
[1509] Priesterretraite 1991. / K.C.V.-Vlaanderen / 1991 mrt-apr / blz 35 ( Retraite )
[1510] Nieuwe Aard(ig)e wetenswaardigheden. / Redactie / 1991 mrt-apr / blz 36 ( Informatie )
[1511] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1991 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[1512] Uitdagende vraag. / S., K. e.a. / 1991 mei-jun / blz 4 ( Open Dagen )
[1513] Ruimte voor de Geest. / Robroek, Bets / 1991 mei-jun / blz 5 ( Heilige Geest )
[1514] Vanuit het keukenraam XXII: Een oude krant. / Ruiter, Nellie / 1991 mei-jun / blz 6 ( Keukenraam )
[1515] Een vlam die dagelijks sterker wordt – pater Gino. / Harten, Mary van / 1991 mei-jun / blz 7 ( Heilige Geest )
[1516] God in Brazilië dicht bij het leven (In gesprek met Nel Koeleman). / Slijkerman, Kees / 1991 mei-jun / blz 8 ( Buitenland / Interview )
[1517] Verschaald zout. Over 100 jaar Encyclieken. / Kroft, Hems van der / 1991 mei-jun / blz 11 ( Encyclieken / Maatschappij / Wereldkerk )
[1518] Een gemeenschap in de woestijn: Jacobusgemeenschap, ’s-Gravenhage. / Jacubusgemeenschap / 1991 mei-jun / blz 14 ( Gemeenschappen )
[1519] Zeg ’ja’ tegen jezelf II (uit: Erneuerung no 26, 1e kwart 1986). / Popp pr., Georg / 1991 mei-jun / blz 15 ( Geestelijk Leven )
[1520] Voor het eerst in mijn leven... / P., F. / 1991 mei-jun / blz 18 ( Getuigenissen )
[1521] De Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. / Marche S.J., Marc De la / 1991 mei-jun / blz 21 ( Geestelijk Leven )
[1522] Luisteren naar Johannes van het Kruis. / Pouwels, Tiny / 1991 mei-jun / blz 23 ( Geestelijk Leven )
[1523] Vanuit het keukenraam XXIII: Klop-klop. / Ruiter, Nellie / 1991 mei-jun / blz 24 ( Keukenraam )
[1524] Richtlijnen voor de Charismatische Vernieuwing I: Over H. Schrift, traditie, sacramenten. / Kelly, Mgr. Thomas, Aartsbisschop / 1991 mei-jun / blz 25 ( Charismatische Vernieuwing )
[1525] Alle begin is moeilijk. Hoe een nieuwe gebedsgroep kan ontstaan I. / Vinkenburg, Maria / 1991 mei-jun / blz 27 ( Gebedsgroep )
[1526] Als je het oneens bent met de pastor I. / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 mei-jun / blz 28 ( Parochie )
[1527] Er is méér in beweging XII: Marriage Encounter: Jongerenwerk in Den Haag. / IJsseldijk, Dorothé / 1991 mei-jun / blz 30 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
[1528] Voor u gelezen en beluisterd: ’De stomme duivelen’ – V. Neckebrouck. / Seghers O.M.I., Paul / 1991 mei-jun / blz 32 ( Boekenplank )
[1529] Voor u gelezen en beluisterd: Enkele cassettes. / Dienstencentrum / 1991 mei-jun / blz 33 ( Cassettes )
[1530] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1991 mei-jun / blz 35 ( Informatie )
[1531] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1991 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
[1532] Pinksteren 1991: Geef de Geest de ruimte. / Redactie / 1991 jul-aug / blz 4 ( Open Dagen )
[1533] Als de Geest de ruimte krijgt. / Tineke / 1991 jul-aug / blz 6 ( Gedichten / Overweging )
[1534] ’Bekleed u met de nieuwe mens’ (Pinksterviering Roeselare). / Voorde, Mark van de / 1991 jul-aug / blz 7 ( Open Dagen / Vlaanderen )
[1535] Een ’Ggeestige’ computer. / Vinkenburg, Maria / 1991 jul-aug / blz 9 ( Getuigenissen )
[1536] Vanuit het keukenraam XXIV: Verse soepgroente. / Ruiter, Nellie / 1991 jul-aug / blz 9 ( Keukenraam )
[1537] Hoogstraten 1991. / K.C.V.-Vlaanderen / 1991 jul-aug / blz 10 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
[1538] Zorg om het eucharistisch Gebed. / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 jul-aug / blz 10 ( Liturgie / Parochie )
[1539] Alle begin is moeilijk. Hoe een nieuwe gebedsgroep kan ontstaan II. / Vinkenburg, Maria / 1991 jul-aug / blz 12 ( Gebedsgroep )
[1540] Vanuit het keukenraam XXV: Ontstopper. / Ruiter, Nellie / 1991 jul-aug / blz 13 ( Keukenraam )
[1541] Nieuw leven op het oude nest. / B., B. / 1991 jul-aug / blz 14 ( Getuigenissen )
[1542] Zo’n drastische bekering. / R., A. / 1991 jul-aug / blz 15 ( Getuigenissen )
[1543] Het parochieblad. / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 jul-aug / blz 16 ( Media / Parochie )
[1544] De gemeenschap Maria Kefas. / Maria Kefas / 1991 jul-aug / blz 17 ( Gemeenschap / Vlaanderen )
[1545] Voor u beluisterd: Het innerlijk gebed: bron van leven (Zr. Hélène). / Dienstencentrum / 1991 jul-aug / blz 18 ( Cassettes )
[1546] Voor u gelezen: De icoon van Maria, Poort van de Hemel – Philippe Madre. / n.n. / 1991 jul-aug / blz 18 ( Boekenplank )
[1547] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1991 jul-aug / blz 19 ( Informatie )
[1548] Voor u beluisterd: Het innerlijk gebed: moeilijkheden en vruchten (Zr. Hélène). / Dienstencentrum / 1991 jul-aug / blz 19 ( Cassettes )
[1549] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1991 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[1550] Het was een feest. / Tireliren, Lieve / 1991 sep-okt / blz 4 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
[1551] ’Doe-profetie’ (toespraak). / Franck pr., Albert & Veken, J. Van der / 1991 sep-okt / blz 6 ( Hoogstraten / Onderricht / Vlaanderen )
[1552] ’Wat verbeeld ik me wel?’ / R. / 1991 sep-okt / blz 8 ( Getuigenissen )
[1553] ’Opdat de wereld moge geloven...’ (Brighton ICCOWE). / Reussien, Gert-Jan H. / 1991 sep-okt / blz 9 ( Conferenties / Oecumene )
[1554] Waar de Geest geen onderscheid maakt (Brighton ICCOWE). / Oorsprong O.P., Jos / 1991 sep-okt / blz 13 ( Conferenties / Oecumene )
[1555] Groei in de groep XXXVI: Een oecumenische groep? / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 sep-okt / blz 15 ( Gebedsgroep )
[1556] Je verrijkt elkaar. / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 sep-okt / blz 16 ( Parochie )
[1557] Oecumenisch vuurwerk in Delft. / Gebedsgroep Delft / 1991 sep-okt / blz 17 ( Oecumene )
[1558] Mensen met visie (uit: ICCRS- Newsletter). / Whitehead, Charles / 1991 sep-okt / blz 18 ( Visie )
[1559] Oecumene in Den Haag. / Ruiter, Nellie / 1991 sep-okt / blz 18 ( Oecumene )
[1560] Richtlijnen voor de Charismatische Vernieuwing II: Lichaam van Christus / Onderscheiding / Kelly, Mgr. Thomas, Aartsbisschop / 1991 sep-okt / blz 22 ( Charismatische Vernieuwing )
[1561] ’Dit is een Godsgeschenk’. / n.n. / 1991 sep-okt / blz 25 ( Getuigenissen )
[1562] Een kerkboek dat je altijd bij je hebt. / Seghers O.M.I., Paul / 1991 sep-okt / blz 26 ( Gebed )
[1563] Allerheiligen. / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 sep-okt / blz 27 ( Kerkelijk Jaar / Overweging )
[1564] Advent en Kerstmis. / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 sep-okt / blz 28 ( Kerkelijk Jaar / Parochie )
[1565] Vergeven. / Marie-Jeanne / 1991 sep-okt / blz 28 ( Gedichten )
[1566] Als je het oneens bent met de pastor II. / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 sep-okt / blz 29 ( Parochie )
[1567] ... en gelezen: Groei in de groep – Beeck O.F.M., Jan van / Pouwels, Tiny / 1991 sep-okt / blz 30 ( Boekenplank )
[1568] Voor u beluisterd... J.F. Haumonte, toespraak Hoogstraten 1990. / Pouwels, Tiny / 1991 sep-okt / blz 30 ( Cassettes )
[1569] Groei in de groep XXXVII: Profetieën tijdens de lofprijzing. / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 sep-okt / blz 32 ( Charisma’s / Gebedsgroep )
[1570] Groei in de groep XXXVIII: Noteer de woorden. / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 sep-okt / blz 33 ( Charisma’s / Gebedsgroep )
[1571] Regionale bezinningsdag. / Huiberts, Henk / 1991 sep-okt / blz 34 ( Regio’s )
[1572] Vanuit het keukenraam XXVI: Bij het keukenraam. / Een vrijwilliger / 1991 sep-okt / blz 34 ( Keukenraam )
[1573] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1991 sep-okt / blz 35 ( Informatie )
[1574] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1991 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[1575] Boven menselijk gezichtsvermogen uit. / Cyrillus van Jerusalem / Slijkerman, Kee / 1991 nov-dec / blz 4 ( Heilige Geest )
[1576] De doop in de Heilige Geest helpt ons God te leren kennen (uit: New Covenant, mei ’91). / Martin, Ralph / 1991 nov-dec / blz 6 ( Heilige Geest )
[1577] Mensen van het eerste uur I. / Redactie / 1991 nov-dec / blz 7 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
[1578] Wat doen we samen? (bewerking Vinkenburg, Maria). / Ranaghan, Kevin / 1991 nov-dec / blz 8 ( Oecumene )
[1579] Dopen... de Bijbel staat er vol van. / Reussien, Gert-Jan H. / 1991 nov-dec / blz 11 ( Bijbel )
[1580] Die mijn leven hadden verwoest. / n.n. / 1991 nov-dec / blz 14 ( Getuigenissen )
[1581] In gesprek met pater Borst M.H.M., Jaap: ’Genezing of wonder’. / Slijkerman, Kees / 1991 nov-dec / blz 18 ( Getuigenissen / Interview )
[1582] ’Geef de Geest de ruimte’... vier maanden later... Woorden Open Dag. / Pouwels, Tiny / 1991 nov-dec / blz 22 ( Charisma’s / Profetie )
[1583] Dit is de dag die de Heer ons geeft. / Vinkenburg, Maria / 1991 nov-dec / blz 26 ( Overweging )
[1584] Ik geloof in wonderen. / Zr. Trees v.d. A. / 1991 nov-dec / blz 27 ( Getuigenissen )
[1585] Stille nacht; de Wijsheid en de wijzen. / Ruiter, Nellie / 1991 nov-dec / blz 28 ( Gedichten )
[1586] Verdrink er niet in. / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 nov-dec / blz 29 ( Parochie )
[1587] Groei in de groep XXXIX: Charismatische groepen. / Beijersbergen S.M., André / 1991 nov-dec / blz 30 ( Gebedsgroep / Parochie )
[1588] Groei in de groep XXXX: Wat doe je als de groep groter wordt? / Beeck O.F.M., Jan van / 1991 nov-dec / blz 31 ( Gebedsgroep )
[1589] Vanuit het keukenraam XXVII: Oudejaarsavond. / Ruiter, Nellie / 1991 nov-dec / blz 32 ( Keukenraam )
[1590] Voor u gelezen... ’Dat allen één zijn’ – Cantalamessa OFM.CAP., Raniero (brochure). / Dienstencentrum / 1991 nov-dec / blz 32 ( Boekenplank )
[1591] ...en beluisterd: Wat zegt de Geest tot de Kerk I: Verleden, heden, toekomst. / Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. / 1991 nov-dec / blz 33 ( Cassettes )
[1592] ...en beluisterd: Wat zegt de Geest tot de Kerk II: Over charisma’s. / Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. / 1991 nov-dec / blz 33 ( Cassettes )
[1593] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1991 nov-dec / blz 34 ( Informatie )
[1594] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1992 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[1595] Mensen van het eerste uur II: Over het begin van de kath. Charismatische vernieuwing. / Slijkerman, Kees / 1992 jan-feb / blz 4 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
[1596] Al wat ademt, looft de Heer! / O., T. / 1992 jan-feb / blz 6 ( Getuigenissen )
[1597] De doop in de Geest rust ons toe anderen te dienen. / Scheuring, Tom / 1992 jan-feb / blz 7 ( Heilige Geest )
[1598] Méér dan zuivere koffie. / NVOC / 1992 jan-feb / blz 8 ( Maatschappij / Wereldkerk )
[1599] Een getuigenis. / D., Ria v. / 1992 jan-feb / blz 9 ( Getuigenissen )
[1600] Jezelf overbodig maken. / Derksen M.H.M., Jacques / 1992 jan-feb / blz 10 ( Buitenland / Parochie )
[1601] Groei in de groep XXXXI: De roep zuiveren? / Beeck O.F.M., Jan van / 1992 jan-feb / blz 14 ( Gebedsgroep )
[1602] Vanuit het keukenraam XXXVIII: Oven. / Ruiter, Nellie / 1992 jan-feb / blz 16 ( Keukenraam )
[1603] Hoe lees ik de Bijbel? / Niemeijer, Ru / 1992 jan-feb / blz 17 ( Bijbel )
[1604] Onze Vader, een persoonlijke vertaling. / Reussien Gert-Jan H. / 1992 jan-feb / blz 19 ( Gebed )
[1605] In gesprek met Borst M.H.M., Jaap ’We doen alles, behalve verkondigen’. / Slijkerman, Kees / 1992 jan-feb / blz 20 ( Interview )
[1606] Als je moeder ziek is (toespraak). / Borst M.H.M., Jaap / 1992 jan-feb / blz 21 ( Onderricht )
[1607] In Memoriam: Piet Dings / Redactie / 1992 jan-feb / blz 22 ( In Memoriam )
[1608] De Charismatische Vernieuwing in de Filipijnen. / Derksen M.H.M., Jacques / 1992 jan-feb / blz 25 ( Buitenland / Charismatische Vernieuwing )
[1609] Albert Franck, een heraut voor de Heer in onze dagen. / Vinkenburg, Maria / 1992 jan-feb / blz 27 ( Evangelisatie )
[1610] ’Maar ze zijn van de acht-mei!’. / Beeck O.F.M., Jan van / 1992 jan-feb / blz 28 ( Parochie )
[1611] Ontmoeting met jezelf. / Kemp O.Praem., Cees de / 1992 jan-feb / blz 29 ( Geestelijk Leven )
[1612] JHWH. / Waals-Seinen, G. van der / 1992 jan-feb / blz 31 ( Gebed / Gedichten )
[1613] Het dienstencentrum gaat verhuizen! / Dienstencentrum / 1992 jan-feb / blz 32 ( Informatie )
[1614] Voor u gelezen: Open the Windows – Kilian McDonnell osb. / Dienstencentrum / 1992 jan-feb / blz 33 ( Boekenplank )
[1615] Voor u gelezen: Redemptoris Missio. / Dienstencentrum / 1992 jan-feb / blz 34 ( Boekenplank / Encyclieken )
[1616] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1992 jan-feb / blz 35 ( Informatie )
[1617] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1992 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[1618] Mensen van het eerste uur III: Voorlopers van de KCV in Vlaanderen: Jos Biesbrouck. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1992 mrt-apr / blz 4 ( Charismatische Vernieuwing / Vlaanderen )
[1619] Johannes van het Kruis. / Bragt, Elisabeth van / 1992 mrt-apr / blz 8 ( Geestelijk Leven )
[1620] Groei in de groep XXXXII: De lofprijzing leiden. / Beeck O.F.M., Jan van / 1992 mrt-apr / blz 9 ( Gebedsgroep )
[1621] Groei in de groep XXXXIII: ’Ik prijs U, Vader...’. / Seghers O.M.I., Paul / 1992 mrt-apr / blz 10 ( Gebedsgroep )
[1622] Herinnering aan vormseltijd. / Leny / 1992 mrt-apr / blz 12 ( Catechese )
[1623] Aan het werk met ’Het vuur aanwakkeren’. / Slijkerman, Kees / 1992 mrt-apr / blz 13 ( Heilige Geest )
[1624] Het vuur aanwakkeren... / Dorenbos, Annie / 1992 mrt-apr / blz 15 ( Catechese / Heilige Geest )
[1625] Gedoopt in de heilige Geest: ’Ik weet! Ik weet! Ik weet!’. / Pouwels, Tiny / 1992 mrt-apr / blz 16 ( Heilige Geest )
[1626] ’Onuitstaanbaar blij...’. / Pouwels, Karel / 1992 mrt-apr / blz 18 ( Heilige Geest )
[1627] Goede Vrijdag. / KBS / 1992 mrt-apr / blz 20 ( Overweging )
[1628] ’Op de berg’. / D., E. / 1992 mrt-apr / blz 21 ( Varia )
[1629] Bijbels bidden... / Seghers O.M.I., Paul / 1992 mrt-apr / blz 23 ( Gebed )
[1630] Vanuit het keukenraam XXIX: Oven (2e plaatsing). / Ruiter, Nellie / 1992 mrt-apr / blz 25 ( Keukenraam )
[1631] Enige vragen over innerlijke genezing. (Brochure – Phoebe Cranor USA; bewerking) / Leitner, Ans / 1992 mrt-apr / blz 26 ( Genezing )
[1632] Memoires van een ezeltje. / Desseyn O.M.I., J. / 1992 mrt-apr / blz 28 ( Varia )
[1633] De doop in de geest in de jonge Kerk. / Beeck O.F.M., Jan van / 1992 mrt-apr / blz 30 ( Heilige Geest )
[1634] Jezus weende. / Waals-Seinen, G. van der / 1992 mrt-apr / blz 30 ( Gedichten / Overweging )
[1635] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 1992 mrt-apr / blz 34 ( Informatie )
[1636] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1992 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[1637] Eén in de Heer. / Pels-de Haan, R.N. / 1992 mei-jun / blz 4 ( Correspondentie )
[1638] Bezoek ICCRO-President zeer waardevol. / Slijkerman, Kees / 1992 mei-jun / blz 5 ( ICCRS )
[1639] Volledige inzet kost veel. / Whitehead, Charles / 1992 mei-jun / blz 8 ( ICCRS )
[1640] Mensen van het eerste uur IV: Waren zij normaal of zijn wij het? Han Fortmann. / Smulders, H. / 1992 mei-jun / blz 10 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
[1641] Godsbeeld vóór en ná een retraite. / Brunschot, Clemens van / 1992 mei-jun / blz 12 ( Getuigenissen )
[1642] De tijd is rijp. / Arons, Ed / 1992 mei-jun / blz 14 ( Evangelisatie )
[1643] Enkele uitspraken, in Brighton gedaan. / Verscheidenen / 1992 mei-jun / blz 15 ( Conferenties )
[1644] Cross Purposes. / Reussien, Gert-Jan H. / 1992 mei-jun / blz 16 ( Jongeren )
[1645] Het Godsrijk in praktijk. / Beijersbergen S.M., André / 1992 mei-jun / blz 18 ( Pastoraal )
[1646] Overwegend en beschouwend bidden I. / Bragt, Elisabeth van / 1992 mei-jun / blz 20 ( Gebed )
[1647] Kom, Geest... / Coune O.S.B., Br. Michel / 1992 mei-jun / blz 21 ( Gebed )
[1648] Gedoopt in de Geest. / Klarenbeek-Timmermans, Simone / 1992 mei-jun / blz 24 ( Heilige Geest )
[1649] Iemand die je nooit hoort. / Vinkenburg, Maria / 1992 mei-jun / blz 24 ( Gebedsgroep )
[1650] Als aan de grond genageld. / Vinkenburg, Maria / 1992 mei-jun / blz 25 ( Heilige Geest )
[1651] ’De eerste lezing is uit Toon Hermans’ / Beeck O.F.M., Jan van / 1992 mei-jun / blz 26 ( Parochie )
[1652] Voor u beluisterd: Cassettes 6-262, 263; 6-432; 9-331. / Redactie / 1992 mei-jun / blz 27 ( Cassettes )
[1653] 1967 Goede Informatie 1992, 25 jaar Katholieke Charismatische Vernieuwing. / Reussien, Gert-Jan H. / 1992 mei-jun / blz 28 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
[1654] De zangleiding in de gebedsgroep. / Boullay, G. du & Dadillon, G. / 1992 mei-jun / blz 29 ( Gebedsgroep / Lofprijzing )
[1655] Hoe God mijn leven veranderde. / Monique / 1992 mei-jun / blz 31 ( Getuigenissen )
[1656] Vanuit het keukenraam XXX: De waakvlam. / Ruiter, Nellie / 1992 mei-jun / blz 33 ( Keukenraam )
[1657] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1992 mei-jun / blz 34 ( Informatie )
[1658] Beste mensen. / Slijkerman, Kees / 1992 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
[1659] Nationale Open Dag 1992. / Brunschot, Clemens van / 1992 jul-aug / blz 4 ( Open Dagen )
[1660] Pinksterviering, Genk 8 juni 1992. / Tireliren, Lieve / 1992 jul-aug / blz 8 ( Open Dagen / Vlaanderen )
[1661] Vernieuwing en wat ons te doen staat. / Whitehead, Charles / 1992 jul-aug / blz 9 ( ICCRS )
[1662] Overwegend en beschouwend bidden II (slot). / Bragt, Elisabeth van / 1992 jul-aug / blz 13 ( Gebed )
[1663] Mars voor Jezus te Amsterdam. / Verscheidenen / 1992 jul-aug / blz 18 ( Getuigenissen )
[1664] Sterven om te leven. / Sanders pr., Ton / 1992 jul-aug / blz 21 ( Bijbel / Catechese )
[1665] De Maria-Kefasgemeenschap (Gent). / Vossel C.SS.R., Ben van / 1992 jul-aug / blz 23 ( Gemeenschappen )
[1666] Geboortepijn. / Sullivan RC, Zr. M. & Horstmann, Mrs. D. / 1992 jul-aug / blz 25 ( Getuigenissen )
[1667] Bezinningsdag. / Vinkenburg, Maria / 1992 jul-aug / blz 26 ( Gebedsgroep )
[1668] Vanuit het keukenraam XXXI: Die keukenschort. / Ruiter, Nellie / 1992 jul-aug / blz 26 ( Keukenraam )
[1669] Naar de mensen toe gaan – een persoonlijke impressie (Pinksteren 1992). / Kwant, Lambèrt de / 1992 jul-aug / blz 27 ( Open Dagen )
[1670] God bestaat, ik heb Hem ontmoet. / Nel Koeleman / 1992 jul-aug / blz 29 ( Heilige Geest )
[1671] Ik hoef het niet alleen te doen. / Dorenbos, Annie / 1992 jul-aug / blz 30 ( Heilige Geest )
[1672] Allerzielen. / Beeck O.F.M., Jan van / 1992 jul-aug / blz 31 ( Parochie )
[1673] Europese Charismatische Conferentie. / Pouwels, Tiny / 1992 jul-aug / blz 32 ( Conferenties )
[1674] Contact met de bisschoppen. / Slijkerman, Kees / 1992 jul-aug / blz 33 ( Charismatische Vernieuwing / Kerkprovincie )
[1675] Nieuwe aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1992 jul-aug / blz 35 ( Informatie )
[1676] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1992 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[1677] Hoogstraten 1992: inkeer en enthousiaste vreugde. / Tireliren, Lieve / 1992 sep-okt / blz 4 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
[1678] Het ’feest’ in Hoogstraten. / Klarenbeek-Timmermans, Simone / 1992 sep-okt / blz 6 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
[1679] Als gedoopte leven. / Beijersbergen S.M., André / 1992 sep-okt / blz 9 ( Geestelijk Leven )
[1680] Vernieuwing en Jeugd. / Whitehead, Charles / 1992 sep-okt / blz 11 ( Jongeren )
[1681] Een toerustingscursus volgen? / Beeck O.F.M., Jan van / 1992 sep-okt / blz 15 ( Parochie )
[1682] Mensen van het eerste uur V: Over het begin van de KCV in Nederland. / Arons, Ed / 1992 sep-okt / blz 17 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
[1683] ’Thuiskomst’, het levensverhaal van een journalist. / Leny / 1992 sep-okt / blz 18 ( Getuigenissen )
[1684] ’Ook jij mag...’. / Lieke / 1992 sep-okt / blz 24 ( Getuigenissen )
[1685] Rozenkransgebed: ouderwets of juist modern? / Beeck O.F.M., Jan van / 1992 sep-okt / blz 24 ( Gebed )
[1686] Al wat ademt, loof de Heer. / D., T. / 1992 sep-okt / blz 28 ( Correspondentie / Reacties )
[1687] Allerzielen. / Duin pr., Arie van / 1992 sep-okt / blz 28 ( Correspondentie / Reacties )
[1688] Van groep naar gemeenschap. / Vinkenburg, Maria / 1992 sep-okt / blz 29 ( Gebedsgroep )
[1689] In contact met demente bejaarden. / Kemp O.Praem., Cees de / 1992 sep-okt / blz 30 ( Parochie )
[1690] Vanuit het keukenraam XXXII: Jasje uit. / Ruiter, Nellie / 1992 sep-okt / blz 31 ( Keukenraam )
[1691] Voor u gelezen... / Verscheidenen / 1992 sep-okt / blz 32 ( Boekenplank )
[1692] ...en beluisterd. / Pouwels, Tiny / 1992 sep-okt / blz 33 ( Cassettes )
[1693] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1992 sep-okt / blz 34 ( Informatie )
[1694] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1992 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[1695] Mensen van het eerste uur VI: Begin van de KCV in de zestiger jaren. / Slijkerman, Kees / 1992 nov-dec / blz 4 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
[1696] Inwijding van het nieuwe dienstencentrum. / Brunschot, Clemens van / 1992 nov-dec / blz 6 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
[1697] Bedienen of ziekenzalving? / Sanders pr., Ton / 1992 nov-dec / blz 12 ( Sacramenten )
[1698] Sacramenten: merkstenen? / Beeck O.F.M., Jan van / 1992 nov-dec / blz 12 ( Sacramenten )
[1699] Zingen in de sneeuw. / Tireliren, Lieve / 1992 nov-dec / blz 15 ( Overweging )
[1700] Vier jaar in de bergen. / Smulders M.S.C., A. / 1992 nov-dec / blz 16 ( Getuigenissen )
[1701] Hoe vorm jij en stuurgroep? / Beeck O.F.M., Jan van / 1992 nov-dec / blz 18 ( Gebedsgroep )
[1702] Het ’zonnelied’ van het atoomtijdperk. / Rodin, Mgr. / 1992 nov-dec / blz 19 ( Gedichten )
[1703] Vanuit het keukenraam XXXIII: Witlof. / Ruiter, Nellie / 1992 nov-dec / blz 24 ( Keukenraam )
[1704] Van kerkvervolger tot heraut van Christus. / Beijersbergen S.M., André / 1992 nov-dec / blz 25 ( Heiligen )
[1705] ’Toekomst in de Kerk’ (uit: bisdomblad Groningen). / Möller, Mgr. J. / 1992 nov-dec / blz 27 ( Visie )
[1706] Herziene bijbelvertaling. / Slijkerman, Kees / 1992 nov-dec / blz 28 ( Boekenplank / Bijbel )
[1707] Informatiebrief uit Malta. / Diepen, Peter van / 1992 nov-dec / blz 31 ( Informatie )
[1708] Charismatische Vernieuwing op Kerkendag. / Redactie / 1992 nov-dec / blz 32 ( Informatie )
[1709] Christus is mijn liefde; neerslag van een retraite. / Een missionaris / 1992 nov-dec / blz 33 ( Getuigenissen / Retraite )
[1710] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1992 nov-dec / blz 35 ( Informatie )
[1711] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1993 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[1712] Mensen van het eerste uur VII: Jozef Horsthuis. / Slijkerman, Kees / 1993 jan-feb / blz 4 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
[1713] De tweede adem. / Seghers O.M.I., Paul / 1993 jan-feb / blz 8 ( Overweging )
[1714] Een hart van steen. / Margaretha / 1993 jan-feb / blz 9 ( Getuigenissen )
[1715] Liefde als Vol-doen-ing. / Sanders pr., Ton / 1993 jan-feb / blz 13 ( Genezing )
[1716] ’Ik wil eens met je praten’. / Beeck O.F.M., Jan van / 1993 jan-feb / blz 15 ( Begeleiding )
[1717] Lifters... soms neem ik ze mee. / B., T. de / 1993 jan-feb / blz 17 ( Getuigenissen )
[1718] ’U moest eens weten...’ / V., M. / 1993 jan-feb / blz 18 ( Getuigenissen )
[1719] Mijn geloofsweg, samen met mijn autistische zoon. / Jongerencentrum Den Haag / 1993 jan-feb / blz 19 ( Getuigenissen )
[1720] Een protestant in een katholieke charismatische gebedsgroep. / Beeck O.F.M., Jan van / 1993 jan-feb / blz 22 ( Gebedsgroep )
[1721] In het looprek. / Slijkerman, Kees / 1993 jan-feb / blz 24 ( Overweging )
[1722] Litanie voor de eenheid. / Couturier, Abbé Paul (1881-1953) / 1993 jan-feb / blz 25 ( Gebed / Oecumene )
[1723] Toerustingscursussen gevaarlijk? / Kemp O.Praem., Cees de / 1993 jan-feb / blz 26 ( Vorming )
[1724] Bidden met de Kerk. / Beeck O.F.M., Jan van / 1993 jan-feb / blz 28 ( Gebed )
[1725] Overpeinzing / Sanders pr., Ton / 1993 jan-feb / blz 31 ( Overweging )
[1726] Vernieuwingsdagen: Het vuur aanwakkeren. / Vinkenburg, Maria / 1993 jan-feb / blz 31 ( Open Dagen / Vorming )
[1727] Willibrord-boekhandel: een mogelijkheid tot verkondiging. / Reussien, Gert-Jan H. / 1993 jan-feb / blz 32 ( Informatie )
[1728] Kindercatechese, kinderbijbelclub, kinder woord/nevendient. / Pouwels, Tiny / 1993 jan-feb / blz 33 ( Jeugd / Parochie )
[1729] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1993 jan-feb / blz 35 ( Informatie )
[1730] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1993 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[1731] In de gevangenis. / Aardweg FMM, Zr. T. van den / 1993 mrt-apr / blz 4 ( Getuigenissen )
[1732] Dienstencentrum KCV Vlaanderen. / Remes, Geertje / 1993 mrt-apr / blz 5 ( Charismatische Vernieuwing / Informatie / Vlaander )
[1733] Mensen van het eerste uur VIII: Huisbeweging. / Slijkerman, Kees / 1993 mrt-apr / blz 6 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
[1734] Veertigdagentijd: Bekering de boodschap, gebed en vasten hulpmiddelen. / Bragt, Elisabeth van / 1993 mrt-apr / blz 10 ( Gebed )
[1735] ’Gij zijt de Christus’ (Mat. 16,13-20). / Beijersbergen S.M., André / 1993 mrt-apr / blz 12 ( Bijbel )
[1736] Kerk als Lichaam van Christus. / Aert, Piet van / 1993 mrt-apr / blz 14 ( Gedichten )
[1737] Spreker Nationale Open Dag: Phil Bosmans. / Kwant, Lambèrt de / 1993 mrt-apr / blz 16 ( Interview / Mensen )
[1738] Kerstmis door het jaar I. / Ruiter, Nellie / 1993 mrt-apr / blz 20 ( Overweging )
[1739] Verbeter de wereld, begin bij jezelf I. / L., M. / 1993 mrt-apr / blz 20 ( Overweging )
[1740] Bidden bij een bouwwerf. / Tireliren, Lieve / 1993 mrt-apr / blz 21 ( Gebed )
[1741] Het vuur aanwakkeren met Pater Jurgens. / Brunschot, Clemens van / 1993 mrt-apr / blz 23 ( Open Dagen )
[1742] Hoe God soms duidelijk kan zijn... / Pouwels, Maarten / 1993 mrt-apr / blz 26 ( Jongeren )
[1743] Terugblik. / Harren, Hilde / 1993 mrt-apr / blz 27 ( Jongeren )
[1744] ICPE-Beneluxtour. / Zuidervaart, Bart / 1993 mrt-apr / blz 28 ( Evangelisatie / Jongeren )
[1745] Veni Sancte Spiritus, gebedsoproep. / Tanghe, Omer / 1993 mrt-apr / blz 29 ( Gebed )
[1746] Samenwerking in de regio. / Reussien, Gert-Jan H. / 1993 mrt-apr / blz 30 ( Regio’s )
[1747] Voor u gelezen: Gaven voor opbouw. / Beeck O.F.M., Jan van / 1993 mrt-apr / blz 32 ( Boekenplank )
[1748] Voor u gelezen: Goudvisboekjes voor kinderen. / Pouwels, Tiny / 1993 mrt-apr / blz 34 ( Boekenplank )
[1749] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1993 mrt-apr / blz 35 ( Informatie )
[1750] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1993 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[1751] Mgr. R.Ph. Bär O.S.B.: Afscheid. / Pouwels, Tiny / 1993 mei-jun / blz 4 ( Mensen )
[1752] Mensen van het eerste uur IX: Vuurbeweging en Huisbeweging. / Slijkerman, Kees / 1993 mei-jun / blz 5 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
[1753] Zingen in tongen I. / Kemp O.Praem., Cees de / 1993 mei-jun / blz 9 ( Charisma’s / Tongentaal )
[1754] Phil Bosmans: een gedrevene door de liefde voor de lijdende mens. / Kwant, Lambèrt de / 1993 mei-jun / blz 12 ( Mensen )
[1755] ’De wereld heeft behoefte aan een geestelijke aardbeving’ – Phil Bosmans (Pstr ’93). / Redactie / 1993 mei-jun / blz 14 ( Open Dagen )
[1756] Verbeter de wereld, begin bij jezelf II. / L., M. / 1993 mei-jun / blz 15 ( Overweging )
[1757] Polarisatie: het is hun gelukt er buiten te blijven. / Beijersbergen S.M., André / 1993 mei-jun / blz 16 ( Charismatische Vernieuwing )
[1758] Fundament en Godsbeeld. / Harren, Hilde / 1993 mei-jun / blz 19 ( Jongeren )
[1759] New Dawn Conferentie, zomer 1992. / Bempt, Michel van den / 1993 mei-jun / blz 22 ( Conferenties / Jongeren )
[1760] Een bezoek aan Rusland. / ICCRS-Nieuwsbrief no 1-93 / 1993 mei-jun / blz 23 ( Getuigenissen )
[1761] Wat is een geestelijk begeleider wel, wat niet? / Beeck O.F.M., Jan van / 1993 mei-jun / blz 24 ( Begeleiding )
[1762] Rozenkransgebed, rozenkransgroepen. / Nispen tot Pannerden , O. van / 1993 mei-jun / blz 27 ( Gebed )
[1763] Mijn hart en heel mijn wezen gaan uit naar de God die leeft. / Bragt, Elisabeth van / 1993 mei-jun / blz 29 ( Geestelijk Leven )
[1764] Henri Nouwen leerde samenzijn en vertrouwen. / S., L. / 1993 mei-jun / blz 31 ( Gemeenschap / Getuigenissen )
[1765] Kom en zie: kies voor Jezus. / KCV Vlaanderen / 1993 mei-jun / blz 34 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
[1766] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1993 mei-jun / blz 35 ( Informatie )
[1767] KTRN: Geloven in Jezus is geloven in Liefde (toespraak – Pinksteren 1993). / Bosmans, Phil / 1993 jul-aug / blz 0 ( Onderricht )
[1768] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1993 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
[1769] Naar U gaat mijn verlangen, Heer. / Bragt, Elisabeth van / 1993 jul-aug / blz 4 ( Geestelijk Leven )
[1770] Kerstmis door het jaar II. / Ruiter, Nellie / 1993 jul-aug / blz 5 ( Overweging )
[1771] Toen kwam hij tot nadenken (Luc. 15,17). / Sloots SS.CC., Nol / 1993 jul-aug / blz 6 ( Getuigenissen )
[1772] Kinderpsalm. / Eijkel-Verberne, Ans / 1993 jul-aug / blz 8 ( Catechese / Parochie )
[1773] Na lofprijzing de straat op. / Verscheidenen / 1993 jul-aug / blz 10 ( Evangelisatie / Jongeren )
[1774] Verbeter de wereld, begin bij jezelf III. / L., M. / 1993 jul-aug / blz 11 ( Overweging )
[1775] De drie wegen I. / Beeck O.F.M., Jan van / 1993 jul-aug / blz 12 ( Begeleiding )
[1776] Geloven in JEZUS, geloven in LIEFDE (Pinksteren 1993). / Brunschot, Clemens van / 1993 jul-aug / blz 15 ( Open Dagen )
[1777] Geboortepijn. / B., M. / 1993 jul-aug / blz 18 ( Getuigenissen )
[1778] Bestaat er een bijbelse economie? / Kroft, Herman van der / 1993 jul-aug / blz 23 ( Maatschappij )
[1779] Is vergeving noodzakelijk voor innerlijke genezing? / Hedy Filemon / 1993 jul-aug / blz 25 ( Genezing / Pastoraal )
[1780] Mensen van het eerste uur X: ’Zij gebruikten gebeden die in de lucht hingen’. / Witkam O.C.S.O. J. & Kwant, L. de / 1993 jul-aug / blz 27 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
[1781] Commentaar. / Slijkerman, Kees / 1993 jul-aug / blz 29 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
[1782] Begin-ervaringen in de charismatische vernieuwing. / Beijersbergen S.M., André / 1993 jul-aug / blz 30 ( Charismatische Vernieuwing / Historie )
[1783] Zingen in tongen II: In Korinte. / Kemp O.Praem., Cees de / 1993 jul-aug / blz 31 ( Charisma’s / Tongentaal )
[1784] Voor u gelezen: Naar een nieuw reveil. / Dorenbos, Annie / 1993 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank )
[1785] Voor u gelezen: Algemene geloofsbezinning... / Vinkenburg, Maria / 1993 jul-aug / blz 35 ( Boekenplank )
[1786] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1993 jul-aug / blz 36 ( Informatie )
