StuCom:  ondersteuning voor studie en communicatie voor de opbouw,	vernieuwing, eenheid en zending van de Kerk
/\  home

Pastoraal Congres 2021
in Nieuwkuijk

Als God renoveert in Nederland
Kerk in Beweging

Download de flyer
Lees en/of download
de flyer van dit congres
  Missionair worden met de hele parochiegemeenschap:
werk van de lange adem - van de Geest en van ons

11-13 maart 2021 - Pastoraal Congres in Nieuwkuijk *)
met inspirerende sprekers en uitwisseling van ervaringen

Noteer/gebruik dit adres www.pastoraalcongres.nl
om rechtstreeks op deze informatiepagina te komen.


De Werkgroep Pastoraal Congres zet zich in 2020 in om de conferentie De missionaire parochie - Als God renoveert mee te organiseren. In het Pastoraal Congres van donderdagavond 11 t/m zaterdagmiddag 13 maart 2021 horen we opnieuw inspirerende sprekers en kijken we wat er in de Nederlandse parochies is geleerd bij de toepassing van de principes uit het boek en de conferentie Als God renoveert. Inspirerende voorbeelden komen voor het voetlicht.

Duidelijk is dat de principes die James Mallon naar voren brengt niet 1-2-3 in praktijk kunnen worden gebracht. Allerlei uitdagingen zijn te overwinnen en daarbij kunnen we elkaar helpen.

Sinds 2003 zijn er tien Pastorale Congressen voor werkers in de pastoraal georganiseerd door een werkgroep van de gezamenlijke nieuwe bewegingen. Na het 10e congres is er eerst overleg geweest met verantwoordelijken uit de verschillende bisdommen. Daarvan is de komst van James Mallon mede een vrucht.


 
Congres 2018:
Verslag van een deelnemer 0460.pdf

Congres 2016:
Verslag en geluidsopnames

Congres 2014:
Overzicht beschikbare teksten en geluidsopnames: 0397

Congres 2012:
Overzicht
beschikbare teksten: 0370

Congres 2010:
Overzicht
beschikbare teksten: 0312
Beeldimpressie


Congres 2008:
Zie de documenten
0193 en 0243 .
  Een congres voor allen die werkzaam zijn in de pastoraal of daartoe in opleiding zijn: priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, categoriale zielzorgers, catecheten, leden van pastoraatsgroepen en andere leidinggevenden en beleidsmakers in lokale rooms-katholieke geloofsgemeenschappen. Pastorale beroepskrachten worden uitgenodigd om ook een parochiaan mee te nemen om samen inspiratie op te doen en te vertalen naar de eigen parochie.


Via de gratis nieuwsbrief kunt u over het congres bericht krijgen, zodra er meer over bekend is. Tussentijds is er soms uitwisseling via de Facebookgroep Intermezzo.

Webinar James Mallon juni 2020

Nieuwsbrief

Facebook
*) Het congres wordt gehouden in de Abdijhof in Nieuwkuijk.
Abdijhof in Nieuwkuijk
www.abdijhof.com
   

   

www.stucom.nl