VRAGEN OVERZICHT

- bij de cursus DE BIJBEL IN HET LICHT VAN DE OUDE KERKVADERS -


Les1.

1. Wat voor belang kunnen de oude kerkvaders voor ons, moderne christenen van de 21e eeuw, hebben?


Les 2

1. Waarom is het voor een eerlijk en open contact tussen protestanten en katholieken van doorslaggevend belang of er na de apostolische tijd inderdaad een doorgaande lijn of een breuk is geweest met de apostolische overlevering?


Les 3

1. Wat was voor de oude kerkvaders het belang van de mondelinge traditie naast de Schrift?

2. Wat verstaat een katholiek eigenlijk onder de historische term 'traditie'?


Les 4

1. Kenden de oude kerkvaders het "sola fide"?

2. Welke plaats hebben voor de oude kerkvaders de goede werken in het geloofsleven, als we gered worden uit genade door geloof?


Les 5

1. Wat is voor de oude kerkvaders de betekenis van de kinderdoop en wat zijn de bronnen voor hun visie?

2. Hebben de oude kerkvaders zich afgevraagd of het dopen van zuigelingen wel in overeenstemming was met de bedoelingen van Christus?

3. Welke feiten wijzen er op dat vanaf het begin van het christendom hele gezinnen, inclusief kleine kinderen, werden gedoopt?

4. Welke argumenten zijn er om het tegendeel aan te nemen?


Les 6

1. Hoe verstonden de oude kerkvaders de woorden van Christus: "Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed"?

2. Is er vanuit het NT en doorgaande lijn aan te wijzen naar hun visie op de eucharistie?

3. Is de symbolische visie op de eucharistie de oorspronkelijke visie van de oude christenen?

4. Is het offeridee van de katholieke mis pas in de Middeleeuwen is ontstaan?


Les 7

1. Wat wordt bedoeld met de uitdrukking 'apostolische successie'?

2. Wat was het belang van het kerkelijk gezag voor de oude kerkvaders?

3. Hebben ze het bisschopsambt en het pausschap al gekend?

4. Op welke bijbelteksten gaat het begrip 'Petrusambt terug'?

5. Hoe hebben de oude kerkvaders gedacht over het gezag van Rome?


Les 8

1. Welke bijbelse uitgangspunten zijn er voor een leer over Maria?

2. Kunnen we vanuit het Nieuwe Testament een duidelijke doorgaande lijn signaleren naar de oudste Mariologie bij de kerkvaders?

3. Hebben de kerkvaders bepaalde heidense elementen toegevoegd?

4. Kun je uitleggen hoe de oude kerkvaders tot hun visie op Maria als de nieuwe Eva zijn gekomen?


Les 9

1. Waren beelden voor de oude christenen verboden?

2. Waarom wel / niet?


Les 10

1. Kunnen we vanuit het Nieuwe Testament een doorgaande lijn vinden naar de zondagsviering.

2. Vierden de eerste christenen de sabbat?

3. Wat vierden ze op de avond van de sabbat en op zondag?

4. Waarom zijn de oude christenen de zondag gaan vieren in plaats van de sabbat?


Les 11

1. Waarom is voor de oude kerkvaders de eenheid van de kerk zo belangrijk?

2. In welk opzicht is eenheid een door de Heer gegeven eigenschap van de Kerk en in welk opzicht is het een streven?


Les 12

1. Kunnen protestanten en katholieken door een studie van de oude kerkvaders nader tot elkaar komen?

 

EVALUATIE-VRAGEN nadat u de hele cursus hebt gedaan.

a. Wat vond u van de inhoud van deze cursus?

b. Wat vond u van de werkwijze?

c. Over welke vragen of onderwerpen zou u nu verder willen lezen?

 


Martie Dieperink en Kees Slijkerman, maart 2002