[1787] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1993 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[1788] Mensen van het eerste uur XI: Pater Auspicius van Corstanje ofm.† / Eijk, Corry & Han van / 1993 sep-okt / blz 4 ( In Memoriam )
[1789] Wat zegt de Schrift over gedoopt worden met de Heilige Geest? / Beijersbergen S.M., André / 1993 sep-okt / blz 6 ( Bijbel / Heilige Geest / Onderricht )
[1790] Pinksterviering in Vlaanderen (Pinksteren 1993). / Tireliren, Lieve / 1993 sep-okt / blz 10 ( Open Dagen / Vlaanderen )
[1791] Geloven in JEZUS, geloven in LIEFDE (Pinksteren 1993). / Pouwels, Tiny / 1993 sep-okt / blz 11 ( Open Dagen )
[1792] ’De tank was leeg’ – bezoek aan Bär O.S.B., Mgr. R.Ph. In Chevetogne. / Slijkerman, Kees / 1993 sep-okt / blz 13 ( Mensen )
[1793] Een kleine greep uit mijn leven. / Boer, G. de / 1993 sep-okt / blz 14 ( Getuigenissen )
[1794] Verbeter de wereld, begin bij jezelf IV. / L., M. / 1993 sep-okt / blz 15 ( Overweging )
[1795] Gezin, baan ,gebed. / Brunschot, Clemens van / 1993 sep-okt / blz 16 ( Gebed )
[1796] Vanuit het keukenraam XXXIV: Noten kraken. / Ruiter, Nellie / 1993 sep-okt / blz 17 ( Keukenraam )
[1797] Gezocht en gevonden door de Heer. / Bragt, Elisabeth van / 1993 sep-okt / blz 18 ( Geestelijk Leven )
[1798] De drie wegen II: Op de parkeerplaats. / Beeck O.F.M., Jan van / 1993 sep-okt / blz 20 ( Begeleiding )
[1799] Er is méér in beweging XIII: Cursillo-Nederland. / Lafeber, Gé / 1993 sep-okt / blz 22 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
[1800] Een reis naar Israël – een persoonlijke impressie. / Storck, Jan / 1993 sep-okt / blz 24 ( Varia )
[1801] Oproep aan jonge mensen (uit: toespraak Phil Bosmans – Pinksteren 1993). / Redactie / 1993 sep-okt / blz 26 ( Jongeren )
[1802] Kerstmis door het jaar III: Zij haalden hun schatten te voorschijn. / Ruiter, Nellie / 1993 sep-okt / blz 27 ( Overweging )
[1803] Mijn zonnelied anno 1993. / Vinkenburg, Maria / 1993 sep-okt / blz 28 ( Gedichten )
[1804] Spontaan gebed in het rozenhoedje? / Kemp O.Praem., Cees de / 1993 sep-okt / blz 29 ( Gebed )
[1805] Voor u gelezen: De tien sleutels van het gebed. / Redactie / 1993 sep-okt / blz 31 ( Boekenplank )
[1806] Voor u gelezen: Een parel in Gods ogen: gedachten over... / Smit, Jeroen / 1993 sep-okt / blz 31 ( Boekenplank )
[1807] Voor u gelezen: In gesprek met Rome. / Redactie / 1993 sep-okt / blz 32 ( Boekenplank )
[1808] Voor u beluisterd: Cassette 9313 Mgr. Lescrauwaet; Cassette 9324 Henri Nouwen. / Dienstencentrum / 1993 sep-okt / blz 33 ( Cassettes )
[1809] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1993 sep-okt / blz 34 ( Informatie )
[1810] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1993 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[1811] ’Bron van levend Water’. / Faas, Miriam / 1993 nov-dec / blz 4 ( Gebedsgroep / Jongeren )
[1812] Als de Heer je uitnodigt... / Bruneel, Gerarda / 1993 nov-dec / blz 5 ( Getuigenissen )
[1813] Getuigenis van Sylvia. / Een buurvrouw / 1993 nov-dec / blz 8 ( Getuigenissen )
[1814] Verbeter de wereld, begin bij jezelf V. / L., M. / 1993 nov-dec / blz 8 ( Overweging )
[1815] ’Bezitsspreiding’... ’Maatschappij-opbouw’. / Kroft, Herman van der / 1993 nov-dec / blz 9 ( Maatschappij )
[1816] De drie wegen III: De weg van de loutering. / Beeck O.F.M., Jan van / 1993 nov-dec / blz 11 ( Begeleiding )
[1817] Woestijnmomenten. / Bragt, Elisabeth van / 1993 nov-dec / blz 12 ( Geestelijk Leven )
[1818] Psalm 13: Gebedsvertrouwen. / Oremus, Co † / 1993 nov-dec / blz 15 ( Gebed )
[1819] Kerstmis door het jaar IV: Zij offerden... (slot). / Ruiter, Nellie / 1993 nov-dec / blz 16 ( Overweging )
[1820] In gesprek met Evert Ettema. / Pouwels, Tiny / 1993 nov-dec / blz 17 ( Interview / Mensen )
[1821] Lofprijzing. / Verbeiren, Jo / 1993 nov-dec / blz 20 ( Gebed )
[1822] Jezelf zijn, je roeping – De vijgeboom. / Sloots SS.CC., Nol / 1993 nov-dec / blz 23 ( Varia )
[1823] Innerlijke genezing: een weg van bekering. / Noyen, Carlos SS.CC. / 1993 nov-dec / blz 25 ( Genezing / Pastoraal )
[1824] Zo lang ik zweeg... / n.n. / 1993 nov-dec / blz 29 ( Getuigenissen )
[1825] Voor u beluisterd: cassettes 9325, 9326, 9327. / Dorenbos, Annie / 1993 nov-dec / blz 30 ( Cassettes )
[1826] Zingen in tongen III: Een stukje Historie / Kemp O.Praem., Cees de / 1993 nov-dec / blz 31 ( Charisma’s / Tongentaal )
[1827] Nieuwe aard(ig)e wetenswaardigheden. / Redactie / 1993 nov-dec / blz 34 ( Informatie )
[1828] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1994 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[1829] Houd je ogen op de top gericht. / Bragt, Elisabeth van / 1994 jan-feb / blz 4 ( Geestelijk Leven )
[1830] God, kom mij te hulp. / Zr. Catharina / 1994 jan-feb / blz 6 ( Gebed )
[1831] De majesteit van de stilte. / McKenney, Mgr. Jozef / 1994 jan-feb / blz 7 ( Onderricht )
[1832] Vanuit het keukenraam XXXV: Houtworm. / Ruiter, Nellie / 1994 jan-feb / blz 10 ( Keukenraam )
[1833] Genezing van relaties. / Putte, Zr. Maria Van der / 1994 jan-feb / blz 11 ( Getuigenissen / Relaties )
[1834] Angstig door jeugdervaring. / S. / 1994 jan-feb / blz 13 ( Getuigenissen )
[1835] Thuisbidders. / Beeck O.F.M., Jan van / 1994 jan-feb / blz 14 ( Gebedsgroep )
[1836] Verbeter de wereld, begin bij jezelf VI. / L., M. / 1994 jan-feb / blz 15 ( Overweging )
[1837] Ziekenzalving als genezing. / Sanders pr., Ton / 1994 jan-feb / blz 15 ( Sacramenten )
[1838] In de wagen van de ander gaan. / Beeck O.F.M., Jan van / 1994 jan-feb / blz 17 ( Begeleiding )
[1839] Er is méér in beweging XIV: ’Christelijke Meditatie-gemeenschap’. / Swanenberg, Cor / 1994 jan-feb / blz 20 ( Buiten de Charism. Vernieuwing / Gemeenschap )
[1840] Zingen-in-tongen III: Iets Geks? / Kemp O.Praem., Cees de / 1994 jan-feb / blz 21 ( Charisma’s / Tongentaal )
[1841] Zo kan het ook. / Robroek, Bets / 1994 jan-feb / blz 24 ( Parochie )
[1842] Vernieuwingsdagen. / Steenman, Ton en Carla / 1994 jan-feb / blz 26 ( Open Dagen )
[1843] Vijf dagen om het geloof te vieren. Hoogstraten 1994. / KCV Vlaanderen / 1994 jan-feb / blz 28 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
[1844] Voor u beluisterd: Cassette 9330 ’De binnenzijde is bepalend’. / Slijkerman, Kees / 1994 jan-feb / blz 29 ( Cassettes )
[1845] Sacramenten en evangelisatie. / Kwant, Lambèrt de / 1994 jan-feb / blz 30 ( Evangelisatie / Sacramenten )
[1846] Voor u gelezen: Van Rudolf Steiner tot Jezus Christus. / Smit, Jeroen / 1994 jan-feb / blz 33 ( Boekenplank )
[1847] Nieuwe Aard(ig)e wetenswaardigheden. / Redactie / 1994 jan-feb / blz 35 ( Informatie )
[1848] Beste lezers. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1994 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[1849] Hoe herstellen we gebroken of verwonde relaties? / Ridings, Rick / Leitner, Ans / 1994 mrt-apr / blz 4 ( Genezing / Relaties )
[1850] Het Jezusgebed. / Eckhoven, Monique van / Kwant, L. de / 1994 mrt-apr / blz 7 ( Gebed / Interview )
[1851] De drie wegen IV: De weg van de verlichting. / Beeck O.F.M., Jan van / 1994 mrt-apr / blz 10 ( Begeleiding )
[1852] De pijn van de liefde. / Bragt, Elisabeth van / 1994 mrt-apr / blz 12 ( Geestelijk Leven )
[1853] De gaventest. / Beeck O.F.M., Jan van / 1994 mrt-apr / blz 14 ( Gebedsgroep )
[1854] Mijn klein Hooglied. / Meys, Miet / 1994 mrt-apr / blz 14 ( Gebed / Gedichten )
[1855] De Heer leidt de kudde... I. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1994 mrt-apr / blz 16 ( Gebedsgroep )
[1856] De opbouw van gebedsgroepen. / Kellar S.C., Sr. Nancy / 1994 mrt-apr / blz 19 ( Gebedsgroep )
[1857] Voor u gelezen: Maturing in the Spirit. / Beeck O.F.M., Jan van / 1994 mrt-apr / blz 22 ( Boekenplank )
[1858] Voor u gelezen: De Gaventest. / Beeck O.F.M., Jan van / 1994 mrt-apr / blz 23 ( Boekenplank )
[1859] Voor u gelezen: Op aarde zoals in de hemel. / Kwant, Lambèrt de / 1994 mrt-apr / blz 24 ( Boekenplank )
[1860] Voor u gelezen: In een droom, in een nachtgezicht. / Redactie / 1994 mrt-apr / blz 25 ( Boekenplank )
[1861] ’Hij geeft het zijn beminde in de slaap’. / Reussien, Gert-Jan H. / 1994 mrt-apr / blz 27 ( Getuigenissen )
[1862] Miniboekje. / Beijersbergen S.M., André / 1994 mrt-apr / blz 29 ( Getuigenissen )
[1863] Een bisschoppelijke brief over baanloosheid. / Kroft, Herman van der / 1994 mrt-apr / blz 30 ( Maatschappij )
[1864] Wat doe je met zo’n brief? / Kroft, Herman van der / 1994 mrt-apr / blz 31 ( Maatschappij )
[1865] Wie is Michelle Moran? (Pinksteren 1994). / Redactie / 1994 mrt-apr / blz 32 ( Mensen / Open Dagen )
[1866] Bezinningsdagen L.P.K. / Pouwels, Tiny / 1994 mrt-apr / blz 33 ( Bezinning )
[1867] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 1994 mrt-apr / blz 35 ( Informatie )
[1868] Beste lezers. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1994 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[1869] Michelle Moran: praktisch expert in evangelisatie (Pinksteren 1994) / Jurgens M.H.M., Arnold / 1994 mei-jun / blz 4 ( Mensen )
[1870] Doorgaan met bruggen bouwen / Moran, Michelle / 1994 mei-jun / blz 5 ( Evangelisatie )
[1871] Lectio Divina: een wijze van bidden, een wijze van leven. / O’Donnell O.Carm. Christophemei-junir / 1994 mei-jun / blz 7 ( Gebed )
[1872] Als met een pijl geraakt. / n.n. / 1994 mei-jun / blz 12 ( Getuigenissen )
[1873] De schapen en de bokken. / Leenders, Aloys / 1994 mei-jun / blz 13 ( Parochie )
[1874] Het boek Leviticus I: Hij roept. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1994 mei-jun / blz 14 ( Bijbel )
[1875] Op reis. / Tireliren, Lieve / 1994 mei-jun / blz 17 ( Maatschappij )
[1876] De drie wegen V: De weg van de eenwording. / Beeck O.F.M., Jan van / 1994 mei-jun / blz 18 ( Begeleiding )
[1877] Maatschappelijke heelmaking (heiliging) door persoonlijke heiliging... en omgekeerd. / Kroft, Herman van der / 1994 mei-jun / blz 22 ( Maatschappij )
[1878] Bewustzijn. / Vinkenburg, Maria / 1994 mei-jun / blz 23 ( Maatschappij / Reacties )
[1879] Vernieuwingsdagen in Dalfsen. / Scheres, Riet en Pouwels, Tiny / 1994 mei-jun / blz 24 ( Open Dagen )
[1880] Zingen-in-tongen IV: Een gebed. / Kemp O.Praem., Cees de / 1994 mei-jun / blz 27 ( Charisma’s / Tongentaal )
[1881] De creatieve werking van de Heer. / Harren, Hanny / 1994 mei-jun / blz 30 ( Creativiteit )
[1882] Voor u gelezen: Vrij van vroeger, genezing van pijnlijke herinneringen. / Sanders pr., Ton / 1994 mei-jun / blz 31 ( Boekenplank )
[1883] Internationale leidersretraite Assisi, 13-18 sept 1993. / Koeleman, Nel / 1994 mei-jun / blz 32 ( Retraite )
[1884] Vanuit het keukenraam XXXVI: Kookboek. / Ruiter, Nellie / 1994 mei-jun / blz 33 ( Keukenraam )
[1885] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1994 mei-jun / blz 34 ( Informatie )
[1886] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1994 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
[1887] Hem, die ik boven alles liefheb. / Bragt, Elisabeth van / 1994 jul-aug / blz 4 ( Gebed / Geestelijk Leven )
[1888] Lofprijzing: een bergocht. / Ettema, Evert / 1994 jul-aug / blz 7 ( Gebedsgroep )
[1889] Enkele vragen over geestelijke begeleiding. / Beeck O.F.M., Jan van / 1994 jul-aug / blz 8 ( Begeleiding )
[1890] ’Een koepel van licht over de zaal’ (Pinksteren 1994). / Kwant, Lambèrt de / 1994 jul-aug / blz 10 ( Open Dagen )
[1891] Willibrorduskapel ingezegend door Mgr. Van Luyn. / Kwant, Lambèrt de / 1994 jul-aug / blz 13 ( Informatie )
[1892] Jongerengebedsgroepen. / verscheidene auteurs / 1994 jul-aug / blz 14 ( Jongeren )
[1893] Parochiële gebedsgroepen: christelijke gemeenschapjes. / Schure S.D.B., Mgr. J. ter / Slijkerman, / 1994 jul-aug / blz 16 ( Gebedsgroep / Parochie )
[1894] Het is nog lang niet vorobij... / n.n. / 1994 jul-aug / blz 18 ( Informatie )
[1895] Mgr. Wiertz: Afscheid van verzorgingsdenken. / Zr. Brunhilde. / 1994 jul-aug / blz 19 ( Evangelisatie )
[1896] Dankoffer. / n.n. / 1994 jul-aug / blz 21 ( Getuigenissen )
[1897] Een laatste brief. / Niemeijer, Ru / 1994 jul-aug / blz 22 ( In Memoriam )
[1898] Ziekenzalving in wisselende situaties. / Kemp O.Praem., Cees de / 1994 jul-aug / blz 24 ( Sacramenten )
[1899] Wachten op God. / Sloots SS.CC., Nol / 1994 jul-aug / blz 26 ( Onderricht )
[1900] ’Houd me niet tegen’ Damiaan de Veuster. / Tireliren, Lieve / 1994 jul-aug / blz 27 ( Mensen )
[1901] Vakantie in de hemel. / Vos, Paul de / 1994 jul-aug / blz 31 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
[1902] Voor u gelezen: Wezens uit een onzichtbare wereld. / Beeck O.F.M., Jan van / 1994 jul-aug / blz 33 ( Boekenplank )
[1903] Voor u gelezen: Bidden maakt blij, een weg naar beschouwing. / Dorenbos, Annie / 1994 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank )
[1904] Voor u gelezen: God leren noemen; op weg naar eenvoudig bidden. / Dorenbos, Annie / 1994 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank )
[1905] De interpretatie van de bijbel in de kerk. / Pauselijke Bijbelcommissie / 1994 jul-aug / blz 35 ( Boekenplank )
[1906] Samen bijbel leren lezen. / Slijkerman, Kees / 1994 jul-aug / blz 36 ( Boekenplank )
[1907] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 1994 jul-aug / blz 37 ( Informatie )
[1908] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1994 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[1909] Hoogstraten 1994: Volg Jezus. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1994 sep-okt / blz 4 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
[1910] De muur werd geslecht. / I. / 1994 sep-okt / blz 6 ( Getuigenissen )
[1911] Laag na laag afgepeld. / S., K. / 1994 sep-okt / blz 6 ( Getuigenissen )
[1912] Pinksteren in Manchester, USA; Parochie Ste. Marie / Kiernan, Dick / 1994 sep-okt / blz 8 ( Parochie )
[1913] Het boek Leviticus II: Gods roepstem horen... / Linden, Zr. Andrea Van der / 1994 sep-okt / blz 10 ( Bijbel )
[1914] Een vriend onder alle omstandigheden. / D., R. / 1994 sep-okt / blz 13 ( Getuigenissen )
[1915] Rusten in de Gest, een ervaring in de CWN-conventie, voorjaar 1994. / n.n. / 1994 sep-okt / blz 16 ( Getuigenissen )
[1916] Vijfentachtig jaar jong. / Beijersbergen S.M., André / 1994 sep-okt / blz 17 ( Interview )
[1917] En Petrus zei tot Jezus: ’Gij zijt de Christus’ (Mt 16,13-20). / Beijersbergen S.M., André / 1994 sep-okt / blz 25 ( Bijbel / Bijbel )
[1918] De man die nooit iets in de gaten had (Lc 16,19-31). / Sloots SS.CC., Nol / 1994 sep-okt / blz 29 ( Onderricht )
[1919] Charisma’s in een charismatische gebedsgroep. / Beeck O.F.M., Jan van / 1994 sep-okt / blz 30 ( Charisma’s / Gebedsgroep )
[1920] Storm in een glas water. / Kemp O.Praem., Cees de / 1994 sep-okt / blz 32 ( Getuigenissen )
[1921] Al zoekend naar mijn Geliefde. / Bragt, Elisabeth van / 1994 sep-okt / blz 34 ( Gebed / Geestelijk Leven )
[1922] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1994 sep-okt / blz 36 ( Informatie )
[1923] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1994 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[1924] Charismatische Vernieuwing in Luamba, Zaïre; pater Thom Huisman. / Steenman, Ton / 1994 nov-dec / blz 4 ( Interview )
[1925] Jongerennieuws: Jongerengebedsgroep Enschede. / Emaus, Sandra / 1994 nov-dec / blz 7 ( Jongeren )
[1926] Verterend vuur, Geest van liefde, kom over ons... / Linden, Zr. Andrea Van der / 1994 nov-dec / blz 8 ( Bijbel )
[1927] De zending van een gebedsgroep; Ervaringen in de USA. / Gerry Mader / 1994 nov-dec / blz 10 ( Parochie )
[1928] Vragen over: Charisma’s. I / Beeck O.F.M., Jan van / 1994 nov-dec / blz 12 ( Charisma’s / Gebedsgroep )
[1929] Confiteor – Ik belijd. / Reussien, Gert-Jan H. / 1994 nov-dec / blz 14 ( Maatschappij / Wereldkerk )
[1930] Vakantieweek in Bavel. / diverse auteurs / 1994 nov-dec / blz 16 ( Jongeren )
[1931] ICCRS-Leidersconferentie Czestochowa. / Beerends, Bep & Bergkamp, Mirjam / 1994 nov-dec / blz 17 ( Conferenties )
[1932] In gesprek met Bär O.S.B., Mgr. R.Ph. / Kwant, Lambèrt de / 1994 nov-dec / blz 19 ( Interview )
[1933] Jezus geneest. / W., T. / 1994 nov-dec / blz 23 ( Getuigenissen )
[1934] ’Aan u stat de Heer dat niet toe’ (Deut 18,14). / Slijkerman, Kees / 1994 nov-dec / blz 24 ( Opinie )
[1935] Prijs de Heer, zijn Naam is groot. / T., R. v. / 1994 nov-dec / blz 24 ( Getuigenissen )
[1936] New Age is een andere godsdienst. / Kranenborg, R. / 1994 nov-dec / blz 26 ( Religie )
[1937] Het genezingswerk van een bisschop – leven en visie van Mgr. Milingo. / Slijkerman, Kees / 1994 nov-dec / blz 27 ( Mensen )
[1938] Nieuw verschenen: Gebedscursus ’Heer, leer mij bidden’. / Redactie / 1994 nov-dec / blz 29 ( Boekenplank )
[1939] ’Zoekt en gij zult vinden’, zegt de Heer. / Bragt, Elisabeth van / 1994 nov-dec / blz 30 ( Gebed / Geestelijk Leven )
[1940] Voor u gelezen: Hoe Lucas ons leert bidden. / Slijkerman, Kees / 1994 nov-dec / blz 32 ( Boekenplank )
[1941] De humor van Jezus. / Sloots SS.CC., Nol / 1994 nov-dec / blz 33 ( Diversen )
[1942] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1994 nov-dec / blz 35 ( Informatie )
[1943] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1995 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[1944] Remedie voor Europa? De belevenis van een bisschop in India. / Vachanolsavan sept 1994 / 1995 jan-feb / blz 4 ( Pastoraal )
[1945] Zwakheid die gezegend werd. / Naikomparambil V.C., Father Mathew / 1995 jan-feb / blz 5 ( Evangelisatie )
[1946] Gods liefde is zeer persoonlijk. / Rechberg, Andrea Gräfin von / 1995 jan-feb / blz 7 ( Getuigenissen )
[1947] Een toevlucht op de dag van mijn ellende. / Shaji, Ms. Angel / 1995 jan-feb / blz 8 ( Getuigenissen )
[1948] ’Meer verwacht...’ / Kemp O.Praem., Cees de / 1995 jan-feb / blz 9 ( Pastoraal )
[1949] Vragen over: de stuurgroep. II / Beeck O.F.M., Jan van / 1995 jan-feb / blz 10 ( Gebedsgroep )
[1950] Oikos : = x. / Bartholomé / 1995 jan-feb / blz 12 ( Parochie )
[1951] Groeigroepen in parochies. / Slijkerman, Kees / 1995 jan-feb / blz 14 ( Parochie )
[1952] Op een zondag in Ottawa. / Kemp O.Praem., Cees de / 1995 jan-feb / blz 15 ( Parochie )
[1953] Zwerver. / n.n. / 1995 jan-feb / blz 17 ( Gedichten / Overweging )
[1954] Weest profetisch! Mgr. Cordes: ’Do not be normal’. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1995 jan-feb / blz 18 ( Visie )
[1955] In de vuurlinie: wie is Father ken Metz? / ICCRS-Newsletter nr. 5/94 / 1995 jan-feb / blz 21 ( Mensen )
[1956] Rein en onrein I. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1995 jan-feb / blz 22 ( Bijbel )
[1957] ’Beproeft de geesten of zij uit God zijn’. / Wersch, S. van / 1995 jan-feb / blz 25 ( Onderscheiding / Onderricht / Pastoraal )
[1958] Brief van Jezus van Nazaret. / een jongere uit Curaçao / 1995 jan-feb / blz 28 ( Diversen )
[1959] Jezus, ik vertrouw op U. / n.n. / 1995 jan-feb / blz 29 ( Getuigenissen )
[1960] Een leider neemt goede beslissingen. / Baldacchino, Nikol (Malta) / 1995 jan-feb / blz 31 ( Leiderschap )
[1961] Nieuwe Aard(ig)e Wetrenswaardigheden. / Redactie / 1995 jan-feb / blz 34 ( Informatie )
[1962] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1995 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[1963] De communie in de communie. / Hinn, Benny / 1995 mrt-apr / blz 4 ( Oecumene )
[1964] Een opmerkelijke ontmoeting. / Slijkerman, Kees / 1995 mrt-apr / blz 4 ( Oecumene )
[1965] Christus en Maria. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1995 mrt-apr / blz 6 ( Maria )
[1966] God houdt van tieners. / Franke, Brigitte / 1995 mrt-apr / blz 8 ( Jeugd )
[1967] Uit het dal van tranen. / Peter, Ms. Mercy (Vachanolsavam sep ’94) / 1995 mrt-apr / blz 11 ( Getuigenissen )
[1968] Ziekenzalving in de parochie. / Klaauw A.A., Leo van der / 1995 mrt-apr / blz 14 ( Parochie / Sacramenten )
[1969] ’Uw woord is een lamp voor mijn voet’ (Ps. 119,105). / Linden, Zr. Andrea Van der / 1995 mrt-apr / blz 15 ( Bijbel )
[1970] Bidden... ook als het onmogelijk is. / Guardini, Romano / 1995 mrt-apr / blz 17 ( Gebed )
[1971] Een geopend oor. / S., J. de / 1995 mrt-apr / blz 17 ( Getuigenissen )
[1972] Een plan voor tienerwerk. / Slijkerman, Kees / 1995 mrt-apr / blz 20 ( Informatie / Jeugd )
[1973] Jump-tiener-festival. / diverse auteurs / 1995 mrt-apr / blz 21 ( Informatie / Jeugd )
[1974] Frans de Ridder verenigt Marriage Encounter en Kath. Char. Vernieuwing. / Slijkerman, Kees / 1995 mrt-apr / blz 23 ( Informatie )
[1975] Als trouw en erbarmen elkaar ontmoeten. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1995 mrt-apr / blz 24 ( Paray-le-Monial )
[1976] ’Goede Beweging’. / Simonis, Adrianus kardinaal / 1995 mrt-apr / blz 26 ( Bisschoppelijke Brief )
[1977] Voor u gelezen: Maandelijkse ziekenbrief. / Dorenbos, Annie / 1995 mrt-apr / blz 27 ( Boekenplank )
[1978] Voor u gelezen: Redden wat verloren was. / Noyen, Carlos O.C.D., / 1995 mrt-apr / blz 27 ( Boekenplank )
[1979] Charismatische Informatie nos 4 en 12. / Redactie / 1995 mrt-apr / blz 28 ( Boekenplank )
[1980] Eén Heer, één Geest, één Lichaam. / Redactie / 1995 mrt-apr / blz 29 ( Boekenplank )
[1981] Rein en onrein II. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1995 mrt-apr / blz 30 ( Bijbel )
[1982] Vergeving. / Keet, br. Titus / 1995 mrt-apr / blz 33 ( Bijbel / Overweging )
[1983] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1995 mrt-apr / blz 35 ( Informatie )
[1984] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1995 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[1985] De heilige Geest: gave om door te geven. / Montague S.M., George / 1995 mei-jun / blz 4 ( Heilige Geest )
[1986] ’Het onverwachte perspectief’ – In gesprek met Pouwels, Tiny. / Vranckx, Jos / 1995 mei-jun / blz 6 ( Interview )
[1987] Van ’biechten’ naar ’vieren van verzoening’. / Reichenbach SS.CC., H. / 1995 mei-jun / blz 11 ( Sacramenten )
[1988] Gods sterke rechterarm. / n.n. / 1995 mei-jun / blz 13 ( Getuigenissen )
[1989] ’Gods rechterarm is sterk’ (Ps. 118). / KBS / 1995 mei-jun / blz 15 ( Bijbel )
[1990] Een boeket geestelijke bloemen van de gebedsgroep Roermond. / diverse auteurs / 1995 mei-jun / blz 16 ( Gebedsgroep )
[1991] Europa en Israël. / Horsthuis pr., F. Th. / 1995 mei-jun / blz 18 ( Christendom / Jodendom / Religie )
[1992] La Salette – een bekering. / Vinkenburg, Maria / 1995 mei-jun / blz 21 ( Getuigenissen )
[1993] Verheug u, Maria (Lc 1,28). / Linden, Zr. Andrea Van der / 1995 mei-jun / blz 22 ( Gebed )
[1994] Ik zal mijn hart voor U bewaren. / Bragt, Elisabeth van / 1995 mei-jun / blz 25 ( Gebed / Geestelijk Leven )
[1995] Het boek Leviticus III: De Grote Verzoendag – Yom Kippur. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1995 mei-jun / blz 27 ( Bijbel )
[1996] Hij heeft mij gevonden. / Coune O.S.B., Br. Michel / 1995 mei-jun / blz 28 ( Gedichten / Overweging )
[1997] ’Als het te gek wordt...’. / Maes O.Praem., Daniël / 1995 mei-jun / blz 29 ( Getuigenissen )
[1998] Voor u gelezen: Het onverwachte perspectief. / Persbericht uitgeverij. / 1995 mei-jun / blz 30 ( Boekenplank )
[1999] Voor u gelezen: Dochters naar mijn hart. / Bentvelsen, Jan / 1995 mei-jun / blz 32 ( Boekenplank )
[2000] Voor u gelezen: Eén Heer, één Geest, één Lichaam. / Vinkenburg, Maria / 1995 mei-jun / blz 33 ( Boekenplank )
[2001] Voor u beluisterd: Cassettes 9505; 9506; 9510. / Dorenbos, Annie / 1995 mei-jun / blz 34 ( Cassettes )
[2002] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 1995 mei-jun / blz 35 ( Informatie )
[2003] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1995 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
[2004] Door smeekgebed verander je. / Kemp O.Praem., Cees de / 1995 jul-aug / blz 4 ( Gebed )
[2005] Vader, uw wil geschiede. / Bragt, Elisabeth van / 1995 jul-aug / blz 6 ( Gebed / Geestelijk Leven )
[2006] Een nieuwe ervaring van Kerk-zijn: Zegeningsdienst in Paderborn. / Schleyer, Richard (Erneu. in K.ir. u Ges / 1995 jul-aug / blz 7 ( Kerk )
[2007] Waarom ben ik niet genezen? / Dorenbos, Annie / 1995 jul-aug / blz 10 ( Genezing )
[2008] Uit brieven van lezers. / D., H. te E. / 1995 jul-aug / blz 11 ( Correspondentie )
[2009] En God maakte moeders (opnieuw verteld). / Sloots SS.CC., Nol / 1995 jul-aug / blz 12 ( Diversen )
[2010] Onderscheiding bij profetie I. / Aichele, Zr. Rita / 1995 jul-aug / blz 13 ( Charisma’s / Onderscheiding / Profetie )
[2011] ’Op een klein stationnetje ’s morgens in de vroegte’. / Rombouts, Riet / 1995 jul-aug / blz 16 ( Getuigenissen )
[2012] Feestelijke opening van het Jongerencentrum. / Harren, Hilde / 1995 jul-aug / blz 17 ( Informatie / Jongeren )
[2013] Nationale Open Dag – Pinksteren 1995. / Redactie / 1995 jul-aug / blz 18 ( Open Dagen )
[2014] Naar een begeesterde Kerk – Pinksteren 1995. / Steemers-van Winkoop, Mw. M. / 1995 jul-aug / blz 20 ( Open Dagen / Onderricht )
[2015] Grote retraite voor Kernleden, 2-7 april 1995 te Hoogstraten. / Roelandt, Maria / 1995 jul-aug / blz 23 ( Retraite / Vlaanderen )
[2016] Mijn identiteit. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1995 jul-aug / blz 24 ( Retraite / Vlaanderen )
[2017] God heeft grote dingen aan mij / ons gedaan. / R., C.J. / 1995 jul-aug / blz 26 ( Getuigenissen )
[2018] David. / Tuinier-Hofman, Annet / 1995 jul-aug / blz 28 ( Diversen )
[2019] Jongerentrektocht door de Vlaamse Ardennen. / Maria-Kefasgemeenschap / 1995 jul-aug / blz 28 ( Informatie / Jongeren / Vlaanderen )
[2020] ’...Ik zal u verkwikken...’. / B., L. / 1995 jul-aug / blz 29 ( Getuigenissen )
[2021] Beste Here-God. / Een kind / 1995 jul-aug / blz 30 ( Gebed )
[2022] Voor u gelezen: Geestelijke gaven. / Beeck O.F.M., Jan van / 1995 jul-aug / blz 31 ( Boekenplank )
[2023] Voor u gelezen: Luisteren met het hart. / Dorenbos, Annie / 1995 jul-aug / blz 32 ( Boekenplank )
[2024] Voor u gelezen: Heiligen van alle tijden. / Vinkenburg, Maria / 1995 jul-aug / blz 33 ( Boekenplank )
[2025] Voor u gelezen: Ontmoeting en Verzoening. / Leitner, René / 1995 jul-aug / blz 33 ( Boekenplank )
[2026] Nieuwe aard(ig)e Wetenswardigheden. / Redactie / 1995 jul-aug / blz 35 ( Informatie )
[2027] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 1995 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[2028] Waar halen ze de kracht vandaan? / Tireliren, Lieve / 1995 sep-okt / blz 4 ( Getuigenissen )
[2029] De Bethanië-gemeenschap. / Vinkenburg, Maria / 1995 sep-okt / blz 6 ( Gemeenschappen )
[2030] Onderscheiding bij Profetie II. / Aichele, Zr. Rita / 1995 sep-okt / blz 8 ( Charisma’s / Onderscheiding / Profetie )
[2031] Onnute knechten (Lc 17,5-10). / Beeck O.F.M., Jan van / 1995 sep-okt / blz 10 ( Overweging )
[2032] Herderschap en geestelijke gaven / Standaert O.S.B., Abt Paul / 1995 sep-okt / blz 11 ( Leiderschap )
[2033] Werkdocument van de Paus. / Slijkerman, Kees / 1995 sep-okt / blz 14 ( A.D. 2000 )
[2034] Het feest van de Vader vorobereiden. / Maes O.Praem., Daniël / 1995 sep-okt / blz 15 ( A.D. 2000 )
[2035] Het vuur aanwakkeren I: Ken de gaven. / Slijkerman, Kees / 1995 sep-okt / blz 16 ( Charisma’s )
[2036] Bedieningen. / Paulus VI / 1995 sep-okt / blz 17 ( Charisma’s )
[2037] Het vuur aanwakkeren II: De gaven tot leven brengen voor onze parochies. / Condon, Dean / 1995 sep-okt / blz 18 ( Charisma’s / Parochie )
[2038] Pater Arnold Jurgens mhm – portret van een bewogen priester. / Kwant, Lambèrt de / 1995 sep-okt / blz 20 ( Interview )
[2039] Het leven met God een liefdesavontuur. / Bragt, Elisabeth van / 1995 sep-okt / blz 23 ( Gebed / Geestelijk Leven )
[2040] Geestelijke begeleiding. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1995 sep-okt / blz 25 ( Begeleiding )
[2041] Het gebed in het leven van wie verantwoordelijk is in de Vernieuwing. / Panozza, Allan / 1995 sep-okt / blz 28 ( Gebed )
[2042] Maranathahuis. / Deelen, Sr. Maria / 1995 sep-okt / blz 31 ( Gemeenschappen )
[2043] Het allochtone kind. / Pierre / 1995 sep-okt / blz 32 ( Gedichten / Jeugd / Vreemdelingen )
[2044] De kostbare parel. / Sloots SS.CC., Nol / 1995 sep-okt / blz 33 ( Bijbel / Onderricht )
[2045] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1995 sep-okt / blz 34 ( Informatie )
[2046] KTRN: Boeken en brochures rond charismatische vernieuwing. / Dienstencentrum / 1995 nov-dec / blz 0 ( Informatie )
[2047] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 1995 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[2048] Beurs. / Vinkenburg, Maria / 1995 nov-dec / blz 4 ( Evangelisatie )
[2049] Filippuscursus: God kennen en Hem bekend maken! / diverse auteurs / 1995 nov-dec / blz 5 ( Evangelisatie )
[2050] 900 tieners. / Ruiter, Harm / 1995 nov-dec / blz 7 ( Jeugd / Jongeren )
[2051] Evangelisatieschool in Rome. / Pampus, Bas van / 1995 nov-dec / blz 10 ( Evangelisatie / Jongeren )
[2052] Succesvolle evangelisatie (L.P.O. 22-23/9/1995 te Helvoirt). / Slijkerman, Kees / 1995 nov-dec / blz 11 ( Evangelisatie / Kerkprovincie )
[2053] ’Jullie zijn mijn handen’. / Geppaart, Han / 1995 nov-dec / blz 14 ( Getuigenissen )
[2054] Vanuit het keukenraam XXXVII: Een lucifer in Gods hand. / Ruiter, Nellie / 1995 nov-dec / blz 16 ( Keukenraam )
[2055] Twintig jaar Gebedsgrtoep Alkmaar. / diverse auteurs / 1995 nov-dec / blz 17 ( Gebedsgroep )
[2056] Opnieuw in Ottawa. / Kemp O.Praem., Cees de / 1995 nov-dec / blz 19 ( Parochie )
[2057] De wijsheid en de wijzen. / n.n. / 1995 nov-dec / blz 21 ( Gedichten / Overweging )
[2058] Een getuigenis van moed. / Dembrowski, Mgr. Bronislaw / 1995 nov-dec / blz 21 ( Getuigenissen )
[2059] Schouder genezen en jas kwijt. / uit ICCRS Newsletter mrt 1995 / 1995 nov-dec / blz 23 ( Getuigenissen )
[2060] Een woord van kennis. / Vinkenburg, Maria / 1995 nov-dec / blz 24 ( Charisma’s )
[2061] Opnieuw geboren. / L., H. / 1995 nov-dec / blz 24 ( Getuigenissen )
[2062] Getuigenis / P., B. v. / 1995 nov-dec / blz 26 ( Getuigenissen )
[2063] Wees stil, God wil je zo veel zeggen. / Bragt, Elisabeth van / 1995 nov-dec / blz 27 ( Gebed / Geestelijk Leven )
[2064] Praktijkvoorbeelden van het gebruik van de gaven. / Beeck O.F.M., Jan van / 1995 nov-dec / blz 28 ( Charisma’s )
[2065] Hoe kun je de keuze van een nieuwe herder aanpakken? / Beeck O.F.M., Jan van / 1995 nov-dec / blz 30 ( Gebedsgroep / Leiderschap )
[2066] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1995 nov-dec / blz 31 ( Informatie )
[2067] Voor u gelezen: Koning Boudewijn - het getuigenis van een leven. / Vinkenburg, Maria / 1995 nov-dec / blz 31 ( Boekenplank )
[2068] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1996 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[2069] Het werk van de Heilige Geest... Op weg naar eenheid onder de christenen. / Frère Efraïm / 1996 jan-feb / blz 4 ( Oecumene )
[2070] Iedere Kerk heeft iets. / Danneels, Godfried kardinaal / 1996 jan-feb / blz 5 ( Oecumene )
[2071] Het kasteel van de ziel. / Bragt, Elisabeth van / 1996 jan-feb / blz 6 ( Gebed / Geestelijk Leven )
[2072] Een vonk is overgeslagen. / Een parochiane / 1996 jan-feb / blz 8 ( Parochie )
[2073] Contact met de Islam. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1996 jan-feb / blz 9 ( Religie )
