StuCom:  ondersteuning voor studie en communicatie voor de opbouw,	vernieuwing, eenheid en zending van de Kerk
/\  home

Pastoraal Congres 2018
in Nieuwkuijk

 
Abdijhof in Nieuwkuijk   Het volgende Pastoraal Congres is van
zondagavond 4 maart tot dinsdagmorgen 6 maart 2018 in Nieuwkuijk.

Via de gratis nieuwsbrief kunt u daarover bericht krijgen, zodra er meer over bekend is. Tussentijds kan er via de Facebookgroep Intermezzo uitwisseling zijn over de thema's die aan de orde zijn geweest.


Congres 2016:
Verslag en geluidsopnames

Congres 2014:
Overzicht beschikbare teksten en geluidsopnames: 0397


Congres 2012:
Overzicht
beschikbare teksten: 0370


Congres 2010:
Overzicht
beschikbare teksten: 0312
BeeldimpressieCongres 2008:
Zie de documenten
0193 en 0243 .
  Een congres voor allen die werkzaam zijn in de pastoraal of daartoe in opleiding zijn: priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, categoriale zielzorgers, catecheten, leden van pastoraatsgroepen en andere leidinggevenden en beleidsmakers in lokale rooms-katholieke geloofsgemeenschappen. Pastorale beroepskrachten worden uitgenodigd om ook een parochiaan mee te nemen om samen inspiratie op te doen en te vertalen naar de eigen parochie.

Meer over de inhoud (vooraankondiging)

Aanmeldingsformulier
(worddocument downloaden, opslaan, invullen en als bijlage mailen)

Programma

Organisatie

Persbericht

Nieuwsbrief

Facebook
   

   

www.stucom.nl