BIBLIOGRAFIE

bij de cursus DE BIJBEL IN HET LICHT VAN DE OUDE KERKVADERS, Een oecumenisch perspectief,

van drs. Martie Dieperink