[2074] Meer bijbelse meditatie in het rozenkransgebed I: Tweemaal een ja-woord. / Beeck O.F.M., Jan van / 1996 jan-feb / blz 11 ( Gebed )
[2075] Beschouwingen over privé openbaringen. / Simonart pr., Jean / 1996 jan-feb / blz 12 ( Interview )
[2076] Sientje naar een gebedsgroep. / Bisdomblad Den Bosch, 24-3-1995 / 1996 jan-feb / blz 15 ( Gebedsgroep )
[2077] Genezing en Evangelisatie. / Slijkerman, Kees / 1996 jan-feb / blz 17 ( Conferenties / ICCRS )
[2078] Jubelzang. / Slijkerman, Kees / 1996 jan-feb / blz 20 ( Diversen )
[2079] De Gave der Tongen. / Scully, Tere / 1996 jan-feb / blz 21 ( Charisma’s / Gedichten )
[2080] Genezing van pijn die betrekking heeft op... / Linn SJ., M.& D. en Fabricant, S. / 1996 jan-feb / blz 22 ( Gebed / Genezing )
[2081] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1996 jan-feb / blz 24 ( Informatie )
[2082] Zaaien en oogsten. / Coppens van de Rijt, Els / 1996 jan-feb / blz 24 ( Gezin )
[2083] Maar... ik was zó gezegend. / Pulles, Ria / 1996 jan-feb / blz 25 ( Getuigenissen )
[2084] Vanuit het keukenraam XXXVIII: Seizoenen. / Ruiter, Nellie / 1996 jan-feb / blz 26 ( Keukenraam )
[2085] Abraham. / Waals-Seinen, Gertrude van der / 1996 jan-feb / blz 27 ( Gedichten / Overweging )
[2086] Mgr. J. Punt: ’Charismatische Vernieuwing maakt geloven tot...’. / Slijkerman, Kees / 1996 jan-feb / blz 28 ( L.C.O )
[2087] Voor u gelezen: De Bijbel, nieuwe Willibrordvertaling. / Redactie / 1996 jan-feb / blz 30 ( Boekenplank )
[2088] Voor u gelezen: Kostbaarder dan het leven. / Vanormelingen, Bissch. Vicaris Piet / 1996 jan-feb / blz 31 ( Boekenplank )
[2089] Voor u gelezen: Gaat en verkondigt / Redactie / 1996 jan-feb / blz 32 ( Boekenplank )
[2090] Voor u gelezen: Iconen verhalen de bijbel. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1996 jan-feb / blz 32 ( Boekenplank )
[2091] Voor u beluisterd: Luisterhouding in dienst van genezing (cassette 9529) / Dorenbos, Annie / 1996 jan-feb / blz 33 ( Cassettes )
[2092] Beste Lezers. / Slijkerman, Kees / 1996 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[2093] In zwijgen en stilte. / Bragt, Elisabeth van / 1996 mrt-apr / blz 4 ( Gebed / Geestelijk Leven )
[2094] Hoe de Heer terugkwam in mijn leven. / J. / 1996 mrt-apr / blz 6 ( Getuigenissen )
[2095] Wonder van voedselvermenigvuldiging leidde tot sociale actie. / Alarcon, Frank / 1996 mrt-apr / blz 9 ( Evangelisatie / Maatschappij )
[2096] Vanuit het keukenraam XXXIX: Roomsoezen. / Ruiter, Nellie / 1996 mrt-apr / blz 12 ( Keukenraam )
[2097] Focolare in bedrijfsleven. / Kroft, Herman van der / 1996 mrt-apr / blz 13 ( Evangelisatie / Maatschappij )
[2098] Geen ander evangelie. / Cantalamessa OFM.CAP., Raniero / 1996 mrt-apr / blz 16 ( Evangelisatie )
[2099] Tiener-zomerfestival 4U! / Uyl, Esther / 1996 mrt-apr / blz 18 ( Jeugd / Jongeren )
[2100] 60 jaar priester: Beijersbergen S.M., André / Redactie / 1996 mrt-apr / blz 20 ( Informatie )
[2101] Hoe reserves plaats maakten voor ontvankelijkheid. / B., C. de / 1996 mrt-apr / blz 21 ( Getuigenissen )
[2102] GIJ. / Schoe, Dory / 1996 mrt-apr / blz 22 ( Gedichten / Overweging )
[2103] Verloren. / Sloots SS.CC., Nol & Reussien, Gert-Jan / 1996 mrt-apr / blz 24 ( Bijbel / Onderricht )
[2104] Voor u gelezen: Als je bidt, zeg dan: Vader. / Pouwels, Tiny / 1996 mrt-apr / blz 26 ( Boekenplank )
[2105] Bidden tot de Vader. / Colette / 1996 mrt-apr / blz 27 ( Getuigenissen )
[2106] De kracht van volhardend gebed. / H., F.G. / 1996 mrt-apr / blz 27 ( Getuigenissen )
[2107] Er is méér in beweging XV: CARITAS CHRISTI, Seculier Instituut. / Wiegersma, L.W. / 1996 mrt-apr / blz 28 ( Buiten de Charism. Vernieuwing )
[2108] Vragen over: De Geestesgaven. III / Beeck O.F.M., Jan van / 1996 mrt-apr / blz 30 ( Charisma’s )
[2109] Ik was verslaafd. / Zr. L. / 1996 mrt-apr / blz 31 ( Getuigenissen )
[2110] 3.000 jaar Jeruzalem; impressies van drie exposities. / Reussien, Gert-Jan H. / 1996 mrt-apr / blz 32 ( Informatie )
[2111] Voor u gelezen: Kinderen van de Koning. / Slijkerman, Kees / 1996 mrt-apr / blz 34 ( Boekenplank )
[2112] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1996 mrt-apr / blz 35 ( Informatie )
[2113] KTRN: Basisinformatie Katholieke Charismatische Vernieuwing / L.P.K. / 1996 mei-jun / blz 0 ( Brochure / Informatie )
[2114] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1996 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[2115] Nieuwe zangbundel. / L.PK. / 1996 mei-jun / blz 4 ( Informatie )
[2116] Parochies en Charismatische Vernieuwing. / Slijkerman, Kees / 1996 mei-jun / blz 5 ( Parochie )
[2117] ’Liefde die geen grenzen kent’. / Schure S.D.B., Mgr. J. ter / Slijkerman, / 1996 mei-jun / blz 6 ( Bijbel )
[2118] Samen bijbel lezen... visie en kanttekeningen. / Beijersbergen S.M., André / 1996 mei-jun / blz 8 ( Bijbel / Visie )
[2119] Chris. / Tuinier-Hofman, Annet / 1996 mei-jun / blz 13 ( Diversen )
[2120] Een Pinksternoveen. / Beeck O.F.M., Jan van / 1996 mei-jun / blz 13 ( Gebed / Pinksteren )
[2121] Vanuit het keukenraam XXXX: Een lucifer in Gods hand. / Ruiter, Nellie / 1996 mei-jun / blz 13 ( Keukenraam )
[2122] Kinderloze ouders. / Dorenbos, Annie / 1996 mei-jun / blz 14 ( Pastoraal )
[2123] Een levende deur. / Sloots SS.CC., Nol / 1996 mei-jun / blz 16 ( Bijbel / Onderricht )
[2124] Traditioneel geloof en religieuze ervaringen. / Robroek, Bets / 1996 mei-jun / blz 17 ( Pastoraal )
[2125] Pater Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / Redactie / 1996 mei-jun / blz 18 ( Mensen )
[2126] Mijn kennismaking met de Vernieuwing. / Ampin / 1996 mei-jun / blz 19 ( Getuigenissen )
[2127] Binnenkamer. / Sloots SS.CC., Nol / 1996 mei-jun / blz 21 ( Bijbel / Onderricht )
[2128] Vijftien jaar later. / Tireliren, Lieve / 1996 mei-jun / blz 21 ( Gebed )
[2129] Slager met een nieuwe lever. / Ruiter, Nellie / 1996 mei-jun / blz 22 ( Getuigenissen / Interview )
[2130] Als thuisgekomen. / S., Th. / 1996 mei-jun / blz 24 ( Getuigenissen )
[2131] Orgaandonatie. / Robroek, Bets / 1996 mei-jun / blz 24 ( Maatschappij )
[2132] Vrij. / Lieke / 1996 mei-jun / blz 25 ( Gedichten / Overweging )
[2133] Gebed van Johannes van het Kruis. / Bragt, Elisabeth van / 1996 mei-jun / blz 26 ( Gebed / Geestelijk Leven )
[2134] De balsemkruik / Coune O.S.B., Br. Michel / 1996 mei-jun / blz 27 ( Gedichten / Overweging )
[2135] The Rivers of Light. / Raaij, Marcel van / 1996 mei-jun / blz 28 ( Informatie / Muziek )
[2136] Voor u gelezen: ’De Bijbel gaat open’ & ’Wie is Jezus?’ / Jurgens M.H.M., Arnold / 1996 mei-jun / blz 29 ( Boekenplank )
[2137] Voor u gelezen: ’Kleine atlas van de Bijbel’. / Jurgens M.H.M., Arnold / 1996 mei-jun / blz 31 ( Boekenplank )
[2138] Voor u gelezen: ’Op adem komen’. / Dorenbos, Annie / 1996 mei-jun / blz 31 ( Boekenplank )
[2139] Voor u gelezen: ’Martinus van Tours’ / Toorn-Piebenga, Gryt Anne van der / 1996 mei-jun / blz 32 ( Boekenplank )
[2140] voor u gelezen: ’Onas dagelijks brood’. / Dorenbos, Annie / 1996 mei-jun / blz 32 ( Boekenplank )
[2141] Voor u beluisterd: ’Christelijke Spiritualiteit’. (Danneels, Godfried kardinaal 1995). / Dorenbos, Annie / 1996 mei-jun / blz 33 ( Cassettes / Hoogstraten / Vlaanderen )
[2142] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1996 mei-jun / blz 34 ( Informatie )
[2143] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1996 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
[2144] Suenens, Leo kardinaal – altijd op de punt van zijn stoel. / Red. / Ranaghan, K. / Forrest C.SS.R, To / 1996 jul-aug / blz 4 ( In Memoriam )
[2145] Mgr. J. Punt: Nieuwe ontvankelijkheid in verbinding met Christus brengen (Pinkst 1996. / Slijkerman, Kees / 1996 jul-aug / blz 7 ( Open Dagen )
[2146] Vanuit het keukenram XXXXI: Witlof en tomatensoep. / Ruiter, Nellie / 1996 jul-aug / blz 9 ( Keukenraam )
[2147] Gebedsgroep in het scholencentrum. / Ampin / 1996 jul-aug / blz 10 ( Getuigenissen )
[2148] Smeken aan de deur. / Sloots SS.CC., Nol / 1996 jul-aug / blz 10 ( Bijbel / Onderricht )
[2149] Rijk geschakeerde gaven van de Geest. / Beijersbergen S.M., André / 1996 jul-aug / blz 13 ( Charisma’s )
[2150] Charismatische gebedsgroep in een kleine parochie. / Thiel & Ben / 1996 jul-aug / blz 15 ( Parochie )
[2151] Wat hebben wij als katholieken met Israël te maken? / Leitner, Ans / 1996 jul-aug / blz 17 ( Christendom / Israël / Jodendom / Religie )
[2152] ’Als iemand u op de (rechter)wang slaat...’ / Reussien, Gert-Jan H. / 1996 jul-aug / blz 19 ( Bijbel )
[2153] Kort leven. / Coppens van de Rijt, Els / 1996 jul-aug / blz 21 ( Gezin )
[2154] Meer bijbelse meditatie in het rozenkransgebed II: Ontmoetingen. / Beeck O.F.M., Jan van / 1996 jul-aug / blz 21 ( Gebed )
[2155] Kleine lichtjes op de heuvel. / Lawere, Marc van / 1996 jul-aug / blz 24 ( Maatschappij )
[2156] Hubert Matthee o.praem. / Vinkenburg, Maria / 1996 jul-aug / blz 26 ( In Memoriam )
[2157] Klas 2000. / Pampus, Bas van / 1996 jul-aug / blz 27 ( Jongeren )
[2158] Nieuwjaarsmorgen. / Zr. V. / 1996 jul-aug / blz 28 ( Getuigenissen )
[2159] Zingende pater in Hoogstraten. / Zr. Rebekka / 1996 jul-aug / blz 29 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
[2160] Uit het tuintje van mijn hart I: De Gieter. / Ruiter, Nellie / 1996 jul-aug / blz 30 ( Tuintje )
[2161] Vragen over: de Geestesgaven IV. / Beeck O.F.M., Jan van / 1996 jul-aug / blz 30 ( Charisma’s )
[2162] Talitakumi. / B., A. / 1996 jul-aug / blz 31 ( Diversen )
[2163] ’Ik ben met u tot aan het einde der tijden’. / B., T. de / 1996 jul-aug / blz 32 ( Getuigenissen )
[2164] Voor u gelezen: ’Dag-bidboek’. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1996 jul-aug / blz 33 ( Boekenplank )
[2165] Voor u gelezen: ’Met God onderweg’. / Zweep, fr. Siardus v.d. / 1996 jul-aug / blz 33 ( Boekenplank )
[2166] Voor u gelezen: ’Hoor, Israël’. / Gemeenschap ’Ster van David’ / 1996 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank )
[2167] Voor u beluisterd: Cassettes 9604; 9607; 9609. / Dorenbos, Annie / 1996 jul-aug / blz 35 ( Cassettes )
[2168] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1996 jul-aug / blz 36 ( Informatie )
[2169] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1996 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[2170] Ervaringen uit Borneo: een gebedsgroep wordt actief. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1996 sep-okt / blz 4 ( Buitenland / Gebedsgroep )
[2171] Jezus, bron van nieuw leven. / Rombouts, Maria / 1996 sep-okt / blz 5 ( Getuigenissen )
[2172] Uit het hart gegrepen. / Redactie / 1996 sep-okt / blz 6 ( Open Dagen / Reacties )
[2173] Uit het tuintje van mijn hart II: Als ik zoek... / Ruiter, Nellie / 1996 sep-okt / blz 7 ( Tuintje )
[2174] een Vernieuwing die nog sterk is en groeit. (ICCRS-News). / Kellar S.C., Zr. Nancy / 1996 sep-okt / blz 8 ( Informatie )
[2175] Wachten aan de deur. / Sloots SS.CC., Nol / 1996 sep-okt / blz 12 ( Bijbel / Onderricht )
[2176] Onze Heer is in de omstandigheden nabij. / n.n. / 1996 sep-okt / blz 13 ( Getuigenissen )
[2177] Zoekt u... / Robroek, Bets & Vinkenburg, Maria / 1996 sep-okt / blz 14 ( Informatie )
[2178] Méér dan een stationnetje op weg naar 4U! / Borst, Judith / 1996 sep-okt / blz 15 ( Jongeren )
[2179] Een Pinkster-Punker / n.n. / 1996 sep-okt / blz 17 ( Getuigenissen )
[2180] ’Aan U, mijn Jezus, heb ik mijn ziel verkwist.’ / Bragt, Elisabeth van / 1996 sep-okt / blz 18 ( Gebed / Geestelijk Leven )
[2181] Laat rijpen de levende stilte. Inwendig gebed. / Bragt, Elisabeth van / 1996 sep-okt / blz 18 ( Gebed / Geestelijk Leven )
[2182] Gij hebt mij het eerst bemind. / Kierkegaard, Søren / 1996 sep-okt / blz 19 ( Gebed / Geestelijk Leven )
[2183] Lichamelijke genezing en evangelisatie (San Giovanni Rotondo). / Madre, Philip; bew. Koeleman & Pouwels / 1996 sep-okt / blz 20 ( Conferenties )
[2184] Van angst genezen. / L.-P., M. / 1996 sep-okt / blz 23 ( Getuigenissen )
[2185] Getuigenis. / Zr. Damiana / 1996 sep-okt / blz 24 ( Getuigenissen )
[2186] Lief en Leed. / Burggraaff-Goethals, Riet / 1996 sep-okt / blz 24 ( Gedichten )
[2187] Onze relatie tot het Jodendom. / Bisschoppen van Nederland / 1996 sep-okt / blz 25 ( Joden-Christen / Religie )
[2188] ’De wind komt van de bomen’. / Sloots SS.CC., Nol / 1996 sep-okt / blz 28 ( Bijbel / Onderricht )
[2189] Grote schoonmaak in de herfst. / Ruiter, Nellie / 1996 sep-okt / blz 29 ( A.D. 2000 )
[2190] Comité 2000. / Redactie / 1996 sep-okt / blz 30 ( A.D. 2000 / Informatie )
[2191] Vragen over: De Geestesgaven V. / Beeck O.F.M., Jan van / 1996 sep-okt / blz 31 ( Charisma’s )
[2192] Wat is tongentaal? / Elke (10 jaar) / 1996 sep-okt / blz 32 ( Charisma’s / Tongentaal )
[2193] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1996 sep-okt / blz 33 ( Informatie )
[2194] Retraite. / Vinkenburg, Maria / 1996 sep-okt / blz 33 ( Informatie )
[2195] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1996 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[2196] God, roep mij terug. / Aquino, Thomas van / 1996 nov-dec / blz 4 ( Gebed / Gedichten )
[2197] Ervaringen uit Borneo: Samen bidden wordt samen leven. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1996 nov-dec / blz 5 ( Getuigenissen )
[2198] ’Ontvang Hem in je huizen’. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1996 nov-dec / blz 6 ( Overweging )
[2199] ’Heeft de heilige Geest mij ontvangen?...’ / Sloots SS.CC., Nol / 1996 nov-dec / blz 7 ( Bijbel / Onderricht )
[2200] De kerstverhalen. / Sloots SS.CC., Nol / 1996 nov-dec / blz 9 ( Bijbel / Onderricht )
[2201] Ontmoeting. / Henny / 1996 nov-dec / blz 10 ( Getuigenissen )
[2202] 100e Talitakumi-weekend. / diverse auteurs / 1996 nov-dec / blz 11 ( Getuigenissen )
[2203] ’Kerk hecht te veel aan uiterlijkheden’. / Beijersbergen S.M., André / 1996 nov-dec / blz 12 ( Interview / Media )
[2204] De Koran over Jezus. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1996 nov-dec / blz 13 ( Islam / Religie )
[2205] Brief van het Vaticaan. / Pironio, Eduardo kardinaal / 1996 nov-dec / blz 15 ( Jongeren )
[2206] Je hart bewaken. / Bragt, Elisabeth van / 1996 nov-dec / blz 16 ( Gebed / Geestelijk Leven )
[2207] Mijn stille tijd. / Caroline, Hilde / 1996 nov-dec / blz 18 ( Gebed )
[2208] Wat doe ik er mee? / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1996 nov-dec / blz 19 ( A.D. 2000 )
[2209] Het onmogelijke is gebeurd. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1996 nov-dec / blz 20 ( A.D. 2000 )
[2210] De Bijbel over het jubeljaar. / Leeuw OFM.CAP., Venantius de / 1996 nov-dec / blz 22 ( A.D. 2000 / Bijbel )
[2211] Om elk uur voluit te leven. / Deschacht, Valeer / 1996 nov-dec / blz 23 ( Gedichten )
[2212] Oecumene en Interreligieuze dialoog: Het jaar 2000, een jubileum voor allen. / Fitzgerald, Mgr. Michael / 1996 nov-dec / blz 24 ( A.D. 2000 )
[2213] Voor u gelezen: Middeleeuwse Marialegenden. / Omlo, Leo / 1996 nov-dec / blz 25 ( Boekenplank )
[2214] Pottenbakker. / Gebedsgroep Huissen / 1996 nov-dec / blz 26 ( Getuigenissen )
[2215] Vruchtbaar gebruik van herziene Bijbeluitgave. / Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. / 1996 nov-dec / blz 27 ( Bijbel )
[2216] In gesprek met Marlies van der Lely. / Huikeshoven-Appelman, Ans / 1996 nov-dec / blz 30 ( Interview )
[2217] Op zoek naar goede medewerkers. / Kellar S.C., Zr. Nancy / 1996 nov-dec / blz 32 ( Vorming )
[2218] Meer bijbelse meditatie in het rozenkransgebed III: De Heilige Geest. / Beeck O.F.M., Jan van / 1996 nov-dec / blz 35 ( Gebed )
[2219] Nieuwe Aard(ig)e Wetrenswaardigheden. / Redactie / 1996 nov-dec / blz 36 ( Informatie )
[2220] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1997 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[2221] Meetellen. / Sloots SS.CC., Nol / 1997 jan-feb / blz 4 ( Bijbel / Onderricht )
[2222] De angsten verdwenen. / Zr. M. / 1997 jan-feb / blz 5 ( Getuigenissen )
[2223] Het groepsgebed als weg naar verzoening. / Klaauw A.A., Leo van der / 1997 jan-feb / blz 6 ( Gebed )
[2224] Niet hóe, maar dát... / Roland / 1997 jan-feb / blz 7 ( Gebed )
[2225] Zonder kerstfeest en kerkgebouw. / Slijkerman, Kees / 1997 jan-feb / blz 8 ( Wereldkerk / Maatschappij )
[2226] Armoede in Nederland. / Slijkerman, Kees / 1997 jan-feb / blz 9 ( Kerkprovincie / Maatschappij )
[2227] De eerbied voor andermans goederen. / KKK 2408 / 1997 jan-feb / blz 9 ( Onderricht )
[2228] Stil verwacht ik de Heer (Stille Tijd). / Kemp O.Praem., Cees de / 1997 jan-feb / blz 10 ( Gebed / Onderricht )
[2229] Stil verwacht ik de Heer (Meditatie). / Geloofsboek, Bissch. van België / 1997 jan-feb / blz 12 ( Gebed / Onderricht )
[2230] Nieuw boekje: Jezus ontmoeten. / Slijkerman, Kees / 1997 jan-feb / blz 13 ( A.D. 2000 / Boekenplank )
[2231] De volheid van de tijd. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1997 jan-feb / blz 14 ( A.D. 2000 )
[2232] ’Hij is de eerstgeborene’ (Kol. 1,15). / Smit, Jeroen / 1997 jan-feb / blz 16 ( A.D. 2000 )
[2233] God aanspreken. / diverse auteurs / 1997 jan-feb / blz 17 ( A.D. 2000 )
[2234] God werd geen engel, maar een mens! / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1997 jan-feb / blz 18 ( A.D. 2000 )
[2235] Journaliste ontdekt Vernieuwing / W., L. / 1997 jan-feb / blz 20 ( Parochie )
[2236] Geef je taken aan leden? / Beeck O.F.M., Jan van / 1997 jan-feb / blz 22 ( Gebedsgroep )
[2237] Lofprijzing opent deuren. / Sloots SS.CC., Nol / 1997 jan-feb / blz 24 ( Bijbel / Onderricht )
[2238] Paradijs. / n.n. / 1997 jan-feb / blz 25 ( Diversen )
[2239] Gemaakt voor de liefde. / Bragt, Elisabeth van / 1997 jan-feb / blz 26 ( Gebed / Geestelijk Leven )
[2240] ’Ik was in de gevangenis en...’ / M., M. v. / 1997 jan-feb / blz 28 ( Maatschappij )
[2241] Meer bijbelse meditatie in het rozenkransgebed IV: Martelingen. / Beeck O.F.M., Jan van / 1997 jan-feb / blz 28 ( Gebed )
[2242] Voor u gelezen: Taal en Teken. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1997 jan-feb / blz 30 ( Boekenplank )
[2243] Gerechtigheid. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1997 jan-feb / blz 31 ( Onderricht )
[2244] De Katechismus van de Katholieke Kerk. / Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. / 1997 jan-feb / blz 34 ( Onderricht )
[2245] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 1997 jan-feb / blz 36 ( Informatie )
[2246] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1997 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[2247] Op zoek naar de waarheid. / Heijningen, Piet van / 1997 mrt-apr / blz 4 ( Getuigenissen )
[2248] De verrijzenis. / Sloots SS.CC., Nol / 1997 mrt-apr / blz 7 ( Getuigenissen )
[2249] Doorwerking van een ’woord’. / E.., Zr. C. van / 1997 mrt-apr / blz 8 ( Getuigenissen )
[2250] Vanuit het tuintje van mijn hart III: Vloedgolf. / Ruiter, Nellie / 1997 mrt-apr / blz 9 ( Tuintje )
[2251] Als duisternis je leven bedekt. / Ruiter, Nellie / 1997 mrt-apr / blz 10 ( Onderricht )
[2252] Een lange, donkere tunnel. / n.n. / 1997 mrt-apr / blz 10 ( Getuigenissen )
[2253] De eerste keer. / S., L. / 1997 mrt-apr / blz 12 ( Getuigenissen )
[2254] Misschien helpt het wel... / V., M. / 1997 mrt-apr / blz 12 ( Getuigenissen )
[2255] Jezus, het Lam Gods. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1997 mrt-apr / blz 13 ( A.D. 2000 )
[2256] De lijdende dienaar uit Jesaja 53. / Leeuw OFM.CAP., Venantius de / 1997 mrt-apr / blz 14 ( A.D. 2000 )
[2257] Als Nehemia. / Ruiter, Nellie / 1997 mrt-apr / blz 16 ( A.D. 2000 )
[2258] Zonde en bevrijding / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1997 mrt-apr / blz 18 ( A.D. 2000 )
[2259] Jezus en de Joden. / Klaauw A.A., Leo van der / 1997 mrt-apr / blz 21 ( Christendom / Jodendom / Religie )
[2260] Vanuit het keukenraam XXXXII: Leeg. / Ruiter, Nellie / 1997 mrt-apr / blz 22 ( Keukenraam )
[2261] Gebedenboek. / Loon, H. & R.van / 1997 mrt-apr / blz 23 ( Gebed )
[2262] Stil zijn in het wild gewemel. / Omlo, Leo / 1997 mrt-apr / blz 23 ( Gebed )
[2263] Meer bijbelse meditatie in het rozenkransgebed V: een kruisweg. / Beeck O.F.M., Jan van / 1997 mrt-apr / blz 24 ( Gebed )
[2264] Prestatie... of Liefde...? / W., A. v.d. / 1997 mrt-apr / blz 24 ( Gebed )
[2265] Thérèse’s grote liefde: Jezus I. / Bragt, Elisabeth van / 1997 mrt-apr / blz 25 ( Geestelijk Leven / Gezin )
[2266] Schouderklop. / Zr. D. / 1997 mrt-apr / blz 27 ( Getuigenissen )
[2267] Verleden, heden en toekomst Creatieve Afdeling BANA. / Harren, Hanny / 1997 mrt-apr / blz 28 ( Informatie )
[2268] Het geluid. / Camara, Helder / 1997 mrt-apr / blz 29 ( Gedichten )
[2269] Rusten in de Geest. / Pouwels, Karel / 1997 mrt-apr / blz 30 ( Onderricht )
[2270] Gesloten deuren. / Sloots SS.CC., Nol / 1997 mrt-apr / blz 31 ( Bijbel / Onderricht )
[2271] De gebedsgroepen in de ’Katechismus van de Katholieke Kerk’. / Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. / 1997 mrt-apr / blz 32 ( Gebedsgroep / Onderricht )
[2272] Voor u gelezen: God vinden in alles. / Toorn-Piebenga, G.A. van der / 1997 mrt-apr / blz 34 ( Boekenplank )
[2273] Voor u gelezen: Kom en volg Mij – een ontmoeting met Jezus op de kruisweg. / Vinkenburg, Maria / 1997 mrt-apr / blz 35 ( Boekenplank )
[2274] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1997 mrt-apr / blz 36 ( Informatie )
[2275] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1997 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[2276] Ik mocht Jezus ontmoeten. / Luycks, Bernadette / 1997 mei-jun / blz 4 ( Getuigenissen )
[2277] Die woorden na de communie. / Vinkenburg, Maria / 1997 mei-jun / blz 6 ( Charisma’s / Open Dagen / Woord van Kennis )
[2278] Jezus leeft. / diverse auteurs / 1997 mei-jun / blz 7 ( Interview )
[2279] Vanuit het tuintje van mijn hart IV: De wind waait. / Ruiter, Nellie / 1997 mei-jun / blz 7 ( Tuintje )
[2280] Tussen goede Vrijdag en Pinksteren; de Heilige Geest... Ti-Ta-Tovenaar? / Reussien, Gert-Jan H. / 1997 mei-jun / blz 8 ( Heilige Geest / Kerkelijk Jaar )
[2281] Graz 1997. / Gerkema, G. / 1997 mei-jun / blz 10 ( A.D. 2000 / Oecumene / Verzoening )
[2282] Grote schoonmaak buiten je eigen deur. / Ruiter, Nellie / 1997 mei-jun / blz 12 ( A.D. 2000 / Verzoening )
[2283] Vergeving en verzoening in de praktijk. / Ruiter, Nellie / 1997 mei-jun / blz 14 ( A.D. 2000 / Verzoening )
[2284] Niet meer in onze winkel? / Sloots SS.CC., Nol / 1997 mei-jun / blz 15 ( A.D. 2000 / Oecumene / Verzoening )
[2285] Jezus, zondebok en Lam Gods. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1997 mei-jun / blz 16 ( A.D. 2000 / Verzoening )
[2286] Verzoening in Noord-Ierland. / Heijningen, Piet van / 1997 mei-jun / blz 18 ( A.D. 2000 / Oecumene / Verzoening )
[2287] Vergeving en verzoening. / Pouwels, Karel / 1997 mei-jun / blz 20 ( A.D. 2000 / Verzoening )
[2288] Vernieuwingsdagen 1997. / Smolenaars, Marianne / 1997 mei-jun / blz 23 ( Open Dagen )
[2289] ’Mam, kunnen wij ook zoiets?’ / Rosenkamp, Ans / 1997 mei-jun / blz 26 ( Jeugd / Wanwee )
[2290] Voor u gelezen: ONTDEKboekjes. / Slijkerman, Kees / 1997 mei-jun / blz 27 ( Boekenplank )
[2291] De Heer leidt de kudde... II. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1997 mei-jun / blz 28 ( Gemeenschap )
[2292] Waarom gaan mensen op retraite? / Slijkerman, Kees / 1997 mei-jun / blz 30 ( Interview / Retraite )
[2293] Rusten in de Geest. / Zr. Lucienne; Pauline / 1997 mei-jun / blz 31 ( Getuigenissen / Heilige Geest )
[2294] Profetisch bidden. / Ruiter, Nellie / 1997 mei-jun / blz 32 ( Gebed / Jeugd )
[2295] Voor u beluisterd: Cassettes 9701; 9702; 9703; 9704: Inleidingen dr. Jörg Müller. / Dorenbos, Annie / 1997 mei-jun / blz 34 ( Cassettes )
[2296] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1997 mei-jun / blz 36 ( Informatie )
[2297] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1997 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
[2298] Nationale Open Dag 1997. / Smolenaars, Marianne / 1997 jul-aug / blz 4 ( Open Dagen )
[2299] ’...Alleen een blij gzicht meenemen’. / Prinsen, Familie / 1997 jul-aug / blz 9 ( Getuigenissen )
[2300] Zingen in de vijfde versnelling. / Joosten, Pater C. / 1997 jul-aug / blz 10 ( Muziek )
[2301] Een schitterende cd en cassette. / Slijkerman, Kees / 1997 jul-aug / blz 11 ( Muziek )
[2302] Minder... waardig... / n.n. / 1997 jul-aug / blz 11 ( Diversen )
[2303] ’Zing een nieuw lied...’ – Groei in de groep. / Reussien, Gert-Jan H. / 1997 jul-aug / blz 12 ( Gebedsgroep / Muziek )
[2304] Bidden leerde ik in nood. / Vaesen-Linhart, Rietje / 1997 jul-aug / blz 14 ( Getuigenissen )
[2305] Om vijf voor half zes. / n.n. / 1997 jul-aug / blz 16 ( Getuigenissen )
[2306] Wie is Jezus voor mij? / Paula / 1997 jul-aug / blz 17 ( A.D. 2000 )
[2307] Wat betekent Jezus voor ons? / Beijersbergen S.M., André / 1997 jul-aug / blz 19 ( A.D. 2000 )
[2308] ’Houd van mij zoals je bent’. / n.n. / 1997 jul-aug / blz 22 ( A.D. 2000 / Diversen )
[2309] Jezus in de Koran. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1997 jul-aug / blz 23 ( A.D. 2000 / Islam / Religie )
[2310] Muren afbreken. / Slijkerman, Kees / 1997 jul-aug / blz 23 ( A.D. 2000 )
[2311] ’...Als je echt en klein beetje om mij geeft...’ / Keyzer, Gré / 1997 jul-aug / blz 25 ( Getuigenissen )
[2312] Enquête-uitslag ’Welke vragen leven bij jongeren? / Redactie / 1997 jul-aug / blz 26 ( Diversen )
[2313] Oproep: Afbeeldingen van de heilige Geest. / Slijkerman, Kees / 1997 jul-aug / blz 27 ( Diversen )
[2314] Thérèse’s grote liefde: Jezus II / Bragt, Elisabeth van / 1997 jul-aug / blz 29 ( Geestelijk Leven / Gezin )
[2315] Getuigen in dorp en familie. / Schulinck-Jeurissen, Ine / 1997 jul-aug / blz 31 ( Getuigenissen )
[2316] Johannes Paulus II over profetie. / Metz, Father Ken / 1997 jul-aug / blz 33 ( Charisma’s / Profetie )
[2317] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1997 jul-aug / blz 36 ( Informatie )
[2318] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1997 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[2319] Pinksteren is om te evangeliseren. / Borst M.H.M., Jaap / 1997 sep-okt / blz 4 ( Getuigenissen )
[2320] Terugblik door een moeder. / n.n. / 1997 sep-okt / blz 7 ( Getuigenissen )
[2321] Tienerfestival 4U2. / Ruiter, Nellie / 1997 sep-okt / blz 8 ( Jeugd )
[2322] Vlaamse sessie – Hoogstraten 1997: Jezus Christus is dezelfde.... / Linden, Zr. Andrea Van der / 1997 sep-okt / blz 10 ( Hoogstraten / Vlaanderen )
[2323] Al dat verdriet kwam boven. / Rombouts, Maria / 1997 sep-okt / blz 12 ( Getuigenissen )
[2324] Kleine oorzaken, grote gevolgen. / Ruiter, Nellie / 1997 sep-okt / blz 13 ( Diversen )
[2325] Eenheid onder de christenen: gave en opgave. / Klaauw A.A., Leo van der / 1997 sep-okt / blz 14 ( A.D. 2000 )
[2326] Het Joodse volk is niet door God verworpen. / Beijersbergen S.M., André / 1997 sep-okt / blz 15 ( A.D. 2000 / Christendom / Jodendom / Religie )
[2327] Verzoening: Gave van God, bron van nieuw leven. / Gerkema, G. / 1997 sep-okt / blz 16 ( A.D. 2000 / Oecumene / Verzoening )
[2328] Verzoenen. / n.n. / 1997 sep-okt / blz 17 ( A.D. 2000 / Gedichten )
[2329] Gebedslast: Paus: ’Misstappen van afgelopen tien eeuwen erkennen.’ / Ruiter, Nellie / 1997 sep-okt / blz 18 ( A.D. 2000 )
[2330] Moslim en christen in gesprek. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1997 sep-okt / blz 20 ( A.D. 2000 / Interview / Islam / Religie )
[2331] Heer, wat wilt U dat ik doe? / Beeck O.F.M., Jan van / 1997 sep-okt / blz 22 ( Vorming )
[2332] Hoe versta ik Gods leiding in mijn leven? / R. / 1997 sep-okt / blz 22 ( Jongeren )
[2333] Het geluid. / Camara, Helder / 1997 sep-okt / blz 24 ( Gedichten )
[2334] Sleutel. / Sloots SS.CC., Nol / 1997 sep-okt / blz 25 ( Diversen )
[2335] Weest welkom, al gij heiligen. / Sanders pr., Ton / 1997 sep-okt / blz 26 ( Kerkelijk Jaar )
[2336] Vanuit het keukenraam XXXXIII: Een mooie vrucht. / Ruiter, Nellie / 1997 sep-okt / blz 27 ( Keukenraam )
[2337] Thérèse’s grote liefde: Jezus III / Bragt, Elisabeth van / 1997 sep-okt / blz 28 ( Geestelijk Leven / Gezin )
[2338] Moeder Teresa en professionaliteit. / Uit: Catholic Spirit, febr. 1996 / 1997 sep-okt / blz 29 ( Diversen )
[2339] Het leergezag in de Kerk van Christus. / Smits pr., Koos / 1997 sep-okt / blz 30 ( Onderricht )
[2340] Voor u gelezen: God met ons – Herderlijk schrijven over Jezus Christus. / Slijkerman, Kees / 1997 sep-okt / blz 34 ( Boekenplank )
[2341] Voor u gelezen: Onderwer naar morgen – Dagboek van een binnenkant. / Vinkenburg, Maria / 1997 sep-okt / blz 35 ( Boekenplank )
[2342] Voor u gelezen: Vrede in je hart – teksten voor elke dag. / Dorenbos, Annie / 1997 sep-okt / blz 35 ( Boekenplank )
[2343] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1997 sep-okt / blz 36 ( Informatie )
[2344] Voor u beluisterd: Nieuwe muziekcassette. / Slijkerman, Kees / 1997 sep-okt / blz 36 ( Cassettes )
[2345] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1997 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[2346] Alles was zwart en donker. / G., N. / 1997 nov-dec / blz 4 ( Getuigenissen )
[2347] Drie mensen over woestijnervaring (uit interviews op de nationale dag). / Een monnik; N., J.; L., R. / 1997 nov-dec / blz 5 ( Getuigenissen )
[2348] Praag ’97: Bruggen bouwen en barrières slechten in de kracht van de Heilige Geest. / Gerkema, G. / 1997 nov-dec / blz 6 ( Conferenties / Oecumene )
[2349] Terugblik: elf jaar Helmond. / Klaauw A.A., Leo van der / 1997 nov-dec / blz 8 ( Parochie )
[2350] Deuren open voor parochievernieuwing. – Het vuur aanwakkeren werkt. / Flynn SSND., Zr. Josephe Marie / 1997 nov-dec / blz 10 ( Parochie )
[2351] Wie leiden de parochie? / Slijkerman, Kees / 1997 nov-dec / blz 13 ( Parochie )
[2352] Vernieuwing in een plaatselijke geloofsgemeenschap. / Kroon, Jan van der / 1997 nov-dec / blz 14 ( Parochie )
[2353] Deelgroepen. / Beeck O.F.M., Jan van / 1997 nov-dec / blz 16 ( Gebedsgroep )
[2354] De psalm van een parochieraad. / n.n. / 1997 nov-dec / blz 18 ( Parochie )
[2355] Bezinningsdag 1997. / Rombouts, Maria / 1997 nov-dec / blz 19 ( A.D. 2000 / Gebedsgroep )
[2356] Het geloof in Jezus wees haar de weg. / E. / 1997 nov-dec / blz 20 ( A.D. 2000 / Getuigenissen )
[2357] Voor u gelezen: Boekje voor ’Het Jaar van de Geest’. / Dienstencentrum / 1997 nov-dec / blz 21 ( A.D. 2000 / Boekenplank )
[2358] Altijddurend Pinksteren – Voorzag een Italiaanse zuster in de 19e eeuw de char. vern.? / Mansfield, Patti / 1997 nov-dec / blz 22 ( A.D. 2000 / Charismatische Vernieuwing )
[2359] Een honderdjarige – pausbrief over de Heilige Geest - / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1997 nov-dec / blz 24 ( A.D. 2000 / Heilige Geest )
[2360] Vanuit het keukenraam XXXXIV: Spruitjes. / Ruiter, Nellie / 1997 nov-dec / blz 25 ( Keukenraam )
[2361] De Heilige Geest. / Sloots SS.CC., Nol / 1997 nov-dec / blz 26 ( A.D. 2000 / Heilige Geest )
[2362] Kerstmis en Lucas. / Sloots SS.CC., Nol / 1997 nov-dec / blz 28 ( Kerkelijk Jaar )
[2363] Kerststukjes. / Geppaart, Han / 1997 nov-dec / blz 29 ( Kerkelijk Jaar )
[2364] Kerstgedachten. / Jurgens M.H.M., Arnold / 1997 nov-dec / blz 30 ( Gedichten / Kerkelijk Jaar )
[2365] Mission 4U! – Een nieuwe ontwikkeling binnen het tienerwerk. / Borst, Judith / 1997 nov-dec / blz 31 ( Jeugd )
