CURSUS

 

 

DE BIJBEL
IN HET LICHT VAN DE OUDE KERKVADERS,

een oecumenisch perspectief

Auteur: drs. Martie Dieperink

 0.Wie de oude kerkvaders zijn, een overzicht.
 1. Waarom de oude kerkvaders?
 2. Een doorgaande lijn?
 3. Schrift en traditie
 4. Het geloof en de werken
 5. De doop
 6. De eucharistie
 7. Kerkelijk gezag
 8. Maria
 9. Beelden
10. De zondag
11. De eenheid van de
12. Een oecumenisch perspectief
Bibliografie
Overzicht alle vragen


De tekst van de lessen verscheen eerder in het boekje
DE BIJBEL IN HET LICHT VAN DE OUDE KERKVADERS,
een oecumenisch perspectief
van Martie Dieperink,
m.m.v. Oktaaf Boie,
uitgegeven in eigen beheer,
december 2000, St. Ontmoeting en Verzoening, Zeist.

http://home.hetnet.nl/~stucom
document 0075