[2366] ’Woorden van kennis: woorden van genezing en bevrijding... / Pouwels, Tiny / 1997 nov-dec / blz 34 ( Getuigenissen )
[2367] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1997 nov-dec / blz 36 ( Informatie )
[2368] Voor u gelezen: Joram, de knorrige herder. / Diepen, Annemieke van / 1997 nov-dec / blz 36 ( Boekenplank )
[2369] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1998 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[2370] Vernieuwingsdagen Dalfsen. / P., M.; S., R.; Rita / 1998 jan-feb / blz 4 ( Getuigenissen / Open Dagen )
[2371] Als een blinde. / Zwarthoed, Tiny / 1998 jan-feb / blz 5 ( Gedichten )
[2372] Die waait waar Hij wil... / Sloots SS.CC., Nol / 1998 jan-feb / blz 6 ( Heilige Geest )
[2373] Aan het werk met ’Door de Geest geleid’ / Slijkerman, Kees / 1998 jan-feb / blz 7 ( Heilige Geest / Parochie / Vorming )
[2374] Als de Geest de ruimte krijgt. / Danneels, Godfried kardinaal / 1998 jan-feb / blz 8 ( Heilige Geest / Open Dagen )
[2375] Wat een geschenk. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1998 jan-feb / blz 11 ( Heilige Geest )
[2376] Oecumene als werk van de Heilige Geest / Klaauw A.A., Leo van der / 1998 jan-feb / blz 12 ( Heilige Geest / Oecumene )
[2377] Waarom heeft de heilige Geest zo veel verdeeldheid toegelaten? / Johannes Paulus II / 1998 jan-feb / blz 14 ( Heilige Geest )
[2378] De vrucht van de heilige Geest: Liefde. / Sloots SS.CC., Nol / 1998 jan-feb / blz 15 ( Heilige Geest )
[2379] Christendom – Islam I. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1998 jan-feb / blz 16 ( Islam / Religie )
[2380] Franse bisschoppen tonen berouw. / Uit: 1-2-1 / 1998 jan-feb / blz 18 ( Verzoening )
[2381] Hoe zijn alle wereldellende en mijn persoonlijke moeilijkheden te rijmen met een God... / Kroft, Herman van der / 1998 jan-feb / blz 19 ( Lijden )
[2382] It’s time to celebrate. / Borst, Mark / 1998 jan-feb / blz 22 ( Jongeren )
[2383] Vragen van Jongeren. / Vaesen-Linhart, Rietje / 1998 jan-feb / blz 22 ( Jongeren )
[2384] Hoe ontdek ik mijn charisma’s? / Beeck O.F.M., Jan van / 1998 jan-feb / blz 24 ( Charisma’s )
[2385] Manieren van bidden voor intenties in een groep. / Beeck O.F.M., Jan van / 1998 jan-feb / blz 26 ( Gebedsgroep )
[2386] Herder voor eeuwig? / Beeck O.F.M., Jan van / 1998 jan-feb / blz 27 ( Gebedsgroep )
[2387] Getuigenis uit een retraite. / Dorenbos, Annie / 1998 jan-feb / blz 28 ( Getuigenissen / Retraite )
[2388] Uit het tuintje van mijn hart V: Weg van de snelweg. / Ruiter, Nellie / 1998 jan-feb / blz 29 ( Tuintje )
[2389] De Kerk op weg naar het jaar 2000. / Smits pr., Koos / 1998 jan-feb / blz 30 ( Onderricht )
[2390] Gelovig vertrouwen. / H. / 1998 jan-feb / blz 32 ( Overweging )
[2391] De Geest - volgens de Schriften. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1998 jan-feb / blz 33 ( Boekenplank )
[2392] Voor u gelezen: De geest in de bijbel en in de wereld. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1998 jan-feb / blz 33 ( Boekenplank )
[2393] Handoplegging – handoplegging binnen de dienst der genezing in de plaats. Gemeente. / Gerkema, G. / 1998 jan-feb / blz 34 ( Boekenplank )
[2394] Belgische bisschoppen hebben veel vragen. / Slijkerman, Kees / 1998 jan-feb / blz 35 ( Boekenplank )
[2395] Christenen voor morgen. / Vinkenburg, Maria / 1998 jan-feb / blz 35 ( Boekenplank )
[2396] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1998 jan-feb / blz 36 ( Informatie )
[2397] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1998 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[2398] Spreker op de nationale open Dag: Pat Lynch. / Redactie / 1998 mrt-apr / blz 4 ( Informatie )
[2399] Wacht niet. / Deschacht, Valeer / 1998 mrt-apr / blz 4 ( Gedichten )
[2400] Vanuit het keukenraam XXXXV: Een prachtige appel. / Ruiter, Nellie / 1998 mrt-apr / blz 5 ( Keukenraam )
[2401] Dialoog overbrugt polarisatie. / Pouwels, Tiny / 1998 mrt-apr / blz 6 ( Kerkprovincie )
[2402] Dialoogdagen. / Jurgens M.H.M., Arnold / 1998 mrt-apr / blz 8 ( Kerkprovincie )
[2403] Slapend christendom wordt wakker. / Danneels, Godfried kardinaal / 1998 mrt-apr / blz 10 ( Heilige Geest )
[2404] De Heilige Geest en onze verrijzenis. / Sloots SS.CC., Nol / 1998 mrt-apr / blz 12 ( Heilige Geest )
[2405] Het bewijs. / Paulus VI / 1998 mrt-apr / blz 12 ( Citaten )
[2406] Een broederlijke dialoog in rome: Pinksterchristenen en katholieken. / Reynders, Ron / 1998 mrt-apr / blz 13 ( Oecumene )
[2407] Jezus ontmoeten, door de Geest geleid. / Willemsen, Th. W. / 1998 mrt-apr / blz 18 ( Jongeren )
[2408] Veranderd door Jezus. / Scholten, Mireille / 1998 mrt-apr / blz 18 ( Jongeren )
[2409] Een pact dat pakt! / Ruiter, Nellie / 1998 mrt-apr / blz 19 ( Jongeren )
[2410] Christendom – Islam II. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1998 mrt-apr / blz 20 ( Islam / Religie )
[2411] tastend... / Lieke / 1998 mrt-apr / blz 22 ( Gedichten )
[2412] Nooit gans alleen zijn. / Sloots SS.CC., Nol / 1998 mrt-apr / blz 23 ( Gebedsgroep )
[2413] Ezechiël, de visionair. / Lameire, Agnes / 1998 mrt-apr / blz 24 ( Bijbel )
[2414] Manieren van bijbelstudie in een groep. / Beeck O.F.M., Jan van / 1998 mrt-apr / blz 26 ( Vorming )
[2415] Geestelijk inzicht krijgen. / de Bisschoppen van België / 1998 mrt-apr / blz 27 ( Gebed )
[2416] Ons intentiedoosje. / Willemsen, Th. W. / 1998 mrt-apr / blz 27 ( Gebed )
[2417] Bijbelse therapie – een omkeer in het denken. / Müller, Jörg / 1998 mrt-apr / blz 28 ( Pastoraal )
[2418] Met de kerk op weg naar het jaar 2000. / Smits pr., Koos / 1998 mrt-apr / blz 31 ( Onderricht )
[2419] Tekenen van de verrijzenis. / Sloots SS.CC., Nol / 1998 mrt-apr / blz 35 ( Bijbel / Onderricht )
[2420] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1998 mrt-apr / blz 36 ( Informatie )
[2421] Voor u gelezen: Maria, mysterie en geloof in woord en beeld. / Vinkenburg, Maria / 1998 mrt-apr / blz 36 ( Boekenplank )
[2422] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1998 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[2423] Vernieuwingsdagen: De heilige Geest vernieuwt daadwerkelijk! / Pampus, Bas van / 1998 mei-jun / blz 4 ( Heilige Geest / Open Dagen )
[2424] Hartelijk welkom in Den Bosch – Nationale Open Dag. / Redactie / 1998 mei-jun / blz 7 ( Informatie / Open Dagen )
[2425] De vrucht van de heilige Geest: Vreugde. / Sloots SS.CC., Nol / 1998 mei-jun / blz 8 ( Bijbel / Onderricht )
[2426] Op twee stoelen tegelijk. / K., M. / 1998 mei-jun / blz 9 ( Getuigenissen )
[2427] Ervaringen met vormselvoorbereiding. / Lely, Marlies van der / 1998 mei-jun / blz 10 ( Heilige Geest / Sacramenten )
[2428] Onze geest en Gods Geest. / de Bisschoppen van België / 1998 mei-jun / blz 11 ( Citaten )
[2429] Drie generaties tegelijk – Vormselvoorbereiding. / Groot, Gerrie M. / 1998 mei-jun / blz 12 ( Heilige Geest / Sacramenten )
[2430] De Geest verwachten. / Slijkerman, Kees / 1998 mei-jun / blz 14 ( Heilige Geest )
[2431] Groei. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1998 mei-jun / blz 15 ( Gedichten )
[2432] Eerste bekering. (toespraak Pinksteren 1998). / Danneels, Godfried kardinaal / 1998 mei-jun / blz 16 ( Open Dagen )
[2433] Op zoek naar geluk. / Hans / 1998 mei-jun / blz 20 ( Getuigenissen )
[2434] Pastoor van Ars over de heilige Geest. / Arons, Ed en Karin / 1998 mei-jun / blz 21 ( Heilige Geest )
[2435] Het zegel van de Heilige Geest. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1998 mei-jun / blz 22 ( Sacramenten )
[2436] Gedanst op het perron. / Henk, Arents / 1998 mei-jun / blz 24 ( Getuigenissen )
[2437] Uit het tuintje van mijn hart VI: Tussen de rails. / Ruiter, Nellie / 1998 mei-jun / blz 25 ( Tuintje )
[2438] De heilige Geest en Maria. / Beeck O.F.M., Jan van / 1998 mei-jun / blz 26 ( Heilige Geest )
[2439] Vormsel. / de Bisschoppen van België / 1998 mei-jun / blz 27 ( Citaten / Sacramenten )
[2440] De Geest geeft hoop aan de Kerk. / Reussien, Gert-Jan H. / 1998 mei-jun / blz 28 ( Heilige Geest )
[2441] De heilige Geest in Istanbul. / n.n. / 1998 mei-jun / blz 30 ( Heilige Geest )
[2442] Ervaren dat God met ons leeft. / Slijkerman, Kees / 1998 mei-jun / blz 31 ( Conferenties )
[2443] Tiener zomerfestival 4U! / Ruiter, Nellie / 1998 mei-jun / blz 34 ( Jeugd )
[2444] Voor u gelezen: De Vertrooster. / Pouwels, Tiny / 1998 mei-jun / blz 35 ( Boekenplank )
[2445] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1998 mei-jun / blz 36 ( Informatie )
[2446] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1998 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
[2447] De paus over de charismatische dimensie van de Kerk. / Slijkerman, Kees / 1998 jul-aug / blz 4 ( Informatie )
[2448] De Vlaamse Pinksterviering. / n.n. / 1998 jul-aug / blz 6 ( Open Dagen / Vlaanderen )
[2449] Geloofsbelijdenis / Psalm 23 / n.n. / 1998 jul-aug / blz 7 ( Gebed )
[2450] Als de Geest de ruimte krijgt I. (toespraak Nat. Open Dag Pinksteren 1991). / Danneels, Godfried kardinaal / 1998 jul-aug / blz 8 ( Open Dagen )
[2451] Verrassingen in bisschoppelijke brief over de Geest. / De Bisschoppen van Nederland / 1998 jul-aug / blz 10 ( Heilige Geest / Kerkprovincie )
[2452] De Geest helpt. / Zr. Cl. / 1998 jul-aug / blz 12 ( Getuigenissen / Heilige Geest )
[2453] De vrucht van de Heilige Geest: Geduld. / Sloots SS.CC., Nol / 1998 jul-aug / blz 13 ( Bijbel / Onderricht )
[2454] Mentor. / Een religieuze / 1998 jul-aug / blz 14 ( Pastoraal )
[2455] Een alleengaande in Dalfsen / J. / 1998 jul-aug / blz 17 ( Open Dagen )
[2456] Vakantie Tederheid. / Paula / 1998 jul-aug / blz 18 ( Gedichten )
[2457] Verkoop alles. / Sloots SS.CC., Nol / 1998 jul-aug / blz 19 ( Bijbel / Onderricht )
[2458] Hoe ga ik op vakantie? / Ceusters SJ., Robert / 1998 jul-aug / blz 20 ( Diversen )
[2459] Vormselvoorbereiding door gezinscatechese. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1998 jul-aug / blz 21 ( Sacramenten )
[2460] Confrontatie goed beleven. / Ceusters SJ., Robert / 1998 jul-aug / blz 23 ( Parochie )
[2461] Hoe kan ik groeien in mijn relatie tot God? / Pampus-Ruiter, Joyce van / 1998 jul-aug / blz 25 ( Jongeren )
[2462] De centrale plaats van Israël. / Hocken, Father Peter / 1998 jul-aug / blz 27 ( Christendom / Jodendom )
[2463] Joden en christenen naar een gemeenschappelijke toekomst. / Vaticaans document. / 1998 jul-aug / blz 31 ( Christendom / Jodendom )
[2464] Leren van de Joden. / Noordhollands Dagblad 19-5-1998 / 1998 jul-aug / blz 32 ( Christendom / Jodendom )
[2465] Vanuit het keukenraam XXXXVI: Lucifer. / Ruiter, Nellie / 1998 jul-aug / blz 32 ( Keukenraam )
[2466] Zo spreekt de Heer. / Kemp O.Praem, Cees de / 1998 jul-aug / blz 33 ( Bijbel / Onderricht )
[2467] In het wierookvat. / K., T. / 1998 jul-aug / blz 35 ( Getuigenissen )
[2468] Voor u gelezen: ’Zoek Mij in jou’. / Pouwels, Tiny / 1998 jul-aug / blz 35 ( Boekenplank )
[2469] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1998 jul-aug / blz 36 ( Informatie )
[2470] Voor u gelezen: Innerlijke rust als weg naar God. / Pouwels, Karel / 1998 jul-aug / blz 36 ( Boekenplank )
[2471] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1998 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[2472] Genezing – voor mijn part. / Vinkenburg, Maria / 1998 sep-okt / blz 4 ( Pastoraal )
[2473] Waartoe en mens in staat is. / n.n. / 1998 sep-okt / blz 6 ( Getuigenissen )
[2474] Als ik eens mocht preken... / Netty / 1998 sep-okt / blz 7 ( Getuigenissen )
[2475] Oecumene in De Lier. / Bentvelsen, Jan / 1998 sep-okt / blz 8 ( Informatie / Oecumene )
[2476] Vanuit het keukenraam XXXXVII: In de week. / Ruiter, Nellie / 1998 sep-okt / blz 9 ( Keukenraam )
[2477] Als de Geest de ruimte krijgt II. (slot – toespraak Nat. Open Dag Pinksteren 1991). / Danneels, Godfried kardinaal / 1998 sep-okt / blz 10 ( Open Dagen )
[2478] De vrucht van de heilige Geest: Vrede. / Sloots SS.CC., Nol / 1998 sep-okt / blz 14 ( Bijbel / Onderricht )
[2479] Zonder de heilige Geest... (Uppsala 1968) / Lattaquié, Metropoliet Ignatios van / 1998 sep-okt / blz 14 ( Citaten )
[2480] Reacties op de bisschoppelijke brief over de Geest. / Pouwels, Tiny L.P.K. / 1998 sep-okt / blz 15 ( Correspondentie )
[2481] Drie tentpalen van de Geest. / Slijkerman, Kees / 1998 sep-okt / blz 16 ( Heilige Geest )
[2482] Sneeuwwitje. / Sloots SS.CC., Nol / 1998 sep-okt / blz 18 ( Diversen )
[2483] Weerstand. / Nederlandse Bisschoppen / 1998 sep-okt / blz 19 ( Citaten )
[2484] Bidden met de Karmelheiligen. / Christine / 1998 sep-okt / blz 20 ( Gebed )
[2485] Bidden is... / n.n. / 1998 sep-okt / blz 22 ( Gebed )
[2486] Nieuw voorbede-initiatief. / Borst, Gert / 1998 sep-okt / blz 23 ( Informatie )
[2487] De Heer zei: ’Ga!’ / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1998 sep-okt / blz 24 ( Bijbel / Onderricht )
[2488] Hoe ga ik om met dorre woestijntijden in mijn geloof? / Pouwels, Tiny / 1998 sep-okt / blz 26 ( Jongeren )
[2489] Evangeliseren 50+ Beurs / Bär O.S.B., Mgr. R.Ph. / 1998 sep-okt / blz 29 ( Evangelisatie )
[2490] Een naam voor de gebedsgroep. / Beeck O.F.M., Jan van / 1998 sep-okt / blz 30 ( Gebedsgroep )
[2491] Een naam met een duistere Historie – de link tussen Filistijn en Palestijn. / Oppenheijm, Drs. Eric / 1998 sep-okt / blz 32 ( Jodendom )
[2492] De vrucht van de Heilige Geest: Goedheid. / Sloots SS.CC., Nol / 1998 sep-okt / blz 34 ( Bijbel / Onderricht )
[2493] Voor u gelezen: ’Wie is Jezus?’ / Heijningen, Piet van / 1998 sep-okt / blz 35 ( Boekenplank )
[2494] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1998 sep-okt / blz 36 ( Informatie )
[2495] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1998 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[2496] Vader en vader. / n.n. / 1998 nov-dec / blz 4 ( Vaderjaar )
[2497] Geestelijke reis. / Slijkerman, Kees / 1998 nov-dec / blz 5 ( Vaderjaar )
[2498] Het Onzevader I: ’Jullie moeten zo bidden:...’ / Beeck O.F.M., Jan van / 1998 nov-dec / blz 6 ( Bijbel / Gebed / Vaderjaar )
[2499] Een reisgids en de Bijbel / n.n. / 1998 nov-dec / blz 9 ( Varia )
[2500] Ik heb de dood gezien. / Een priester / 1998 nov-dec / blz 10 ( Getuigenissen / Vaderjaar )
[2501] U bent toch onze Vader? (Jesaja 63,16). / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1998 nov-dec / blz 12 ( Vaderjaar )
[2502] Vanuit het keukenraam XXXVIII: Een bijzonder theelepeltje. / Ruiter, Nellie / 1998 nov-dec / blz 15 ( Keukenraam )
[2503] Gebed van Maria in de Kerstnacht (Uit: Waken en bidden). / Danneels, Godfried kardinaal / 1998 nov-dec / blz 16 ( Kerkelijk Jaar / Vaderjaar )
[2504] Evangelisatie: Met anderen in gesprek zien te komen. / Slijkerman, Kees / 1998 nov-dec / blz 17 ( Evangelisatie / Sacramenten / Vormsel )
[2505] Een eigen weg: Vormsel en Catechese. / Geerinck, Paul / 1998 nov-dec / blz 18 ( Sacramenten / Vormsel )
[2506] Nieuwe inspirerende jongerenfestivals: een diepe eenwording met Christus. / Harren, Hilde / 1998 nov-dec / blz 20 ( Jongeren )
[2507] Nieuws. / L.P.K. / 1998 nov-dec / blz 21 ( Conferenties )
[2508] Tienerkamp in Kerstvakantie / Jongerencentrum Den Haag / 1998 nov-dec / blz 22 ( Jeugd )
[2509] Tieners naar Oeganda. / Borst, Judith / 1998 nov-dec / blz 22 ( Evangelisatie / Jongeren )
[2510] Op de braderie. / Pouwels, Tiny / 1998 nov-dec / blz 26 ( Evangelisatie )
[2511] Leven in Gods aanwezigheid. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1998 nov-dec / blz 28 ( Islam )
[2512] De vrucht van de Heilige Geest: Vriendelijkheid. / Sloots SS.CC., Nol / 1998 nov-dec / blz 30 ( Bijbel / Bijbel )
[2513] Tafeltje-dek-je. / Sloots SS.CC., Nol / 1998 nov-dec / blz 31 ( Overweging )
[2514] Voor u gelezen: Waken en bidden. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1998 nov-dec / blz 32 ( Boekenplank )
[2515] Voor u gelezen: Rembrandt – De geboorte van Christus. / Slijkerman, Kees / 1998 nov-dec / blz 33 ( Boekenplank )
[2516] Een jubileum en een afscheid. / Vinkenburg, Maria / 1998 nov-dec / blz 34 ( Informatie )
[2517] Zr. Johanni Busé † ; Marinus van den Heuvel ofm.† / Vinkenburg, Maria / 1998 nov-dec / blz 35 ( In Memoriam )
[2518] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1998 nov-dec / blz 36 ( Informatie )
[2519] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 1999 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[2520] Beste Pa (Uit: Getuigenis van Gods Liefde 5-1994) / J. / 1999 jan-feb / blz 4 ( Vaderjaar )
[2521] Vader, ik verlaat mij op U... / Foucauld, Charles de / 1999 jan-feb / blz 6 ( Gebed / Vaderjaar )
[2522] Emmaüsdagen. / V., M. / 1999 jan-feb / blz 7 ( Getuigenissen / Retraite )
[2523] Uit het drukke leven. / R., G. / 1999 jan-feb / blz 7 ( Getuigenissen / Retraite )
[2524] Zo Vader, zo Kind. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1999 jan-feb / blz 8 ( Vaderjaar )
[2525] Welkom in Dalfsen / Dienstencentrum / 1999 jan-feb / blz 10 ( Informatie )
[2526] De oudste zoon. (Uit: Eindelijk thuis) / Nouwen, Henri / 1999 jan-feb / blz 11 ( Vaderjaar )
[2527] Het Onzevader II: ’Onze Vader in de hemel...’ / Beeck O.F.M., Jan van / 1999 jan-feb / blz 12 ( Vaderjaar )
[2528] Roep ons niet vergeefs... / n.n. / 1999 jan-feb / blz 15 ( Gebed / Gedichten )
[2529] Vuur in Fiuggi. / Kok, Rosalie & Kamp, Frank / 1999 jan-feb / blz 16 ( Conferenties )
[2530] Twee citaten. / Kroft, Herman van der / 1999 jan-feb / blz 18 ( Citaten )
[2531] Fiuggi-deelnemers bij de paus. (toespraak J.P.II) / Johannes Paulus II / 1999 jan-feb / blz 19 ( Conferenties )
[2532] Groeit er liefde en eenheid? / Slijkerman, Kees / 1999 jan-feb / blz 20 ( Oecumene )
[2533] De vrucht van de heilige Geest: Trouw. / Sloots SS.CC., Nol / 1999 jan-feb / blz 23 ( Bijbel / Onderricht )
[2534] Dichter bij Johannes. / Beeck O.F.M., Jan van / 1999 jan-feb / blz 24 ( Bijbel / Onderricht )
[2535] Wat doet God? / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1999 jan-feb / blz 26 ( Bijbel / Onderricht )
[2536] In zijn Naam. / Sloots SS.CC., Nol / 1999 jan-feb / blz 28 ( Bijbel / Onderricht )
[2537] Landelijk Pastoraal Overleg: ’ Evangelisatie in een klimaat van dialoog’ / Slijkerman, Kees / 1999 jan-feb / blz 30 ( Kerkprovincie )
[2538] Joods en christen uit principe – Rina Geftman te Jeruzalem. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1999 jan-feb / blz 32 ( Christendom / Jodendom )
[2539] Voor u gelezen: God, onze Vader – Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / Redactie / 1999 jan-feb / blz 35 ( Boekenplank )
[2540] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1999 jan-feb / blz 36 ( Informatie )
[2541] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 1999 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[2542] Pinksteren 1999: Kerk in beweging, beweging in de kerk. / Pouwels, Tiny / 1999 mrt-apr / blz 4 ( Informatie )
[2543] Nooit losgelaten. / M., E. / 1999 mrt-apr / blz 8 ( Getuigenissen )
[2544] Mijn Emmaüsdagen met de Heer in Sittard. / P., B. v. / 1999 mrt-apr / blz 9 ( Getuigenissen / Retraite )
[2545] Op retraite in Oirschot. / Zr. C. & J., Mw. M. de / 1999 mrt-apr / blz 9 ( Getuigenissen / Retraite )
[2546] Inspiratie in de nacht. / Zr. Th. / 1999 mrt-apr / blz 10 ( Getuigenissen )
[2547] Zelf vader worden (uit: Eindelijk thuis). / Nouwen, Henri / 1999 mrt-apr / blz 11 ( Vaderjaar )
[2548] De Vader verwacht ons. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1999 mrt-apr / blz 12 ( Vaderjaar )
[2549] Er niet meer voor bidden. / R., M. / 1999 mrt-apr / blz 14 ( Gebed )
[2550] Een naam voor de groep. / Beeck O.F.M., Jan van / 1999 mrt-apr / blz 15 ( Gebedsgroep )
[2551] Het onzevader III: ’Geheiligd moet worden de naam van U...’ / Beeck O.F.M., Jan van / 1999 mrt-apr / blz 16 ( Gebed )
[2552] Voordat ik bid... / Linden, Zr. Andrea Van der / 1999 mrt-apr / blz 20 ( Islam )
[2553] Als wij niet willen, roept God anderen – Hoe is de groei van de pinksterkerken... / Slijkerman, Kees / 1999 mrt-apr / blz 22 ( Oecumene )
[2554] Twee citaten / Quoist, Michel / 1999 mrt-apr / blz 25 ( Citaten )
[2555] De vrucht van de Heilige Geest: Zachtheid. / Sloots SS.CC., Nol / 1999 mrt-apr / blz 26 ( Bijbel / Onderricht )
[2556] Jongerenweekend ’Reboot’. / Harren, Hilde / 1999 mrt-apr / blz 27 ( Informatie / Jongeren )
[2557] Philppe Madre komt met mensen bidden om genezing. / Dienstencentrum / 1999 mrt-apr / blz 28 ( Genezing / Informatie )
[2558] Brief aan de Efeziërs. / Sloots SS.CC., Nol / 1999 mrt-apr / blz 30 ( Bijbel / Onderricht )
[2559] God is zijn verbond indachtig. / Hemelsoet, Prof. Ben / 1999 mrt-apr / blz 31 ( Bijbel / Onderricht )
[2560] Voor u gelezen: God, onze Vader – uw rijk kome. / Slijkerman, Kees / 1999 mrt-apr / blz 33 ( Boekenplank )
[2561] Voor u gelezen: Bijbels handboek voor jonge lezers. / Jurgens M.H.M., Arnold / 1999 mrt-apr / blz 34 ( Boekenplank )
[2562] Voor u gelezen: Het Groot Bijbels Handboek. / Jurgens M.H.M., Arnold / 1999 mrt-apr / blz 34 ( Boekenplank )
[2563] Voor u gelezen: De grote scheiding. / Dorenbos, Annie / 1999 mrt-apr / blz 35 ( Boekenplank )
[2564] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1999 mrt-apr / blz 36 ( Informatie )
[2565] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 1999 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[2566] Vanwege het vuur van de liefde: Focolare. / Slijkerman, Kees / 1999 mei-jun / blz 4 ( Buiten de Charism. Vernieuwing / Pinksteren 1999 )
[2567] De missie van de KCV – zoals verwoord door ICCRS – oktober 1998. / Redactie / 1999 mei-jun / blz 8 ( Pinksteren 1999 )
[2568] Spieren groeien na zestien jaar weer. / B., J.E. / 1999 mei-jun / blz 9 ( Getuigenissen )
[2569] Spanningsveld tussen parochie en beweging. / Slijkerman, Kees / 1999 mei-jun / blz 10 ( Informatie )
[2570] God genas me, gedeeltelijk. / Lewis SJ., H. / 1999 mei-jun / blz 13 ( Getuigenissen )
[2571] Zalving met de Geest. / Cantalamessa OFM.CAP., Raniero / 1999 mei-jun / blz 14 ( Heilige Geest )
[2572] Gedoopten zijn...; De leken, deelachtig... / L.G. 10; A.A. 2 / 1999 mei-jun / blz 15 ( Citaten )
[2573] Samen wortelen in de Heer. / B., H. / 1999 mei-jun / blz 17 ( Getuigenissen / Retraite )
[2574] Vakantieland. / G., D. / 1999 mei-jun / blz 17 ( Getuigenissen / Retraite )
[2575] GEEST-kracht en GEEST-drift. / Kemp O.Praem., Cees de / 1999 mei-jun / blz 18 ( Heilige Geest )
[2576] Maria als voorbeeld voor ons, gelovigen. / Pouwels, Tiny / 1999 mei-jun / blz 21 ( Maria )
[2577] De paus over Maria. / Johannes Paulus II / 1999 mei-jun / blz 23 ( Citaten )
[2578] Ziekenzalving / Beeck O.F.M., Jan van / 1999 mei-jun / blz 24 ( Gebedsgroep )
[2579] De vrucht van de heilige Geest: Zelfbeheersing. / Sloots SS.CC., Nol / 1999 mei-jun / blz 25 ( Bijbel / Onderricht )
[2580] Het onzevader IV: ’Komen moet de heerschappij van U...’. / Beeck O.F.M., Jan van / 1999 mei-jun / blz 26 ( Gebed )
[2581] Gods Rijk in mensenhanden (UIT: WAKEN EN BIDDEN). / Danneels, Godfried kardinaal / 1999 mei-jun / blz 29 ( Gedichten )
[2582] Voor u gelezen: Leven in gemeenschap – gave en opgave. / Vinkenburg, Maria / 1999 mei-jun / blz 30 ( Boekenplank )
[2583] ’De zekerheden van vroeger bestaan niet meer’ (Uit: Leven in onze moderne cultuur) / Vanier, Jean / 1999 mei-jun / blz 32 ( Citaten )
[2584] Voor u gelezen: Boven God niets. / Vinkenburg, Maria / 1999 mei-jun / blz 32 ( Boekenplank )
[2585] De kortste afstand...; Liefde begint met... / Spr. 15,30a; Jak. 1,19 / 1999 mei-jun / blz 33 ( Citaten )
[2586] Voor u gelezen: Bijdehandboekje. / Redactie / 1999 mei-jun / blz 33 ( Boekenplank )
[2587] Voor u gelezen: Nederlandse Bisschoppen over de Vader enover sacr. Van Verzoening. / Redactie / 1999 mei-jun / blz 34 ( Boekenplank )
[2588] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1999 mei-jun / blz 36 ( Informatie )
[2589] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1999 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
[2590] Kerk in beweging – Kleine mijlpaal in de Historie van katholiek Nederland. / Slijkerman, Kees / 1999 jul-aug / blz 4 ( Pinksteren 1999 )
[2591] Gods voorkeur – onze voorkeur. / Mc Verry SJ., Peter / 1999 jul-aug / blz 8 ( Vaderjaar )
[2592] ’Als wij ons het fet herinneren...’ (Tertio millennio adveniente 51). / Johannes Paulus II / 1999 jul-aug / blz 9 ( Citaten )
[2593] Onze Vader. / Franse K.A.J. / 1999 jul-aug / blz 10 ( Gebed / Vaderjaar )
[2594] Samen het Licht. (Uit: toespraak 24-5-1999 te ’s-Hertogenbosch) / Luyn, Mgr. A. van / 1999 jul-aug / blz 11 ( Citaten / Pinksteren 1999 )
[2595] Mijn hemelse Vader houdt van mij. / Sloots SS.CC., Nol / 1999 jul-aug / blz 12 ( Vaderjaar )
[2596] Barmhartigheid; Vaderschap. / Treanor SJ. O.; Verhulst, Manu / 1999 jul-aug / blz 13 ( Citaten )
[2597] Het ’lelijke eendje’ in mij. / Tineke / 1999 jul-aug / blz 14 ( Getuigenissen )
[2598] Kinderen. / Nicoline / 1999 jul-aug / blz 15 ( Jeugd )
[2599] Naar een tweede Concilie van Jeruzalem. / Slijkerman, Kees / 1999 jul-aug / blz 16 ( Oecumene )
[2600] Ik ben de weg... (UIT: WAKEN EN BIDDEN). / Danneels, Godfried kardinaal / 1999 jul-aug / blz 20 ( Gebed )
[2601] Gelouterd goud. / Reussien, Gert-Jan H. / 1999 jul-aug / blz 21 ( Overweging )
[2602] Vuur dat toerust en kracht geeft (Fiuggi 28-10-1998). / Cantalamessa OFM.CAP., Raniero / 1999 jul-aug / blz 22 ( Conferenties / Onderricht )
[2603] Steeds weer terug op de weg die naar vrijheid leidt. / Pouwels, Tiny / 1999 jul-aug / blz 24 ( Pastoraal )
[2604] Als zijn ene volk. / Renner, Dr. Karl / 1999 jul-aug / blz 25 ( Oecumene )
[2605] Het Onzevader V: ’Geschieden moet de wil van U...’ / Beeck O.F.M., Jan van / 1999 jul-aug / blz 28 ( Gebed / Vaderjaar )
[2606] Opwekking ’99. / Vlug sr., Peter / 1999 jul-aug / blz 29 ( Citaten )
[2607] Niet te geloven, zeg! / Sloots SS.CC., Nol / 1999 jul-aug / blz 30 ( Gebed )
[2608] Barmhartige Vader, Schepper van hemel en aarde. / Hemelsoet, Prof. Ben / 1999 jul-aug / blz 31 ( Bijbel / Onderricht )
[2609] Voor u gelezen: De hemel begint in jezelf. / Pouwels, Karel / 1999 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank )
[2610] Voor u gelezen: Verblijven in God. / Pouwels, Karel / 1999 jul-aug / blz 34 ( Boekenplank )
[2611] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1999 jul-aug / blz 36 ( Informatie )
[2612] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1999 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[2613] Begint het nieuwe Pinksteren nu? / Slijkerman, Kees / 1999 sep-okt / blz 4 ( Verslag )
[2614] De angel is weggenomen. / n.n. / 1999 sep-okt / blz 7 ( Getuigenissen )
[2615] Ga mee naarRimini en Rome in het Jaar 2000. / Dienstencentrum / 1999 sep-okt / blz 8 ( Informatie )
[2616] Durf ik op het water te lopen? / Sloots SS.CC., Nol / 1999 sep-okt / blz 10 ( Overweging )
[2617] Uit het tuintje van mijn hart VII: Bramen. / Ruiter, Nellie / 1999 sep-okt / blz 11 ( Tuintje )
[2618] On the move – kerk in beweging. / Harren, Hilde / 1999 sep-okt / blz 12 ( Jongeren )
[2619] De Vader van de lijdende Jezus. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1999 sep-okt / blz 14 ( Vaderjaar )
[2620] Meditatie (Uit: Mijn lifde is u genoeg). / Louf, André / 1999 sep-okt / blz 17 ( Overweging )
[2621] Vanuit het keukenraam XXXXVIII: Zout. / Ruiter, Nellie / 1999 sep-okt / blz 17 ( Keukenraam )
[2622] Geloof en genezing (Vormingsweekend Philippe Madre, 11-13 juni 1999) / Vinkenburg, Maria / 1999 sep-okt / blz 18 ( Cassettes / Genezing )
[2623] Omgaan met conflichten. / Linden, Zr. Andrea Van der / 1999 sep-okt / blz 20 ( Islam )
[2624] Het Bijbels Jubeljaar. / Mc Verry SJ., Peter / 1999 sep-okt / blz 22 ( Bijbel )
[2625] Terug naar onze eerste liefde (Vergadering Europ. Nat. Service Comitees 8-11/4/1999) / Linden, Zr. Andrea Van der / 1999 sep-okt / blz 25 ( Visie )
[2626] Hoe zouden christenen het millennium-jubeljaar dus het beste kunnen vieren? / Mc Verry SJ., Peter / 1999 sep-okt / blz 28 ( Bijbel / Millennium )
[2627] Het geluid. / Camara, Helder / 1999 sep-okt / blz 29 ( Gedichten )
[2628] Ik heb het land aan water. / Sloots SS.CC., Nol / 1999 sep-okt / blz 30 ( Bijbel )
[2629] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1999 sep-okt / blz 31 ( Informatie )
[2630] Het onzevader VI: ’Het brood van ons, het toekomende, geef ons dat vandaag’ / Beeck O.F.M., Jan van / 1999 sep-okt / blz 32 ( Gebed )
[2631] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1999 sep-okt / blz 36 ( Informatie )
[2632] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 1999 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[2633] Leiderschap, wat mag het je kosten? / Slijkerman, Kees / 1999 nov-dec / blz 4 ( Informatie / Verslag )
[2634] Visie voor je groep; eendoel hebben. (Dl 1). / Clarke, Rob / 1999 nov-dec / blz 6 ( Gebedsgroep / Visie )
[2635] Zon. / Camara, Helder / 1999 nov-dec / blz 7 ( Overweging )
[2636] Gods Haard – Regio-vormingsdag Heiloo. / Reussien, Gert-Jan H. / 1999 nov-dec / blz 8 ( Verslag )
[2637] Het raakt mijn hart. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1999 nov-dec / blz 9 ( Getuigenissen )
[2638] Black-out tijdens examens. / Mascarenhas SJ., Fio / 1999 nov-dec / blz 10 ( Getuigenissen )
[2639] Twee maanden bijbelcursus. / Slijkerman, Kees / 1999 nov-dec / blz 11 ( Informatie )
[2640] De Vader als schilder. / Voorhout, Theo / 1999 nov-dec / blz 12 ( Vader )
[2641] Alles mag je menenemen. / Shamaun pr., J. / 1999 nov-dec / blz 14 ( Catechese )
[2642] Zo kan het ook. / Slijkerman, Kees / 1999 nov-dec / blz 14 ( Catechese )
[2643] Zo is mijn Vader. / E., Zr. C. van / 1999 nov-dec / blz 15 ( Vader )
[2644] Gods plan – mijn keuze. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 1999 nov-dec / blz 16 ( Visie )
[2645] Ja zeggen. / T’Joen, Michel / 1999 nov-dec / blz 18 ( Gebed )
[2646] Eenzaam of bij mezelf (Uit een krant) / Nouwen, Henri / 1999 nov-dec / blz 19 ( Pastoraal )
[2647] Uit het tuintje van mijn hart VIII: Geloof jij in reuzen? / Ruiter, Nellie / 1999 nov-dec / blz 19 ( Tuintje )
[2648] Zal God vergeven wat we zijn volk aandeden? / Slijkerman, Kees / 1999 nov-dec / blz 20 ( Christendom / Jodendom / Verzoening )
[2649] Advent. / n.n. / 1999 nov-dec / blz 22 ( Kerkelijk Jaar / Kerkelijk Jaar )
[2650] Wereldjongerendagen. / Pouwels, Rogier / 1999 nov-dec / blz 23 ( Informatie / Jongeren )
[2651] Omgaan met conflicten in gebedsgroepen. / Needham-Greischar, Dr. Michele / 1999 nov-dec / blz 24 ( Gebedsgroep )
[2652] Vrede op aarde. / Sloots SS.CC., Nol / 1999 nov-dec / blz 26 ( Overweging )
[2653] Onze bijdrage aan de oecumene. / Cantalamessa OFM.CAP., Raniero / 1999 nov-dec / blz 28 ( Oecumene )
[2654] Het onzevader VII: ’En vergeef ons de schulden van ons...’ / Beeck O.F.M., Jan van / 1999 nov-dec / blz 30 ( Gebed )
[2655] Prof. Dr. P.J.A.M. Schoonenberg SJ. †. / Vinkenburg, Maria / 1999 nov-dec / blz 34 ( In Memoriam )
[2656] Voor u gelezen: Het probleem van het lijden. / Dorenbos, Annie / 1999 nov-dec / blz 35 ( Boekenplank )
[2657] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 1999 nov-dec / blz 36 ( Informatie )
[2658] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2000 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[2659] Helende kracht en genade / V., J. / 2000 jan-feb / blz 4 ( Getuigenissen )
[2660] Hopen. / n.n. / 2000 jan-feb / blz 5 ( Overweging )
[2661] Vernieuwingsdagen. / Dienstencentrum / 2000 jan-feb / blz 5 ( Informatie )
[2662] Bewegingen een gevaar voor het parochiesysteem? / Slijkerman, Kees / 2000 jan-feb / blz 6 ( Bewegingen / Parochie )
[2663] Mag ik een schaapje van U zijn? / G., A. / 2000 jan-feb / blz 8 ( Mensen )
[2664] Bevrijd een nieuwe eeuw in stappen. / Harren, Hilde / 2000 jan-feb / blz 11 ( Verslag )
[2665] Frater Siardus: ’Word fan van Jezus!’ / Groot, Wendy / 2000 jan-feb / blz 12 ( Kinderwerk )
[2666] Jongerencentrum. / Hurkmans, Mgr. Drs. A.L.M. / 2000 jan-feb / blz 13 ( Evangelisatie / Jongeren )
[2667] Wie het kleine niet eert... / Sloots SS.CC., Nol / 2000 jan-feb / blz 14 ( Overweging )
[2668] ’Welke rol kunnen de nieuwe bewegingen...’ (Uit: Katholiek Nieuwsblad 1-10-1999). / Meisner, Joachim kardinaal / 2000 jan-feb / blz 15 ( Interview )
[2669] Het karakter van de nieuwe bewegingen. / Lescrauwaet M.S.C., Mgr. Dr. J.F. / 2000 jan-feb / blz 16 ( Bewegingen )
[2670] Gevangen / Margaretha / 2000 jan-feb / blz 17 ( Gedichten / Overweging )
[2671] Het Jubileumjaar 2000: Het jaar van de Drievuldigheid / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 2000 jan-feb / blz 18 ( Jubileumjaar 2000 )
[2672] Toch nog genezen. / E., E. / 2000 jan-feb / blz 20 ( Getuigenissen )
[2673] Maria (brochure). / Dienstencentrum / 2000 jan-feb / blz 21 ( Maria )
[2674] Hoe krijg je visie? (Dl 2) / Clarke, Rob / 2000 jan-feb / blz 22 ( Visie )
[2675] Mijmeringen: Tijd. / Maria Rombouts / 2000 jan-feb / blz 23 ( Overweging )
[2676] De kracht van de lofprijzing I. / Kok, Geert de / 2000 jan-feb / blz 24 ( Lofprijzing )
[2677] Zo verschillend zijn gebedsgroepen. / Lely, Marlies van der / 2000 jan-feb / blz 26 ( Gebedsgroep )
[2678] Alle kwetsuren genezen. / n.n. / 2000 jan-feb / blz 27 ( Getuigenissen )
[2679] Katholieken en Pinksterchristenen in dialoog. / Slijkerman, Kees / 2000 jan-feb / blz 28 ( Oecumene )
[2680] Oecumenische spiritualiteit. / Cantalamessa OFM.CAP., Raniero / 2000 jan-feb / blz 29 ( Oecumene )
[2681] Nieuws. / Dienstencentrum / 2000 jan-feb / blz 31 ( Informatie )
[2682] Leiderschap, wat mag het mij kosten? / Bussel, Jannie van / 2000 jan-feb / blz 32 ( Getuigenissen )
[2683] Het onzevader VIII: ’En doe ons niet ingaan op de beproeving’. / Beeck O.F.M., Jan van / 2000 jan-feb / blz 34 ( Gebed )
[2684] Nieuwe Aard(ig)e Wertenswaardigheden. / Redactie / 2000 jan-feb / blz 36 ( Informatie )
[2685] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2000 mrt-apr / blz 3 ( Editoriaal )
[2686] Nieuwe voorzitter LPK: Peter van Hoof. / Redactie / 2000 mrt-apr / blz 4 ( Informatie )
[2687] Vasthiouden aan radicale keuzes. / Hoof, Peter van / 2000 mrt-apr / blz 4 ( Mensen )
[2688] Rechterarm. / Isakh, Jona / 2000 mrt-apr / blz 8 ( Getuigenissen )
[2689] Dat emotionele gedoe. / Sloots SS.CC., Nol / 2000 mrt-apr / blz 9 ( Overweging )
[2690] Carrièrejager gevloerd en genezen. / Borsboom, Jos / 2000 mrt-apr / blz 10 ( Mensen )
[2691] Jos Borsboom nieuwe bestuursvoorzitter. / Redactie / 2000 mrt-apr / blz 10 ( Informatie )
[2692] Grote Schoonmaak. / Groot, Annemarie de / 2000 mrt-apr / blz 12 ( Overweging )
[2693] Het hart laten vormen. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 2000 mrt-apr / blz 13 ( Gebed )
[2694] Kom, prijs de Heer. / Lely, Marlies van der / 2000 mrt-apr / blz 14 ( Lofprijzing )
[2695] JUBILATE, tour van lofprijzing in het Jubeljaar 2000. / Dienstencentrum / 2000 mrt-apr / blz 15 ( Informatie )
[2696] Lofprijzen... waarvoor... / Ketelslegers S.D.B., Maurice / 2000 mrt-apr / blz 16 ( Lofprijzing )
[2697] Een stem zei: nee. / J., H. / 2000 mrt-apr / blz 17 ( Getuigenissen )
[2698] Europese bisschoppensynode, Rome 1-23 oktober 1999. / Redactie / 2000 mrt-apr / blz 18 ( Verslag )
[2699] Het onzevader IX: ’Maar ontruk ons aan de slechte’. / Beeck O.F.M., Jan van / 2000 mrt-apr / blz 19 ( Gebed )
[2700] Evangelisatie is begeleiden op een ontdekkingstocht (Dl 3). / Clarke, Rob / 2000 mrt-apr / blz 22 ( Evangelisatie )
[2701] Evangeliseren... zo kan het ook. / Grashoff, Ans / 2000 mrt-apr / blz 25 ( Evangelisatie )
[2702] Waar het naartoe moest. / Wintels, Mw. Han / 2000 mrt-apr / blz 26 ( Leiderschap )
[2703] Brug naar parochies. / Koeleman, Nel / 2000 mrt-apr / blz 28 ( Parochie )
[2704] Enorm Licht. / K., B. / 2000 mrt-apr / blz 29 ( Getuigenissen )
[2705] ’De redplank na een schipbreuk’. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 2000 mrt-apr / blz 30 ( Sacramenten / Verzoening )
[2706] Voor u gelezen: Groot en laag. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 2000 mrt-apr / blz 32 ( Boekenplank )
[2707] Hoe zondenvergeving plaatsvindt. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 2000 mrt-apr / blz 33 ( Sacramenten / Verzoening )
[2708] Gezegend wonder ’Azusa’ / Laan, Cees van der / 2000 mrt-apr / blz 34 ( Bewegingen / Historie / Pinksterbeweging )
[2709] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 2000 mrt-apr / blz 36 ( Informatie )
[2710] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 2000 mei-jun / blz 3 ( Editoriaal )
[2711] De Jubilate-tour in het Jubileumjaar. / Beeck O.F.M., Jan van / 2000 mei-jun / blz 4 ( Informatie )
[2712] De ware bedoeling van de paus. (n.a.v. ’Ut unum sint’ – Johannes Paulus II) / Slijkerman, Kees / 2000 mei-jun / blz 7 ( Oecumene )
[2713] Wat God doet in Oeganda kan ook in Nederland! / Borst, Judith / 2000 mei-jun / blz 8 ( Visie )
[2714] U wil ik vinden God... / n.n. / 2000 mei-jun / blz 10 ( Gebed / Overweging )
[2715] Celebrate! Freedom of choise / Groot, Marijke / 2000 mei-jun / blz 11 ( Jongeren )
[2716] Hoe ontmoeten wij de verrezen Christus? (Lucas 24,13-36) / Beeck O.F.M., Jan van / 2000 mei-jun / blz 12 ( Bijbel )
[2717] Stille dagen. / n.n. / 2000 mei-jun / blz 15 ( Getuigenissen )
[2718] Een therapeute genezen. / V., M. / 2000 mei-jun / blz 16 ( Getuigenissen )
[2719] God gaat op weg met mensen. / Nederstigt, Savio / 2000 mei-jun / blz 18 ( Overweging )
[2720] Welkom, Heilige Geest. / n.n. / 2000 mei-jun / blz 19 ( Gebed )
[2721] Op naar de overwinning – Een interpretatie van Ef. 6,10-20. / Bempt, Chantal van den / 2000 mei-jun / blz 20 ( Onderricht )
[2722] Zonder afschuwelijke pijn. / D., T. / 2000 mei-jun / blz 23 ( Getuigenissen )
[2723] Mijn manier van evangeliseren. / Grashoff, Ans / 2000 mei-jun / blz 24 ( Evangelisatie )
[2724] Aanbidden in Geest en waarheid. / Sloots SS.CC., Nol / 2000 mei-jun / blz 25 ( Overweging )
[2725] Islam... een uitdaging? / Linden, Zr. Andrea Van der / 2000 mei-jun / blz 26 ( Islam )
[2726] O mijn Heer en mijn God... / Flüe, H. Nicolaus van / 2000 mei-jun / blz 29 ( Gebed )
[2727] Als je Jezus wilt volgen...1 / Lely, Marlies van der / 2000 mei-jun / blz 30 ( Bezinning / Vorming )
[2728] Vraag mij, Heer! / n.n. / 2000 mei-jun / blz 31 ( Gebed )
[2729] Gemotiveerd door een conferentie in Tsjechië. / Harren, Hilde / 2000 mei-jun / blz 32 ( Gemeenschap )
[2730] Scholing en er op uit. / Jongerencentrum Den Haag / 2000 mei-jun / blz 35 ( Informatie / Jongeren / Vorming )
[2731] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 2000 mei-jun / blz 36 ( Informatie )
[2732] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 2000 jul-aug / blz 3 ( Editoriaal )
[2733] De schatkamers van God staan open - Jubilate-tour 1-4 juni 2000. / Slijkerman, Kees / 2000 jul-aug / blz 4 ( Verslag )
[2734] Elia, de grootste der profeten. / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 2000 jul-aug / blz 7 ( Bijbel )
[2735] Sporen naar vernieuwing – Vernieuwingsdagen maart 2000. / Harren, Hilde / 2000 jul-aug / blz 8 ( Evangelisatie )
[2736] Gedragen. / Margrietha / 2000 jul-aug / blz 11 ( Gedichten / Overweging )
[2737] Een hoogbejaarde dame evangeliseert / Kemp O.Praem., Cees de / 2000 jul-aug / blz 12 ( Evangelisatie / Getuigenissen / Pastoraal )
[2738] Doe niet zo dom. / Sloots SS.CC., Nol / 2000 jul-aug / blz 14 ( Bijbel / Onderricht )
[2739] Gebed tot de heilige Geest. / n.n. / 2000 jul-aug / blz 15 ( Gebed )
[2740] Het verhaal van mijn roepimg. / Elferink, Julius / 2000 jul-aug / blz 16 ( Getuigenissen )
[2741] Koers van de wereldwijde Vernieuwing – Rimini 28/4 – 1/5/2000. / Slijkerman, Kees / 2000 jul-aug / blz 18 ( Conferenties / Verslag )
[2742] Boodschap van paus Johannes Paulus II aan congres Rimini. / Johannes Paulus II / 2000 jul-aug / blz 22 ( Conferenties )
[2743] Buiten het arbeidsproces. / V., M. / 2000 jul-aug / blz 25 ( Getuigenissen )
[2744] Loslaten. / n.n. / 2000 jul-aug / blz 25 ( Gedichten / Overweging )
[2745] Pelgrimstocht naar Dokkum. / Cruts, Henk / 2000 jul-aug / blz 26 ( Verslag )
[2746] Vrijwilligers met een missie. / n.n. / 2000 jul-aug / blz 27 ( Informatie )
[2747] Als je Jezus wilt volgen 2. Kritiek: terugslaan of ervan leren? / Lely, Marlies van der / 2000 jul-aug / blz 28 ( Bezinning )
[2748] Als je Jezus wilt volgen... Kritiek: terugslaan of ervan leren? / Lely, Marlies van der / 2000 jul-aug / blz 28 ( Vorming )
[2749] Kerk openstellen – eenvoudige vorm van evangelisatie in Halsteren. / Rampart, Jo & S., K. / 2000 jul-aug / blz 30 ( Evangelisatie )
[2750] Vertel over Eucharistie en Maria. / Bentvelsen, Jan / 2000 jul-aug / blz 32 ( Oecumene )
[2751] Tatoeages. / Rombouts, Maria / 2000 jul-aug / blz 34 ( Overweging )
[2752] In U mag ik wonen. / Steehouder, M. / 2000 jul-aug / blz 35 ( Gebed )
[2753] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 2000 jul-aug / blz 36 ( Informatie )
[2754] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 2000 sep-okt / blz 3 ( Editoriaal )
[2755] De viering van de eucharistie 1: Openingsritus / Beeck ofm., Jan van / 2000 sep-okt / blz 4 ( Catechese / Liturgie )
[2756] Gebiecht en genezen. / M., H. H.v.d. / 2000 sep-okt / blz 8 ( Getuigenissen )
[2757] God, onze Vader, zend uw Geest / M.R. / 2000 sep-okt / blz 9 ( Gebed )
[2758] Heer God, zend ons uw Geest. / Mgr. Möller / 2000 sep-okt / blz 9 ( Gebed )
[2759] Twee maanden Bijbelcursus. / Pouwels, T. en K.. / 2000 sep-okt / blz 10 ( Verslag )
[2760] ‘De overwinningszang van de vervolgde Kerk’ (Apocalyps dl 1). / Mascarenhas S.J., Fio / 2000 sep-okt / blz 12 ( Bijbel )
[2761] ‘In het voorbijgaan...’ Mijn weg met God. / Theinert, Zr. Claudia / 2000 sep-okt / blz 14 ( Getuigenissen )
[2762] Daglicht / Margrietha / 2000 sep-okt / blz 16 ( Gedichten / Overweging )
[2763] Jerobeam vertelt / Sloots SS.CC., Nol / 2000 sep-okt / blz 17 ( Overweging )
[2764] Het paranormale. / Slijkerman, Kees / 2000 sep-okt / blz 18 ( Onderricht )
[2765] Hoe heeft Abraham gebeden? / Pijnenburg OFM.CAP., Amantius / 2000 sep-okt / blz 22 ( Bijbel )
[2766] Zoek weer een taak. / J. / 2000 sep-okt / blz 23 ( Getuigenissen )
[2767] Mogelijkheden in de eucharistieviering 1: Openingsritus. / Beeck ofm., Jan van / 2000 sep-okt / blz 24 ( Liturgie / Sacramenten )
[2768] Onze Vader, uw wil geschiede. / Léonard, Mgr. / 2000 sep-okt / blz 28 ( Overweging )
[2769] Heilige Geest, Geest van de levende God. / Taizé / 2000 sep-okt / blz 29 ( Gebed )
[2770] ‘De overwinningszang van de vervolgde Kerk’ (Apocalyps dl 2). / Mascarenhas S.J., Fio / 2000 sep-okt / blz 30 ( Bijbel )
[2771] ‘Wes een kameel’. / Slijkerman, Kees / 2000 sep-okt / blz 33 ( Tieners / Verslag )
[2772] Contemplatieve Oefeningen - Franz Jalics S.J. / Pouwels, Tiny / 2000 sep-okt / blz 34 ( Boekenplank )
[2773] Een uur van zegening. / Bakker-Dukker, Ada / 2000 sep-okt / blz 35 ( Boekenplank )
[2774] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 2000 sep-okt / blz 36 ( Informatie )
[2775] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 2000 nov-dec / blz 3 ( Editoriaal )
[2776] ‘Het gevoel van wereldkerk ervaar je tijdens de wereldjongerendagen. / Harren, Hilde / 2000 nov-dec / blz 4 ( Jongeren / Verslag )
[2777] Kat in een vreemd pakhuis. / Scholten, Mireille / 2000 nov-dec / blz 7 ( Getuigenissen )
[2778] Vader over Jezus. / Kroft, Herman van der / 2000 nov-dec / blz 8 ( Bijbel / Overweging )
[2779] Heer God, uw Zoon is hengegaan... / Suenens, Leo kardinaal / 2000 nov-dec / blz 11 ( Gebed / Heilige Geest )
[2780] Dienst voor genezing in de regio Arnhem. / Rombouts, Maria / 2000 nov-dec / blz 12 ( Genezing / Verslag )
[2781] Hand in hand. / Margrietha / 2000 nov-dec / blz 13 ( Gedichten )
[2782] Gegroeid in de 20ste eeuw: de nieuwe kerkelijke bewegingen. / Verscheidenen / 2000 nov-dec / blz 14 ( Nieuwe Bewegingen )
[2783] Jezus zien. / B.-H., A. / 2000 nov-dec / blz 18 ( Getuigenissen )
[2784] Ik ben de ware wijnstok. / Sloots SS.CC., Nol / 2000 nov-dec / blz 19 ( Bijbel / Overweging )
[2785] De viering van de eucharistie 2: De dienst van het Woord 1. / Beeck ofm., Jan van / 2000 nov-dec / blz 20 ( Catechese / Liturgie )
[2786] Celebrate Jesus. Wereldwijd: DRIE oecumenische samenkomsten. / Klaauw A.A., Leo van der / 2000 nov-dec / blz 23 ( Oecumene / Verslag )
[2787] Pioniers staan eerst alleen. Over het leven van Sophie van Leer. / Slijkerman, Kees / 2000 nov-dec / blz 26 ( Boekenplank / Christendom / Jodendom )
[2788] Als je Jezus wilt volgen 3. / Lely, Marlies van der / 2000 nov-dec / blz 30 ( Vorming )
[2789] Missionaris: met lege handen. / Theinert, Zr. Claudia / 2000 nov-dec / blz 31 ( Diversen / Varia )
[2790] Mogelijkheden in de eucharistie 2: De dienst van het Woord 1. / Beeck ofm., Jan van / 2000 nov-dec / blz 33 ( Liturgie / Sacramenten )
[2791] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 2000 nov-dec / blz 35 ( Informatie )
[2792] Beste Lezers. / Slijkerman, Kees / 2001 jan-feb / blz 3 ( Editoriaal )
[2793] Ik heb zitten foeteren. / J.K. / 2001 jan-feb / blz 4 ( Getuigenissen )
[2794] Fluister het mij in, heilige Geest. / naar Augustinus / 2001 jan-feb / blz 5 ( Gebed )
[2795] Parochiegroei in Hoensbroek. / Born, Henk van en K.S. / 2001 jan-feb / blz 6 ( Parochie / Verslag )
[2796] Botsende opvattingen over de Kerk / Slijkerman, Kees / 2001 jan-feb / blz 8 ( Europa / Kerk / Synode )
[2797] Dwars door kerkmuren heen. / Born, Ds. H. van den / 2001 jan-feb / blz 10 ( Getuigenissen )
[2798] Eerste congres van de Katholieke charismatische Vernieuwing op Curaçao / Beeck ofm., Jan van / 2001 jan-feb / blz 11 ( Buitenland / Verslag )
[2799] Onze kerk wordt arm, is dat zo negatief? / Danneels, Godfried kardinaal / 2001 jan-feb / blz 12 ( Europa / Kerk / Synode )
[2800] Genezen van hersentumor / Een 47-jarige vader / 2001 jan-feb / blz 14 ( Getuigenissen )
[2801] De dienst van het woord 2. / Beeck ofm., Jan van / 2001 jan-feb / blz 16 ( Catechese / Liturgie )
[2802] Knuffels van de Heer. / Zr. Celestine / 2001 jan-feb / blz 18 ( Getuigenissen )
[2803] Ervaringen met het sacrament van de zieken 1. / Maes, Johannes Daniël / 2001 jan-feb / blz 20 ( Pastoraal / Sacramenten )
[2804] Gebed van een bejaarde 1. / Nedumchalil V.C., Fr. Romulus / 2001 jan-feb / blz 22 ( Gebed )
[2805] Sterven: vreugde en droefheid tegelijk. / Maes, Johannes Daniël / 2001 jan-feb / blz 23 ( Overweging )
[2806] Als je Jezus wilt volgen 4. Wat is liefde eigenlijk? / Lely, Marlies van der / 2001 jan-feb / blz 24 ( Vorming )
[2807] Als een kind. / G. de G. / 2001 jan-feb / blz 26 ( Gedichten )
[2808] Geest van wijsheid en verstand. / N.R.v.L. / 2001 jan-feb / blz 28 ( Gebed )
[2809] Leer van Mij. / Sloots SS.CC., Nol / 2001 jan-feb / blz 29 ( Bijbel / Onderricht )
[2810] 'Heer, open uw ogen en zie toe!' / Pijnenburg ofm.cap. Amantius / 2001 jan-feb / blz 30 ( Bijbel / Onderricht )
[2811] Mogelijkheden in de eucharistie 3: De dienst van het woord 2. / Beeck ofm., Jan van / 2001 jan-feb / blz 32 ( Liturgie / Sacramenten )
[2812] Nieuwe aard(ig)e Wetenswaadigheden. / Redactie / 2001 jan-feb / blz 35 ( Informatie )
[2813] Beste Lezers / Kees Slijkerman / 2001 mrt-apr / blz 2 ( Editoriaal )
[2814] Zacheüs vertelt. / Sloots SS.CC. Nol / 2001 mrt-apr / blz 4 ( Bijbel / Onderricht )
[2815] Barmhartigheid / Linden, Zr. Andrea Van der / 2001 mrt-apr / blz 5 ( Gebed )
[2816] Prioriteiten in ons leven. / Whitehead, Charles / 2001 mrt-apr / blz 6 ( Onderricht )
[2817] U inspireert ons. / n.n. / 2001 mrt-apr / blz 9 ( Gebed / Gedichten )
[2818] Door twee deuren… / n.n. / 2001 mrt-apr / blz 10 ( Getuigenissen )
[2819] Charles Whitehead, wie is hij? / Harren, Hilde / 2001 mrt-apr / blz 11 ( Mensen )
[2820] Hij verkondigde: Jezus leeft. Pater Emiliano Tardif (1928-1999). / Zuidgeest, Liesbeth / 2001 mrt-apr / blz 12 ( In Memoriam / Mensen )
[2821] Als je Jezus wilt volgen (5) / Lely, Marlies van der / 2001 mrt-apr / blz 16 ( Vorming )
[2822] Uit de stadsbus. / Eerdenburg, zr. C. van / 2001 mrt-apr / blz 17 ( Varia )
[2823] De eucharistie 4: De aanbieding van de offergaven. / Beeck ofm., Jan van / 2001 mrt-apr / blz 18 ( Catechese / Liturgie / Sacramenten )
[2824] Wat hebt U voor mij verdragen? / Leuridon, Celine / 2001 mrt-apr / blz 21 ( Gebed / Gedichten )
[2825] Vaticaans document over genezing positief ontvangen. / Slijkerman, Kees / 2001 mrt-apr / blz 22 ( Genezing )
[2826] Gebed van een bejaarde 2. / Nedumchalil V.C., Fr. Romulus / 2001 mrt-apr / blz 25 ( Gebed )
[2827] Ervaringen met het sacrament van de zieken 2. / Maes, Johannes Daniël / 2001 mrt-apr / blz 26 ( Pastoraal / Sacramenten )
[2828] Een evangelisatieavond. / Kesteloot, Kris / 2001 mrt-apr / blz 29 ( Evangelisatie )
[2829] Mogelijkheden in de eucharistie 4: De aanbieding van de offergaven. / Beeck ofm., Jan van / 2001 mrt-apr / blz 30 ( Liturgie / Sacramenten )
[2830] Oog voor elkaar: gewoon meedoen in de parochie. / Kruijswijk Jansen-Wiersema, M. / 2001 mrt-apr / blz 32 ( Gerechtigheid / Parochie )
[2831] Jezus: de nieuwe Mozes. / Sloots SS.CC. Nol / 2001 mrt-apr / blz 34 ( Bijbel / Onderricht )
[2832] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 2001 mrt-apr / blz 35 ( Informatie )
[2833] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2001 mei-jun / blz 2 ( Editoriaal )
[2834] Mijn man is niet gelovig. / Houtman, Ineke / 2001 mei-jun / blz 4 ( Getuigenissen )
[2835] De scheiding. / Uit 'Open Deur 1998 7/8 / 2001 mei-jun / blz 5 ( Overweging )
[2836] André Beijersbergen 65 jaar priester / Slijkerman, Kees / 2001 mei-jun / blz 6 ( Mensen / Verslag )
[2837] Priesterretraite brengt ommekeer in Ugandees bisdom. / Borst, Judith / 2001 mei-jun / blz 8 ( Buitenland / Evangelisatie / Verslag )
[2838] Charismatische bijdrage aan de Kerk / Whitehead, Charles / 2001 mei-jun / blz 10 ( Charismatische Vernieuwing / Toerusting )
[2839] Kardinaal beschermt gemeenschap tegen kerk. / Whitehead, Charles / 2001 mei-jun / blz 13 ( Gemeenschappen / Toerusting )
[2840] Bezoek van D.T.S.-jongeren. / Rombouts, Maria / 2001 mei-jun / blz 14 ( Regio's )
[2841] De eucharistie 5: Het eucharistisch gebed. / Beeck ofm., Jan van / 2001 mei-jun / blz 16 ( Catechese / Liturgie / Sacramenten )
[2842] Messias / Open Deur 1998 7/8 / 2001 mei-jun / blz 19 ( Overweging )
[2843] Zoals de waard is… / Sloots SSCC., Nol / 2001 mei-jun / blz 20 ( Bijbel / Maatschappij )
[2844] Overdaad / Basilius / 2001 mei-jun / blz 21 ( Maatschappij )
[2845] Een Alpha-cursist schrijft. / Lieke / 2001 mei-jun / blz 22 ( Catechese / Getuigenissen / Parochie )
[2846] Kom, heilige Geest, / n.n. / 2001 mei-jun / blz 25 ( Gebed )
[2847] God bewaart zijn Kerk. / Born, Henk van den / 2001 mei-jun / blz 26 ( Conflicten )
[2848] Pinksterlitanie / n.n. / 2001 mei-jun / blz 27 ( Gebed )
[2849] God schept man en vrouw. / Messenger / 2001 mei-jun / blz 28 ( Bijbel )
[2850] Wie is Jezus? / Sloots SSCC., Nol / 2001 mei-jun / blz 31 ( Overweging )
[2851] Mogelijkheden in de eucharistie 5: Het eucharistisch gebed. / Beeck ofm., Jan van / 2001 mei-jun / blz 32 ( Liturgie / Sacramenten )
[2852] Voor u gelezen: Welke Catechismus? / Klaauw aa, Leo van der / 2001 mei-jun / blz 34 ( Boekenplank )
[2853] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 2001 mei-jun / blz 36 ( Informatie )
[2854] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2001 jul / blz 2 ( editoriaal )
[2855] Veranderingen in de Kath. Char. Vernieuwing in Nederland. / Redactie / 2001 jul / blz 4 ( charismatische vernieuwing / interview )
[2856] Alpha-cursus in Sittard. / Kwee, Zr. M. Johanna / 2001 jul / blz 7 ( evangelisatie )
[2857] Christus, dezelfde altijd nieuw. / Harren, Hilde / 2001 jul / blz 8 ( verslag )
[2858] Kampeerders in Helvoirt. / Harren, Hilde / 2001 jul / blz 12 ( interview )
[2859] Allan Panozza, wie is hij? / Harren, Hilde / 2001 jul / blz 14 ( mensen )
[2860] Hemelvaart 2001. / Lelij, Marlies van der / 2001 jul / blz 16 ( verslag )
[2861] Geen omhaal van woorden. / Sloots SS.CC., Nol / 2001 jul / blz 18 ( bijbel )
[2862] Het moet aan ons te zien zijn. / Slijkerman, Kees / 2001 jul / blz 20 ( verslag )
[2863] De Eucharistie 6: Het begin van de communieritus. / Beeck ofm, Jan van / 2001 jul / blz 24 ( catechese / liturgie / sacramenten )
[2864] Gebedsgroepen maken samen nieuwe vuurkernen. / Borst, Riet / 2001 jul / blz 26 ( gebedsgroep / interview / regio's )
[2865] Wat doe je en wat leer je op een D.T.S.? / Kamp, Paul / 2001 jul / blz 28 ( informatie )
[2866] Mogelijkheden in de eucharistie 6: Het begin van de communieritus. / Beeck ofm, Jan van / 2001 jul / blz 30 ( catechese / liturgie / sacramenten )
[2867] Opdat allen één zijn. / Born, Henk van den / 2001 jul / blz 32 ( oecumene )
[2868] Het gelaat van Christus. / Redactie / 2001 jul / blz 33 ( visie )
[2869] Het gelaat van christus beschouwen 1: Het getuigenis van de evangeliën. / Johannes Paulus II / 2001 jul / blz 34 ( encycliek )
[2870] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 2001 jul / blz 36 ( informatie )
[2871] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2001 sep / blz 2 ( editoriaal )
[2872] 22e Nationale Open Dag van de K.C.V. / Sogtoen, Gerlo / 2001 sep / blz 4 ( open dagen )
[2873] Jezus is Heer. / Sloots SS.CC., Nol / 2001 sep / blz 6 ( bijbel )
[2874] Weer lachen. / Celestine, Zr. / 2001 sep / blz 8 ( getuigenis )
[2875] Pinkster-R.K. dialoog zet door. / Redactie / 2001 sep / blz 9 ( oecumene )
[2876] De H. Geest, levensadem van de Kerk. De geschriften van kard. Suenens. / Matthys, Roger / 2001 sep / blz 10 ( boekenplank )
[2877] Mijn hokske. / Pijnenburg ofm.cap., Amantius / 2001 sep / blz 12 ( getuigenis )
[2878] De Eucharistie 7: Het slot van de communieritus. / Beeck ofm, Jan van / 2001 sep / blz 14 ( catechese / liturgie / sacramenten )
[2879] Emmaüsdag. / Rombouts, Maria / 2001 sep / blz 17 ( regio's / verslag )
[2880] Bouwen aan het koninkrijk van God 1: Concrete daden van elke dag. / Lelij, Marlies van der / 2001 sep / blz 18 ( bezinning / maatschappij )
[2881] Nacht. / Pijnenburg ofm.cap., Amantius / 2001 sep / blz 20 ( overweging )
[2882] Draag mij. / Nedumchalil V.C. Fr. Romulus / 2001 sep / blz 21 ( gebed )
[2883] Mijn identiteit ontdekken. / Kemp o.praem., Cees de / 2001 sep / blz 22 ( bijbel / overweging )
[2884] Hoe de Charismatische Vernieuwing Pater Beijersberg veranderde. / Beijersbergen s.M. André / 2001 sep / blz 26 ( geschiedenis )
[2885] Het gelaat van Christus beschouwen 2: De weg van het geloof. / Johannes Paulus II / 2001 sep / blz 30 ( encycliek )
[2886] Visie Charles Whitehead. / Whitehead, Charles / 2001 sep / blz 32 ( Visie )
[2887] Zolang de kaars brandt. / Open Deur 1999 7/8 / 2001 sep / blz 34 ( Varia )
[2888] Voor u gelezen: De dienst der genezing in de plaatselijke gemeente - M. Botting / Pouwels, Karel / 2001 sep / blz 35 ( boekenplank / genezing )
[2889] Voor u gelezen: Vragen naar genezing - G. Tuckwell en d. Flagg. / Pouwels, Karel / 2001 sep / blz 35 ( boekenplank / genezing )
[2890] Nieuwe Aard(ig)e wetenswaardigheden / Redactie / 2001 sep / blz 36 ( informatie )
[2891] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2001 nov / blz 2 ( editoriaal )
[2892] Onze wereld in één oogopslag. / Redactie / 2001 nov / blz 4 ( maatschappij )
[2893] Bouwen aan het koninkrijk van God 2: Door de bril van God kijken. / Lelij, Marlies van der / 2001 nov / blz 6 ( bezinning / maatschappij )
[2894] Zie mij. / Lieke / 2001 nov / blz 6 ( gedicht )
[2895] Een vakantiedag met Onze Lieve Heer. / H.H. & A.B. / 2001 nov / blz 8 ( getuigenis )
[2896] Vernieuwing en parochie geven elkaar ruimte. / Slijkerman, Kees / 2001 nov / blz 10 ( parochie )
[2897] Verschijningen en onderscheiding. / Klaauw aa., Leo van der / 2001 nov / blz 13 ( charisma's / onderscheiding )
[2898] Zoete storm. / A. / 2001 nov / blz 14 ( getuigenis )
[2899] De Geest kwam. / Beijersbergen s.M. André / 2001 nov / blz 16 ( geschiedenis )
[2900] Weer horen in stereo. / Hakvoort, Wim / 2001 nov / blz 20 ( getuigenis )
[2901] Katholieken op E.O.-dag. / Lelij, Marlies van der / 2001 nov / blz 21 ( oecumene )
[2902] Maria, moeder van de Kerk (vervolg van 'De Geest kwam'). / Beijersbergen s.M. André / 2001 nov / blz 22 ( geschiedenis )
[2903] Mogelijkheden in de Eucharistie 7: Mogelijkheden rond de communieritus. / Beeck ofm, Jan van / 2001 nov / blz 24 ( catechese / liturgie / sacramenten )
[2904] Bron van alle liefde - Over Jesaja 43,1-7 / Kemp o.praem., Cees de / 2001 nov / blz 28 ( bijbel )
[2905] Kostbaar in zijn ogen (Naar Jes. 43,1-7) / Reussien, Gert-Jan / 2001 nov / blz 32 ( bijbel )
[2906] Gods levenwekkende luister. / Ireneüs / 2001 nov / blz 33 ( overweging )
[2907] Jezus zet ons in het licht. / Sloots SS.CC., Nol / 2001 nov / blz 34 ( bezinning )
[2908] Voor u gelezen: Ontmoeting met God - Elisabeth Smith en Joseph Chalmers / Ruiter, Nellie / 2001 nov / blz 35 ( boekenplank )
[2909] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 2001 nov / blz 36 ( informatie )
[2910] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2002 jan / blz 2 ( editoriaal )
[2911] Ik deed alles om van mijn christen-reputatie af te geraken, alles. / D.D. / 2002 jan / blz 4 ( getuigenis )
[2912] Jongerenwerving in de regio Arnhem. / Rombouts, Maria / 2002 jan / blz 7 ( evangelisatie / jongeren / regio's )
[2913] Overlast van de buren. / Lelij, Marlies van der / 2002 jan / blz 8 ( maatschappij )
[2914] Europa, ga de diepte in. / Slijkerman, Kees / 2002 jan / blz 10 ( informatie )
[2915] Jezus ontmoeten als alles mislukt lijkt. / Pouwels, Tiny / 2002 jan / blz 12 ( bezinning )
[2916] Ondanks alles. / Missionaries of Charity / 2002 jan / blz 15 ( bezinning )
[2917] Nationale Open Dag 2001. / Slijkerman, Kees / 2002 jan / blz 16 ( open dagen / verslag )
[2918] Kardinaal Suenens over tongentaal. / Redactie / 2002 jan / blz 18 ( charisma's )
[2919] Zo kreeg ik de gve van tongenzang. / Cremer, Ria / 2002 jan / blz 19 ( charisma's / getuigenis )
[2920] De Eucharistie 8: Met een zending de wereld in. / Beeck ofm, Jan van / 2002 jan / blz 20 ( catechese / liturgie / sacramenten )
[2921] Rafaël bracht me thuis. / Pijnenburg ofm.cap., Amantius / 2002 jan / blz 22 ( getuigenis )
[2922] De Geest kreeg kans. / Beijersbergen s.M. André / 2002 jan / blz 24 ( geschiedenis )
[2923] Geregeld verzegeld. / Sloots SS.CC., Nol / 2002 jan / blz 28 ( bijbel )
[2924] Mogelijkheden in de Eucharistie 8: Met een zending de wereld in. / Beeck ofm, Jan van / 2002 jan / blz 30 ( catechese / liturgie / sacramenten )
[2925] Voor u gelezen: Wat ben je mooi mijn lief - Iny Driessen. / Pouwels, Karel / 2002 jan / blz 32 ( boekenplank )
[2926] Volharden in gebed - Jean Lafrance / Pouwels, Karel / 2002 jan / blz 32 ( boekenplank )
[2927] Succesvolle huis-aan-huis-evangelisatie in een heel bisdom. / Waagmeester, Hans / 2002 jan / blz 34 ( evangelisatie / verslag )
[2928] NieuweAard(ig)e Wetenswaadigheden / Redactie / 2002 jan / blz 36 ( informatie )
[2929] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2002 mrt / blz 2 ( editoriaal )
[2930] Zout en Licht: een uitdagend thema / Ruiter, Harm & Beeck, Jan van / 2002 mrt / blz 4 ( Interview )
[2931] Charismatische BODYBUILDING-dag / Breekveldt, Fieke & Hans / 2002 mrt / blz 6 ( Verslag )
[2932] De Handen van God… / Margarietha / 2002 mrt / blz 8 ( Gedicht )
[2933] Uitnodiging Zoutend Zout & Lichtend Licht / KCV-bestuur / 2002 mrt / blz 9 ( Informatie )
[2934] De Geest maakt gemeenschap / Beiersbergen s.M., André / 2002 mrt / blz 10 ( Geschiedenis )
[2935] Syrische gebedsgroep in Groningen / Omlo, Leo / 2002 mrt / blz 14 ( Gebedsgroep )
[2936] Voor twee jaar naar Namibië / Dieduksman, André & Angela / 2002 mrt / blz 16 ( Maatschappij )
[2937] Gewekt / Lieke / 2002 mrt / blz 18 ( Gedicht )
[2938] De Verrijzenis een mysterie / Sloots SS.CC., Nol / 2002 mrt / blz 19 ( Pasen )
[2939] De Icoon van Erkenning / Slijkerman, Kees / 2002 mrt / blz 20 ( Oecumene )
[2940] O Heer, als U het bent… / Elly / 2002 mrt / blz 24 ( Gedicht )
[2941] Zesdaagse Emmaüsretraite / R.v. E. / 2002 mrt / blz 25 ( Getuigenis )
[2942] Eucharistie vieren: viervoudige ontm… / Beeck ofm., Jan van / 2002 mrt / blz 26 ( Eucharistie )
[2943] Gezinsweekend 'Hand in Hand' / KCV-bestuur / 2002 mrt / blz 28 ( Informatie )
[2944] C.W.N.-conventie Dalfsen / Klaauw a.a., Leo van der / 2002 mrt / blz 29 ( Informatie )
[2945] Pelgrim zijn / Born, Henk van den / 2002 mrt / blz 30 ( Getuigenis )
[2946] Je kunt op zeven plaatsen evangeliseren / Zuidgeest, Liesbeth / 2002 mrt / blz 32 ( Evangelisatie )
[2947] 's Nachts je bed uit om te bidden / Camara, Dom Helder / 2002 mrt / blz 34 ( Gebed )
[2948] De christelijke muziek leeft / Hussem, Michelle / 2002 mrt / blz 35 ( Jongeren )
[2949] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaadigheden / Redactie / 2002 mrt / blz 36 ( Informatie )
[2950] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2002 mei / blz 2 ( editoriaal )
[2951] Een weekend optrekken met andere gezinnen / Bart Zuidervaart / 2002 mei / blz 4 ( Interview )
[2952] Focolare 40 jaar in Nederland / Kees Slijkerman / 2002 mei / blz 6 ( Verslag )
[2953] Tederheid / Elly / 2002 mei / blz 9 ( Gedicht )
[2954] Maria is weer terug in mijn huis / A. / 2002 mei / blz 10 ( Getuigenis )
[2955] Bedevaarten / Jan van Beeck ofm. / 2002 mei / blz 12 ( Pastoraal )
[2956] Een feest van ontmoeting en herkenning / I. Tabben / 2002 mei / blz 14 ( Evangelisatie )
[2957] Alpha-cursus in twintig parochies / H. Opstal / 2002 mei / blz 15 ( Informatie )
[2958] Tongen / Jan van Beeck ofm. / 2002 mei / blz 16 ( Charisma's )
[2959] Bijbel in het licht van de Kerkvaders / Kees Slijkerman / 2002 mei / blz 19 ( Informatie / Vorming )
[2960] Zomaar wat gedachten van een pater / Henk van den Born / 2002 mei / blz 20 ( Overweging )
[2961] Een jong netwerk in Europa RELay-congres in Slowakije / Leo van der Klaauw a.a. / 2002 mei / blz 22 ( Jongeren / Verslag )
[2962] Concrete daden: Omgaan met agressie in het verkeer. / Marlies van der Lelij / 2002 mei / blz 24 ( Bezinning / Maatschappij )
[2963] Klippen en kansen in dialoog met moslims / Zr. Andrea Van der Linden / 2002 mei / blz 26 ( Islam )
[2964] Gebed tot de Heilige Geest / n.n. / 2002 mei / blz 29 ( Gebed / H. Geest )
[2965] Wat denkt de pastor over de Vernieuwing? / Kees Slijkerman / 2002 mei / blz 30 ( Pastoraal / Charism. Vernieuwing )
[2966] Gedraag je als naaste / Nol Sloots SS.CC. / 2002 mei / blz 32 ( Overweging )
[2967] Boot met een boodschap / Jan Bentvelsen / 2002 mei / blz 33 ( Evangelisatie )
[2968] In de woestijn van ons leven - bezinning bij Exodus 17,8-13 - / C. de Kemp o.praem. / 2002 mei / blz 34 ( Bijbel )
[2969] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 2002 mei / blz 36 ( Informatie )
[2970] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2002 juli / blz 2 ( Editoriaal )
[2971] Een winkelpand, wat moeten we daar nou mee? / Aken-van der Wal, Elly en Theo van / 2002 juli / blz 4 ( Getuigenissen / Evangelisatie )
[2972] Zondag 6 oktober 2002: Nationale Open Dag. / Klarenbeek, Gerard / 2002 juli / blz 6 ( Informatie )
[2973] Bisschop vraagt een jaar lang te bidden om de Heilige Geest. / A.N.P. / 2002 juli / blz 8 ( Gebed )
[2974] Ontmoeting met zoutend zout en lichtend licht. / Lelij, Marlies van der / 2002 juli / blz 10 ( Open Dagen / Verslag )
[2975] Negenmaal Alpha in Poeldijk. / Hagen, pastoor Michel / 2002 juli / blz 14 ( Evangelisatie )
[2976] Een eigen, lokale groep. / Timmermans, Menno / 2002 juli / blz 16 ( Jeugd / Tieners )
[2977] Vanwaar…? / Elly / 2002 juli / blz 19 ( Gedichten )
[2978] Marthe Robin. / Kemme, Vincent / 2002 juli / blz 20 ( Historie )
[2979] Tongentaal: bidden voor Gods intenties. / Lens, Patrick / 2002 juli / blz 22 ( Charisma's / Gebed )
[2980] Mam, ik ben in verwachting. / R., T. / 2002 juli / blz 24 ( Getuigenissen )
[2981] Liefhebben met goddelijke liefde. / Pouwels, Tiny / 2002 juli / blz 25 ( Bezinning )
[2982] Jullie zijn zout en licht. / Beeck O.F.M., Jan van / 2002 juli / blz 26 ( Bezinning )
[2983] Concrete daden van elke dag: Lofprijzen als je niet happy bent? / Lelij, Marlies van der / 2002 juli / blz 30 ( Bezinning )
[2984] Ook op zoek naar God? / Beeck O.F.M., Jan van / 2002 juli / blz 32 ( Informatie )
[2985] In gesprek over de kerk. Zesde dialoogdag pinksterchristenen - rooms-katholieken. / Slijkerman, Kees / 2002 juli / blz 33 ( Oecumene )
[2986] Voor u gelezen: Hoe de Bijbel ons de weg naar de Moederkerk wees. / Heijningen, P. van / 2002 juli / blz 34 ( Boekenplank )
[2987] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 2002 juli / blz 36 ( Informatie )
[2988] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2002 sept / blz 2 ( Editoriaal )
[2989] Biddende moeders. / Derks, Marijke / 2002 sept / blz 4 ( Interview )
[2990] Christen-zijn een love-story. / Slijkerman, Kees / 2002 sept / blz 6 ( Mensen )
[2991] Omdat het altijd mooier kan. / Janssen, M. & C. / 2002 sept / blz 8 ( Interview / Huwelijk )
[2992] Kinderen zijn ons voorbeeld. / Dijken, Jos van / 2002 sept / blz 10 ( Opvoeding )
[2993] Bedevaart naar Dokkum. / Rombouts, Maria / 2002 sept / blz 12 ( Verslag )
[2994] Uit de winkel geklapt. / Aken-van der Wal, E. & Th. van / 2002 sept / blz 13 ( Mensen )
[2995] Een vijfweekse cursus. / Rombouts, Maria / 2002 sept / blz 15 ( Verslag / Vorming )
[2996] Een profetisch woord. / Lens, Patrick / 2002 sept / blz 16 ( Charisma's / Profetie )
[2997] Afspraakje met de Heilige Geest. / Suenens, Leo kardinaal / 2002 sept / blz 19 ( Pastoraal )
[2998] In de stilte na de communie. / Beeck O.F.M. Jan van / 2002 sept / blz 20 ( Eucharistie / Sacramenten )
[2999] Pastores en Bewegingen. / Brussee, Eugène / 2002 sept / blz 22 ( Pastoraal / Bewegingen )
[3000] Krijgt het charisma het laatste woord? / Slijkerman, Kees / 2002 sept / blz 24 ( Charisma's / Kerk / Verslag )
[3001] Het weesgegroet: een bijbels gebed. / Beeck O.F.M., Jan van / 2002 sept / blz 27 ( Gebed )
[3002] Je bent wel degelijk vrij. / n.n. / 2002 sept / blz 30 ( Getuigenissen )
[3003] Evangelisatie in Nederland. / Dartel, Geert van / 2002 sept / blz 32 ( Evangelisatie / Oecumene )
[3004] Voor u gelezen: 'De harde waarheid'. / Pouwels, Karel / 2002 sept / blz 34 ( Boekenplank )
[3005] Voor u gelezen: 'Vergelden of vergeven'. / Pouwels, Karel / 2002 sept / blz 34 ( Boekenplank )
[3006] Dit blad… / Redactie / 2002 sept / blz 35 ( Diversen )
[3007] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaadigheden. / Redactie / 2002 sept / blz 36 ( Informatie )
[3008] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2002 nov / blz 2 ( editoriaal )
[3009] Europa, ga naar het diepe. / Bloemen, Olga / 2002 nov / blz 4 ( Verslag )
[3010] Verbonden zijn met Jezus. / Pouwels, Tiny / 2002 nov / blz 7 ( Getuigenis )
[3011] MissionTeam. / Hoof, Judith van / 2002 nov / blz 8 ( Jongeren / Interview )
[3012] Zoek eerst het Koninkrijk van God. / Rombouts, Maria / 2002 nov / blz 10 ( Regio's / Verslag )
[3013] Een parochie-werkgroep die bidt. / Koeleman, Nel / 2002 nov / blz 12 ( Parochie )
[3014] En toen was het ineens feest in de kerk van Groningen. / Omlo, Leo / 2002 nov / blz 14 ( Verslag )
[3015] Offerlam / Lieke / 2002 nov / blz 15 ( Gedicht )
[3016] Jongeren zijn best geïnteresseerd in het geloof. / Rojer, Caroline / 2002 nov / blz 16 ( Interview / Jongeren )
[3017] Vragen over tongen / Beeck ofm., Jan van / 2002 nov / blz 18 ( Charisma's )
[3018] 'Is de club vandaag open?' / Kamp-Mom, Patricia / 2002 nov / blz 20 ( Jeugd )
[3019] Priester ontdekt Vernieuwing. / Slavik, P. Michael / 2002 nov / blz 22 ( Getuigenis )
[3020] Verwachtend geloven. / Whitehead, Charles / 2002 nov / blz 24 ( Onderricht )
[3021] Advies bij opvoeding tieners. / D. A. / 2002 nov / blz 27 ( Jeugd / Gezin / Opvoeding )
[3022] Wereldjongerendagen Toronto 2002 / K. E. / 2002 nov / blz 28 ( Getuigenis / Jongeren / Verslag )
[3023] De kernervaring van vernieuwing door de Geest. / Suenens, Leo kardinaal / 2002 nov / blz 31 ( Vorming )
[3024] Een beslist nieuw aanvoelen. / Sullivan, Francis A. / 2002 nov / blz 32 ( Doop in de Geest )
[3025] Nu ook in het Engels-boeken Suenens / Slijkerman, Kees / 2002 nov / blz 33 ( Boekenplank )
[3026] 'Ik verveel me zo!' / Witteveen, Marianne / 2002 nov / blz 34 ( Boekenplank / opvoeding )
[3027] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 2002 nov / blz 36 ( Informatie )
[3028] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2003 jan / blz 2 ( Editoriaal )
[3029] Mothers' Prayers een GAVE van God, 100% OVERGAVE van ons! / Derks, Marijke / 2003 jan / blz 4 ( Verslag )
[3030] Vaar nu naar het diepe. / Beeck ofm, Jan van / 2003 jan / blz 6 ( Informatie )
[3031] Vasten / Deschacht, Valeer / 2003 jan / blz 7 ( Gedicht/Getuigenis )
[3032] Van Auschwitz naar Krakow: Heer, wees ons barmhartig! / Linden, Zr. andrea Van der / 2003 jan / blz 8 ( Verslag )
[3033] Beter of Bitter. / Schee, Gerard van der / 2003 jan / blz 11 ( Opvoeding )
[3034] Zinderende duif boven Delftse wateren. / Bentvelsen, Jan / 2003 jan / blz 12 ( Evangelisatie/Verslag )
[3035] Bidden met de buurvrouw / P, K. / 2003 jan / blz 13 ( Evangelisatie/ Islam )
[3036] Een totaalprogramma voor avonden met tieners / Kamp-Mom, Patricia / KS / 2003 jan / blz 14 ( Interview / Jeugd )
[3037] Voor twee jaar naar de sloppenwijken / Christ-Mom, Martijn & Veroniek / 2003 jan / blz 16 ( Evangelisatie )
[3038] Geloven / Marghrieta / 2003 jan / blz 18 ( Gedicht )
[3039] Kerk open / Aken, Theo & Ellie van / 2003 jan / blz 19 ( Evangelisatie )
[3040] Nieuwe bewegingen in de ene Kerk / Simonis, dr. A.J. kardinaal / 2003 jan / blz 20 ( Bewegingen )
[3041] Pinkstervoorganger in Limburg / Born, Henk van den / 2003 jan / blz 24 ( Oecumene )
[3042] WIE HEEFT Mij aangeraakt? / Rombouts, Maria / 2003 jan / blz 26 ( Genezing/Verslag )
[3043] Na de ramp / Kamp, Patricia & Paul / 2003 jan / blz 28 ( Maatschappij )
[3044] Zorg om de ziel. Over spirituele begeleiding / Pouwels, Karel / 2003 jan / blz 31 ( Boekenplank )
[3045] Jezus raakt de melaatse aan. / Beeck ofm., Jan van / 2003 jan / blz 32 ( Bijbel / genezing )
[3046] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 2003 jan / blz 35 ( Informatie )
[3047] Retraites en Bezinning / Agenda / Redactie / 2003 jan / blz 39 ( Informatie )
[3048] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2003 maart / blz 2 ( Editoriaal )
[3049] Jonkies, bruggenbouwers en wijzen varen naar het diepe. / M.Scholten,M.Rombouts, M.van der Lelij / 2003 maart / blz 4 ( Verslag )
[3050] Evangeliseren: tweerichtingverkeer / Mgr. Griffin / 2003 maart / blz 7 ( Evangelisatie )
[3051] De geheimen van het Licht / J. v. Beeck ofm. / 2003 maart / blz 8 ( Gebed / Rozenkrans )
[3052] Regio-kern: balans na twee jaaar. / M. van der Lelij / 2003 maart / blz 10 ( Gebedsgroep )
[3053] God is buitengewoon / Leo kardinaal Suenens / 2003 maart / blz 11 ( Overweging )
[3054] Negen maanden geven en ontvangen / H. Uijttewaal / 2003 maart / blz 12 ( Jongeren )
[3055] Visioen / Elly / 2003 maart / blz 15 ( Gedicht )
[3056] Wat ik van het Focolare leerde / Mgr. J. van Burgsteden / 2003 maart / blz 16 ( Bewegingen / Getuigenis )
[3057] Kerk-zijn: elkaar dragen / Redactie / 2003 maart / blz 20 ( Nieuws / Pastor )
[3058] Een stil en rustig hart / Nol Sloots SS.CC. / 2003 maart / blz 21 ( Bijbel )
[3059] Europa zingt een nieuw lied / Kees Slijkerman / 2003 maart / blz 22 ( Verslag )
[3060] Lied van Europa / Kees Slijkerman / 2003 maart / blz 26 ( Gebed / Lied )
[3061] De beste Raadgever / Zr. Andrea Van der Linden / 2003 maart / blz 28 ( Pastoraal )
[3062] Laat de kelk aan Mij voorbij gaan / Paus Johannes Paulus II / 2003 maart / blz 29 ( Overweging )
[3063] Grenzen aan Jezus' macht / Jan van Beeck ofm. / 2003 maart / blz 30 ( Bijbel )
[3064] Oecumenische dialoog naar nieuw model / Geert van Dartel / 2003 maart / blz 32 ( Oecumene / Pinkstergemeenten )
[3065] Nieuwe evangelisatie in Wenen / Michael Stoelinga / 2003 maart / blz 34 ( Evangelisatie )
[3066] Opvoeden van peuters / Gea Fransen / 2003 maart / blz 35 ( Boekenplank / Opvoeding )
[3067] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 2003 maart / blz 36 ( Nieuws )
[3068] Retraites / Bezinning / Redactie / 2003 maart / blz 39 ( Agenda )
[3069] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2003 mei / blz 2 ( Editoriaal )
[3070] Met open harten samen de toekomst tegemoet! / Hoof, Peter van / Ruiter, Nellie / 2003 mei / blz 4 ( Bestuur / Getuigenis )
[3071] Eendrachtig gebed in Europa / Redactie / 2003 mei / blz 7 ( Gebed )
[3072] Gebedsgroep in parochieprogramma / Dorenbos, Annie / 2003 mei / blz 8 ( Parochie )
[3073] Hart voor kinderen / Kinderteam / 2003 mei / blz 9 ( Jeugd )
[3074] Deskundologen / Andree, prof.dr. T.G.I.M. / 2003 mei / blz 9 ( Opvoeding )
[3075] Opleiding tot katholiek jongerenwerker / Ruiter, Harm / 2003 mei / blz 10 ( Jongeren )
[3076] Terug vann Cambodja / Vergouwen, Guillaume / 2003 mei / blz 12 ( Maatschappij )
[3077] Met Fidesco naar het buitenland / Snoeren, Sandra / 2003 mei / blz 14 ( Maatschappij )
[3078] Dankbaar voor genezing / Y.K. / 2003 mei / blz 15 ( Getuigenis / Genezing )
[3079] Gebroken leiders, vaar nu naar het diepe / Hoof, Peter van / 2003 mei / blz 16 ( Onderricht )
[3080] Overleden / Redactie / 2003 mei / blz 19 ( In Memoriam )
[3081] Jezus wordt gedoopt in de Jordaan / Beeck, Jan van / 2003 mei / blz 20 ( Gebed / Rozenkrans )
[3082] Protestants theoloog: Rozenkrans kan bijdragen aan eenheid / RKnieuws.net/Zenit.org, 13-12-02 / 2003 mei / blz 21 ( Gebed / Oecumene )
[3083] Hoe kun je je charisma's ontdekken? / Beeck, Jan van / 2003 mei / blz 22 ( Charisma's )
[3084] Kom tot uw doel met ieder van ons / Ruiter, Nellie / 2003 mei / blz 24 ( Keukenraam )
[3085] Een bijzondere zegen voor de jonge generatie / Sowjen, Martina / 2003 mei / blz 25 ( Charisma's / Jongeren / Getuigenis )
[3086] Vernieuwd door de Geest / Een priesterstudent / 2003 mei / blz 26 ( Getuigenis )
[3087] Iets van de profeet Jona in mij / Sloots SS.CC., Nol / 2003 mei / blz 28 ( Bijbel )
[3088] Waarheid laat zich niet bezitten / A.D. / 2003 mei / blz 29 ( Overweging )
[3089] Gebedsgroep en dagelijks leven / M. / 2003 mei / blz 30 ( Maatschappij )
[3090] De Bijbel in Maria en Maria in de Bijbel / Katholieke Vereniging voor Oecumene / 2003 mei / blz 32 ( Maria / Oecumene )
[3091] Persoonlijk leven in contact met God brengen 'Stem geven aan de Geest' / Pouwels, Karel / 2003 mei / blz 33 ( Gebed / Voor u gelezen / Boekenplank )
[3092] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 2003 mei / blz 34 ( Nieuws )
[3093] Retraites; Aanbod; Er is meer… / Redactie / 2003 mei / blz 39 ( Bezinning )
[3094] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2003 juli / blz 2 ( Editoriaal )
[3095] 4U! en andere tienerprogramma's in 2003. / Conen, Gerrie / 2003 juli / blz 4 ( Tieners )
[3096] Een broeierige dag. / Ruiter, Nellie / 2003 juli / blz 5 ( Keukenraam )
[3097] Vaar nu naar het diepe … met je gaven. / Hoof, Peter van / 2003 juli / blz 6 ( Onderricht / Charisma's )
[3098] Gij die verstand en hart raakt. / Johannes Paulus II / 2003 juli / blz 9 ( Gebed )
[3099] Ontbijt Alpha-cursus in Laren. / TvdZ. / 2003 juli / blz 10 ( Evangelisatie/Verslag/Info )
[3100] Retourtje Emmaüs. / Maas SVD, Kees / 2003 juli / blz 12 ( Informatie )
[3101] Oog in oog met de dood. / D., J.v. / 2003 juli / blz 14 ( Getuigenis )
[3102] Een ketting van Europese volken. / Slijkerman, Kees / 2003 juli / blz 16 ( Verslag / Europa )
[3103] Van verwend kind …naar instrument … naar waar de Heer mij zenden zal. / n.n. / 2003 juli / blz 20 ( Getuigenis )
[3104] Pinkstervieringen Antillianen en Arubanen. / Poulina, Maritza / 2003 juli / blz 22 ( Verslag )
[3105] Een stapje terug - je kind financieel loslaten. / Jonge, Annie de / 2003 juli / blz 23 ( Opvoeding )
[3106] Mijn roots in de Katholieke Kerk. / Oord, Marc van den / 2003 juli / blz 24 ( Getuigenis / Oecumene )
[3107] Zegenen, kunnen wij dat? / Dorenbos, Annie / 2003 juli / blz 27 ( Pastoraal )
[3108] Door de Heilige Geest de eenheid bewaren. / Calisi, Matteo / 2003 juli / blz 28 ( Onderricht )
[3109] Je beroep en je geloof. / M. / 2003 juli / blz 32 ( Maatschappij )
[3110] De Nationale Open Dag met pater Vallooran. / Kees Slijkerman / 2003 juli / blz 34 ( Informatie )
[3111] Nieuwe Aard(ig)e wetenswaardigheden / Redactie / 2003 juli / blz 36 ( Nieuws )
[3112] Retraites en Bezinning / Redactie / 2003 juli / blz 39 ( Agenda )
[3113] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2003 sept / blz 2 ( Editoriaal )
[3114] De straat op met het evangelie-Wenen / Jansen, Mariette / 2003 sept / blz 4 ( Evangelisatie )
[3115] Na zeven jaar…! / Ruiter, Nellie / 2003 sept / blz 8 ( Gebed )
[3116] Vaar nu naar het diepe (Lucas 5,1-11) / M. / 2003 sept / blz 11 ( Bezinning )
[3117] Mijn 'geheim' en rusten in de Geest / S., G. / 2003 sept / blz 12 ( Getuigenissen )
[3118] Hoe ga je om met iemand die rust in de Geest? / Poulina, Maritza / 2003 sept / blz 14 ( Pastoraal )
[3119] Reflecties op rusten in de Geest / Slijkerman, Kees / 2003 sept / blz 15 ( Onderricht / studie )
[3120] Bidden op het werk / Harren, Hilde / 2003 sept / blz 16 ( Getuigenissen / gebed )
[3121] Dienst voor genezing 19-5-2003 / Kok, Toos / 2003 sept / blz 19 ( Verslag )
[3122] 'IK BEN' / R., G.J. / 2003 sept / blz 21 ( Overweging )
[3123] Liefde is ons DNA / Cola, Don Silvano / 2003 sept / blz 22 ( Getuigenissen )
[3124] Roomsoezen / Ruiter, Nellie / 2003 sept / blz 25 ( Keukenraam )
[3125] Vernieuwingsdagen 29 mei - 1 juni 2003 / Lelij, Marlies van der / 2003 sept / blz 26 ( Veslag )
[3126] Re:boot 2003 (29 mei - 1 juni) / Eidhof, Jeroen / 2003 sept / blz 28 ( Verslag / jongeren )
[3127] 'Wat wilt u dat Ik voor u doe?' / Beeck ofm., Jan van / 2003 sept / blz 30 ( Bijbel )
[3128] Uw gelaat blijf ik zoeken / Johannes Paulus II NMI 23 / 2003 sept / blz 31 ( Overweging )
[3129] Visie voor tienerwerk nodig? / Beeck ofm., Jan van / 2003 sept / blz 32 ( Tieners/Jongeren/Boekbespr. )
[3130] Als het brood gebroken wordt / Born, Henk van den / 2003 sept / blz 34 ( Oecumene )
[3131] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 2003 sept / blz 36 ( Nieuws )
[3132] Agenda / Redactie / 2003 sept / blz 39 ( Retraites / Bezinning )
[3133] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2003 nov / blz 2 ( Editoriaal )
[3134] Een huis met een katrol. / Pouwels, Karel / 2003 nov / blz 4 ( Getuigenis )
[3135] Ben jij klaar voor het vormsel? / Conen, Gerrie / 2003 nov / blz 6 ( Tieners / Vormsel )
[3136] Sfeer van rust en aanbidding. / Meeuws, Mieke / 2003 nov / blz 8 ( Verslag / Nationale Dag )
[3137] Jij ontvangt Mij. Middeleeuws gezegde / n.n. / 2003 nov / blz 9 ( Overweging )
[3138] Bidden om genezing. / S., K. / 2003 nov / blz 10 ( Genezing/Pastoraat )
[3139] Anti-aanbaklaag. / Ruiter, Nellie / 2003 nov / blz 12 ( Keukenraam )
[3140] Reacties op een eucharistieviering met gebed om genezing. / D., J. / 2003 nov / blz 13 ( Genezing/Getuigenis )
[3141] Scholen van gebed. / Johannes Paulus II / 2003 nov / blz 13 ( Paus / Gebed )
[3142] Genezing en pastorale zorg. / Born, Henk van den / 2003 nov / blz 14 ( Genezing/Pastoraat )
[3143] Gemeenschap van liefde bidt om genezing. / Kerkejan, Layla / 2003 nov / blz 18 ( Genezing/Getuigenis )
[3144] De communie bij een zieke brengen. / R., T. / 2003 nov / blz 20 ( Parochie )
[3145] Stadsevangelisatie rond het WJD-kruis. / Redactie / 2003 nov / blz 21 ( Evangelisatie/Nieuws )
[3146] 'Gun ook Hem geen rust'. / A., P. / 2003 nov / blz 22 ( Retraite / Bijbel )
[3147] Hoogstraten 2003. / Rombouts, Maria / 2003 nov / blz 24 ( Verslag )
[3148] Christendom in de geschiedenis. / Johannes Paulus II / 2003 nov / blz 25 ( Paus )
[3149] In de woestijn. / Beeck ofm., Jan van / 2003 nov / blz 26 ( Bijbel )
[3150] Eerste Katholieke Alpha-conferentie. / Alpha-centrum. / 2003 nov / blz 28 ( Nieuws )
[3151] Je geloof uitleggen. / Mirjam Borst. / 2003 nov / blz 28 ( Nieuws )
[3152] Aanbidding in Zeist. / Koole-Bart, Anne / 2003 nov / blz 29 ( Gebed )
[3153] SOS-gebedslijn. / Redactie / 2003 nov / blz 31 ( Gebed )
[3154] Ruimte maken voor de ander. / Egberts, Chiel / 2003 nov / blz 32 ( Opvoeding )
[3155] Bevrijd je verdriet. / Omlo, Leo / 2003 nov / blz 35 ( Boekenplank )
[3156] Nieuwe Aardige Wetenswaardigheden. / Redactie / 2003 nov / blz 36 ( Nieuws )
[3157] Retraites en Bezinning. / Redactie / 2003 nov / blz 39 ( Agenda )
[3158] Parochies en nieuwe bewegingen inspireren elkaar? / Redactie / 2004 jan / blz 9 ( verslag )
[3159] Je leeft in twee werelden. Antillianen en Arubanen in Nederland. / Beeck ofm Jan van / 2004 jan / blz 10 ( interview )
[3160] Meer weten over je geloof. / Lauw Loeki / 2004 jan / blz 14 ( jongeren / geloof )
[3161] Het Jongerencentrum van Den Haag / Lier Pieter van / 2004 jan / blz 16 ( jongeren )
[3162] Zeven verloren, zeven plus een gewonnen. / Beeck ofm Jan van / 2004 jan / blz 18 ( bijbel )
[3163] Op bezoek bij de KCV in Spanje. / Harren Hilde / 2004 jan / blz 20 ( verslag / buitenland )
[3164] Dialoog met Hindoes. / Andringa Leo / 2004 jan / blz 22 ( dialoog )
[3165] Toppertje / Harren Hilde / 2004 jan / blz 25 ( verslag )
[3166] Ons binnenkantje aan de Heer toevertrouwen. / M. / 2004 jan / blz 26 ( getuigenis )
[3167] Het charisma van het delen. / Beeck ofm Jan van / 2004 jan / blz 28 ( charisma's )
[3168] Emmaüsdagen in Helvoirt. / Nicoline / 2004 jan / blz 31 ( retraite )
[3169] Het wonder van Milaan. / Pelsmaeker Ruud / 2004 jan / blz 32 ( parochie / beweging )
[3170] Met brood en wijn gebeurt wel iets. / Houtman Wim / 2004 jan / blz 34 ( oecumene )
[3171] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2004 mrt / blz 2 ( editoriaal )
[3172] Na het missionteam. / Conen Gerrie / 2004 mrt / blz 4 ( jongeren / tieners )
[3173] Eenheid in liefde. / Bentvelsen Jan / 2004 mrt / blz 7 ( jaarthema )
[3174] Pasen in de keuken. / Ruiter Nellie / 2004 mrt / blz 7 ( overweging )
[3175] Op 8 mei samen voor Europa. / Bronzwaer M / Beeck ofm Jan van / 2004 mrt / blz 8 ( oecumene / Europa )
[3176] Een boek voor de christenen van Europa. 'Leven als een volk van HOOP'. / Redactie / 2004 mrt / blz 11 ( oecumene / Europa )
[3177] Toen bad ik voor genezing. / Trudo Zr. / 2004 mrt / blz 14 ( genezing )
[3178] Schat aan informatie over genezing. / Slijkerman Kees / 2004 mrt / blz 15 ( genezing )
[3179] Wat komt er na de Alpha? / Koeleman Nel / 2004 mrt / blz 16 ( parochie / alpha )
[3180] De paus over oecumene in Europa. / Redactie / 2004 mrt / blz 18 ( oecumene / citaat )
[3181] De venter roept: kom naar Dokkum. / Omlo Leo / 2004 mrt / blz 20 ( bewegingen )
[3182] Eindelijk bevrijd. / N. N. / 2004 mrt / blz 22 ( charisma / woord )
[3183] Een woord van kennis. / Beeck ofm Jan van / 2004 mrt / blz 23 ( charisma / woord )
[3184] Stapje voor stapje. / D. M.t. / 2004 mrt / blz 25 ( getuigenis / vernieuwingsdagen 2002 )
[3185] Als je weet dat God van je houdt… / Betty / 2004 mrt / blz 26 ( getuigenis )
[3186] Samen op weg in wederzijdse waardering 1. / Burgsteden sss. Mgr. J. van / 2004 mrt / blz 28 ( bewegingen )
[3187] Kruisverering. / S. J. / 2004 mrt / blz 31 ( verslag )
[3188] Van veiligheid naar competitie. / Egberts Chiel / 2004 mrt / blz 32 ( opvoeding )
[3189] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2004 mei / blz 2 ( editoriaal )
[3190] Dat gun ik anderen ook. / Gerlo Sogtoen / jvb / 2004 mei / blz 4 ( interview )
[3191] Wat zeggen de tieners van het 4U!-kamp? / Ruiter Nellie / 2004 mei / blz 6 ( tieners )
[3192] Missiereizen tieners en jongeren 2004. / Ruiter Nellie / 2004 mei / blz 8 ( interview / tieners )
[3193] Je laten beminnen… opdat de wereld gelove. / Pouwels Tiny / 2004 mei / blz 10 ( bezinning )
[3194] Een prachtig bruiloftsfeest. / Redactie / 2004 mei / blz 14 ( toerustingsweekend / verslag )
[3195] Vol vuur… je leven geven, je leven winnen. / Redactie / 2004 mei / blz 17 ( bewegingen )
[3196] Samen op weg in wederzijdse waardering 2. / Burgsteden sss. Mgr. J. van / 2004 mei / blz 18 ( bewegingen )
[3197] Wat kun je verwachten op het tienerfestival 4U! ? / Conen Gerrie / 2004 mei / blz 20 ( tieners )
[3198] 10 juli: nieuwe bewegingen op Maastrichtse Heiligdomsvaart. / Redactie. / 2004 mei / blz 21 ( bewegingen )
[3199] Woord- en communieviering met charismatische elementen. / Lelij Marlies van der / 2004 mei / blz 22 ( parochie )
[3200] Relatieprobleem. / B. C.v. / 2004 mei / blz 23 ( parochie / getuigenis )
[3201] Maria en de charismatische vernieuwing. / Pouwels Tiny / 2004 mei / blz 24 ( Maria )
[3202] Hoe gaat God met mensen om? / Touw Johannes pater / 2004 mei / blz 28 ( onderscheiding )
[3203] Toetreden tot een kerk. / Scholten Mireille / 2004 mei / blz 30 ( getuigenis )
[3204] Nog twee basisbehoeften. / Egberts Chiel / 2004 mei / blz 34 ( opvoeding )
[3205] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2004 juli / blz 2 ( editoriaal )
[3206] Samen voor Europa. / Beeck ofm Jan van / 2004 juli / blz 4 ( verslag / oecumene )
[3207] Oecumenische gebedsviering. / Slijkerman Kees / 2004 juli / blz 7 ( verslag / oecumene )
[3208] Nieuwe cursus starten in de parochie. / Lelij Marlies van der / 2004 juli / blz 9 ( parochie )
[3209] Bid- en werkcongres HOOP21 te Dalfsen. / Rombouts Maria / 2004 juli / blz 10 ( verslag / congres )
[3210] Emmanuel: Vanuit de aanbidding het gewone leven in. / Janssen Marcel en Caroline / 2004 juli / blz 12 ( gemeenschap )
[3211] Enkele activiteiten vanuit Emmanuel. / Beeck ofm Jan van / 2004 juli / blz 15 ( evangelisatie )
[3212] Hoe kun je je door God laten beminnen? / Pouwels Tiny / 2004 juli / blz 16 ( bezinning )
[3213] Praten over je gebedsgroep? / Zwarthoed C. / 2004 juli / blz 18 ( gebedsgroep )
[3214] De gave van tanen. / Beeck ofm Jan van / 2004 juli / blz 21 ( charisma )
[3215] Wat vinden medewerkers van 4U! ? / Ruiter Nellie / 2004 juli / blz 22 ( tieners / interview )
[3216] Onze Joodse wortels. / Sessink Hans / 2004 juli / blz 24 ( Kerk / Jodendom )
[3217] Het meest waarschijnlijke van bidden. / Pouwels Tiny / 2004 juli / blz 26 ( gebed )
[3218] Bonifatius: 'Back to Basics'. / Eijk Mgr. W. / 2004 juli / blz 28 ( getuigenis )
[3219] Nazaretgroep voor echtgescheidenen. / Redactie / 2004 juli / blz 31 ( pastoraal )
[3220] New Age dichtbij. / Slijkerman Kees / 2004 juli / blz 32 ( maatschappij )
[3221] Een eerste schifting bij het onderscheiden. / Touw Johannes pater / 2004 juli / blz 35 ( onderscheiding )
[3222] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2004 sep / blz 2 ( editoriaal )
[3223] Talitakumi 25 jaar. / Egeraat R van / Beeck ofm Jan van / 2004 sep / blz 4 ( genezing )
[3224] Blijven vertrouwen. / Bert / 2004 sep / blz 7 ( getuigenis )
[3225] Verzoening bouwt bruggen in Europa. / Aschoff Friedrich / 2004 sep / blz 9 ( getuigenis )
[3226] Contacten met Messiasbelijdende Joden. / Leitner Ans en René / 2004 sep / blz 12 ( Joden / oecumene )
[3227] Gods liefde ontvangen in woord en sacramenten. / Pouwels Tiny / 2004 sep / blz 14 ( bezinning )
[3228] Dag van de nieuwe bewegingen in Dokkum. / Beeck ofm Jan van / 2004 sep / blz 16 ( verslag / bewegingen )
[3229] Opdat de wereld gelove… / Dorenbos Annie / 2004 sep / blz 18 ( verslag / vernieuwingsdag )
[3230] Duc in Altum gaat de grens over. / Wey Fenna van der / 2004 sep / blz 20 ( jongeren )
[3231] Aanbidding. / K. T. / 2004 sep / blz 23 ( getuigenis )
[3232] Onderscheiding van geesten. / Beeck ofm Jan van / 2004 sep / blz 24 ( charisma )
[3233] De barmhartige God. / Meys Jan / 2004 sep / blz 26 ( bezinning )
[3234] Het evangelie aan stadsmensen brengen. / Beeck ofm Jan van / 2004 sep / blz 28 ( evangelisatie )
[3235] Kracht in onze woorden. / Lelij Marlies van der / 2004 sep / blz 29 ( bezinning )
[3236] Drie vormen van gebed. / Pouwels Tiny / 2004 sep / blz 30 ( gebed )
[3237] Voor de parochie: schrijven over gebed. / Beeck ofm Jan van / 2004 sep / blz 32 ( gebed / parochie )
[3238] Gebed zonder end?! / Lelij Marlies van der / 2004 sep / blz 33 ( gebed )
[3239] Beste lezers / Slijkerman Kees / 2004 nov / blz 2 ( editoriaal )
[3240] Een vakantieconferentie voor jong en oud. / Hoof Peter van / 2004 nov / blz 4 ( conferentie / vakantie )
[3241] Nieuwe kerkelijke bewegingen presenteren zich in Maastricht. / Gribling Margriet / 2004 nov / blz 6 ( verslag / bewegingen )
[3242] De voorbedetour, een unieke ervaring. / Elbers Roel / 2004 nov / blz 8 ( verslag / gebed )
[3243] Jezus zegt: 'Kom!' / Meijs Jan / 2004 nov / blz 10 ( bijbel )
[3244] Hoe ontmoet ik God? / Rombouts Maria / 2004 nov / blz 12 ( verslag )
[3245] Gods liefde ontvangen in het bidden. / Pouwels Tiny / 2004 nov / blz 14 ( bezinning )
[3246] Gastvrijheid onder christenen in Europa. / Peters-Allijn Marianne / 2004 nov / blz 16 ( maatschappij )
[3247] Bewegingen: Christus' licht weerkaatsen. / Luyn sdb Mgr. A.H. van / 2004 nov / blz 18 ( bewegingen )
[3248] Hoe leken hun plaats kregen in het Talitakumiteam. / Slijkerman Kees / 2004 nov / blz 22 ( talitakumi / mensen van het eerste uur )
[3249] Wat is innerlijk gebed? / Tiny Pouwels / 2004 nov / blz 24 ( gebed )
[3250] Vergeving schept openheid / Peter / 2004 nov / blz 26 ( getuigenis )
[3251] Herders bezinnen zich. / Rombouts Maria / 2004 nov / blz 27 ( gebedsgroep )
[3252] Israël nog steeds Gods volk. / Hocken Mgr. Dr. Peter / 2004 nov / blz 28 ( jodendom / christendom )
[3253] Pelgrimage naar Dokkum. / G. M. / 2004 nov / blz 32 ( gebed )
[3254] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2005 jan / blz 2 ( editoriaal )
[3255] Simone Klarenbeek en het Jaarthema. / Klarenbeek Simone / JvB / 2005 jan / blz 4 ( interview / bestuur )
[3256] Zacheüs en de Eucharistie. / Beeck ofm Jan van / 2005 jan / blz 6 ( Eucharistie )
[3257] Gods liefde vormt je om. / Pouwels Tiny / 2005 jan / blz 8 ( bezinning )
[3258] Thérèse van Lisieux en de Alphacursus. / R. D. / 2005 jan / blz 10 ( getuigenis )
[3259] Alleen of eenzaam. / M. / 2005 jan / blz 12 ( getuigenis )
[3260] De gemeenschap van de hemelse kerk met de kerk op aarde. In de leer bij het concilie. / Slijkerman Kees / 2005 jan / blz 14 ( onderricht )
[3261] Een warme herfst in Parijs. / Jansen Mariette / 2005 jan / blz 16 ( verslag )
[3262] Wij zijn dragers van hoop. / Hoof Peter en Judith van / 2005 jan / blz 18 ( visie )
[3263] Hoopvol te midden van angst. / Rombouts Maria / 2005 jan / blz 22 ( verslag / nationale open dag )
[3264] Waar zien wij tekens van hoop? / Hoof Peter en Judith van / 2005 jan / blz 25 ( visie )
[3265] Messiasbeleidende joden en oecumenisch gezelschap in gesprek. 3e Europese Overleg, Wenen, okt 2004. / Slijkerman Kees / 2005 jan / blz 28 ( verslag / oecumene )
[3266] Hoe kunnen we innerlijk gebed beoefenen? / Pouwels Tiny / 2005 jan / blz 30 ( gebed )
[3267] Bruggen bouwen in Gods Koninkrijk. / Roor Bert (Evang. Alliantie) / 2005 jan / blz 32 ( oecumene )
[3268] Gebedseiland; een uitnodiging van de Heer. / Laarhoven zr. Martinetta van / 2005 jan / blz 35 ( verslag )
[3269] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2005 mrt / blz 2 ( editoriaal )
[3270] Een snoeischaar en een fles Pokon. / Wey Fenna van der / 2005 mrt / blz 4 ( jongeren / tieners )
[3271] Wie is Jean Vanier? / Miltenburg José / 2005 mrt / blz 7 ( bewegingen / mensen )
[3272] Gods barmhartigheid. / W. / 2005 mrt / blz 11 ( getuigenis )
[3273] Van overdaad naar soberheid. / Rombouts Maria / 2005 mrt / blz 12 ( maatschappij )
[3274] Een christelijke opdracht. / Lelij Marlies van der / 2005 mrt / blz 13 ( maatschappij )
[3275] Duizenden jongeren naar Keulen. / Beeck ofm Jan van / 2005 mrt / blz 15 ( jongeren )
[3276] 'Dit is mijn Lichaam'. / Beeck Jan van / 2005 mrt / blz 16 ( Eucharistie )
[3277] Pastoral Counsellingschool Duitsland. / Groszerüschkamp / 2005 mrt / blz 18 ( nieuws )
[3278] Auschwitz en de heelwording van Europa. Nieuwe inzichten na 60 jaar bevrijding. / Slijkerman Kees / 2005 mrt / blz 20 ( christenen / joden )
[3279] Jongerenwerk in Rotterdam. / Sies Setkin (Youth for Christ) / 2005 mrt / blz 24 ( maatschappij )
[3280] De waarheid over mijzelf. / B. C.v. / 2005 mrt / blz 27 ( getuigenis )
[3281] Moeilijkheden en vruchten bij innerlijk gebed / Pouwels Tiny / 2005 mrt / blz 28 ( gebed )
[3282] Loof de Heer…! / Reussien Gert-Jan / 2005 mrt / blz 30 ( bezinning / gebed )
[3283] Opwekking en vernieuwing. Dialoog met pinkster- en evangeliegemeenten. / Pouwelse ds Paul / 2005 mrt / blz 33 ( oecumene )
[3284] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2005 mei / blz 2 ( editoriaal )
[3285] God heeft mij gezien. / Hottinga Tijn / 2005 mei / blz 4 ( getuigenis )
[3286] Veel vraag naar 'Are You Ready'.Voor parochiële vormselgroepen. / Beeck ofm Jan van / 2005 mei / blz 7 ( tieners )
[3287] Johannes Pauluis II en de Charismatische Vernieuwing. / Slijkerman Kees / 2005 mei / blz 8 ( paus )
[3288] Terugblik op het toerustingsweekend / Rombouts Maria / 2005 mei / blz 10 ( verslag )
[3289] Vertrouwen is een gave. / Meys Jan / 2005 mei / blz 13 ( bezinning )
[3290] Jezus in de ogen kijken. / Johannes Paulus II / 2005 mei / blz 15 ( jongeren )
[3291] De sfeer op de Wereldjongerendagen. / Zutven Marjolein van / 2005 mei / blz 16 ( jongeren )
[3292] Samen vieren: Jezus in ons midden. / Beeck ofm Jan van / 2005 mei / blz 18 ( bijbel / Eucharistie )
[3293] Van de zijlijn naar het bestuur. / Ria Groot / jvb / 2005 mei / blz 20 ( bestuur / interview )
[3294] Een Surinaamse gebedsgroep. / Cornelly / jvb / 2005 mei / blz 21 ( gebedsgroep / interview )
[3295] Stille tijd … onderweg? / Scheres Clary / 2005 mei / blz 25 ( gebed )
[3296] Nieuwe houding tegenover het Joodse volk. / Slijkerman Kees / 2005 mei / blz 26 ( christenen / joden )
[3297] Veel getuigenissen tijdens congres over Eucharistie. / Klaauw a.a. Leo van der / 2005 mei / blz 28 ( eucharistie / getuigenis )
[3298] Een verenigd Europa voor een verenigde wereld. / Lubich Chiara / 2005 mei / blz 31 ( maatschappij )
[3299] Bidden voor Noord-Korea. / Wermers Rosa / 2005 mei / blz 34 ( maatschappij )
[3300] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2005 juli / blz 2 ( editoriaal )
[3301] Nationale Open Dag van de Katholieke Charismatische Vernieuwing druk bezocht. / Slijkerman Kees / 2005 jul / blz 4 ( verslag )
[3302] Paus Benedictus positief over vernieuwing. / redactie / 2005 jul / blz 7 ( paus )
[3303] Stil in de trein. / Scheres Clary / 2005 jul / blz 9 ( gebed )
[3304] Levende kerk in Lima. / Harren Hilde / 2005 jul / blz 10 ( wereldkerk )
[3305] Je kinderen opvoeden in het geloof. / Hoof Judith van / 2005 jul / blz 12 ( opvoeding )
[3306] Wat zeggen de studenten van Duc in Altum? / Redactie / 2005 jul / blz 15 ( interview )
[3307] De grauwe praktijk doorbreken. / Beijersbergen s.M. André / 2005 jul / blz 16 ( bezinning )
[3308] Jezus, door veel parochianen niet herkend. / M. / 2005 jul / blz 18 ( parochie )
[3309] Waarom voel ik mij zo thuis in de Titus Brandsmaparochie? / Dorenbos Annie / 2005 jul / blz 19 ( parochie )
[3310] Jezus bukte zich naar mij. / n.n. / 2005 jul / blz 22 ( getuigenis )
[3311] Geen echte aanvaarding. / Johannes Paulus II / 2005 jul / blz 23 ( paus )
[3312] Evangelisatiecongres in Parijs: enkele persoonlijke ervaringen. / Jansen Mariette / 2005 jul / blz 24 ( evangelisatie / verslag )
[3313] Eucharistie en Woord- en Communievieringen, één groot goed. / Slijkerman Kees / 2005 jul / blz 26 ( Eucharistie / parochie )
[3314] U krijgt er zo veel moois voor terug. Helpen op een tienerkamp. / Wermers Marijke en Marcel / 2005 jul / blz 29 ( tieners )
[3315] De eucharistie: een zending. / Beeck ofm Jan van / 2005 jul / blz 30 ( Eucharistie )
[3316] Paus Benedictus over nieuwe bewegingen. / Redactie / 2005 jul / blz 31 ( paus )
[3317] Hoe de Focolarebeweging begon. / Vlaar Ans / 2005 jul / blz 32 ( bewegingen / getuigenis )
[3318] 'Hands on'. Geloofsoverdracht aan tieners en jongeren. / Redactie / 2005 jul / blz 35 ( tieners / jongeren )
[3319] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2005 sep / blz 2 ( editoriaal )
[3320] 'Celebrate is een warmtebron voor het hart'. / Harren Hilde / 2005 sep / blz 4 ( verslag )
[3321] Het geduld van God. / Benedictus XVI / 2005 sep / blz 8 ( paus )
[3322] De eerste Kana-sessie in Nederland / Buuren Arend en Anna van / 2005 sep / blz 9 ( huwelijk / gezin )
[3323] De Eucharistieviering bewust beleven. / Voorhout Monique / 2005 sep / blz 10 ( parochie )
[3324] De vreugde niet voor je houden. / Johannes Paulus II / 2005 sep / blz 11 ( paus )
[3325] Je kinderen opvoeden in het geloof 1. / Hoof Judith / 2005 sep / blz 12 ( opvoeding / gezin )
[3326] Verslag van een Emmaüsganger anno 2005. / T. / 2005 sep / blz 15 ( getuigenis )
[3327] Pinkstergelovigen en rooms-katholieken in dialoog over de vraag Hoe word ik christen? / Redactie / 2005 sep / blz 16 ( oecumene / verslag )
[3328] Internetcursus 'Wa@rom Jezus?' nu ook in een katholieke versie. / Redactie / 2005 sep / blz 19 ( catechese / evangelisatie )
[3329] Als wij Psalm 23 zingen. Overweging bij lied 160 in de bundel 'Zing een nieuw lied'. / Toussaint Nicoline / 2005 sep / blz 20 ( bijbel )
[3330] Atheïst waagt de sprong naar het geloof. / Landré Rob / 2005 sep / blz 22 ( getuigenis )
[3331] Heilig, heilig, heilig. Hemelse lofprijzing in elke eucharistieviering. / Beeck ofm Jan van / 2005 sep / blz 24 ( bijbel / Eucharistie )
[3332] Celebrate (vervolg van pag. 7) / Harren Hilde / 2005 sep / blz 26 ( verslag )
[3333] Het echte leven. / Benedictus XVI / 2005 sep / blz 29 ( paus )
[3334] Nieuwe bewegingen veranderen de Kerk. Wetenschappers beginnen de nieuwe bewegingen te bestuderen. / Slijkerman Kees / 2005 sep / blz 30 ( bewegingen )
[3335] Eucharistie, hoogtepunt en vervulling van het Joodse geloof. / Sessink Hans / 2005 sep / blz 32 ( christendom / joden )
[3336] Tien stappen naar gemeenschap. / Slijkerman Kees / 2005 sep / blz 33 ( bewegingen / getuigenis )
[3337] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2005 nov / blz 2 ( editoriaal )
[3338] Innerlijke genezing 1. Hoe ontstaan innerlijke verwondingen? / Tiny en Karel Pouwels / 2005 nov / blz 4 ( genezing )
[3339] Heilige Geest en vuur. / Meys Jan / 2005 nov / blz 6 ( bijbel )
[3340] Grenzeloos Keulen. / Eidhof Jeroen / 2005 nov / blz 8 ( jongeren / verslag )
[3341] Wereldjongerendagen: de wereld kan er niet omheen. / Nguyen Mai / 2005 nov / blz 10 ( jongeren / verslag )
[3342] 'Blijf in Mij zoals Ik in u'. / Johannes Paulus II / 2005 nov / blz 11 ( paus )
[3343] U en ik. / O. L. / 2005 nov / blz 12 ( gebed )
[3344] Vergeven om te kunnen vieren. / Beeck ofm Jan van / 2005 nov / blz 14 ( bijbel )
[3345] Paus Benedictus XVI: Kom naar Rome. / Redactie / 2005 nov / blz 17 ( nieuws )
[3346] Je kinderen opvoeden in het geloof 2. / Hoof Judith van / 2005 nov / blz 18 ( opvoeding / gezin )
[3347] Geloofsgesprek in park en kerk. Twee aan twee op pad. / Rombouts Maria / 2005 nov / blz 20 ( gebedsgroep )
[3348] Eindelijk gedoopt. een levensverhaal. / O. L. / 2005 nov / blz 22 ( getuigenis )
[3349] Je levensvulling. / Johannes Paulus II / 2005 nov / blz 25 ( paus / jongeren )
[3350] Gezamenlijke avond van gebed en gesprek. / Slijkerman Kees / 2005 nov / blz 26 ( oecumene )
[3351] Het priesterschap: een gave. / Borst Mirjam / 2005 nov / blz 28 ( bezinning )
[3352] Wat zijn gebedsconcerten? / Redactie / 2005 nov / blz 31 ( nieuws )
[3353] Nieuwe daden vanuit de lofprijzing. / Lelij Marlies van der / 2005 nov / blz 32 ( gebed / maatschappij )
[3354] Bidden door de dag. / M. / 2005 nov / blz 33 ( gebed / maatschappij )
[3355] Beste lezers / Slijkerman Kees / 2006 jan / blz 2 ( editoriaal )
[3356] In Memoriam Pater Beijersbergen / Slijkerman Kees / Beeck ofm Jan van / 2006 jan / blz 4 ( in memoriam )
[3357] Fier dat jij erbij hoort. / Beijersbergen s.M. André / 2006 jan / blz 6 ( bijbel )
[3358] Herinneringen aan pater Beijersbergen van 1954 tot 2004. / Bulle Amelie / 2006 jan / blz 8 ( getuigenis )
[3359] 49 retraites samen met André Beijersbergen, de heraut van de liefde. / Beeck ofm Jan van / 2006 jan / blz 10 ( in memoriam )
[3360] FBI in Helmond. / Schaik Kirsten van / Wey Fenna van der / 2006 jan / blz 12 ( tieners )
[3361] Gods genade gaat dwars door kerkmuren heen. / Harren Hilde / 2006 jan / blz 14 ( oecumene )
[3362] Gemeenschap - Spiritualiteit. / Johannes Paulus II / 2006 jan / blz 17 ( onderricht / paus )
[3363] Marga kreeg Alzheimer. / n.n. / 2006 jan / blz 18 ( getuigenis )
[3364] Nederlandse parochies testen CaFE-methode. / Overmeer pr. Gert / 2006 jan / blz 21 ( nieuws )
[3365] Profetie en tongentaal tijdens een vergadering. / Slijkerman Kees / 2006 jan / blz 22 ( charisma )
[3366] Hier in de stilte. / Pauline / 2006 jan / blz 25 ( gebed )
[3367] Innerlijke genezing 2. Hoe werken innerlijke verwondingen door? / Pouwels Tiny en Karel / 2006 jan / blz 26 ( genezing )
[3368] Fathers Prayers / Sogtoen Gerlo / 2006 jan / blz 28 ( gebed )
[3369] Overal Alpha. / Redactie / 2006 jan / blz 30 ( oecumene )
[3370] Internationale bijeenkomst van met Focolare bevriende bisschoppen. / Redactie / 2006 jan / blz 30 ( oecumene )
[3371] 'Jij bent mijn kind!' / W. B. v.d. / 2006 jan / blz 31 ( getuigenis )
[3372] Nieuw en oud te voorschijn. / Beeck ofm Jan van / 2006 jan / blz 32 ( bijbel )
[3373] 125 jaar Stille Omgang. / Gerfen Jeroen / 2006 jan / blz 34 ( nieuws )
[3374] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2006 mrt / blz 2 ( editoriaal )
[3375] Onkruid wieden in een nieuwe lente. Toerustingsweekend 2006. / Touw osb Johannes / 2006 mrt / blz 4 ( verslag )
[3376] Een nieuwe lente… / Klarenbeek Simone / 2006 mrt / blz 6 ( jaarthema )
[3377] Weer thuis na Celebrate. Uit een parochieblad. / Emmanuël / Zahira / 2006 mrt / blz 9 ( getuigenis )
[3378] Innerlijke genezing 3. Innerlijke verwondingen en ons godsbeeld. / Pouwels Tiny en Karel / 2006 mrt / blz 10 ( genezing )
[3379] Steunpilaar Anton Ruiter. / Slijkerman Kees / 2006 mrt / blz 12 ( interview )
[3380] In een nieuwe lente kan het ook stormen. / Beeck ofm Jan van / 2006 mrt / blz 18 ( bijbel )
[3381] Zingen, spreken en liefhebben. / Beijersbergen s.M. André / 2006 mrt / blz 20 ( visie )
[3382] 30 jaar stichting. / Redactie / 2006 mrt / blz 24 ( nieuws )
[3383] Welkom op zondag. / Pouwels Karel en Tiny / 2006 mrt / blz 25 ( nieuws )
[3384] Ga uit naar alle volkeren. / Rombouts Maria / 2006 mrt / blz 26 ( evangelisatie )
[3385] Een psalm. / Wit El Al de / 2006 mrt / blz 28 ( visie )
[3386] Pastoor: Geef de Geest de ruimte. / Slijkerman Kees / 2006 mrt / blz 29 ( visie )
[3387] Eucharistie als leerschool van de vrede. / Johannes Paulus II / 2006 mrt / blz 31 ( Eucharistie / paus )
[3388] Sabbatjaar: overgave aan God. / R. / 2006 mrt / blz 32 ( getuigenis )
[3389] De lente van Lucas. Priesterretraite o.l.v. Patrick Lens, 8-13 januari 2006. / Horsthuis pr. Jozef / 2006 mrt / blz 34 ( verslag )
[3390] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2006 mei / blz 2 ( editoriaal )
[3391] Als je bidt zie je dat God dingen gaat doen. / Pampus Joyce / jvb / 2006 mei / blz 4 ( Interview / verslag )
[3392] Zoals Maria meewerken aan een nieuwe lente. / Beeck ofm Jan van / 2006 mei / blz 6 ( bijbel )
[3393] Operatie Bovenzaal. / Slijkerman Kees / 2006 mei / blz 7 ( gebed )
[3394] Naar Celebrate. / Mélotte Annelies en Frans / 2006 mei / blz 8 ( Celebrate )
[3395] Wie is zuster Anima Christi? / Beeck ofm Jan van / 2006 mei / blz 9 ( er is meer in beweging )
[3396] Zondagskind. / n.n. / 2006 mei / blz 10 ( getuigenis )
[3397] Nieuwe impulsen voor parochies. / Slijkerman Kees / 2006 mei / blz 11 ( visie )
[3398] Leven in Christus - Raniero Cantalamessa. (Boekbespreking) / Koole-Bart Anne / 2006 mei / blz 12 ( voor u gelezen )
[3399] 33 jaar… een mooie leeftijd om gedoopt te worden. Een verhaal van een Alphacursist. / R. T. / 2006 mei / blz 16 ( getuigenis )
[3400] Kerk uit het graf. Een gelijkenis tussen Lazarus en de kerk. / Slijkerman Kees / 2006 mei / blz 19 ( bijbel / jaarthema )
[3401] God is liefde. / Bentvelsen Jan / 2006 mei / blz 20 ( bezinning )
[3402] Rob Clark, een van de sprekers op Celebrate 2006. / Voorhout Monique / 2006 mei / blz 22 ( getuigenis / mensen )
[3403] Innerlijke genezing 4. Hoe kunnen we innerlijke genezing ontvangen? / Pouwels Karel en Tiny / 2006 mei / blz 24 ( genezing )
[3404] Ontdekken dat het evangelie waar is. Getuigenis uit de Focolarebeweging. / Deschuyffeleer Red / 2006 mei / blz 26 ( getuigenis )
[3405] Het lucht op. / n.n. / 2006 mei / blz 29 ( getuigenis )
[3406] Je gevoelens sturen. / Beijersbergen s.M. André / 2006 mei / blz 30 ( pastoraal )
[3407] Vinger. / Reussien Gert-Jan / 2006 mei / blz 32 ( bezinning )
[3408] In tijden van zwakte. / Oei Liang / 2006 mei / blz 35 ( gebed )
[3409] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2006 jul / blz 2 ( editoriaal )
[3410] Pastoraal team Hengelo wekelijks in gebed. / Smits pastoor Koos / 2006 jul / blz 4 ( parochie )
[3411] Bijzondere vakantie. Terugblik op Celebrate 2005. / Koster Irene / 2006 jul / blz 6 ( Celebrate )
[3412] Cafe met zelfgebakken taart. / Doorn Anneke van / 2006 jul / blz 7 ( Volwassencatechese )
[3413] Keuze voor Christus nu moeilijker. / Beijersbergen s.M. André / 2006 jul / blz 8 ( bezinning )
[3414] Innerlijke genezing 5. Kiezen voor een nieuwe levenshouding en vergeving. / Pouwels Karel en Tiny / 2006 jul / blz 10 ( genezing )
[3415] Vieren in Weiteveen. Ontmoetingsdag van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. / Omlo Leo / 2006 jul / blz 12 ( verslag )
[3416] God werkt bevrijdend. / Touw osb Johannes / 2006 jul / blz 15 ( pastoraal )
[3417] Bidden in een druk leven 1. / D'Ambrosio Marcellino / 2006 jul / blz 16 ( gebed )
[3418] Bidden op internet of met het Getijdenboek. / Redactie / 2006 jul / blz 19 ( gebed )
[3419] Bijbellezen in gebedsbijeenkomst. / Slijkerman Kees / 2006 jul / blz 20 ( bijbel )
[3420] Jezus vinden via internet. / Hoof / Slijkerman / 2006 jul / blz 23 ( evangelisatie / missie )
[3421] Uitplanten in een nieuwe lente. / Beeck ofm Jan van / 2006 jul / blz 24 ( bijbel )
[3422] Regionale Open Dag in Haarlem. / Schoen D. / 2006 jul / blz 26 ( verslag )
[3423] De plaats van de Messiasbelijdende Joden. / Beeck ofm / Slijkerman / 2006 jul / blz 28 ( oecumene )
[3424] Alleluia! Christus is verrezen, ook in Azië. / Harren Hilde / 2006 jul / blz 30 ( verslag )
[3425] God is altijd eerder. / Meys Jan / 2006 jul / blz 32 ( bezinning )
[3426] Vaders, een dagelijks gebed. / n.n. / 2006 jul / blz 34 ( gebed )
[3427] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2006 sep / blz 2 ( editoriaal )
[3428] Wij lieten ons verrassen. Celebratefestival opnieuw groot succes. / Titulaer-Remkes Lieke / 2006 sep / blz 4 ( verslag )
[3429] Een nieuwe lente in mijn priesterleven. / Elferink Julius / 2006 sep / blz 8 ( getuigenis )
[3430] Innerlijke genzing 6. Wat helpt om genezing te ontvangen? / Pouwels Karel en Tiny / 2006 sep / blz 10 ( genezing )
[3431] Een warme uitvaartdienst. / Omlo Leo / 2006 sep / blz 12 ( oecumene )
[3432] Het appèl van de Pinksterbeweging na 100 jaar. 12e dialoog pinkstergelovigen en katholieken. / Slijkerman Kees / 2006 sep / blz 14 ( oecumene )
[3433] Bidden in een druk leven 2. / D'Ambrosio Marcellino / 2006 sep / blz 17 ( gebed )
[3434] Wat leren we van de pinkstergemeenten? (deel 1.) / Beijersbergen s.M. André / 2006 sep / blz 18 ( oecumene )
[3435] Elan en vreugde tegenover ontmoedigd christendom. Paus Benedictus XVI tot de nieuwe bewegingen. / Bronzwaer Michel / 2006 sep / blz 20 ( nieuwe bewegingen )
[3436] Heilzame shock. / Bronzwaer Michel / 2006 sep / blz 21 ( verslag )
[3437] Elk charisma voor héél de Kerk. Nieuwe bewegingen samen bij de paus, 3 juni 2006. / Raemdonck fc. br. Johan van / 2006 sep / blz 22 ( nieuwe bewegingen )
[3438] 'Neem deel aan de opbouw van het ene lichaam! Benedictus XVI, 3 juni 2006. / Beeck ofm Jan van / 2006 sep / blz 24 ( onderricht )
[3439] On the move / Bronzwaer Michel / 2006 sep / blz 25 ( jongeren )
[3440] Internationaal congres in Fiuggi. / Raemdonck fc. br. Johan van / 2006 sep / blz 26 ( verslag )
[3441] Nieuwe mensen op de rots. / Poulina Norman en Maritza / jvb / 2006 sep / blz 28 ( interview / nieuws )
[3442] Evangeliseren in Brussel. / Beeck ofm Jan van / 2006 sep / blz 30 ( evangelisatie )
[3443] Paranormale verschijnselen: 'Gevaarlijk'. "Er gaat fascinatie of irritatie van uit." / Touw osb Johannes / 2006 sep / blz 31 ( - )
[3444] Meewerken met de Geest. / Rombouts Maria / 2006 sep / blz 32 ( verslag )
[3445] Tijdens het wandelen. / M. / 2006 sep / blz 33 ( gebed )
[3446] In Argentinië. / Harren Hilde / 2006 sep / blz 34 ( verslag )
[3447] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2006 nov / blz 2 ( editoriaal )
[3448] Innerlijke genezing 7. Een nieuwe levenshouding je eigen maken. / Pouwels Karel en Tiny / 2006 nov / blz 4 ( genezing )
[3449] Getuigen vanuit gemeenschap. Pastoraal congres van nieuwe bewegingen. / Slijkerman Kees / 2006 nov / blz 6 ( maatschappij )
[3450] Het evangelie in een gebroken wereld. / Kieboom Hilde / 2006 nov / blz 8 ( maatschappij )
[3451] Na de Emmaüsdagen. / Irene / 2006 nov / blz 9 ( getuigenis )
[3452] 'Leven in de Geest' in Alphense parochies. / Marel Christel van der / K S / 2006 nov / blz 10 ( gebedsgroep )
[3453] Ik had zelf helemaal niets met het geloof. / Jan / 2006 nov / blz 13 ( getuigenis )
[3454] Paus: Stroom van goddelijk leven. / Benedictus XVI / 2006 nov / blz 14 ( onderricht )
[3455] Van cocon naar vlinder. Een nieuwe lente - een nieuw leven. / Lelij Marlies van der / 2006 nov / blz 15 ( bezinning )
[3456] Groeien in een nieuwe lente. / Beeck ofm Jan van / 2006 nov / blz 16 ( bijbel )
[3457] Wat leren we van de pinkstergemeenten? (deel 2.) / Beijersbergen s.M. André / 2006 nov / blz 18 ( oecumene )
[3458] Tussen bijgeloof en ongeloof. / Touw osb Johannes / 2006 nov / blz 21 ( pastoraal )
[3459] Ik wou dat ik een ezel was… / Reussien Gert-Jan / 2006 nov / blz 22 ( bezinning )
[3460] 'Zij hebben het moeilijk gehad'. / B. / 2006 nov / blz 23 ( getuigenis )
[3461] Hoop opent je ogen. / Borst Mark / 2006 nov / blz 24 ( bezinning )
[3462] Wat doen wij, christenen, in Europa? / Slijkerman Kees / 2006 nov / blz 28 ( maatschappij / voor u gelezen )
[3463] Eén in de communie. / Benedictus XVI / 2006 nov / blz 31 ( onderricht )
[3464] Getuigenis van Jozef Horsthuis. / Beeck ofm Jan van / 2006 nov / blz 32 ( voor u gelezen )
[3465] Het kruis op je pad. / Johannes Paulus II / 2006 nov / blz 33 ( jongeren / onderricht )
[3466] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2007 jan / blz 2 ( editoriaal )
[3467] Hoe God zichzelf zijn lof bereidde in Echt. Praise-avonden in de Landricuskerk te Echt. / Kanke pastoor Rainer / 2007 jan / blz 4 ( getuigenis / parochie )
[3468] Alpha de gevangenis in. / Beeck ofm Jan van / 2007 jan / blz 7 ( evangelisatie )
[3469] 'Samen voor Europa' gaat verder. / Slijkerman Kees / 2007 jan / blz 8 ( nieuws )
[3470] Hoe de Katholieke Charismatische Vernieuwing 40 jaar geleden begon. / Suenens Leo kardinaal / 2007 jan / blz 10 ( geschiedenis kcv )
[3471] Afscheid van pater Jacques Derksen mhm / R. M. / 2007 jan / blz 13 ( verslag )
[3472] Samen een wonderlijk geheel. / Beeck ofm Jan van / 2007 jan / blz 14 ( bijbel )
[3473] Bewegingen en parochies. Interview met Moniek Steggerda van het Kaski. / Slijkerman Kees / 2007 jan / blz 16 ( interview / parochie )
[3474] Pijn lijden. / Beijersbergen s.M. André / 2007 jan / blz 19 ( pastoraal )
[3475] De armen in onze rijke gewesten. / Kieboom Hilde / 2007 jan / blz 20 ( maatschappij )
[3476] Innerlijke genezing 8. En als er geen innerlijke genezing komt? / Pouwels Karel en Tiny / 2007 jan / blz 22 ( genezing / pastoraal )
[3477] Conventies Charismatische Werkgemeenschap Nederland. / Lelij Marlies van der / 2007 jan / blz 24 ( oecumene )
[3478] De Katholieke Kerk en de Spaanse Joden. / Slijkerman Kees / 2007 jan / blz 26 ( oecumene )
[3479] Hoe ga je om met het kwaad? / Touw osb Johannes / 2007 jan / blz 29 ( pastoraal )
[3480] Ik bid nie veur brune boon'n! Celebrate in Drenthe. / Omlo Leo / 2007 jan / blz 30 ( Celebrate )
[3481] Overspoeld. Lofprijs-cd van The Fruits. / Slijkerman Kees / 2007 jan / blz 32 ( jongeren )
[3482] De Jezuscode. Open dag voor het aartsbisdom Utrecht in Apeldoorn. / Rombouts Maria / 2007 jan / blz 34 ( verslag )
[3483] Zijn vriend is mijn vriend. / Benedictus XVI / 2007 jan / blz 34 ( onderricht )
[3484] Eucharistie en liefde. / Benedictus XVI / 2007 jan / blz 35 ( onderricht )
[3485] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2007 mrt / blz 2 ( editoriaal )
[3486] Opgebrand of in vuur voor de Heer? / Slijerman Kees / 2007 mrt / blz 4 ( verslag )
[3487] Making history. Tienerfestival Hightime 2006. / Prinsen Jessica / 2007 mrt / blz 6 ( tieners )
[3488] De armoede wereldwijd. / Kieboom Hilde / 2007 mrt / blz 8 ( maatschappij )
[3489] De hele wereld. / Benedictus XVI / 2007 mrt / blz 9 ( onderricht )
[3490] Mijn man had een ander. / Een dankbare moeder / 2007 mrt / blz 10 ( getuigenis )
[3491] Gebed voor de veertigdagentijd. / Raemdonck fc Johan van / 2007 mrt / blz 12 ( gebed )
[3492] Innerlijke genezing 9. Laatste opmerkingen bij de serie over innerlijke genezing. / Pouwels Karel en Tiny / 2007 mrt / blz 13 ( genezing / pastoraal )
[3493] Marriage Course in katholieke setting. / Langendonck Ilona / 2007 mrt / blz 14 ( huwelijk )
[3494] Geen andere weg dan elkaar te beminnen. Wie is aartsbisschop Elias Chacour? / Beeck ofm Jan van / 2007 mrt / blz 17 ( Celebrate )
[3495] Pré-catechese: We moeten (verder) aan de slag. Katholiek Alpha Centrum / Redactie / 2007 mrt / blz 18 ( evangelisatie )
[3496] Kerk in Europa ontwaakt uit winterslaap. Brussel-Allerheiligen 2006. / Klaauw a.a. Leo van der / 2007 mrt / blz 20 ( maatschappij )
[3497] Open en in overgave bidden. / Lelij Marlies van der / 2007 mrt / blz 23 ( gebed )
[3498] Op avonuur gaan naar de ander. Pater Timothy Radcliff o.p. - Brussel-Allerheiligen 2006. / Klaauw a.a. Leo van der / 2007 mrt / blz 24 ( evangelisatie )
[3499] Acht de ander belangrijker. Lessen uit de Bijbel bij het thema 'Samen in beweging'. / Beeck ofm Jan van / 2007 mrt / blz 26 ( bijbel / jaarthema )
[3500] Een blaffende hond aan een ketting. / Touw osb Johannes / 2007 mrt / blz 27 ( pastoraal )
[3501] Liefde en Kerk. / Benedictus XVI / 2007 mrt / blz 27 ( onderricht )
[3502] Alziend Oog. / Reussien Gert-Jan / 2007 mrt / blz 28 ( getuigenis )
[3503] Een stilte vol leven. / Rombouts Maria / 2007 mrt / blz 29 ( retraite )
[3504] God inspireert mensen, ook aan de andere kant van de wereld. / Harren Hilde / 2007 mrt / blz 30 ( verslag )
[3505] De Pinksterbeweging na honderd jaar. / Slijkerman Kees / 2007 mrt / blz 32 ( Pinksterbeweging en RKK )
[3506] Paus Leo XIII en het ontstaan van de Pinksterbeweging. / Slijkerman Kees / 2007 mrt / blz 35 ( Pinksterbeweging en RKK )
[3507] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2007 mei / blz 2 ( editoriaal )
[3508] Je kunt niet gemist worden. / Pouwels Tiny / 2007 mei / blz 4 ( getuigenis )
[3509] Paus feliciteert KCV. / Benedictus XVI / 2007 mei / blz 6 ( nieuws )
[3510] Samen in het bovenvertrek. / Beeck ofm Jan van / 2007 mei / blz 7 ( bijbel )
[3511] Vernieuwing in het Vaticaan en in de Vernieuwing. Gesprek met pater Cantalamessa - Kees slijkerman / Slijkerman / Slijkerman / 2007 mei / blz 8 ( interview / vernieuwing )
[3512] Moeder / Koster Irene / 2007 mei / blz 11 ( Maria )
[3513] Het weekend waarmee het begon 1. / Mansfield Patti Gallagher / 2007 mei / blz 12 ( Getuigenis )
[3514] Samen met Youth for Christ in beweging. / Beeck ofm Jan van / 2007 mei / blz 15 ( parochie / tieners )
[3515] Geen tongentheorie maar praktijk. / Slijkerman Kees / 2007 mei / blz 16 ( charisma / verslag )
[3516] Acht redenen voor tongentaal. / Kollins Kim / 2007 mei / blz 17 ( charisma / gebed )
[3517] Afscheid Fenna van der Wey en komst nieuwe medewerkers. / Hoof Peter van / 2007 mei / blz 20 ( nieuws )
[3518] Evangelisatie. Marc Timmermans pr. spreker op Celebrate 2007. / Beeck ofm Jan van / 2007 mei / blz 22 ( evangelisatie )
[3519] Terug van Nationale Open Dag. / MG / 2007 mei / blz 25 ( Nationale Open Dag )
[3520] Herontdekken van de schoonheid van de seksualiteit. / Hoof Peter en Judith van / Slijkerman Kees / 2007 mei / blz 26 ( huwelijk / interview )
[3521] Samen gaat het gemakkelijker dan alleen. Op bezoek bij een gebedsgroep. / Lelij Marlies van der / 2007 mei / blz 28 ( gebedsgroep )
[3522] Vuurlopen. / Touw osb Johannes / 2007 mei / blz 29 ( pastoraal )
[3523] Gebedsgroepen 'met stik'? / Wolters diaken Ruud / 2007 mei / blz 30 ( gebedsgroep / maatschappij )
[3524] Antwoord op de nood. / Benedictus XVI / 2007 mei / blz 31 ( maatschappij / onderricht )
[3525] Wat de Pauluscursus mij deed. / Johan fc broeder / 2007 mei / blz 32 ( getuigenis )
[3526] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2007 jul / blz 2 ( editoriaal )
[3527] Mijn verhaal. / Raemaekers Nina / 2007 jul / blz 4 ( getuigenis )
[3528] Vrijwilligerswerk. / Benedictus XVI / 2007 jul / blz 6 ( bezinning )
[3529] Het charisma van vertolking. / Beeck ofm Jan van / 2007 jul / blz 7 ( charisma )
[3530] God danken voor de wonderen van de natuur. / Beijersbergen s.M. André / 2007 jul / blz 8 ( bezinning )
[3531] Bijbelwoorden zijn dieper dan dat ze lang zijn. / Slijkerman Kees / 2007 jul / blz 10 ( bijbel )
[3532] Het weekend waarmee het begon 2. / Mansfield Patti Gallagher / 2007 jul / blz 12 ( getuigenis )
[3533] 24/7 Elke dag, de hele dag. Een gebedshuis in Duitsland. / Hoogeland Bas / 2007 jul / blz 16 ( jongeren )
[3534] Zoeken naar zekerheid. / Touw osb Johannes / 2007 jul / blz 22 ( pastoraal )
[3535] Zwart. / Koster Irene / 2007 jul / blz 23 ( gebed )
[3536] 'Geloven buiten de gevangenis is moeilijker.' Getuigenis Alpha in de gevangenis. / Hoeven Marleen van der / 2007 jul / blz 24 ( getuigenis )
[3537] Brug tussen gedetineerden en kerkmensen. / Westerkamp Jeannette gevangenispastor. / 2007 jul / blz 26 ( maatschappij )
[3538] Universele verbondenheid. / Kieboom Hilde / 2007 jul / blz 27 ( maatschappij )
[3539] Samen bouwen. / Beeck ofm Jan van / 2007 jul / blz 28 ( bijbel / pastoraal )
[3540] Gemeenschap Paus Johannes XXIII: de arme Christus navolgen door het leven te delen met de minsten. / Kivits Dimph / 2007 jul / blz 30 ( Nieuws )
[3541] Een charismatische kloostergemeenschap. / Klaauw a.a. Leo van der / 2007 jul / blz 32 ( evangelisatie )
[3542] Toon je zoals je bent. / Danneels Godfried kardinaal / 2007 jul / blz 34 ( evangelisatie. )
[3543] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2007 sep / blz 2 ( editoriaal )
[3544] Op die avond heb ik God leren kennen. / Prinsen Jessica / 2007 sep / blz 4 ( getuigenis )
[3545] Vader. / Koster Irene / 2007 sep / blz 5 ( bezinning )
[3546] Celebrate 2007: full colour. / Harren Hilde / 2007 sep / blz 6 ( Celebrate / verslag )
[3547] Terug naar Christus. Hoe reageren we op new age? / Touw osb Johannes / 2007 sep / blz 9 ( pastoraal )
[3548] Impressies van de Nationale Open Dag 2007. / Rombouts Maria / 2007 sep / blz 10 ( verslag )
[3549] Verzadigd met soep en brood. / n.n. / 2007 sep / blz 11 ( verslag )
[3550] Gesprek met de Doopsgezinden. / Horsthuis pr. Jozef / 2007 sep / blz 12 ( oecumene / voor u gelezen )
[3551] Jozef Horsthuis overleden. / Redactie / 2007 sep / blz 13 ( in memoriam )
[3552] Afscheid van een charismatische gebedsgroep. / Jos. / 2007 sep / blz 14 ( gebedsgroep )
[3553] Een charisma: je krijgt het… of niet. / Beeck ofm Jan van / 2007 sep / blz 16 ( charisma )
[3554] Wegwijzer voor oecumene. / Heijningen Petrus van / 2007 sep / blz 18 ( voor u gelezen )
[3555] Vruchten van Stuttgart. 'Samen voor Europa', mei 2007. / Slijkerman Kees. / 2007 sep / blz 22 ( verslag / Stuttgart 2007 )
[3556] Eurafrika. / Riccardi Andrea / 2007 sep / blz 26 ( maatschappij / Stuttgart 2007 )
[3557] Wat moet Europa weten? / Parzany Ulrich / 2007 sep / blz 26 ( maatschappij / Stuttgart 2007 )
[3558] Verbondenheid in Jezus Christus. / Parzany Ulrich / 2007 sep / blz 27 ( evangelisatie / Stuttgart 2007 )
[3559] Leven in Gods vreugde. In het hart van de stad, in het hart van God. / Marie-Liese zr. / 2007 sep / blz 28 ( getuigenis )
[3560] Enthousiasme over geloofsfeest in Uden. / Prinsen Jessica / 2007 sep / blz 31 ( evangelisatie )
[3561] Wat boeit mij in Willibrord? / Gerkema ds. G. / 2007 sep / blz 32 ( evangelisatie / oecumene )
[3562] Een dag van verbondenheid. / Kok-van de Water Cisca / 2007 sep / blz 34 ( verslag )
[3563] Liefde getuigt van God. / Benedictus XVI / 2007 sep / blz 35 ( bezinning )
[3564] In memoriam Jozef Horsthuis. (vervolg van blz. 13) / Redactie / 2007 sep / blz 36 ( in memoriam / wetenwaardigheden )
[3565] Arnoud van Iersel ofm. overleden. / Redactie / 2007 sep / blz 36 ( in memoriam / wetenswaardigheden )
[3566] Beste lezers. / Slijkerman Kees / 2007 nov / blz 2 ( editoriaal )
[3567] Hoe ontdekte ik dat God bestaat. / Kemme Vincent / 2007 nov / blz 4 ( getuigenis )
[3568] Creatieve minderheid. / Korte mgr.dr.G.de hulpbisschop van Utrecht / 2007 nov / blz 6 ( bezinning )
[3569] Dankbaar voor al het goede dat de Heer mij gegeven heeft. / Beijersbergen s.M. André / 2007 nov / blz 7 ( bezinning )
[3570] 4U! 2007: Smile! / Prinsen Jessica / 2007 nov / blz 8 ( tieners )
[3571] Alles komt goed. Zeker op Celebrate, zondagmorgen 29 juli 2007 in Borger / Omlo Leo / 2007 nov / blz 10 ( getuigenis )
[3572] Hippie wordt non, met passie voor eenheid. / Slijkerman Kees / 2007 nov / blz 12 ( getuigenis )
[3573] Raad van Kerken en Evangelische Alliantie stemmen gebedsweken op ekaar af. / Slijkerman Kees / 2007 nov / blz 15 ( oecumene )
[3574] Hij laat je nooit in de steek. Interview met Hala Naoum Nehmé, student politicologie. / Slijkerman Kees. / 2007 nov / blz 16 ( getuigenis / interview )
[3575] Op bezoek bij een gebedsgroep: Broers en zusters in de Heer. / Lelij Marlies van der / 2007 nov / blz 18 ( gebedsgroep )
[3576] Geven we charisma's voldoende plaats? / Beeck ofm Jan van / 2007 nov / blz 22 ( charisma )
[3577] Suzanna prees God met heel haar wezen. Kerstviering in Afrika. / Konings mhm pater Nic / 2007 nov / blz 25 ( getuigenis )
[3578] Samen in de storm. / Beeck ofm Jan van / 2007 nov / blz 26 ( bezinning )
[3579] Lichtverzen. / Kok-Roest Toos / 2007 nov / blz 27 ( voor u gelezen )
[3580] Identiteit en openheid. / Kieboom Hilde / 2007 nov / blz 28 ( maatschappij )
[3581] Jaarthema voor 2008: Mijn thuis bij de Vader. / Sogtoen Gerlo / 2007 nov / blz 30 ( nieuws )
[3582] Met de doop is de christen nooit klaar. 13e dialoogbijeenkomst RKK-VPE. / Born Henk van den / Slijkerman Kees / 2007 nov / blz 32 ( oecumene )
[3583] Dooperkenning en kindschap Gods / Burgsteden mgr. van / 2007 nov / blz 34 ( oecumene )
[3584] Drie wegen naar vreugde. Retraite voor priesters, diakens en pastoraal werkers m/v. / Vogelaar pr Walter / 2007 nov / blz 35 ( bezinning )
[3609] Stenen uit mijn rugzak. / Sj. W. / 2008 jan / blz 4 ( getuigenis / genezing )
[3610] Meewerken aan Tienerkampen. / Prinsen, Jessica / 2008 jan / blz 6 ( tieners )
[3611] De naaste liefhebben. / Benedictus XVI / 2008 jan / blz 7 ( pastoraal )
[3612] Bewegingen in Haagse parochie. / Allaart, Albert / 2008 jan / blz 8 ( parochie )
[3613] Gezuiverd en heilig. / Touw osb. J. / 2008 jan / blz 11 ( pastoraal )
[3614] Tranen. / Koster, Irene / 2008 jan / blz 11 ( gedicht )
[3615] Bidden om een nieuw Pinksteren in je woonplaats (1). / Lelij, Marlies van der / 2008 jan / blz 12 ( oecumene / gebed )
[3616] Open dag KCV in Limburg. / Stassen, Ine / 2008 jan / blz 13 ( verslag )
[3617] Europa samen in Warschau.Viering 40 jaar kath. char. vernieuwing. / Slijkerman, Kees / 2008 jan / blz 14 ( verslag )
[3618] Opnieuw toerusten. / N.N. / 2008 jan / blz 17 ( profetie )
[3619] Een hart om te denken. / Rombouts, Maria / 2008 jan / blz 17 ( voor u gelezen. )
[3620] 'In het huis van mijn Vader…' / Beeck ofm., Jan van / 2008 jan / blz 18 ( bezinning / jaarthema )
[3621] De wijnstok / Gebed / Vergeer mhm, F / MvdL / 2008 jan / blz 21 ( gebed )
[3622] Bidden om een nieuw Pinksteren in je woonplaats (2). / Lelij, Marlies van der / 2008 jan / blz 22 ( oecumene / gebed )
[3623] Vernieuwingsdagen in Ierland. Viering 40 jaar kath. char. vernieuwing. / Geel, Evelien van / 2008 jan / blz 24 ( verslag )
[3624] Charisma's: een band met Christus. / Beeck ofm., Jan van / 2008 jan / blz 26 ( charisma's )
[3625] De viering van 100 jaar Pinksterbeweging. / Slijkerman, Kees / 2008 jan / blz 28 ( verslag )
[3626] Kennismaking met de Gemeenschap van de Zaligsprekingen. / Roekel-Lambregts, Marjolein van / 2008 jan / blz 31 ( getuigenis )
[3627] Informatie over de Gemeenschap van de Zaligsprekingen. / Roekel-Lambregts, Marjolein van / 2008 jan / blz 32 ( gemeenschap )
[3628] Op zoek naar het oorspronkelijke christendom. / Koole-Bart, Anne M. / 2008 jan / blz 34 ( voor u gelezen )
[3629] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 2008 jan / blz 36 ( wetenswaardigheden )
[3630] Retraites en Bezinning / Redactie / 2008 jan / blz 39 ( - )
[3631] Agenda / Dienstencentrum / 2008 jan / blz 40 ( - )
[3632] Editoriaal / Slijkerman, Kees / 2008 mrt-apr / blz 2 ( - )
[3633] een priester aan mijn sterfbed / Flohr-van Gumster, Lotje / 2008 mrt-apr / blz 4 ( getuigenissen )
[3634] Welkom op de Natioanle Open Dag. / N.O.D.-comité / 2008 mrt-apr / blz 5 ( nieuws )
[3635] Charles Whitehead: Waar het bij de vernieuwing om gaat. / Slijkerman, Kees / 2008 mrt-apr / blz 6 ( charism. vernieuwing )
[3636] Lofprijzing en aanbidding in de parochie. / B., d.B. / 2008 mrt-apr / blz 8 ( parochie )
[3637] Hoe Gods Woord werkt 1. / Konings mhm., Nico / 2008 mrt-apr / blz 10 ( parochie )
[3638] De Heilige Geest was mij niet vergeten. / Stassen-Pouwels, Ina / 2008 mrt-apr / blz 12 ( getuigenissen )
[3639] Thuis bij je Vader… met je vragen en je pijn. / Beeck ofm., Jan van / 2008 mrt-apr / blz 14 ( bijbel )
[3640] Taal-oma Maria / Kieboom, Hilde / 2008 mrt-apr / blz 16 ( maatschappij )
[3641] De barmhartige Samaritaan. / Benedictus XVI / 2008 mrt-apr / blz 17 ( bezinning )
[3642] Zoons en dochters van de Vader. / Beeck ofm., Jan van / MR. / 2008 mrt-apr / blz 18 ( verslag )
[3643] Goede Herder. / L., M. v.d. / 2008 mrt-apr / blz 21 ( gebed )
[3644] 'Op weg van Pasen naar Pinksteren' / Omlo, Leo / 2008 mrt-apr / blz 22 ( verslag )
[3645] In het centrum van het leven van de kerk. / Johannes Paulus II / 2008 mrt-apr / blz 24 ( bezinning )
[3646] KCV-zomerdagen in Mol. / Kok-van de Water, Ciska / 2008 mrt-apr / blz 25 ( verslag )
[3647] Jezus, bron van (Braziliaans) leven. / Harren, Hilde / 2008 mrt-apr / blz 26 ( verslag )
[3648] Hutspot. / Ruiter, Nellie / 2008 mrt-apr / blz 27 ( keukenraam )
[3649] Een groep… / Kanke pr., Rainer / 2008 mrt-apr / blz 27 ( gemeenschap )
[3650] CaFÉ: film en geloofsgesprek. / Redactie / 2008 mrt-apr / blz 28 ( parochie )
[3651] Iedere gelovige hoofdrolspeler. / Benedictus XVI / 2008 mrt-apr / blz 29 ( evangelisatie )
[3652] 20-jarig bestaan 'De Parel'. / Leenheer-Epping, Astrid / 2008 mrt-apr / blz 30 ( verslag )
[3653] Door de doop opgenomen in de plaatselijke gemeenschap. / Beijersbergen s.M., André / 2008 mrt-apr / blz 32 ( parochie )
[3654] Scherp zien. / Pouwels, Karel / 2008 mrt-apr / blz 34 ( voor u gelezen )
[3655] Een nieuwe ruimte in mijn hart. / C. / 2008 mrt-apr / blz 35 ( getuigenissen )
[3656] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Kees Slijkerman / 2008 mrt-apr / blz 36 ( - )
[3657] Retraites en Bezinning / Dienstencentrum / 2008 mrt-apr / blz 39 ( - )
[3658] Agenda / Dienstencentrum / 2008 mrt-apr / blz 40 ( - )
[3659] Editoriaal. / Slijkerman, Kees / 2008 mei-jun / blz 2 ( -- )
[3660] Door dat ene advies. / Sogtoen, Annelijn / 2008 mei-jun / blz 4 ( Getuigenis )
[3661] Wie is Wim du Plessis? / Redactie / 2008 mei-jun / blz 5 ( Informatie )
[3662] Uitgeputte ouders en putten uit de ware bron. / Schilling, Tim / 2008 mei-jun / blz 6 ( opvoeding )
[3663] Verse soepgroente. / Ruiter, Nellie / 2008 mei-jun / blz 8 ( keukenraam )
[3664] Is Jezus onze goeroe? / Touw osb., Johannes / 2008 mei-jun / blz 9 ( Pastoraal )
[3665] De liefde gevonden op Celebrate. / Harren, Hilde / 2008 mei-jun / blz 10 ( Celebrate )
[3666] God onderhoudt de wereld. / Beijersbergen s.M., André / 2008 mei-jun / blz 12 ( citaat )
[3667] Ik ontdooide. / P.B. / 2008 mei-jun / blz 13 ( getuigenissen )
[3668] Charisma van genezing. / Beeck ofm., Jan van / 2008 mei-jun / blz 14 ( charisma )
[3669] Voorbeeld van een folder bij een genezingsdienst. / Beek ofm., Jan van / 2008 mei-jun / blz 17 ( pastoraal )
[3670] De kracht van het geloof. / L.H. / 2008 mei-jun / blz 18 ( getuigenissen )
[3671] Charles de Foucauld. / Redactie / 2008 mei-jun / blz 20 ( achtergrond )
[3672] Gebed van Charles de Foucauld. / Foucauld, Charles de / 2008 mei-jun / blz 21 ( gebed )
[3673] Naar een cultuur van gemeenschap. / Lubich, Chiara / 2008 mei-jun / blz 22 ( bezinning )
[3674] Maria: ruimte maken voor God. / Benedictus XVI / 2008 mei-jun / blz 25 ( citaat )
[3675] Hightime 2007 / Vries, Marthe de / 2008 mei-jun / blz 26 ( tieners / verslag )
[3676] Hoe Gods woord werkt (2). / Konings mhm., Nico / 2008 mei-jun / blz 28 ( bijbel )
[3677] Vader komt al. / Beeck ofm., Jan van / 2008 mei-jun / blz 31 ( bijbel )
[3678] Laatste stukje van de puzzel. / D. S. / 2008 mei-jun / blz 32 ( getuigenissen )
[3679] Het rode boekje. / Landré, Rob / 2008 mei-jun / blz 33 ( voor u gelezen )
[3680] Onze identiteit en de spirituele leegte. / Kieboom, Hilde / 2008 mei-jun / blz 34 ( maatschappij )
[3681] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 2008 mei-jun / blz 36 ( wetenswaardigheden )
[3682] Retraites / Bezinning. / Dienstencentrum / 2008 mei-jun / blz 39 ( -- )
[3683] Agenda. / Dienstencentrum / 2008 mei-jun / blz 40 ( -- )
[3684] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 2008 jul-aug / blz 2 ( editotiaal )
[3685] Levensverhaal van Pancho Chin A Loi. / Chin a Loi, Pancho / 2008 jul-aug / blz 4 ( getuigenissen )
[3686] Geest van de lange adem. / Slijkerman, Kees / 2008 jul-aug / blz 6 ( verslag )
[3687] Grootste KCV-gebedsgroep: Mensaheronan di Pas in Hoogvliet / Slijkerman, Kees / 2008 jul-aug / blz 8 ( gebedsgroep )
[3688] Een nieuwe wind in Zweden. / Slijkerman, Kees / 2008 jul-aug / blz 9 ( verslag )
[3689] Het geschenk van de Alpha-cursus. Levensverhaal van Nicky Gumbel / Gumbel, Nicky / 2008 jul-aug / blz 10 ( getuigenissen )
[3690] Wandelen. / Koster, Irene / 2008 jul-aug / blz 12 ( gedichten )
[3691] Michelle Moran op Celebrate. / Slijkerman, Kees / 2008 jul-aug / blz 13 ( Celebrate / informatie )
[3692] In gesprek met de Alpha-ouders van Den Haag. / Harren, Hilde / 2008 jul-aug / blz 14 ( evangelisatie / interview )
[3693] Messiasbelijdende Joden. / Leitner, fam. / 2008 jul-aug / blz 16 ( informatie )
[3694] Honing. / Ruiter, Nellie / 2008 jul-aug / blz 16 ( keukenraam )
[3695] Tomas. / Reussien, Gert-Jan / 2008 jul-aug / blz 17 ( bezinning )
[3696] Thuis bij de Vader, zoals de leerlingen zijn bij Jezus. / Beeck ofm., Jan van / 2008 jul-aug / blz 18 ( bijbel )
[3697] Vader voor iedereen. / MvdL / 2008 jul-aug / blz 21 ( Gebed )
[3698] 'Are You Ready' blijft groeien. / Vlassak, Linda / 2008 jul-aug / blz 22 ( tieners )
[3699] 25 jaar Water-ringen. / Lelij, Marlies van der / 2008 jul-aug / blz 24 ( interview / gebedsgroep )
[3700] Christus en het lijden. / Touw, pater J. / 2008 jul-aug / blz 27 ( Pastoraal )
[3701] Gevende liefde maakt je pas echt gelukkig. Fidesco. / Christ, Veroniek en Martijn / 2008 jul-aug / blz 28 ( maatschappij )
[3702] Twee jaar na het overlijden van mijn vrouw. / Hoezen, Ben / 2008 jul-aug / blz 30 ( pastoraal )
[3703] Hoe Gods Woord werkt 3. / Konings MHM., Nico / 2008 jul-aug / blz 32 ( maatschappij )
[3704] Delen in de Abba-ervaring van Jezus. / Kemp o.praem., Cees de / 2008 jul-aug / blz 34 ( voor u gelezen )
[3705] Tieners na het Vormsel. / Alpha-centrum / 2008 jul-aug / blz 35 ( tieners )
[3706] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 2008 jul-aug / blz 36 ( Nieuws )
[3707] Retraites / Bezinning / Dienstencentrum / 2008 jul-aug / blz 39 ( nieuws )
[3708] Agenda / Dienstencentrum / 2008 jul-aug / blz 40 ( nieuws )
[3709] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 2008 sep-okt / blz 2 ( editoriaal )
[3710] De kern van het christendom. / Kemp o.praem., Cees de / 2008 sep-okt / blz 4 ( getuigenissen )
[3711] Worden gebeden verhoord? / Zwezerijnen-van Mourik, Corry / 2008 sep-okt / blz 5 ( getuigenissen )
[3712] Celebrate 2008: God is op zoek naar ons. / Slijkerman, Kees / 2008 sep-okt / blz 6 ( verslag )
[3713] Drie bewegingen van bekering. / Moran, Michelle / 2008 sep-okt / blz 8 ( bezinning )
[3714] Pioniersfunctie KCV in landelijk katholiek jeugdwerk. / Ruiter, Harm / 2008 sep-okt / blz 10 ( tieners / jongeren )
[3715] Gods Woord: rijkdom en kracht. Deel 1. Wat doet Gods Woord met ons? / Pouwels, Tiny / 2008 sep-okt / blz 12 ( bijbel )
[3716] Maria is thuis in Gods Woord. / Benedictus XVI / 2008 sep-okt / blz 13 ( citaat )
[3717] TJCII Europa onderweg / Slijkerman, Kees / 2008 sep-okt / blz 14 ( Joden - Christenen )
[3718] Gebedsgroep 'De Bron', Laagstraat Eindhoven. / Lelij, Marlies van der / 2008 sep-okt / blz 16 ( gebedsgroep / interview )
[3719] Charisma's groeien met je mee. / Beeck ofm., Jan van / 2008 sep-okt / blz 18 ( charisma's / onderricht )
[3720] Vrijheid / Gebed / L. M. v.d. / 2008 sep-okt / blz 20 ( bezinning )
[3721] 'Adem van Leven' in 's-Hertogenbosch. / Sassen, Marieke / 2008 sep-okt / blz 22 ( interview / verslag )
[3722] Verkeerde geloofshouding. / Touw, pater J. / 2008 sep-okt / blz 25 ( pastoraal )
[3723] De wonderbare broodzakjesvermenig-vuldiging of een les in geloof. / Timmermans, Piet / 2008 sep-okt / blz 26 ( bijbel )
[3724] Bekeerd tot liefde voor Schrift en gebed. / Reichenbach ss.cc. Hans / 2008 sep-okt / blz 28 ( priesters )
[3725] Ben ik wel een christen? / Borst, Mirjam / 2008 sep-okt / blz 30 ( bezinning )
[3726] Gods plan voor herstel vaderschap. / Sogtoen, Gerlo / 2008 sep-okt / blz 32 ( getuigenissen )
[3727] Houtworm. / Ruiter, Nellie / 2008 sep-okt / blz 33 ( keukenraam )
[3728] De donkere nacht toegelicht. / Kemp o.praem., Cees de / 2008 sep-okt / blz 34 ( voor u gelezen )
[3729] Celebrate 2008 bracht mij thuis bij de Vader. / Bakker, Astrid / 2008 sep-okt / blz 35 ( jongeren )
[3730] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 2008 sep-okt / blz 36 ( nieuws )
[3731] Retraites - Bezinning. / Dienstencentrum. / 2008 sep-okt / blz 39 ( Nieuws )
[3732] Agenda. / Dienstencentrum / 2008 sep-okt / blz 40 ( nieuws )
[3733] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 2008 nov-dec / blz 2 ( editoriaal )
[3734] De enige die me trouw zou blijven. / Schail, Kirsten van / 2008 nov-dec / blz 4 ( tieners / getuigenissen )
[3735] Tussen Johannes de Doper en Jezus. / Cantalamessa ofm.cap. Raniero / 2008 nov-dec / blz 6 ( Advent / Bijbel )
[3736] 'Goedenavond, met de sos-gebedslijn'… / Jansen, Mariette / 2008 nov-dec / blz 8 ( pastoraal )
[3737] Nieuwe voorzitter van het KCV-bestuur. / Redactie. / 2008 nov-dec / blz 9 ( nieuws )
[3738] Hoe ik ging evangeliseren. / Rosseel, Paula / 2008 nov-dec / blz 10 ( getuigenissen / charisma's )
[3739] Arme mensen zullen de Kerk weer redden. / Omlo, Leo / 2008 nov-dec / blz 13 ( maatschappij )
[3740] Als je God de regie geeft. / Scheres, Clary / 2008 nov-dec / blz 14 ( Celebrate )
[3741] Tieners tijdens Celebrate. / Boheemen, Margreet van / 2008 nov-dec / blz 16 ( tieners )
[3742] Nieuwjaar. / Koster, Irene / 2008 nov-dec / blz 17 ( gedichten )
[3743] Gods Woord: rijkdom en kracht. Deel 2: Gods Woord brengt dingen aan het licht. / Pouwels, Tiny / 2008 nov-dec / blz 18 ( Bijbel )
[3744] Maria's liefde. / Benedictus XVI / 2008 nov-dec / blz 19 ( citaat )
[3745] Gebed tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. / Slijkerman, Kees / 2008 nov-dec / blz 21 ( gebed )
[3746] Op retraite met het boek 'Eindelijk thuis'. / Slijkerman, Kees / 2008 nov-dec / blz 22 ( retraite / voor u gelezen )
[3747] Ans Vlaar overleden. / Redactie / 2008 nov-dec / blz 24 ( In memoriam )
[3748] Een grote liefde wacht mij. / Sint Jan van het Kruis / 2008 nov-dec / blz 25 ( overweging )
[3749] Lighthouse / Lelij, Marlies van der / 2008 nov-dec / blz 26 ( gebedsgroep / bezinning )
[3750] Een oude krant. / Ruiter, Nellie / 2008 nov-dec / blz 29 ( keukenraam )
[3751] God, 'onze Vader 'voor Joden en Christenen. / Klaauw a.a., Leo van der / 2008 nov-dec / blz 30 ( Bijbel / Joden-Christenen )
[3752] Van een wonder spreken. / Stassen, Paul en Ine / 2008 nov-dec / blz 32 ( getuigenissen )
[3753] Israël en Kerk. / Pauselijke Bijbelcommissie / 2008 nov-dec / blz 34 ( citaat )
[3754] Dicht bij het hart van de Vader. / Derks, Marijke / 2008 nov-dec / blz 35 ( bezinning )
[3755] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 2008 nov-dec / blz 36 ( nieuws )
[3756] Retraites en Bezinning / Dienstencentrum / 2008 nov-dec / blz 39 ( nieuws )
[3757] Agenda / Dienstencentrum / 2008 nov-dec / blz 40 ( nieuws )
[3758] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 2009 jan-feb / blz 2 ( editoriaal )
[3759] Zomaar een levensverhaal. / Bijsterveld, Mary van / 2009 jan-feb / blz 4 ( getuigenissen )
[3760] 50-plussers naar Paray-le-Monial. / Werkman, Gerrit / 2009 jan-feb / blz 6 ( nieuws )
[3761] Vreugde. / Beijersbergen s.M., André / 2009 jan-feb / blz 7 ( citaat )
[3762] Evangelisatiegesprekken op straat. / Rosseel, Paula / 2009 jan-feb / blz 8 ( getuigenissen )
[3763] Vruchten Internetcursus WaaromJezus?-RK / Opstal Helen & Smith pr. Jeroen / 2009 jan-feb / blz 11 ( evangelisatie )
[3764] Bidden om genezing en God in actie zien. / Sogtoen, Gerlo & Mariëtte / 2009 jan-feb / blz 12 ( interview / verslag / charisma )
[3765] Goede voornemens. / Omlo, Leo / 2009 jan-feb / blz 16 ( column )
[3766] 40 Watt. / Ruiter, Nellie / 2009 jan-feb / blz 17 ( keukenraam )
[3767] Gods woord: rijkdom en kracht. deel 3: Gods woord wijst de weg. / Pouwels, Tiny / 2009 jan-feb / blz 18 ( bijbel )
[3768] De Geest wil alle lauwheid uitbannen. / Korte, mgr. Gerard de / 2009 jan-feb / blz 19 ( visie )
[3769] Stilte. / Koster, Irene / 2009 jan-feb / blz 21 ( gedichten )
[3770] Europese RELaY conferentie in Tsjechië. / Kamp, Paul / 2009 jan-feb / blz 22 ( verslag )
[3771] Geloof in actie. / Derks, Marijke / 2009 jan-feb / blz 24 ( getuigenissen )
[3772] God die in ons werkt. / Hebreeën 13,20-21; KBS / 2009 jan-feb / blz 25 ( citaat )
[3773] Spectaculaire verschuiving in catechese. / Redactie / 2009 jan-feb / blz 26 ( catechese / oecumene / evangelisatie )
[3774] De gemeenschap Chemin Neuf. / Slijkerman, Kees / 2009 jan-feb / blz 30 ( gemeenschappen )
[3775] Wij willen Jezus zien. Frans Horsthuis over Jezus. / Slijkerman, Kees / 2009 jan-feb / blz 32 ( voor u gelezen )
[3776] Waar Christus zetelt. / Kolossenzen 3,1-3; KBS / 2009 jan-feb / blz 35 ( citaat )
[3777] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 2009 jan-feb / blz 36 ( nieuws )
[3778] Retraites - Bezinning. / Dienstencentrum / 2009 jan-feb / blz 39 ( informatie )
[3779] Agenda. / Dienstencentrum / 2009 jan-feb / blz 40 ( informatie )
[3780] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden. / Redactie / 2009 mrt-apr / blz 0 ( nieuws )
[3781] Agenda. / Dienstencentrum / 2009 mrt-apr / blz 0 ( informatie )
[3782] Retraites - Bezinning. / Dienstencentrum / 2009 mrt-apr / blz 0 ( informatie )
[3783] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 2009 mrt-apr / blz 2 ( editoriaal )
[3784] Waarom ik naar de missie ging. / Arents, Mike / 2009 mrt-apr / blz 4 ( getuigenissen )
[3785] ICPE missiewerk op de Filipijnen / Arents, Mike / 2009 mrt-apr / blz 6 ( evangelisatie )
[3786] Jongeren op weg naar…vrijheid. / Dienstencentrum Jongeren / 2009 mrt-apr / blz 8 ( uitnodiging )
[3787] Die keukenschort. / Ruiter, Nellie / 2009 mrt-apr / blz 9 ( keukenraam )
[3788] Ik ben m'n woede kwijt. / R., L. v. / 2009 mrt-apr / blz 9 ( getuigenissen )
[3789] Een boodschap voor paus en bisschoppen / Moran, Michelle / 2009 mrt-apr / blz 10 ( visie )
[3790] Bloemen voor Jezus. / Omlo, Leo / 2009 mrt-apr / blz 12 ( Goede Week )
[3791] Toerustingsweekend over geestelijke groei. / Kok, Toos / 2009 mrt-apr / blz 14 ( verslag / vorming )
[3792] Handen opleggen. / B., P. / 2009 mrt-apr / blz 15 ( Talitakumi / getuigenissen )
[3793] Geestelijk groeien. / Lens, P. & Timmermans, P. / 2009 mrt-apr / blz 16 ( verslag / vorming )
[3794] Gods woord: rijkdom en kracht. Deel 4 / Pouwels, Tiny / 2009 mrt-apr / blz 18 ( bijbel )
[3795] Ik heb het licht gezien. / H., N.v.d. / 2009 mrt-apr / blz 19 ( Talitakumi / getuigenissen )
[3796] Ik houd uw heil niet geheim. / Vries, Joke de / 2009 mrt-apr / blz 21 ( gedicht )
[3797] Richtlijnen voor het bidden om genezing. / Redactie / 2009 mrt-apr / blz 22 ( charisma's )
[3798] Landingsplaats voor de Geest. / n.n. / 2009 mrt-apr / blz 25 ( bezinning )
[3799] Dienst van Handoplegging en Heelheid. / Derksen MHM, Jacques / 2009 mrt-apr / blz 26 ( parochie )
[3800] In memoriam Zr. Emilia. / Reefman OCDS, Bernadette / 2009 mrt-apr / blz 28 ( in memoriam )
[3801] Vrucht dragen. / Johannes 15,8 / 2009 mrt-apr / blz 29 ( citaat )
[3802] Veelschrijver Anselm Grün naar Celebrate. / Omlo, Leo / 2009 mrt-apr / blz 30 ( Celebrate )
[3803] Een vraag over de gave van tongen. / Redactie / 2009 mrt-apr / blz 33 ( charisma's )
[3804] Jezus leefde in een zekerheid. / Pouwels, Tiny / 2009 mrt-apr / blz 34 ( voor u gelezen )
[3805] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 2009 mei-jun / blz 2 ( editoriaal )
[3806] We delen alles - gebedsgroep Losser / Erwin Faas e.a. / 2009 mei-jun / blz 4 ( gebedsgroep )
[3807] Dit maakt het dagelijks leven. / N.V.K. / 2009 mei-jun / blz 7 ( getuigenissen )
[3808] De droppot. / Ruiter, Nellie / 2009 mei-jun / blz 7 ( keukenraam )
[3809] Gods Geest over de wateren… Big Bang. / Omlo, Leo / 2009 mei-jun / blz 8 ( Pinksteren )
[3810] God is altijd kortbij. / E.J. in Waakdienstbrief 12-'08 / 2009 mei-jun / blz 10 ( getuigenissen )
[3811] Kernteksten over het ontvangen van de Geest. / Slijkerman, Kees / 2009 mei-jun / blz 11 ( bijbel )
[3812] Hoe pater Smet tot bekering kwam. / Smet S.J., prof. Walter / 2009 mei-jun / blz 12 ( getuigenissen )
[3813] Mensen van het eerste uur: Walter Smet, Geert en Paula de Kok. / Slijkerman, Kees / 2009 mei-jun / blz 15 ( geschiedenis )
[3814] De grondervaring van de Vernieuwing. / Suenens, Leo L. kardinaal / 2009 mei-jun / blz 16 ( Charismatische Vernieuwing )
[3815] Kardinaal Suenens nu ook op Internet. / Slijkerman, Kees / 2009 mei-jun / blz 19 ( Charismatische Vernieuwing )
[3816] Vijftig jaar geleden - paus Johannes XIII / Smet S.J. Walter / K.S. / 2009 mei-jun / blz 21 ( citaten )
[3817] Hebben jullie de Geest ontvangen? / Lelij, Marlies van der / 2009 mei-jun / blz 22 ( bezinning )
[3818] Overal de Heilige Geest. / Beijersbergen S.M., André / 2009 mei-jun / blz 24 ( bezinning )
[3819] Nederig helpen. / Benedictus XVI / 2009 mei-jun / blz 25 ( citaten )
[3820] Houd moed, Ik ben bij jullie. / Mothers / Fathers Prayers / 2009 mei-jun / blz 26 ( getuigenissen )
[3821] Groeien naar contemplatieve levenshouding. / Pouwels, Tiny / 2009 mei-jun / blz 28 ( informatie )
[3822] Bijbelretraite. / Redactie / 2009 mei-jun / blz 29 ( informatie )
[3823] In een gebedsgroep bidden om genezing. / Rombouts, Maria / 2009 mei-jun / blz 29 ( genezing )
[3824] Tongentaal omwille van de liefde. / Slijkerman, Kees / 2009 mei-jun / blz 30 ( charisma's )
[3825] Voorlichting over de Vernieuwing. / Omlo, Leo / 2009 mei-jun / blz 31 ( charisma's )
[3826] Het kruis van de Vernieuwing. / Klaauw a.a., Leo van der / 2009 mei-jun / blz 32 ( informatie )
[3827] Nationale Open Dag. / Redactie / 2009 mei-jun / blz 33 ( informatie )
[3828] Gods Woord: rijkdom en kracht Deel 5 / Pouwels, Tiny / 2009 mei-jun / blz 34 ( bijbel )
[3829] God is hier. / Grün O.S.B., Anselm / 2009 mei-jun / blz 35 ( citaten )
[3830] Celebrate Festival 2009 'Vrij!' / Timmermans, Piet / 2009 mei-jun / blz 35 ( informatie )
[3831] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 2009 mei-jun / blz 36 ( -- )
[3832] Retraites / Bezinning / Dienstencentrum / 2009 mei-jun / blz 39 ( -- )
[3833] Agenda / Dienstencentrum / 2009 mei-jun / blz 40 ( -- )
[3834] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 2009 jul-aug / blz 2 ( editotiaal )
[3835] Als het van God is, blijft het. / Gerard / 2009 jul-aug / blz 4 ( getuigenissen )
[3836] Me geaccepteerd weten. / J. / 2009 jul-aug / blz 5 ( getuigenissen )
[3837] Dolce far niente, zalig nietsdoen. / Omlo, Leo / 2009 jul-aug / blz 6 ( vakantie )
[3838] Onze werkelijke vrijheid. / Harren, Hilde / 2009 jul-aug / blz 8 ( verslag / onderricht )
[3839] Impressie van de Nationale Open Dag. / Rombouts, Maria / 2009 jul-aug / blz 10 ( verslag )
[3840] Haar moeder en mijn dochter. / H., N.v.d. / 2009 jul-aug / blz 11 ( getuigenissen )
[3841] In gesprek over je doop in de Geest. / Slijkerman, Kees / 2009 jul-aug / blz 12 ( Doop in de Geest )
[3842] We kunnen samen heel veel doen. / Harren, Hilde / 2009 jul-aug / blz 14 ( interview / parochie )
[3843] KCV in Aartsbisdom Utrecht. / Weerdenburg, Cees / 2009 jul-aug / blz 17 ( nieuws )
[3844] Elkaars broeder en zuster. / Beeck ofm., Jan van / 2009 jul-aug / blz 18 ( bijbel )
[3845] Kom, Heilige Geest. / MvdL / 2009 jul-aug / blz 21 ( gebed )
[3846] Gebedsgroep Roermond. / Lelij, Marlies van der / 2009 jul-aug / blz 22 ( gebedsgroep )
[3847] Gods Woord: Rijkdom en kracht. Deel 6. / Pouwels, Tiny / 2009 jul-aug / blz 24 ( bijbel )
[3848] 24-uurs selfservice. / Ruiter, Nellie / 2009 jul-aug / blz 25 ( keukenraam )
[3849] Ik zou willen dat het onze parochie was. / Timmermans, Piet / 2009 jul-aug / blz 26 ( bijbel / pastoraal )
[3850] Christenen wereldwijd tot elkaar brengen. / Slijkerman, Kees / 2009 jul-aug / blz 28 ( nieuws / oecumene )
[3851] Kansen voor eenheid in verscheidenheid. / Maes o.praem., Daniël / 2009 jul-aug / blz 32 ( Joden - Christenen )
[3852] Kanaweek: onbezorgd de diepte in. / Oever, H. en M-Y van den / 2009 jul-aug / blz 34 ( gezin )
[3853] Bezinning op persoonlijke pinksterervaring. / Slijkerman, Kees / 2009 jul-aug / blz 35 ( Doop in de Geest )
[3854] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 2009 jul-aug / blz 36 ( -- )
[3855] Retraites / Bezinning / Dienstencentrum / 2009 jul-aug / blz 39 ( -- )
[3856] Agenda / Dienstencentrum / 2009 jul-aug / blz 40 ( -- )
[3857] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 2009 sep-okt / blz 2 ( editotiaal )
[3858] Lieve God, ik wil zó graag. / Sylvia / 2009 sep-okt / blz 4 ( getuigenissen )
[3859] Liefde metterdaad - ICCRS in Korea. / Koeleman, Nel / 2009 sep-okt / blz 8 ( getuigenissen / verslag )
[3860] Paus over Azië en Europa. / Redactie / 2009 sep-okt / blz 11 ( informatie )
[3861] Bidden om een nieuwe doorbraak van de Geest. / Faricy, father Robert / 2009 sep-okt / blz 12 ( doop in de Geest )
[3862] Buitengewone boodschap. / Camara, Dom Helder / 2009 sep-okt / blz 13 ( citaat )
[3863] Celebrate 2009 / Borst, Mark / 2009 sep-okt / blz 14 ( verslag )
[3864] Het tientje van George, de man uit Syrië. / Omlo, Leo / 2009 sep-okt / blz 16 ( getuigenissen )
[3865] Een regenton. / Ruiter, Nellie / 2009 sep-okt / blz 17 ( keukenraam )
[3866] Gods Woord: rijkdom en kracht. Deel 7:Gods Woord geneest. / Pouwels, Tiny / 2009 sep-okt / blz 18 ( bijbel )
[3867] Johannes 19,26 in verschillende vertalingen. / Slijkerman, Kees / 2009 sep-okt / blz 19 ( bijbel )
[3868] Heer Jezus, blijf toch niet zo verborgen in mij! / Camara, Dom Helder / 2009 sep-okt / blz 21 ( gebed )
[3869] Ik zou willen dat het onze parochie Was.Deel 2. / Timmermans, Piet / 2009 sep-okt / blz 22 ( vorming )
[3870] Kleine kruisweg met Thérèse. / Pouwels, Tiny / 2009 sep-okt / blz 24 ( voor u gelezen )
[3871] Met geschikte vrijwilligers werkt café in een parochie te Amsterdam. / Slijkerman, Kees / 2009 sep-okt / blz 26 ( interview / parochie )
[3872] Een hart dat liefheeft… / Willemse CMM, pater G. / 2009 sep-okt / blz 29 ( citaat )
[3873] Vrijwilligster bij CaFE. / Vera / 2009 sep-okt / blz 30 ( evangelisatie )
[3874] Werking van de Geest erkennen. / Denaux, prof. Adelbert / 2009 sep-okt / blz 31 ( oecumene )
[3875] Missionarissen met een recreatiepark. / Harren, Hilde / 2009 sep-okt / blz 32 ( maatschappij )
[3876] Bijbelvertalingen naast elkaar bestuderen. / Slijkerman, Kees / 2009 sep-okt / blz 34 ( bijbel )
[3877] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 2009 sep-okt / blz 36 ( Nieuws )
[3878] Retraites / Bezinning / Dienstencentrum / 2009 sep-okt / blz 39 ( nieuws )
[3879] Agenda / Dienstencentrum / 2009 sep-okt / blz 40 ( nieuws )
[3880] Beste lezers. / Slijkerman, Kees / 2009 nov-dec / blz 2 ( editotiaal )
[3881] Charismatische stille retraite. / Toos / 2009 nov-dec / blz 4 ( getuigenissen )
[3882] Licht op mijn pad. / G., Johan / 2009 nov-dec / blz 5 ( gedichten )
[3883] Achtbaansweg naar het ware geluk. A.Grün / Harren, Hilde / 2009 nov-dec / blz 6 ( Celebrate / Bijbel )
[3884] Mezelf meer ruimte geven. / Peter / 2009 nov-dec / blz 8 ( getuigenissen )
[3885] Kindergebedsgroep in Andijk. / Raue, Esther / 2009 nov-dec / blz 10 ( gebedsgroep / jeugd )
[3886] Dank eerst… / L.T. / 2009 nov-dec / blz 11 ( citaat )
[3887] Meisje, jongen, sta op! / Omlo, Leo / 2009 nov-dec / blz 12 ( getuigenissen / Talitakumi )
[3888] Nog mooier dan u mij gezegd had. / Jeannette / 2009 nov-dec / blz 14 ( gebedsgroep )
[3889] Evangelisatievuur. / Romein, Mirjam / 2009 nov-dec / blz 16 ( evangelisatie )
[3890] Nieuwe bewegingen. / Mgr. A. van Luyn / Mg. E. de Jong / 2009 nov-dec / blz 17 ( bewegingen )
[3891] De Kerk. / Paulus VI, Paus / 2009 nov-dec / blz 17 ( citaat )
[3892] Gods Woord, rijkdom en kracht. Deel 8 / Pouwels, Tiny / 2009 nov-dec / blz 18 ( bijbel )
[3893] Men mag God niet dwingen. / Touw, pater J. / 2009 nov-dec / blz 19 ( citaat )
[3894] U moet nadenken… / Haggai 1,7b-8 / 2009 nov-dec / blz 19 ( citaat )
[3895] November in de Pyreneeën. / Verschuur, FFM / 2009 nov-dec / blz 21 ( gedichten )
[3896] Paddy Kelly op Celebrate / Boer, Jos den / 2009 nov-dec / blz 22 ( Celebrate / verslag )
[3897] Door maag of hart. / Oremus, Co / 2009 nov-dec / blz 23 ( citaat )
[3898] Pinkstervierdaagse in Assisi. / ICCRS / 2009 nov-dec / blz 23 ( informatie )
[3899] In het jaar van de priester. / Derksen mhm, pater Jacques / 2009 nov-dec / blz 24 ( priester )
[3900] Herder naar Gods hart. / Pastoor van Ars / 2009 nov-dec / blz 24 ( citaat )
[3901] Handen en tijd. / Oremus, Co / 2009 nov-dec / blz 26 ( citaat )
[3902] 'Verlichtend' debuut album. M. en N. Borst / Harren, Hilde / 2009 nov-dec / blz 27 ( voor u beluisterd )
[3903] Ik zou willen dat het onze parochie was Deel 3 / Timmermans, Piet / 2009 nov-dec / blz 28 ( parochie / geestelijke groei )
[3904] Wat wilt U dat ik doe? / Beeck ofm, J. van / Sierat, J. / 2009 nov-dec / blz 30 ( interview )
[3905] Cursus Islam en Christendom. / Beeck ofm, J. van / 2009 nov-dec / blz 33 ( dialoog )
[3906] Eenheid van mensheid. / Benedictus XVI, Paus / 2009 nov-dec / blz 35 ( citaat )
[3907] Nieuwe Aard(ig)e Wetenswaardigheden / Dienstencentrum / 2009 nov-dec / blz 36 ( nieuws )
[3908] Retraites / Bezinning / Dienstencentrum / 2009 nov-dec / blz 39 ( Nieuws )
[3909] Agenda / Dienstencentrum / 2009 nov-dec / blz 40 ( nieuws )
[3910] Beste lezers / Slijkerman, Kees / 2010 jan-feb / blz 2 ( Editotiaal )
[3911] Jezus is veel dichterbij dan ik dacht / Olsthoorn, Sarah / 2010 jan-feb / blz 4 ( Getuigenis )
[3912] David Payne en Nieuwe CaFE-DVD / Slijkerman, Kees / 2010 jan-feb / blz 5 ( Pre-catechese )
[3913] Ontmoeting met mezelf / Kemp, pater Cees de / 2010 jan-feb / blz 6 ( Getuigenis )
[3914] Keukenraam TROTS / Ruiter, Nellie / 2010 jan-feb / blz 7 ( Getuigenis )
[3915] Wij kiezen voor eenheid / Rosenhart, Pastoor Jos / 2010 jan-feb / blz 8 ( Oecumene )
[3916] Vier B's van Charism.Vernieuwing. - Deel 1 / Rombouts, Maria / 2010 jan/feb / blz 11 ( Charismatische Vernieuwing )
[3917] Samenwerken met het Focolare / Bronzwaer, Michel / 2010 jan-feb / blz 12 ( Bewegingen / Jongeren )
[3918] Duc in Altum stopt. / Beeck, pater Jan van / 2010 jan-feb / blz 15 ( Jongeren )
[3919] Vakantie in abdij Sion / Omlo, Leo / 2010 jan-feb / blz 16 ( Vakantie )
[3920] Gods' Woord: Rijkdom en Kracht, 9. / Pouwels, Tiny / 2010 jan-feb / blz 18 ( Bijbel )
[3921] Hoe bereid je je huwelijk voor? / Slijkerman, Kees / 2010 jan-feb / blz 19 ( Maatschappij )
[3922] Innerlijke Genezing / Verschuur, FMM / 2010 jan-feb / blz 21 ( Gebed )
[3923] Welkom op zondag in Helvoirt / Groot, Gemma de / 2010 jan-feb / blz 22 ( Genezing )
[3924] Gebedsgroep, dienstbaar naar alle kanten / Lelij, Marlies van der / 2010 jan-feb / blz 24 ( Gebedsgroep )
[3925] CaFE: Ontdekking of feest van herkenning / Hulshoff, Guido / 2010 jan-feb / blz 26 ( Pre-Catechese )
[3926] Mijn rol in het CaFE / Tempelman, Ric / 2010 ja-feb / blz 27 ( Evangelisatie )
[3927] ' O, Heer God ... ! ' / Whitehead, Charles / 2010 jan-feb / blz 28 ( Lofprijzing )
[3928] Religieuze voorwerpen voor gevangenen / Beeck, Jan van / 2010 jan-feb / blz 30 ( Aktie )
[3929] Het Charisma van leraarschap / Beeck, pater Jan van / 2010 jan-feb / blz 32 ( Charisma / Leraarschap )
[3930] Nieuwe aard(ig)e Wetenswaardigheden / Redactie / 2010 jan-feb / blz 36 ( Wetenswaardigheden )
[3931] Retraites / agenda / ....... ? / 2010 jan-feb / blz 39 ( Retraites / Bezinning )
[3932] Beste lezers / Slijkerman Kees / 2010 mrt-apr / blz 2 ( Editoriaal )
[3933] Basiselementen van het christelijk leven / Mascarenhas, Dr Fio SJ / 2010 mrt-apr / blz 4 ( Verslag, Bijbel )
[3934] Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? / Omlo, Leo / 2010 mrt-apr / blz 6 ( Bezinning, Maatschappij )
[3935] Tien jaar overleg nieuwe bewegingen / Slijkerman, Kees / 2010 mrt-apr / blz 8 ( Bewegingen )
[3936] Als God het wil en ik mee mag rijden / Antoinet / 2010 mrt-apr / blz 11 ( Getuigenis )
[3937] Het wezen van charismatische vernieuwing dl.1 / Smet, Walter SJ / 2010 mrt-apr / blz 12 ( Charismatische Vernieuwing )
[3938] Echt Europese Gemeenschap in Boedapest / Wijns, Annemarie en Martijn / 2010 mrt-apr / blz 14 ( Verslag )
[3939] Wie is Hilde Kieboom / Slijkerman, Kees / 2010 mrt-apr / blz 16 ( Celebrate )
[3940] Uitstortingen van de Geest voorbereiden / Jeziorny, Darnek / 2010 mrt-apr / blz 17 ( Doop in de Geest )
[3941] Tienerwerk voor nieuwe generatie / Moons, Hendrik / 2010 mrt-apr / blz 18 ( Tieners )
[3942] Gods Woord: Rijkdom en Kracht / Pouwels, Tiny / 2010 mrt-apr / blz 19 ( Bijbel )
[3943] Voetwassing / Verschuur, FMM / 2010 mrt-apr / blz 21 ( Gedicht )
[3944] Het evangelie doorgeven als bron van geluk / Kieboom, Hilde / 2010 mrt-apr / blz 22 ( Evangelisatie )
[3945] Gebedsgroep Chemin Neuf, Oosterhout / Deken, Heidi De en Lelij, Marlies van der / 2010 mrt-apr / blz 24 ( Gebedsgroep )
[3946] Liefde altijd nodig / Benedictus XVI paus / 2010 mrt-apr / blz 29 ( diakonie )
[3947] Vier B's van charismatische vernieuwing dl.2 / Rombouts, Maria / 2010 mrt-apr / blz 30 ( Charismatische Vernieuwing )
[3948] Gave van verstandelijk gehandicapten / Geloof en Licht Fioretti / 2010 mrt-apr / blz 31 ( Maatschappij / Bewegingen )
[3949] Het verdeelde lichaam helen / Fichtenbauer Johannes / 2010 mrt-apr / blz 32 ( Oecumene/ Joden - Christenen )
[3950] 4 CD's bestelling van / St. Toward Jerusalem Council / 2010 mrt-apr / blz 35 ( Joden / Christenen )
[3951] Nieuws / ?? / 2010 mrt-apr / blz 36 ( Nieuwe aard(ig)e Wetensw. )
[3952] Agenda / Dienstencentrum / 2010 mrt-apr / blz 39 ( Retraites-Bezinning )

|Terug naar inhoudsopgave|TOP|

www.stucom.nl